zaterdag, 24 mei 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Wonen en hygiëne

Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple-2Wat heeft wonen en vooral hygiëne te maken met vrijheid? Meer dan velen denken. Wat is het natuurlijke gedrag van een mens? Hoe raakt dit misvormd door cultuur en regulering middels wetgeving? Wat zijn daarvan de gevolgen?

In een eerste serie artikelen zijn een aantal basisprincipes aangekaart, in een poging om een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen. Deze artikelen ruimden een aantal misverstanden uit te weg. Atheïsten hebben helaas, evenals christenen, een nogal vertekend beeld van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

Natuurlijke leefomgeving

De mens leefde oorspronkelijk als een nomade. Al rondtrekkende leefde hij van de vruchten en groenten die onderweg geplukt konden worden. Met valkuilen of wapens zoals speer, pijl en boog ving hij dieren die boven een vuurtje geroosterd konden worden. Hij werd van jongs af aan blootgesteld aan allerlei bacteriën, waardoor zijn immuunsysteem snel krachtig en effectief werd. Hij leerde dat het reinigen van het eigen lichaam en kookgerij, tegenwoordig hygiëne genoemd, alsmede het koken en roosteren van voedsel allerlei ziektes kon voorkomen. Wanneer het desondanks misging, dan wist hij kruiden te vinden om besmettingen en infecties te genezen. Natuurlijke vijanden zoals parasieten, roofdieren en kwaadaardige mensen werden kordaat bestreden.

Wanneer de mens besloot om – voor kortere of langere tijd – op een vaste plek te blijven, dan bouwde hij een huis. De materialen daartoe werden eigenhandig uit de natuur gehaald. Er werden huizen gebouwd van stenen, leem, stro en zo meer. Deze huizen waren in onze ogen wellicht primitief, maar boden prima bescherming tegen de elementen. Geld bestond nog niet. Het enige wat ervoor nodig was om een huis te bouwen; het vinden van een geschikt stukje grond en de tijd plus energie om de benodigde materialen bij elkaar te sprokkelen en te gaan bouwen. Doordat men langer op één plek woonde, kon grond gecultiveerd worden om groenten en fruit te verbouwen. Desgewenst kon er vee gehouden worden, zodat jagen niet meer nodig was.

Regulering

Na verloop van tijd ontstonden koningen. Dit soort verdorven (corrupte) lieden wensten onnatuurlijk gezag over anderen uit te oefenen. Ze respecteerden natuurlijke eigendomsrechten niet en gebruikten geweld om mensen aan zich te onderwerpen. Ze gingen voor anderen beslissen of en zo ja waar ze een huis mochten bouwen. Wanneer deze mensen ‘hun’ koning niet langer gehoorzaam wensten te zijn, werden zonder pardon hele dorpen platgebrand, oogsten verwoest en bevolkingen afgemaakt. Dit was het begin van wat wij nu kennen als regulering. De slavernij van onderdanen ten opzichte van de koning en slavenhandel laat ik nu even buiten beschouwing.

Na het ontstaan van naties werd de regulering geleidelijk fijnmaziger. Dit proces vertoont overeenkomsten met hoe een kikker wordt doodgekookt. Overheden gingen zich bemoeien met het uiterlijk van huizen, de bouwmaterialen, de architektuur en voorzieningen. Er werd een systeem opgezet voor registratie van eigendomsrechten (het kadaster) en vergunningen. Vergunningen zijn niets anders dan gelegaliseerde corruptie. Corrupte mensen verbieden mensen iets te doen, leggen hen allerlei wetten op en geven na het betalen van steekpenningen (met een mooi woord leges genoemd) alsnog de toestemming om iets te gaan doen. Wie natuurlijk gedrag demonstreert door naar eigen wens te handelen, wordt door deze misdadigers per definitie als misdadiger behandelt. Dat is de (natuurlijke) wereld op zijn kop, maar ‘gelukkig’ is er cultuur om mensen te laten wennen aan onnatuurlijke situaties en hen in het gareel te houden.

Onnatuurlijk gedrag heeft gevolgen voor de hygiëne. In een natuurlijke omgeving deden mensen hun behoefte op een zelf uitgekozen plek, waarna het afval werd bedekt met een laagje zand om vervolgens op een natuurlijke manier te verteren. In bijvoorbeeld Nederland richtten mensen na verloop van tijd een droog toilet in, de ouderwetse poepdoos. In Turkije ontstond een ander soort toilet, wat tot op de dag van vandaag grootschalig wordt gebruikt. Deze constructies leiden te vaak tot schimmel- en bacteriële infecties. Afwatering met een septische put op het erf biedt daarvoor de oplossing. Een dergelijke put wordt regelmatig leeggehaald, waarbij de inhoud wordt gebruikt voor de bemesting van akkerland.

In sommige westerse landen – zoals Nederland – is de regelgeving doorgeschoten en wordt riolering bij wet verplicht. Dit is gewoonlijk niets anders dan geldklopperij. Septische systemen doen hun werk namelijk perfect en zijn een natuurlijke oplossing. De aanleg van riolering en de zuivering van afvalwatering brengt echter geld in het laatje. Toegegeven, soms is het nodig. Tegenwoordige steden zijn onnatuurlijk sterke concentraties van mensen, die in een klein gebied (te)veel uitwerpselen produceren, waarvoor een onnatuurlijke oplossing noodzakelijk is. Grootschaligheid in steden worden in stand gehouden en zelfs gestimuleerd. Er is een politiek belang. Het agenda 21 verdrag drijft mensen vanuit het platteland naar steden, onder het mom van goed beheer van de natuur. Eenmaal aangekomen zijn grote concentraties van mensen veel eenvoudiger te beheersen en uit te roeien dan in een natuurlijke situatie. Zie bijvoorbeeld de protocollen van de wijzen van Sion (PDF) § 9.14 en de Georgia Guidestones. Verknipte geesten wensen de wereldbevolking te reduceren van 6.5 miljard naar 0.5 miljard mensen. Hoe zou men met ‘het overschot’ willen ‘ruimen’? Ondertussen zorgt (onnatuurlijke) technologie, die door velen als zegen wordt beschouwd, voor afhankelijkheid en gebondenheid. Technologie drijft mensen uit elkaar door afstand te scheppen in relaties, en ondermijnt de natuur.

Alle regulering ten spijt worden onnatuurlijke materialen – ook wel bekend als chemie en nuclair afval – een steeds grotere bedreiging voor de mensheid. Natuurlijke geneesmiddelen zijn vervangen door chemische medicijnen die via urine in de voedselketen terechtkomen. Hygiëne staat tegenwoordig gelijk aan chemie, wat via de riolering afgevoerd wordt. Niet alles kan uit water gefilterd worden. Plastic of kunstof afvalproducten kunnen niet allemaal gerecycled worden en zijn niet biologisch afbreekbaar. Genetisch gemanipuleerde zaden produceren ‘voedsel’ wat slecht voor de gezondheid is. Gerelateerde chemische bestrijdingsmiddelen voor ongedierte komen in de voedselketen terecht. Deze kunstmatige verschijnselen zijn dodelijk voor bacteriën die noodzakelijk zijn voor een natuurlijk biologisch evenwicht. Plant- en diersoorten sterven erdoor uit. De aarde wordt op deze manier langzaam steeds meer onleefbaar gemaakt, waarvoor onnatuurlijke ‘oplossingen’ worden gezocht. De mens heeft bewezen uitstekend in staat te zijn de schepping te ontregelen en te vernietigen, maar kan niet opnieuw scheppen wat kapot is gemaakt. Damage control voor de aarde als een zinkend schip lijkt het maximaal haalbare.

Terug naar natuurlijk gedrag

Buiten westerse landen worden nog gewoon materialen uit de natuur gebruikt om huizen te bouwen. In westerse landen wordt kleinschalig geëxperimenteerd met permacultuur en shit pits [1]. Dat kan gebeuren zolang machthebbers het tolereren. Deze tolerantie is er zolang dergelijke activiteiten de agenda van machthebbers niet in de weg staan.

Sommigen hebben gekozen voor een leven in informele, liefst niet geregistreerde woongemeenschappen of als global nomads. Dat is bijzonder onplezierig voor overheden. Op dergelijke mensen is immers maar moeilijk grip te krijgen, omdat ze moeilijk gelocaliseerd kunnen worden. Bovendien leveren ze maar bar weinig geld op voor parasieten, verenigt in overheden. Omdat ze vaak minder bezittingen hebben en minder kosten maken (zie de rekenvoorbeelden in deze PDF) hebben ze minder inkomen nodig. Omdat ze minder inkomen nodig hebben en dat vaak cash of in natura binnenkrijgen, is het moeilijk belastingen van hen af te persen. De levensstijl van deze categorie mensen wordt daarom reeds eeuwenlang bestreden middels wetgeving voor regulering van huisvesting en tegen landloperij annex vagebonderij (actuele informatie). Goedaardige mensen worden op deze manier, voor zover mogelijk, beroofd van hun door God gegeven natuurlijke vrijheden. Natuurlijk gedrag wordt middels regulering actief bestreden door overheden, ten behoeve van macht.

Macht met bijbehorende regulering is niets anders dan een onnatuurlijke centralisatie van beslissingsbevoegdheid. Om macht te breken is tegenkracht en decentralisatie noodzakelijk. De wens om macht te breken kan voortkomen uit het verlangen naar een natuurlijker situatie, zoals onze Schepper die bedoeld heeft. Om een natuurlijke situatie te bereiken zal de mens weer terug moeten naar natuurlijk gedrag. Mensen die vol van liefde zijn voor de natuur en goedaardige medemensen, en tegelijk hard als steen voor alles wat kwaadaardig is [2], zijn naar mijn stellige overtuiging daadwerkelijk in staat om onnatuurlijk gezag te vernietigen. Vrijheid is een voorwaarde om een natuurlijke leefomgeving te kunnen bereiken.

Hygiëne begint met het afrekenen met schadelijke bacillen en parasieten. Hygiëne bestaat in het klein als persoonlijke hygiëne (reinheid) en op een grote schaal als het afrekenen met kwaadaardige mensen. Hygiëne is een goede zaak. Het voorkomt, indien met natuurlijke middelen uitgevoerd, allerlei ellende. In het klein worden lichamen dan niet aangetast door bacillen en parasieten, in het groot worden samenlevingen dan niet bedorven door corrupte, corrumperende en parasiterende elementen. Vertrouwen op de zelfreinigende werking van een ingebouwd immuunsysteem is niet altijd verstandig. Immers, een immuunsysteem slaat niet altijd alarm of kan verzwakt raken. Het is daarom nodig om proactief aan de slag te gaan met hygiëne, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van samenlevingen als geheel.

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

Voetnoten:

[1] Een andere levensstijlNederlandSpanjeTsjechië

[2] Daniël 2:34-352:44-457:21-28De overheid als draak

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Hub Jongen schreef op : 2
  Hub Jongen

  VEEL WAARHEID.
  Toch vraag ik me af of dit nu nog mogelijk is terug te draaien. 8 miljard mensen hebben ieder een groot oppervlak nodig om zo te kunnen leven. Hoeveel??
  Dan de vraag of het wel gewenst is? Ik zou eerlijk niet de gemakken van mijn flatje willen ruilen voor een tent met ernaast een gat in de grond voor mijn poep en plas.
  En hoe moet het dan met mijn TV? 🙂 🙂

  Schrijver [3] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [4] reageerde op deze reactie.

 2. Schrijver schreef op : 3

  @dZvZTkM [1]:
  In sommige landen is voor het huwelijk reeds een vergunning nodig. Ik lees berichten dat sommige landen ook wensen te bepalen wanneer iemand kinderen mag krijgen. China met de één-kind politiek (en gedwongen) is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is de beslissing in sommige landen dat mensen met een bepaalde achtergrond geen kinderen mogen krijgen. Denk aan Roma die gedwongen gesteriliseerd worden tijdens operaties voor andere doeleinden. Via Google komen er steeds meer voorbeelden tevoorschijn helaas.

  @Hub Jongen [2]:
  De wereldbevolking kan substantiëel uitgedund worden wanneer alle kwaadaardige mensen over de kling gejaagd worden.

  Velen zijn het er over eens dat de mensheid niet kan doorgaan met het huidige (steeds meer stijgende) niveau van verbruik van grondstoffen, laat staan de schade die bepaalde kunstmatig geproduceerde materialen aanrichten in de natuur. Ze zijn immers niet biologisch afbreekbaar of te zeer geconcentreerd geraakt.

  Terugschakelen naar een natuurlijker levensstijl zou een stuk beter zijn voor de natuur en de mensheid. De natuur zou beter af zijn. De mensheid zou van een hoop onnodige stress, tirannie en menselijke bedenkselen af zijn. Niet alles wat mensen bedenken is slecht natuurlijk. Woongemeenschappen hebben voordelen zoals gezamelijke inspanning die daardoor individueel lichter wordt.

  Het meest belangrijke in dit artikel is de hygiëne van de samenleving. Rotte plekken, parasieten etc. moeten ongenadig bestreden, geëlimineerd en geliquideerd worden als we een gezonde samenleving willen. Doet de mensheid dat niet, dan is zij reddeloos verloren denk ik.

  Schrijver [4] reageerde op deze reactie.

 3. Schrijver schreef op : 4

  @Schrijver [3]:
  Correctie:
  “China met de één-kind politiek (en gedwongen)”
  moet zijn
  “China met de één-kind politiek (en gedwongen abortussen)”

  @Hub Jongen [2]:
  Over het verlies van comfort: Dat is heel relatief.
  Van natuurlijke materialen kun je comfortabele woningen bouwen. Dat bewijst de permacultuur ook in Nederland. Zie voetnoot 1, linkje Nederland, en dan doorklikken. Een toilet kan van gebakken aardewerk gemaakt worden (keramiek) en de afvoer kan naar een septisch systeem leiden. Geen verlies van comfort dus, maar wel een andere manier van denken.

  Over TV: Ha ha… Dat brainwash apparaat hebben wij weggegeven en wordt niet vervangen. Je weet misschien wel dat als iemand langer dan ca. 1 minuut naar de TV kijkt, de hersenen alfa-golven beginnen te produceren en een mens daardoor in een toestand komt dat hij alle voorgeschotelde kritiekloos aanvaardt? Wie dat weet, begrijpt ook waarom mensen de meest stompzinnige en doorzichtige leugens geloven. Nou…, geef mijn portie maar aan Fikkie 😀

 4. Ivar schreef op : 5

  Interessant stuk. Een opmerking heb ik wel:

  Plastics worden gewoonlijk van olie gemaakt. Het idee dat plastics maar beperkt recyclebaar zijn is wijd verbreid. Dit is een misverstand. Plastics zijn heel goed “kraakbaar” en weer om te zetten in een energie drager. Hiervoor is een techniek ontwikkeld dat dit zelfs op industriële schaal kan doen.

  Het probleem met plastics is versnippering en microvezels. De vervuiling van dit soort is dermate dat afvang de bottle neck is.

  En hier komen overheids regels samen met grote financiële belangen met als gevolg: meer van hetzelfde dus pappen en nathouden ipv vrijwillige samenwerking met oplossingen tot gevolg.

  Schrijver [6] reageerde op deze reactie.

 5. Schrijver schreef op : 6

  @Ivar [5]:
  Bij het schrijven van artikelen moet ik het aantal woorden in de perken houden. Zo ook hier:

  “Plastic of kunstof afvalproducten kunnen niet allemaal gerecycled worden en zijn niet biologisch afbreekbaar.”

  Technisch en organisatorisch gezien kan er veel, dat is inderdaad zo. Inzameling, verwerking en verhandeling van materialen ter recycling is big business, er gaat veel geld in om. Vaak door inhaligheid, maar dat is een ander verhaal.

  De beperking zit ‘m hier: Mensen gooien van allerlei troep weg in de natuur. Dat is vooral in oost-Europa en bijvoorbeeld in Afrika te zien. Het besef dat de natuur schade toegebracht wordt is er vaak niet. Hoewel plastic en kunstof dus gerecycled kunnen worden, komt het toch vaak in de natuur, op afvalbergen of in verbrandingsoven terecht. Datgene wat kunstmatig geproduceerd is, breekt in de vrije natuur niet of nauwelijks af.

  Wanneer er dingen op moleculair niveau gebeuren, dan wordt het nog vervelender. Er worden onnatuurlijke chemische verbindingen gemaakt of natuurlijke ingrediënten geconcentreerd. Denk bijv. aan radio actieve stoffen.

  Onnatuurlijke verbindingen of concentraties zijn vaak bijzonder schadelijk, vooral als het gaat om vriendjesnetwerken van machthebbers en concentratie van macht.

  Het tegenovergestelde van concentratie is oplossen of decentraliseren, afhankelijk van het thema. Ook afmaken of verbranden wil best goed helpen. Denk aan onkruid. Als je het uittrekt en er blijft ook maar iets van de wortel of een zaadje over, dan begint de ellende al snel weer opnieuw. Vandaar dat het vaak verbrand wordt. Dit principe geldt ook voor bepaalde verdorven denkbeelden, gedragspatronen en de mensen die deze koesteren. Het devies: Net als onkruid met wortel en al uitroeien.