zaterdag, 7 juni 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Het belang van goede relaties

Giotto_di_Bondone_-_No._6_Scenes_from_the_Life_of_Joachim_-_6._Meeting_at_the_Golden_Gate,_detail_-_WGA09178Wat hebben goede relaties te maken met vrijheid? Meer dan velen denken. Wat is het natuurlijke gedrag van een mens? Hoe raakt dit misvormd door cultuur? Wat zijn daarvan de gevolgen?

In een eerste serie artikelen zijn een aantal basisprincipes aangekaart, in een poging om een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen. Deze artikelen ruimden een aantal misverstanden uit te weg. Atheïsten hebben helaas, evenals christenen, een nogal vertekend beeld van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

Relaties

Betrekkingen tussen mensen kunnen aangegaan en versterkt worden. Goede relaties tussen bekenden en vrienden, met familie en gezin zijn van groot belang voor samenlevingen. Naarmate relaties hechter worden, zijn de betrokkenen moeilijker door derden te sturen en beïnvloeden. Men wordt weerbaarder tegen schadelijke invloeden en gemotiveerder deze onschadelijk te maken. Dit is het belang van gezonde en liefdevolle relaties, waarin mensen onbaatzuchtig doen wat goed voor de ander is.

Wanneer relaties niet bestaan of disfunctioneel zijn, als los zand, dan past dat prima in een verdeel-en-heers politiek. Wie vooral aan zichzelf denkt, handelt uit andere motieven en streeft andere doelen na. Ondertussen valt het beschermingsmechanisme weg wat geboden wordt door anderen die de betrokkene daadwerkelijk liefhebben. Er wordt niet meer gewaarschuwd tegen wat schadelijk is, er wordt niet opgeroepen om het gezonde verstand te gebruiken en te doen wat goed is voor anderen.

Goede relaties bestaan uit een aantal elementen, net zoals zand + grind + het bindmiddel cement samen stevig beton maakt. Met het verstand maakt men keuzes over het doel van een relatie. Beperkt het zich tot het niveau van bekenden of is een hoger c.q. intensiever niveau gewenst? Daarbij spelen naast rationele ook emotionele factoren een rol, die op hun beurt weer via biologische weg worden beïnvloedt; hormonen en neurotransmitters functioneren als magneten en lijmmiddelen in relaties. Met het verstand kan gekozen worden voor de manier waarop men met de ander omgaat. Deze manier wordt sterk door cultuur beïnvloedt, omdat cultuur voorschrijft op welke wijze mensen met elkaar spreken, of er sprake is van aanrakingen en zo ja op welke wijze. Spreken en vooral aanrakingen brengen hormonen en neurotransmitters op gang. De mix die resulteert in goede relaties lijkt ingewikkeld, maar is eenvoudig en natuurlijk van aard.

Goede relaties functioneren als mortel (metselspecie, een fijn betontype) van de samenleving, de mensen als bouwstenen. Hoe beter de relaties, hoe robuuster een samenleving. Daar tegenover staat het politieke belang om mensen als bouwstenen te manipuleren en telkens naar wens opnieuw te ordenen om op die manier doorlopend samenlevingen te kunnen (her)vormen. Wanneer mensen onderling verdeeld zijn is er geen goede mortel en kan men eenvoudig gemanipuleerd worden. Vandaar de term ‘verdeel-en-heers’.

Politieke doelen vereisen dat relaties onder bevolkingen op een laag pitje blijven, zodat mensen niet gaan doen wat goed is voor de samenleving. In gevangenissen werd ontdekt dat het toevoegen van fluor in drinkwater de populatie rustig houdt. Tegenwoordig zit er fluoride in tandpasta. Later werd in gevangenissen ontdekt dat een televisietoestel de populatie rustiger houdt dan gevangenbewaarders zouden kunnen. Zintuigen worden afgeleid, waarbij ondertussen hormonen op gang worden gebracht die het gevoel van welbevinden versterken. De televisie is een effectief propagandamiddel, onder andere ten behoeve van een materialistische levensstijl. Bij aankopen ervaart men gedurende korte tijd een goed gevoel. Dat (verslavende) gevoel wordt veroorzaakt door een hormoon genaamd endorfine. Dit hormoon wordt door het lichaam ook geproduceerd tijdens lichamelijke inspanning, opwinding, pijn, consumptie van scherp voedsel, liefde en orgasme. Ook de smaakervaring bij suikers, vetten en chocolade zorgt voor het vrijkomen van endorfines. Om verslavende koopervaringen mogelijk te maken, moeten mensen werken. Hard werken. Daardoor zijn ze (vooral mannen) in hun vrije tijd vaak te moe om nog iets goeds voor anderen te betekenen. Zie bijvoorbeeld de protocollen van de wijzen van Sion (PDF) § 3.5. Daarmee is dan duidelijk (mannen, opgelet!) waarom vooral vrouwen graag iets kopen of chocolade eten. De disfunctionaliteit van hun mannen wordt op deze manier deels ondervangen. Dit alles gaat ten koste van natuurlijke en gezonde relaties, wat op zijn beurt weer ten koste gaat van de cohesie en hygiëne van de samenleving.

Laten we niet vergeten dat het bouwsel van een samenleving behalve mortel (relaties) en stenen (mensen) ook een stevig fundament nodig heeft. Het optreden van Jezus had alles te maken met het zogenaamde koninkrijk van God, wat in Daniël werd voorspeld als datgene wat alle bestaande machststructuren zal vernietigen. Volgens de profetie zijn het gewone mensen, hard als steen [1], die dit bewerkstelligen. Het zijn mensen die terug zijn gegaan naar natuurlijk gedrag. Het zijn ook mensen, die de woorden van Jezus hebben gehoord en er actief naar handelen [2]. Dat is volgens Jezus de enige manier om een leven (en samenleving) met een solide fundament te ontwikkelen. Een atheïst tracht volgens deze gelijkenis te bouwen op (drijf)zand, een onverstandig idee. Kwalitatieve mortel en mooie stenen houden verzakking immers niet tegen.

Bekenden

Het leren kennen van oppervlakkige dingen bij de ander zoals gezicht en naam vormt het begin van een relatie. Men herkent de ander als onderdeel (of bezoeker) van een samenleving. Hoe bekenden ten opzichte van elkaar functioneren is van vooral culturele factoren afhankelijk.

In westerse landen groet men elkaar door het opsteken (of geven) van een hand. Eventueel maakt men een oppervlakkig praatje. Relaties zijn daardoor vaak oppervlakkig van aard en transactioneel gericht. De mens gaat daardoor kunstmatig functioneren, als een androïde. Kijk maar eens naar het gebruikelijke gedrag van mensen met een Android telefoon of tablet.

In Afrikaanse landen wordt bij een ontmoeting eerst ruim de tijd besteedt om te inventariseren hoe het gaat met diverse familieleden en vrienden. Op die manier zijn mensen goed op de hoogte van wat er in de samenleving speelt, zodat men de mogelijkheid heeft elkaar te hulp te schieten. Relaties zijn in Afrika vaak belangrijker dan materiële welvaart.

In Arabische landen is een omhelzing en kus (schouder tegen schouder, wang tegen wang) gebruikelijk onder goede bekenden, vrienden en familie. Lichamelijke aanrakingen, onder andere via dit soort hartelijkheid, brengt de productie van het ‘knuffelhormoon’ oxytocine op gang. Dit hormoon speelt een centrale rol bij moederbinding, vriendschappen en romantische interacties, evenals bij seksualiteit. Mensen met autisme produceren minder van dit hormoon en hebben daardoor minder relationele vaardigheden. Antidepressiva zijn niet alleen bijzonder winstgevend voor artsen en de farmacie, maar remmen ook de productie van dit hormoon. Het op gang brengen van dit hormoon door hartelijkheid en aanrakingen kan goede gevolgen hebben voor relaties. Getrouwde mannen kunnen echter maar beter met hun vingers van andere vrouwen afblijven (of andersom), aangezien dat destructieve gevolgen kan hebben voor bestaande relaties en daarmee de samenleving als geheel. Aanrakingen kunnen te snel verliefdheden veroorzaken die soms erg dom – en daardoor schadelijk – gedrag veroorzaakt.

In islamitische landen toont men hartelijkheid door de hand naar het hart te brengen (het besprokene is uit de grond van het hart gemeend) of de eigen vingertoppen te kussen als teken van dank.

Een netwerk met veel bekenden voegt niet veel kwaliteit aan het eigen leven toe, maar kan het leven wel makkelijker maken. Ook is het goed voor de cohesie van de samenleving als geheel. Het biedt de betrokkenen mogelijkheden om te helpen of waar nodig in te grijpen. Hoe meer tijd aan bekenden wordt besteedt, hoe groter de kans dat er vriendschappen ontstaan. Hoe hartelijker wordt omgegaan met bekenden, hoe groter de kans dat dergelijke relaties goed zijn voor de samenleving als geheel.

Vriendschappen

Onder bepaalde voorwaarden kan een vriendschap ontstaan en gecultiveerd worden. Het is noodzakelijk dat mensen voldoende tijd aan elkaar besteden, elkaar hartelijkheid betonen en zich voor elkaar openen, zodat ze elkaar steeds beter kunnen leren kennen. Elkaar leren kennen gaat verder dan het uitwisselen van informatie, het betreft ook emotionele openheid. Tijd, hartelijkheid, openheid en aanvaarding – ondanks of juist dankzij verschillen – zijn de basisingrediënten voor een solide vriendschap. Vrienden kennen elkaar, weten dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. Daardoor is het vanzelfsprekend elkaar te helpen. Hoe meer vrienden samen meemaken, hoe sterker de band is en hoe meer men geneigd is voor elkaar door het vuur te gaan. Letterlijk.

Wie zijn tijd verdoet met veel of hard werken voor materialistische behoeften, televisiekijken of hobbies, heeft geen tijd voor kwalitatieve vriendschappen. Een vriendschap waaraan geen tijd of energie wordt besteedt is slechts vriendschap in naam. Het betreft dan feitelijk bekenden.

Goede vriendschappen zijn zeer waardevol voor de cohesie en hygiëne van de samenleving. Vrienden hebben immers de neiging om dingen goed door te spreken en samen actie te ondernemen, meer dan bekenden dat doen. Ze zijn meer dan bekenden geneigd om elkaar te helpen, beschermen of iets goeds voor anderen te bewerkstelligen. Dit geldt in de sterkste mate voor de relatie tussen man en vrouw, wat buiten het bestek van dit artikel valt.

Familie en gezin

De principes die tussen vrienden gelden, zijn ook van toepassing op families. In gezonde, functionele families trekt men langdurig met elkaar op. Als extra dimensie is er een bloedband, die een sterkere loyaliteit tot gevolg heeft. Omdat gezinnen kleinschaliger zijn en men veel meer tijd samen doorbrengt dan met anderen, is de potentie van relaties binnen gezinnen groter dan in families of bij vrienden. De allergrootse potentie voor de samenleving is de relatie tussen man en vrouw. Dat is hèt schrikbeeld van en de grootste bedreiging voor machthebbers, reden om het huwelijk tussen man en vrouw, en daarmee de cohesie binnen gezinnen en families, op allerlei slinkse manieren te trachten te ondermijnen.

Tot slot

Machthebbers, verenigd in kunstmatige verbanden van organisaties, doen er van alles aan om het ontstaan en de cultivering van gezonde relaties te hinderen. Deze zijn namelijk een bedreiging voor hen. Zonder gezonde en functionele relaties is een geïndividualiseerd mens een makkelijke prooi voor parasieten en roofdieren in de samenleving. Hij kan dan eenvoudig ingezet worden voor hun doeleinden. Wie echter bewust tijd, energie en niet te vergeten hartelijkheid investeert in relaties, wordt weerbaarder tegen geweld en cultuur, en zal eerder geneigd zijn om samen met anderen doelen te stellen die goed zijn voor de samenleving als geheel. Eendracht maakt daarbij macht. Anders gezegd, goede relaties zijn een uiting van natuurlijk gedrag, voorwaarde en facilitatoren voor een natuurlijke en gezonde samenleving.

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

Voetnoten:

[1] Daniël 2:34-352:44-457:21-28De overheid als draak

[2] Mattheüs 7:24-27Lukas 6:46-49

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Schrijver schreef op : 2

  @Maurice [1]:
  Geen dank, ik heb het met veel plezier uitgewerkt. Het is een enorm belangrijk en zwaar onderschat onderwerp!

 2. Schrijver schreef op : 4

  @hugo van reijen [3]:
  Zoals altijd gaat het mij om de boodschap. Ik hoef mijzelf niet zonodig op het podium van de publieke belangstelling te hijsen 😉

 3. Elisabeth Zegeling schreef op : 5

  Een heel goed artikel, kan mij daar in vinden. Het valt enorm op dat er toch veel mensen oppervlakkig zijn, spreek van ondervinding. Ook in families is er steeds meer oppervlakkigheid. Het eerste wat ik zie als ik mensen ontmoet, is de uitstraling. Is deze positief, dan volgt er een praatje, voelt het goed, dan kan ik er mee verder. Bij negatief houdt het gelijk op, bij oppervlakkigheid is het echt helemaal over.

  Tja, de overheid. Heb daar nooit vertrouwen in gehad, dan spreek ik ook uit ondervinding. Daar heb ik over nagedacht, uitgeplozen waarom ik er geen vertrouwen in had, ben tot de conclusie gekomen, dat ze dan ook echt niet te vertrouwen zijn.

  Die experimenten op gevangenen zijn niet de enige groep mensen waar ze op uitoefenen. Bij meerdere bevolkingsgroepen doet men dat. Ligt er aan waar ze het voor willen gebruiken.

  Schrijver [7] reageerde op deze reactie.

 4. TG schreef op : 6

  Dank voor het goede artikel.

  www.youtube.com

  Eendracht maakt macht. (en voorkomt wanneer het beter word begrepen/georganiseerd, chaos. Zoals bv bij een natuurramp :D, waarbij begrijpen /geven om elkaar / weten wat te doen, meer centraal staan 🙂 )

  Make love not war= niet, ga als een gek met elkaar tekeer, maar houd van de ander. Als een gelijkwaardige mens.

  Denk ikk.

  Schrijver [7] reageerde op deze reactie.

 5. Schrijver schreef op : 7

  @Elisabeth Zegeling [5]:
  Dank je. Oppervlakkigheid komt denk ik doordat mensen nooit hebben geleerd om zelf na te denken en meegesleurd worden in een bepaalde maalstroom (van materialisme, ‘brood en spelen’, etc.)

  @TG [6]:
  Ook bedankt 😉

  @allen:
  De komende tijd ben ik voornamelijk offline vanwege bezoeken. Disusseer lekker verder, laat deze site tot leven komen, laat het bruisen!

  Bij tijd en gelegenheid kom ik zeker terug op deze pagina’s om naar comments te kijken. Verder staan er een aantal artikelen ter publicatie in de wachtrij, ik heb de afgelopen tijd hard gewerkt om overdenkenswaardige artikelen voor deze site te produceren. Er zitten veel dagen werk in de drie artikelenseries, ik hoop dat het voor het lezerspubliek nuttig is.