sp1Zodra iemand deze “Algemeen Belang” bezweringsformule uit, moet u extra opletten. Vaak zijn dan de argumenten op of gaat een instantie over de wettelijke schreef.

In het Algemeen Belang AB, moeten we hier windmolens bouwen (sorry dat u daar nou net woonde of aan moet meebetalen). In het AB moeten we u afluisteren, ook al mogen we dat niet bij uw advocaat, toch doen we dat, want: AB. In het AB bouwen we hier een jachthaven en concurreren normale bedrijven weg.

AB komt in verschillende hoedanigheden voor: milieu, klimaatverandering, terrorisme, kinderporno etc. Opvallend is dat eerst de meest erge, vaak zeldzame dingen als reden voor een AB maatregel worden genomen en dat daarna die maatregel breed toegepast gaat worden. Ze gaan eerst computers afluisteren vanwege kinderporno, daarna vanwege terrorisme, maar dan ook maar voor belasting ontduiking of wat dan ook. OK belasting ontduiking is natuurlijk de allerergste misdaad, want dat raakt de staat en het AB rechtstreeks.

Let dus op wanneer iemand AB roept, want juist wij Libertariers zouden dan meteen moeten vragen: wat is (dat) AB?, en ten koste van wie en ten koste van welk NAP gaat dit. En waarom zou je vanwege AB bestaande afspraken mogen wijzigen?

5 REACTIES

  1. Dit geld trouwens ook met de opmerking , in het belang van het kind , waarmee jeugdzorg miljoenen gemeentschapsgeld achterover drukt !!

  2. Het is van algemeen belang dat dit artikel per direct wordt gecensureerd. De ideeën in dit artikel kunnen het algemeen belang ernstig schaden.

  3. @dZvZtKm [3]:
    De link verwijst naar EU wapenleveranties aan Rusland. Die kunnen dan doorgestuurd worden naar de separatisten.
    Andere delen van de EU steunen Kiev.
    Door beide kampen te steunen, kun je straks aan een eventuele “winnaar” zeggen dat hij gewonnen heeft dank zij “onze steun”.

  4. Vreemd artikel. De libertariër gaat ervan uit dat niemand het recht heeft hem de wet voor te schrijven. Daarna gaat de libertariër mopperen als de hem voorgeschreven wet gebogen wordt in het AB. Wat willen libertariërs nu eigenlijk?

Comments are closed.