Barbara BrandenNiet iedereen kent de naam Barbara Branden. Tijdens haar leven behoorde zij – samen met haar toenmalige man Nathaniel – tot de kring van intimi van wijlen Ayn Rand. Belangrijker dan dat is haar eigen werk: haar lezingenserie over efficiënt denken is onmisbaar materiaal voor wie wil begrijpen wat er mis is met het huidige publieke debat – of wat daar voor doorgaat.

Barbara Branden is minder bekend dan Ayn Rand, en zelfs minder bekend dan haar voormalige echtgenoot Nathaniel Branden, een van de eerste medewerkers van Ayn Rand en de oprichter van het Nathaniel Branden Institute (NBI). Het NBI stelde zich ten doel om de filosofie die is neergelegd in Ayn Rand’s werk Atlas Shrugged – het Objectivisme – uit te werken in een serie cursussen en het concreet toepasbaar te maken voor het individu. Wie daarover meer wil weten moet zeker het boek The Vision of Ayn Rand van Nathaniel Branden lezen.

Barbara was onder meer redacteur van The Objectivist, het tijdschrift over de filosofie van het Objectivisme, dat verscheen van 1966 tot 1971. Voorts schreef zij een biografie van Ayn Rand: The Passion of Ayn Rand. Haar belangrijkste werk is een cursus over efficiënt denken (“The Principles of Efficient Thinking”), die zij ontwikkelde toen zij verbonden was aan het NBI.

Barbara Branden overleed op 13 december 2013, nog niet zo lang geleden dus. De bekende Amerikaanse libertariër Jim Peron heeft recentelijk een Barbara Branden Tribute Page aangemaakt op Facebook. Deze pagina biedt – behalve foto’s – diverse video’s die een goede kennismaking bieden met het werk van Barbara. In de video “To Think or Not to Think?”, bijvoorbeeld, lanceert Barbara Branden begrippen als being concrete bound en floating abstractions.

Een hedendaags voorbeeld van een floating abstraction is het ideaal van democratie. Door het concept “democratie” waarde toe te kennen los van iedere concrete binding, krijg je toestanden die we kennen uit allerlei recentelijk “bevrijde” landen. Denk bijvoorbeeld aan Irak, maar ook aan de zogenaamde Arabische lente. Kennis nemen van het werk van Barbara Branden is een tijdsinvestering die zichzelf terugbetaalt.

De lezingenserie “The Principles of Efficient Thinking” is via het Culture of Reason Center, hier, te bestellen. Meer informatie over het leven van Barbara Branden, haar relatie en haar breuk met Ayn Rand vindt u hier.

Paul Verhaegh

2 REACTIES

  1. Heb zojuist de pagina http://www.barbarabranden.com/answer.html doorgelezen. Daaruit maak ik op dat Ayn Rand / Barbara en Nathaniel Branden alles bij elkaar kennelijk een groot slangennest zijn. Interessant leesvoer.
    Ook de wikipedia pagina’s over Nathaniel en Barbara zijn best interessant.

    Terzijde merk ik op dat wikipedia duidelijk de Joods-Russische afkomst van Ayn vermeldt, maar niet duidelijk is over de Joods klinkende namen van Barbara (meisjesnaam Weidman) en Nathaniel Branden. Ik vraag me namelijk of en in welke mate er invloed was van het Judaisme op het denken en redeneren van de betrokkenen.

  2. Misschien moet ik wat explicieter zijn: Ayn Rand en Nathaniel hadden tijdens het huwelijk van Nathaniel en Barbara een aantal jaren romantische gevoelens voor elkaar en er was sprake van een affaire. Dat betekent dat beiden het vertrouwen van Barbara hebben geschaad. Als twee(krachtige mensen (trendsetters) daar ten opzichte van intimi toe in staat zijn, dan rijst de vraag in hoeverre ze in overige woorden en daden betrouwbaar zijn ten opzichte van trendvolgers. Uit het verhaal van Barbara blijkt dat er nog vele andere dingen speelden.

    Barbara lijkt een slachtoffer te zijn, hoewel ze wel veel materiaal heeft geproduceerd. Een logische vraag is of en in welke mate ze heeft blootgestaan aan misleidende invloeden van Nathaniel en Ayn. Kortom; toets alles en behoudt het goede.

Comments are closed.