freedomgirl1De mens is al millennia bezig zijn afkomst te ontdekken. Waar komen we vandaan? En de daaraan gekoppelde individuele vraag is, waar moet ik heen? Op deze site zijn een hele serie artikelen verschenen over geloof. Tijd om een atheist aan het woord te laten…….

Ik heb geen echte verklaring voor het ontstaan van het heelal. De oerknal is een taaie en lastige theorie waarbij de logica en de onderliggende berekeningen de meeste mensen het verstand te boven gaan. Gelijk het latijn voor de meeste middeleeuwse gelovigen abacadabra was, is de wetenschappelijke onderbouwing van de oerknal dat voor de moderne mens.

Het ontstaan van het leven is net zo iets, ik kan het niet verklaren.

Wat kan ik dan wel verklaren? Hier komen we tot een lastig punt. Wanneer weet je iets, wanneer is iets bewezen? Is het logisch positivisme de juiste basis? Of moeten we dat verwerpen en uitgaan van onderling niet tegenstrijdige stellingen en daarmee een model bouwen? Hoe zit het dan met die modellen? A=A is betekenisloos en A=B is onwaar. Wat hebben modellen dan nog te bieden? Komt kennis dan soms toch van boven? Kunnen we slechts van de waarheid kennis nemen als er een medium is die in contact is met dit “goddelijke domein” en dit voor ons vertaalt en verklaart?

Ik ben bang dat na de voorgaande paragraaf een groot deel van de toch al schaarse lezers is afgehaakt. Jammer. Het bewijst slechts dat we niet nadenken. De vraag, wat is kennis, wat is weten, wat is wetenschap, wordt nauwelijks gesteld laat staan beantwoord. Als men daar al niet goed over heeft nagedacht, wat voor zin heeft het een discussie aan te gaan? De Nederlander heeft nog nooit zoveel scholing moeten ondergaan maar velen hebben geen idee van wat logisch positivisme is. En wat daar de mogelijke valkuilen van zijn.

Ik ga de discussie over wetenschapsleer hier niet voeren, dan wordt het artikel te lang. Ik wil wel kanttekens zetten bij het “goddelijke domein”. We hebben het dan over profeten als boodschappers en religieuzen als toehoorders. De onderliggende logica is dat iets dat het menselijke begrip te boven gaat (meestal de God of de Goden) gebruikt wordt om iets dat het menselijk begrip te boven gaat te verklaren. Dit is geen geldig argument. Daarnaast verwerpt iedere religieuze nog eens alle andere godsdiensten, ook al delen ze soms elkaars verhalen en bronnen. En bewijst daarmee overduidelijk de begrenzingen van het goddelijke domein, beter dan de meeste atheisten het kunnen vertellen.

De evolutieleer van Darwin aangevuld met de kennis van de genetica geeft voor mij de beste verklaring voor het leven. Het leven is niets anders dan een eindeloze wedloop der genen. Deze wedloop kunnen we als mens beinvloeden en daardoor zijn we zo succesvol. Millennia lang zijn we al bezig gewassen te veredelen en dieren te domesticeren. We hebben de mooiste bloemen geschapen. We weten nog ieder jaar door kruisingen en selectieprocessen steeds mooiere bloemen voort te brengen. Het Nederlandse stamboekvee, dat niets meer was dan een selectief doorfokken van de voor menselijke doeleinden het best geschikte koeien, is een bewijs van hoe de mens de natuur naar zijn hand kan zetten.

Het gaat in de genetische strijd niet om de sterkste maar om degene die het beste de mogelijkheden weet te gebruiken. Er is geen rechtvaardigheid, of moreel besef. Een virus kan nog steeds een hoogontwikkeld wezen ten gronde richten. In dit grootse miljarden jaren durende spektakel is de mens nog niet meer dan een voetnoot.

De mens is waarschijnlijk het eerste wezen dat de dictatuur van de genen kan breken door zelf de genetische teugels te grijpen. Genetische manipulatie door wetenschappers maakt de genen nog verder ondergeschikt aan mensen.

Mensen op hun beurt zijn weer een tussenproduct van de evolutie. Onze gevoelens zijn niets meer dan chemische processen die zich in ons lichaam afspelen. De wedloop der genen heeft ons door de ontwikkeling van de ratio tot een Trojaans paard gemaakt voor de dwang der genen. De enige vraag is of we de teugels grijpen. Worden we de genetische manipulator die we kunnen zijn?

Op individueel niveau geldt de vraag of we rationaliteit accepteren. Als dat zo is, dan is de conclusie dat je niemand iets verschuldigd bent, er is geen goddelijke moraal. Je mag doen met je leven wat je wenst.Je mag een hedonistische zinnenprikkelende levensvisie aanhangen. Dan neuk en zuip je je een slag in de rondte. Je kan jezelf centraal stellen en de rest van de wereld laten doodvallen. Je kan ook jezelf wegcijferen en onderdeel zien van iets groters. Je kan het algemeen belang centraal stellen. En anderen dwingen tot het naleven van het algemeen belang. Daarmee degradeer je jezelf en je buren tot een radartje. Een niet zelfstandig onderdeel.

Je kan ook beseffen dat de mensheid met rationaliteit kan ontstijgen aan de genetische dwang die de aarde al miljarden jaren gijzelt. In plaats van je te laten aansturen door de genen kies je voor het Trojaanse paard van de rationaliteit. Je erkent de verlokkingen van je genetische programmering die sex en andere zaken beloont met minieme doses van gelukschemicalien.

Ik besef dat de bevrijding van de drang der genetische programmering zonder bevrijding van de macht van de overheid geen bevrijding is. De overheid is gebaseerd op dwang. Vrijheid is afwezigheid van dwang.

Ik wil een soeverein mens zijn, een wezen dat zijn eigen toekomst kan bepalen. Ik besef dat mijn leven eindigt als ik sterf, er is geen hiernamaals en geen hel. Mijn overleden moeder leeft nog slechts voort als mijn vader of ik aan haar denken.

Ik gun iedereen zijn troost. Religieuze systemen bieden troost en de belofte van eeuwig leven. En een samenhangende set waardes en tradities.

Ik besef slechts dat dwang slecht is. Mijn wens soeverein individu te zijn wordt doorkruist door de grote groep mensen die gelooft in de dwang van het algemeen belang.

We zijn er bijna, we kunnen losbreken van de dwang der genen, en we kunnen de onderlinge agressie afzweren. Dan wordt de ene mens de andere mens als een god. Elkaar als soeverein individu erkennend en respecterende.

Hoe kan je dus drinken uit de roemer van het leven, hoe kan je het levensglas het beste hanteren? Geniet van het leven, en de prettige kanten van je genetische programmering, maar besef dat rationaliteit de troefkaart is. Dwing niemand want je wil zelf ook niet gedwongen worden. Met verstand kan je de goden van het verleden achter je laten. Door besef van het NAP kan je je, als anderen dat ook aanhangen, eindelijk maximaal ontplooien. Je bent bevrijd van goddelijke plichten. Uit vrijwilligheid en niet uit angst besluit je iedereen als je gelijke te zien die noch onderworpen noch gediend hoeft te worden.

Je zal ook geen staten nodig hebben. Op basis van een rationele afweging kom je tot een leven zonder god, zonder hoop op eeuwig leven en zonder staat. Wat ik ervoor terugkrijg is zelfrespect. Ik besef dat er veel valse profeten zijn die zich tot hoeder van mijn zaak proberen te maken. Ik zie de eindeloze herhaling van dwangmatige heersers. Democratie is de laatste loot aan de stam. We zijn geconditioneerd dat er ordening moet zijn, dat er heersers moeten zijn en dat we vrijheid tegen veiligheid kunnen inwisselen.

We zijn onze eigen toekomst als we die maar willen grijpen.

20 REACTIES

 1. Ratio… wow… je hebt hier echt iets moois neergezet. Uit je hart gegrepen. Een goed begin voor allerlei gesprekken die mensen dichter naar elkaar kunnen brengen.

  Je weet het, we zijn het niet over alles met elkaar eens. Maar je open houding heb ik altijd gewaardeerd. In dit artikel zie ik allerlei dingen, in een groot deel kan ik mij goed vinden, in een klein deel niet. Op dit moment vind ik het het belangrijkst om je vooral gewoon een compliment te geven dan je jezelf op deze manier uitspreekt. Nuchter, en vooral ook als mens.

  Harrie Custers [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Schrijver [1]: ik sluit mij aan bij dit compliment. Ook bij de erkenning van het niet weten.
  Heb ik altijd een keuze?
  Kan ik niet-slaaf zijn als anderen dat wel (willen) zijn.
  Kan ik soeverein zijn als andere mensen dat niet zijn?

  De banken doen ons oplichten (geld uit het niets). Vrijwel alle mensen accepteren dat. Dus het werkt zo stelt een rechter.
  Moet ik mij dan ook bij deze oplichting neerleggen?
  Is iets geen diefstal meer omdat het merendeel van de mensen dit niet zo ervaart, dit niet beseft?

 3. Vanuit het hart geschreven, en alleen dat is al de complimenten waard! Hoe velen spreken en schrijven nog vanuit het hart? Met het verstrijken der jaren wordt het hart van vrijwel iedereen in stukjes en beetjes in een oude stoffige kist met ketting op zolder weggestopt: dat niemand het maar ziet, dat niemand mag denken dat je ook nog een hart hebt. Een hart maakt immers zwak is de gedachte en we moeten overleven…

  Betreffende de letterlijke inhoud ben ik er nog niet uit.

  Daar waar je meent “…Onze gevoelens zijn niets meer dan chemische processen die zich in ons lichaam afspelen…” het volgende in tegenargument:

  Een overledene die meende(?) te zijn teruggekeerd uit een kortstondige dood zei tegen zijn arts “dokter ik ben teruggekeerd uit de dood en heb een tunnelervaring beleefd van goddelijke euforie en totale verrukking. Ik weet het zeker, er is leven na de dood”. Hierop zegt de arts “dat is het resultaat van chemisch / biologische processen die in je hersenen afspelen, het is geen echte ervaring, het betreft daarom een hallucinatie”.

  Maar hierop stelt de ex-overledene: “maar dokter, als u het licht met de wandschakelaar aanknipt dan zegt u toch ook niet dat het licht een hallucinatie betreft omdat het wordt veroorzaakt door elektrische processen? Om elektrisch licht te kunnen maken heb je toch als ‘bouwstof’ juist elektriciteit nodig?

  THX-1138 [6] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [6] reageerde op deze reactie.
  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 4. Wat een heerlijk stuk. Als ongelovige raakt het bij mij de gevoelige snaar van “het niet weten”. Gelovig en ongelovig is volgens mij beiden waar. Immers hoe kan je de ongelovige overtuigen van het geloof? En omgekeerd ook? Dat kan niet omdat beiden vasthouden aan hun eigen waarheid. De kunst is vervolgens dit van elkaar te respecteren en samen te zoeken naar wat verbind. Dat is op zich al een enorme opdracht die veel energie, compassie en inlevingsvermogen vergt. Was het zo dat slechts 50% van de wereldbevolking die basishouding zou hebben dan ben ik er van overtuigd dat individuele soevereiniteit door ieder weldenkend mens als vanzelfsprekend zou worden gezien.

  Bedankt voor deze bijdrage.

 5. @Sander [3]:

  Als je licht ziet, omdat je de lichtschakelaar omzet dan is dat een normale waarneming. Maar als je licht ziet, omdat je hersenen zuurstofgebrek hebben gekregen (of omdat je een klap op je hoofd hebt gekregen en je lichtflitsen of sterretjes ziet) dan is dat een hallucinatie.

  Dat wil niet zeggen, dat wat we kunnen waarnemen ook de totale werkelijkheid is. Daarvoor is het bereik van onze zintuigen en onze meetinstrumenten te beperkt.

  Maar als je een normale waarneming denkt te doen, terwijl dat niet zo is (bijv. een klap op je hoofd ipv fotonen op je netvlies) dan lijd je toch echt aan een zinsbegoocheling. 😉

  =====
  Dark Star thermonuclear bomb philosophy:
  http://www.cinemah.com/altri/war/carpent.htm

 6. Atheïsme is mogelijk (met de nadruk op misschien) een conclusie op grond van wat NU bekend is. Het is met een voortschrijdende kennis duidelijk dat we nu nog niet alles weten wat er te weten valt. Het ZOU kunnen dat er toch iets is wat als God functioneert maar misschien in het “lokale verkeer van het fysieke bestaan” nogal vervormd is weergegeven. Hoe het dan werkelijk zit hoeft men mij niet te vragen want dat weet ik ook niet. Maar daarin verschillen dus atheïsten van mensen die open-minded zijn, ze trekken erg vroeg allerlei conclusies, of althans zo komen ze over. Je zou eerst eens moeten weten wat er te weten valt en de eindigheid daarvan ontdekt moeten hebben en zo ver zijn we nog niet (bijv 96% van de materie zou wel eens de nog volslagen onbekende en slechts af te leiden “donkere materie” zijn en dan hebben we het alleen nog over het materiële).

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 7. Beste @Sander [3]: Je stelt Een overledene die meende(?) te zijn teruggekeerd uit een kortstondige dood zei tegen zijn arts “dokter ik ben teruggekeerd uit de dood en heb een tunnelervaring beleefd van goddelijke euforie en totale verrukking. Ik weet het zeker, er is leven na de dood”.

  Je hebt een maand of 9 in de moederschoot doorgebracht, kreeg voedsel en alles was veilig. Opeens komt er een spiersamentrekking en dreigt je moeder je naar buiten te persen. Je veilige wereld gaat ten onder in de spiertrekkingen van je moeder. Uiteindelijk wordt je uit de buik getrokken en knipt men de navelstreng, je bron van leven en voedsel door. Je vindt alles verschrikkelijk, er zijn nieuwe geluiden en geuren en er is een verblindend licht. Je huilt je de longen uit je lijf, je weet 1 ding zeker, je bent vanuit de hemel in de hel beland……

  Kortom, wat de indrukken waren van iemand die beweert bijna dood te zijn geweest, zijn niet relevant. De geboorte moet zeer traumatisch zijn en uiteindelijk valt het best wel mee. Hoe het met de dood is, ik denk dat het echt het einde is. En als dat niet zo is dan zijn de mensen die teruggekeerd zijn van de rand van de dood geen bewijs dat het inderdaad goed en prettig is na de dood.

  jhon [15] reageerde op deze reactie.

 8. @igor [9]: en anderen. dank, voor alle positieve feedback.

  Als mijn ego te groot is dan wordt het ongetwijfeld subtiel dan wel niet subtiel in de comments naar voren gebracht.

 9. @Romee [4]: Het is prettig te weten waar je vandaan bent gekomen. Dat bepaalt je bewegingsvrijheid en het doel van je leven.

  Als je overtuigd bent van het bestaan van een god die stelt dat je in het paradijs komt als je stenen in kathedraal dan wel piramide vorm op elkaar helpt stapelen dan is de kans groot dat je levensvervulling stenen stapelen wordt. Is je god een sociale god die stelt dat hij je heeft geschapen en dat je offers moet brengen voor het algemeen belang dan sticht je een samenleving die erg op de onze lijkt.

  Als je weet dat er geen god is en je vanuit een evolutieproces zonder moraal bent voortgekomen dan heeft dat weer heel andere gevolgen voor hoe je in het leven kan staan.

 10. Beste @Pteranodon [8]: Je stelt Het ZOU kunnen dat er toch iets is wat als God functioneert maar misschien in het “lokale verkeer van het fysieke bestaan” nogal vervormd is weergegeven

  Het bewijzen dat iets niet bestaat is soms heel lastig zo niet onmogelijk.

  De kans dat er een god is als we die thans voorstellen (de christelijke god, Allah, de hindoe goden) is volgens mij zeer gering. Er is een dermate grote keten van onwaarschijnlijkheden nodig om bijvoorbeeld Allah als schepper te zien en dat er een hiernamaals is als beschreven in de koran, dat je deze kans gevoegelijk kan verwerpen. Ik kan niet 100 % bewijzen dat dit niet zo is, maar ik kan ook niet bewijzen dat er niet ergens een wollen paarse sok maat 43 in het zonnestelsel tussen mars en pluto rondzweeft. Ik kan wel aannemelijk maken dat dit zeer onwaarschijnlijk is. En op basis daarvan mijn conclusies trekken en mijn leven in te richten als ware er geen paarse sok tussen mars en pluto.

  Wat we weten is een aparte vraag, ik moet dat nog eens uitwerken maar het universum verklaren vanuit de menselijke beperkingen lijkt me bijna onmogelijk.

  Er kan best een component zijn die complexe levende wezens weet te verbinden, dat de som der delen, de som van de cellen en de chemische processen, iets extra’s schept. Dit kan ik niet ontkrachten maar daarmee is het nog lang niet bewezen.

  THX-1138 [16] reageerde op deze reactie.

 11. Menselijke beperkingen….
  Hoe zal de mier die bij nacht omhoog naar de hemel kijkt de maan zien? De maan die precies recht boven zijn hoofd staat? Zal hij de maan eigenlijk wel zien? Dus ik bedoel maar…

 12. @Ratio [10]: Het is ondragelijk om als man te leven in een vrouwenlichaam, gelukkig is dat gevoel na mijn geboorte verdwenen !

 13. @Ratio [13]:

  Je kan niet bewijzen, dat iets er niet is. Je kan alleen bewijzen, dat iets er wel is (zie hieronder het vliegende rendier experiment van James Randi). Zolang gelovigen het bestaan van God niet hebben bewezen, hebben atheïsten gelijk.

  Verder is volgens Occam’s razor de meest voor de hand liggende verklaring waarbij je de minste aannames behoeft te doen ook de meest waarschijnlijke. Als je bijv. ziet dat op je terras een pot met een hoge plant is omgevallen dan kan hij door tuinkabouters zijn omgegooid. Maar waarschijnlijker is dat de pot is omgewaaid.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor

  =====
  The Atheist’s Certainty:
  http://infidels.org/library/modern/peter_wilson/certainty.html

  ratio [17] reageerde op deze reactie.

 14. @ratio [17]:

  Als je zoiets claimt zal je dat aan moeten tonen. Het voorbeeld van Randi is daar helder over. De bewijslast ligt bij de gelovigen en tot die tijd hebben de atheïsten gelijk.

  Als je beweert, dat rendieren kunnen vliegen (omdat de kerstmythe dat stelt) dan kan je duizenden rendieren over een klif jagen en als ze allemaal te pletter storten dan is dat nog steeds geen bewijs dat ze niet kunnen vliegen.

  Maar zodra je bij die proef ook maar 1 rendier kan laten zien dat niet te pletter stort en wegvliegt dan heb je daarmee aangetoont dat het vliegende rendier bestaat.

  Met de bewering van gelovigen dat er een God is, is het niet anders. Zolang het bestaan van God niet is aangetoond bestaat Hij niet. Je kan vermoeden dat er een God is, maar zonder bewijs kan je net zo goed geloven in het vliegende rendier, of tuinkabouters, een holle Aarde of een integere politicus 😉
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Holle_aarde

  In de natuurkunde vermoedt men het bestaan van een Higgsboson, ook wel Godsdeeltje genoemd. Sluitend bewijs is er echter nog niet.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Higgsboson

 15. Deze quote van de katholiek opgevoede Dekkers past daar wel bij, denk ik:

  “Het probleem is niet wat de zin van het leven is, want die is er niet. Het probleem is hoe je een redelijk leven kunt leiden óndanks het feit dat je weet dat het geen zin heeft (…) Het geloof is een van de meest doeltreffende manieren om de angst voor de dood te bezweren. Maar niet de slimste.”
  – Midas Dekkers
  http://www.npo.nl/de-wandeling/12-11-2010/KRO_1402243

Comments are closed.