zaterdag, 21 juni 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Complottheorieën en de nuchtere werkelijkheid

Dollar-pyramidComplottheorieën gaan veelal over het inperken van vrijheid, het sluwe spel van machthebbers. Wat moeten we hiervan denken? Welk deel is gewoon waar, welk deel is verzonnen? Waarom zouden mensen complottheorieën verzinnen? Wat zijn de gevolgen van serieus genomen complottheorieën op ons denken en ons gedrag? Wat is het effect ervan op al dan niet ontluikend natuurlijk gedrag?

Samenwerking

Het gebeurt regelmatig dat mensen bij elkaar komen en afspraken maken om gezamenlijk bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Deze afspraken worden in alle openheid of juist in het geheim uitgevoerd. Voorbeelden zijn ondernemingen, verenigingen, overheden en de bancaire sector.

Het maken van afspraken en samenwerken is gebruikelijk en op zich een goede zaak. Als er echter sprake is van een negatieve lading of geheimhouding, dan wordt vaak gesproken over een samenzwering of complot. In alle nuchterheid blijft het echter gaan om afspraken en samenwerking.

Wat is nu natuurlijk gedrag als het gaat om afspraken en samenwerking? Heel eenvoudig: Ervoor zorgen dat er transparantie is. Wanneer zaken in het licht van de belangstelling worden gebracht, wordt zichtbaar of deze al dan niet het daglicht kunnen verdragen. In het laatste geval worden degenen die onoorbare zaken verborgen trachten te houden eigenlijk altijd boos [1]. Het veroorzaakt per definitie een felle reactie.

Transparantie en openheid zorgen voor toetsbaarheid. Wanneer duidelijk is of wordt wat er gaande is, dan kunnen mensen intuïtief, op basis van natuurwetten, aanvoelen of het al dan niet toelaatbare praktijken betreft. Toetsing, beoordeling en wanneer nodig daadkrachtig handelen hebben vrijheid en soevereiniteit voor ieder mens als gevolg.

Het natuurlijke gedrag van goedaardige mensen creëert actief de noodzakelijke omstandigheden om kwaadaardigheid te detecteren, blokkeren en vernietigen. Deze zijn transparantie, openheid, toetsing, beoordeling en/of daadkrachtig handelen. Wanneer mensen dit natuurlijk gedrag niet vertonen, wordt door deze passiviteit kwaadaardige lieden de mogelijkheid geboden om een schadelijke agenda met schadelijke gevolgen uit te voeren. Men laat het toe en is daardoor medeverantwoordelijk voor schadelijke gebeurtenissen.

Voorbeelden

Er zijn legio voorbeelden van samenwerkingen. Minder bekend zijn de varianten die een schadelijke agenda nastreven. Een aantal voorbeelden:

Verplichte scholing

Bij natuurlijk gedrag leren kinderen van hun ouders, gezinsleden, familie en vrienden. Er wordt informatie verschaft, er worden voorbeelden gegeven. Men leert spelenderwijs, op een praktische manier. Daarna wordt het geleerde doorgegeven aan anderen. Men helpt elkaar om te leren en doet daarbij wat goed is voor de samenleving.

Bij onnatuurlijk gedrag worden kinderen afgestaan, in handen gegeven van een verplicht schoolsysteem. Daar wordt veel tijd en geld in geïnvesteerd, maar de opbrengsten in termen van bruikbare vaardigheden zijn betreurenswaardig karig. Kinderen leren op scholen vooral gehoorzaamheid aan wildvreemden, volgzaamheid en egoïsme. Het accent ligt op het eigen denken, de eigen prestaties, los van het belang voor de samenleving. Onderweg wordt het natuurlijke denk- en beoordelingsvermogen van leerlingen vernietigt. De mentale mogelijkheden worden slechts gebruikt voor opslag en reproductie. Analyse en daadwerkelijke processing zoals (orginele) beoordeling van informatie dient men aan anderen over te laten.

Het onnatuurlijke gedrag heeft gevolgen; diploma’s leiden tot klassen in de samenleving, klassenstrijd en concurrentie oftewel onderlinge verdeeldheid in plaats van samenwerkng. De belangen van organisaties zoals bedrijven en overheden worden gediend, niet de belangen van de samenleving.

Sport

Bij natuurlijk gedrag trainen mannen voor de strijd; het vechten tegen bedreigingen. Dat is – samen met de jacht – goed voor een postief gebruik van testosteron, adrenaline, onderlinge samenwerking en een gezonde, weerbare samenleving.

Bij onnatuurlijk gedrag houden mannen zich in een gecontroleerde context bezig met sport. Oude voorbeelden uit de Griekse en Romeinse tijd zijn respectievelijk atleten en gladiatoren, ‘brood en spelen’. In de tegenwoordige tijd rennen bijvoorbeeld 2 groepen mannen hard achter een bal aan. Nadat die na veel moeite bemachtigd is wordt hij weer weggeschoten. Dit is totaal nutteloos. De natuurlijke situatie wordt geïmiteerd door samenwerking binnen het eigen team voor ‘het goede’, en concurrentie met de tegenstander oftewel ‘vijand’ die overwonnen dient te worden. In andere sporten (zoals marathon) is het aspect van concurrentie sterker. ‘Ik’ tegen alle anderen, zonder enig nut voor de samenleving.

Het onnatuurlijke gedrag heeft gevolgen; mannen zijn beduidend minder beschikbaar voor hun vrouwen, gezinnen, families en vrienden. Ze dragen beduidend minder of zelfs niet bij aan de samenleving. Kwaadaardige lieden worden niet meer op een natuurlijke manier aangepakt. De kosmische strijd tussen goed en kwaad ‘beleeft’ men op het voetbalveld (of desnoods als een hersenloze zombie achter de TV). De acteurs in het opgevoerde schouwspel worden gezien en behandeld als hedendaagse goden, de toeschouwers zijn passieve en machteloze bewonderaars die in een diep onnatuurlijke toestand zijn weggezonken. Ze hebben geen flauw benul over natuurlijk gedrag.

Is het erg verwonderlijk dat sport door de autoriteiten aangemoedigt wordt? Het Nederlandse koningspaar verscheen bij een voetbalwedstrijd van het nationale (Oranje)team en beleefde daar zichtbaar plezier aan. Waarom? Om welke reden achtten ze de nutteloze vertoning op het veld zodanig nuttig voor hun positie in het koningshuis dat ze überhaupt aanwezig wensten te zijn?

Kunstmatige vijandsbeelden

In een eerder artikel over de functie van cultuur werd al aangegeven dat iedere overheid en iedere cultuur de complottheorie in de wereld helpt dat er vijanden rondom ons zijn, en zelfs in het midden van ons. ‘Gelukkig’ is er de overheid, die ons daar bescherming tegen biedt. Dat gaat niet voor niets; we worden daartoe ontwapend en dienen daartoe vrijheden en vruchten van onze arbeid in te leveren. De nuchtere werkelijkheid; degenen die ons deze vijandbeelden aanpraten zijn onze werkelijke vijanden. Zij wensen middelen van bestaan en zeggenschap, wat anderen onder dwang en (dreiging met) geweld afhandig worden gemaakt. De woorden ‘beroving’ en ‘kaping’ zijn het meest passend voor deze modus operandi, zie het eerdere artikel over eigendomsrecht.

De VS en EU zijn (post-)’christelijk’ en hebben de volgende vijandsbeelden gecreëerd:

1] Antisemieten. Antisemitisme is bij wet verboden. Het betreft geen semieten zoals Arabieren, maar specifiek Joden. Joden zijn geen volk, maar aanhangers van een religie genaamd Judaïsme. Joden worden als goden behandeld, boven elke kritiek verheven. Kritiek op een Jood leidt bijna volautomatisch tot de beschuldiging van antisemitsme. In alle nuchterheid zijn Joden echter geen goden. Ruim de helft van de wereldrijkdom is in handen van de Rothschilds, een Joods-Duitse familie. Zij oefenen achter de schermen van het politieke toneel invloed uit, doordat overheden bij hen geleend hebben. De schuldeiser bepaalt immers de regels voor zijn schuldenaar. In de praktijk zijn er onder Joden zowel goed- als kwaadaardige mensen. Steenrijke bankiers die achter de schermen van het politieke toneel het script schrijven voor politici, ongeacht religie of afkomst, behoren tot onze werkelijke vijanden.

2] Islam. Moslims zijn niet automatisch haatbaarden. Het zijn op de eerste plaats gewoon mensen zoals jij en ik. Gewone mensen willen geen offensieve oorlogen voeren, dat is het spel van politieke machthebbers. Uit eigen ervaring kan ik melden dat een goede moslim betrouwbaarder is dan een moslim (of christen) in naam of een ongelovige. Een goede moslim is correct in de omgang, haat leugen en bedrog, verafschuwt geweld tegen goedaardige mensen en staat de vernietiging van kwaadaardige mensen voor. De invloed van cultuur (docenten en geestelijken, wolven in schaapskleren) doet schapen of ratten wolfskleren aantrekken. Denk aan sommige soldaten en politieagenten. Dat is ook te zien in de mechanismen van Romeins christendom (kruistochten) en islam (jihad, terrorisme). Aanslagen zijn gewoonlijk weinig meer dan zorgvuldig geregisseerde P.R. events, bedoeld om de publieke opinie in een bepaalde richting te leiden, namelijk de invoering van volgende repressieve wetgeving. Denk aan 9/11 en de direct aansluitende invoering van de Patriot act.

Wie natuurlijk gedrag vertoont laat zich niet gek maken door verhalen met vijandsbeelden, maar ziet de werkelijkheid zoals die is, gebaseerd op eigen ervaringen. Het gevolg daarvan is een grotere mate van vrijheid. Het denken en gedrag wordt niet langer beheerst door spannende verhaaltjes.

Wereldleiders en satanisme

In de alternatieve media doet een complottheorie de ronde; wereldleiders die lid zijn van satanische sekten en de satan vereren. Deze verering gaat naar zeggen gepaard met ritueel misbruik en rituele mensenoffers.

Deze theorie is gebaseerd op het bestaan en de macht van demonen, een idee wat is gecreëerd door religieuze systemen en cultuur. Hierbij teken ik aan dat het Oude Testament wel spreekt over afgoderij en mensenoffers, maar er daarin geen demonen worden vermeld. De gangbare voorstelling van de satan (Hebreeuws voor ‘tegenstander’) als een duivel compleet met een leger van demonen is ingevoerd in het Romeinse christendom. Pas in het Nieuwe Testament, waarvan de manuscripten lange tijd onder het exclusieve beheer van Rome waren, duikt deze voorstelling op.

De boodschap van deze complettheorie is dat wereldleiders dankzij satansverering over veronderstelde magische krachten beschikken. Ze worden daardoor een schier onoverwinnelijke vijand, een denkbeeldige draak. Mensen die deze complottheorie aanvaarden worden er moedeloos, angstig en apathisch van. Ze adopteren de denkbeeldige draak die het volgens haar priesters over hun regio te zeggen heeft, vereren hem en geven hem offers. In werkelijkheid wordt de ruif door haar dienaren leeggevreten.

Wat is natuurlijk gedrag? In de loop van de eeuwen werden veronderstelde demonen dakloos gemaakt door kwaadaardige mensen te identificeren, localiseren en vernietigen, zodat de magie en betovering van deze complottheorie verbroken werd. Want, als demonen echt bestaan, dan zijn ze beduidend machtelozer zonder mensen die ze kunnen aansturen. Wat is het gevolg van dit natuurlijke gedrag? Dat spreekt voor zich: Vrijheid en soevereiniteit.

Tot slot

Er worden mensen allerlei verhaaltjes verteld. Praatjesmakers worden kennelijk serieus genomen. Dat is echter onverstandig. Een mensenleven zou niet beheerst moeten worden door verhaaltjes en de daaruit voortvloeiende angst voor en machteloosheid jegens kwaadaardige mensen. Laten we met de beide benen op de grond staan en onbevreesd natuurlijk gedrag vertonen. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. Zelfs kwaadaardige mensen; als ze zich niet bekeren had het voor hen beter geweest niet geboren te worden, een toestand die achteraf hersteld kan worden.

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

Voetnoten:

[1] Johannes 3:19-21

Eerdere artikelen in de tweede serie over natuurlijke gedrag:

[1] De overheid als draak

[2] Een andere levensstijl

[3] Wonen en hygiëne

[4] Het belang van goede relaties

[5] Organisatie en chaos

Relevante andere artikelen uit andere series:

[1] Weten wat je doet

[2] Onderscheidingsvermogen

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. hendrik j. schreef op : 1

  ik voel sterk de behoefte krititisch te willen zijn over uw sterk geidealiseerde omschrijving van de islam en zn volgers.

  ik wil er niet meer moeite aan verspillen dan, wat een ongelofelijk kulverhaal over een obscuur woestijngeloof wiens volgers als sprinkhanen over de wereld zwermen, rovend, plunderend en vernielend.

  man lees dat handboek van ze eens, de koran en kom dan maar eens terug met je onzin.

  Schrijver [5] reageerde op deze reactie.
  Elisabeth Zegeling [9] reageerde op deze reactie.

 2. pcrs schreef op : 2
  pcrs

  “Heel eenvoudig: Ervoor zorgen dat er transparantie is.”
  In een samenleving met slechte elementen, lijkt het me duidelijk dat geheimhouding legitiem en belangrijk is.
  Ook in een vrije samenleving zou dat denk ik zo blijven. Een bedrijf (beter de eigenaars hebben er baat bij de strategie niet transparant te houden.

  “Dat is echter onverstandig. Een mensenleven zou niet beheerst moeten worden door verhaaltjes”

  Inderdaad maar al te vaak laat de gelovige zich leiden door een heilig boek met fantasieverhaaltjes. Hij kan de overduidelijke onzin niet nemen voor wat het is, omdat hij dan moet accepteren dat veel mensen om hem heen ook die hem verzorgden toen hij klein was, liever laf liegen dan trots de waarheid spreken.

  Schrijver [6] reageerde op deze reactie.

 3. Hub Jongen schreef op : 3
  Hub Jongen

  “. . . 2] Islam. Moslims zijn niet automatisch haatbaarden. . . ”

  Wat is een moslim?
  Iemand die gelooft en leeft volgens de Koran?
  Is die Koran niet haatzaaiend en geweld predikend tegen “niet-gelovigen” ? Die ongelovige die moet vernietigd worden?
  Dit is het tegengestelde van NAP.
  Dit betekent dan dat “moslim” en NAP niet samen kunnen gaan?”

  Lijkt me simpele logica?

  Schrijver [5] reageerde op deze reactie.

 4. Musjes schreef op : 4

  Ik neem de complotters serieuzer dan de gangsters die zich wereldleider of politici van het volk noemen. En verder ervaar ik hoe groter de geest hoe viezer het beest is. En religie is niet meer dan stuurs en domweg als een slaaf achter de gehersenspoelde gemeenschap aanhobbelen waar men allen hetzelfde denkt en doet.

  Een derde wereldoorlog voorafgaand aan de totale collaps van de economie lijkt me voorgeprogrammeerd, mensen en leiders lijken mij er bewust op aan te sturen, omdat de mens met al zijn kennis en zelfs met de modernste middelen tot een arrogant slaafs denkend wezen is geprogrammeerd die staat te jubelen voor de sektarische leiders die hem uiteindelijk zullen kielhalen.

  Schrijver [7] reageerde op deze reactie.

 5. Schrijver schreef op : 5

  @hendrik j. [1] en Hub Jongen [3]:
  Natuurlijk snap ik wat jullie bedoelen. Religieuze systemen hebben geen constructieve bedoelingen, eerder andersom.

  Dat neemt echter niet weg dat veel mensen een etiketje op hun voorhoofd geplakt krijgen omdat ze toevallig in een bepaald gebied geboren worden. Deed de RKK vroeger ook. Wanneer zoiets gebeurd, dan gaat het om gewone mensen zoals jij en ik die geen geweld zullen initieren. Mensen die een imam horen praten en ‘m maar gewoon laten lullen. En dat is de meerderheid van de islam. De rottigheid zit in een kleine hoek. De goeden moeten niet onder de slechten lijden. Die nuance wilde ik graag aanbrengen, want de complottheorie dat ALLE moslims (inclusief de groep die ik noemde) rot, haatdragend en gevaarlijk zou zijn is gewoon een lulverhaal.

  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.

 6. Schrijver schreef op : 6

  @pcrs [2]:
  Met transparantie bedoelde ik bijv. overheid(sinstellingen), bancaire sector (i.v.m. fractioneel bankieren) etc.
  Bedrijven die kennis voor zich willen houden is discutabel. Het is niet handig als we de ingredienten van ons voedsel niet kennen bijvoorbeeld, dat werkt weer rottigheid in de hand.

  Over heilige boeken denken we hetzelfde. Maar in het staartje denk ik wel dat we niet het kind met het badwater moeten weggooien. Gewoon kijken of er iets zinnigs tussen de verhalen staat 😉

 7. Schrijver schreef op : 7

  @Musjes [4]:
  Ik neem de complotters serieuzer dan de gangsters die zich wereldleider of politici van het volk noemen.

  Ik ook 😉

 8. Schrijver schreef op : 8

  @Schrijver [5]:
  Voor de duidelijkheid; ik heb ervaring met moslims in de Randstad (niet op straat, maar in huis) en moslims in hun thuisomgeving van Arabische, islamitische landen. Van de islam moet ik niets hebben, maar de mensen die ik ken waardeer ik zeer. Juist vanwege de gesprekken met hen concludeer ik dat er veel onzinpropaganda is over ‘de moslim’, want die bestaat dus niet. Ieder mens is uniek en het is telkens weer boeiend om die andere mens te leren kennen.

 9. Elisabeth Zegeling schreef op : 9

  @hendrik j. [1]: Ik zelf vind dit heel goed omschreven, vooral om op jezelf af te gaan. Ben het hier volledig mee eens.

  Voor de 2de wereldoorlog trokken mijn grootouders door europa en dreven handel. Dus ook zo in Duitsland, door die handel leer je mensen kennen met wie je ook samen ging eten, lol trappen, ervaringen uitwisselen, etc. Toen de 2de wereldoorlog uitbrak en er razzia”s werden gehouden hier in Nederland, ging deze handel gewoon door. Op een gegeven dag dat mijn grootouders onderweg waren, kwamen er Duitse soldaten mijn opa tegen en waarschuwden hem dat er een razzia opkomst was. Een soldaat die mijn opa goed kende zei: Manus, alles achter laten je hele hebben en houwen en zo snel mogelijk onderduiken met je vrouw en kinderen. Ze pakken iedereen op, vooral in jullie groep.

  Als die soldaat mijn opa niet had gewaarschuwd was ik er waarschijnlijk ook niet.

 10. Elisabeth Zegeling schreef op : 10

  Goed stuk, kan ik mij wel invinden. Tuurlijk zijn slechte mensen, die hebben er baat bij om angt en haat te zaaien, daar parasieteren ze op. Het gaat om macht en ze willen aanbidden worden, het is aan je zelf om je daar aan mee doet. Als ik om mij heen kijk, dan gebeurd dit ook, kom ik tot de conclusie, het is aan jezelf of je hun die macht geeft. Dus in feite heeft een ieder de macht om dit te niet te doen. Hoe meer mensen dit beseffen, hoe beter de wereld.

 11. Elisabeth Zegeling schreef op : 11

  Tuurlijk zijn er slechte mensen, moet het zijn, typefoutje.

 12. Pteranodon schreef op : 12

  Complottheorieën gaan uit van een nimmer falende overheid, die alles lukt om iets tot in de puntjes te organiseren en ook daarom is het 1 groot verzinsel.