3 kattenGeacht lezerspubliek.

Ik heb me vorige week dinsdag geschaamd. Een van de geestelijke vaders van libertarisch Nederland sprak te Amsterdam. Op een meeting van de Libertarische Partij Amsterdam. Cafe Bastiat. Frank Karsten. Hij hield een gloedvol betoog voor een dozijn toehoorders. Ik zat met kromme tenen te luisteren. Een prima verhaal, maar een bedroevende opkomst. Is dit actief libertarisch Nederland?

Ik vraag u bij deze om te overwegen aanstaande woensdag naar Leiden te komen. Dan hebben we een buitenlandse spreker, Andrew Withers. Ik heb ruim 2 weken geleden reeds een aankondiging doen uitgaan voor deze lezing. De aanmeldingen via Facebook vallen tegen, vandaar dat ik dit artikel herhaal. Het gaat om tirannie:

We staan allen achter de vrijheid. Wat is onze tegenstander? Het is tirannie. Ken je tegenstander. Wat betekent tirannie? Het gaat verder dan een autoritaire staatsvorm die we thans ervaren, het zit in ons menselijke DNA.

Mensen zijn kuddedieren. Ze voelen zich prettig in gelijkvormigheid buigende voor autoriteit. Je zal gehoorzamen, zeker als de autoriteit het geweldsmonopolie heeft, en vraat je hem te ondersteunen met je eigendommen. Het lot van degenen die niet buigen is een waarschuwing voor de kudde, dood, gevangenisstraf of baanverlies zijn enkele mogelijke consequenties.

Tirannie gaat verder dan een eenling die zijn wil oplegt. Er is ondersteuning van vele duizenden gewone mensen de vanaf de geboorte af geconditioneerd zijn dat autoriteit en tirannie de norm zijn. Dit begint al vroeg bij de opvoeding door de ouders. Daarop volgt dan het staatsonderwijs. Gericht op acceptatie in plaats van argumentatie. De geslachten worden opgevoed dat ze zich anders moeten gedragen waarbij een onderlinge dominantie wordt verondersteld. Dit vertaalt zich vaak in ongelijkwaardige huwelijken waar de ene partner de andere overheerst. Religie op haar beurt vereist het accepteren van een bovenmenselijke autoriteit die zonder discussie moet worden aanvaard.

Het gevolg is de schepping van politie, luchthaven beveiliging, geheime diensten en regelgevende instanties. Deze bouwen voort op het reeds gelegde fundament van het accepteren van autoriteit. We dienen de angst te verwerplen. De Sovjet autoriteiten verloren het in 1989 in enkele weken doordat grote delen van de bevolking hun angst verloor voor de stasi en andere organisaties. Bloed hoefde slechts in Roemenië te vloeien.

We voelen ons prettiger met dagelijkse tirannie dan met de verantwoordelijkheid die persoonlijke en politie vrijheid met zich meebrengt.

De spreker:

Andrew Withers is een ondernemer met activiteiten in het VK, Afrika en het Midden Oosten. Hij is een stichter van de libertarische partij in het VK alwaar hij de laatste 3 jaar voorzitter van is.

Details:

Het is uiteraard een Engelstalig evenement. Registratie is mogelijk maar niet verplicht. Woensdag 27 augustus. Aanvang 20 uur. Studio de Veste, 2e Binnenvestgracht 15, 2312 BZ Leiden. Toegang gratis

NB: door uw komst toont u aan dat er mensen zijn die zich betrokken voelen bij de libertarische boodschap. U ontmoet gelijkgestemden en hoort ook nog eens een interessant verhaal. U drinkt een glaasje, hoort wat libertarische grapjes die elders niet verkondigd worden en gaat met een goed gevoel naar huis. De libertarische bloem moet niet gaan verdorren maar langzaam uit de knop gaan komen. Helpt u hieraan mee?

11 REACTIES

 1. Je zal mensen moeten verleiden om langs te komen. Boos worden omdat ze niet gekomen zijn is de verkeerde weg, zelfs als de teleurstelling groot is. Misschien is de dag/avond verkeerd (mensen hebben verplichtingen elders), of de lokatie (duur parkeren).

  Cafe Bastiat is dicht bij waar ik woon. Maar het is mij volledig ontgaan. Misschien moet de publiciteit wat vaker en duidelijker plaats vinden?
  Het Libertarische Spaarcenten Festival in Nieuwegein vorig jaar zat vol, ondanks dat je er voor betalen moest. Dus het kan wel.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Naam * [1]:

  Ja, ik zoek nog steeds een weg om de AGENDA goed bij te houden. Dan zou deze happening constant op de voorpagina staan.
  Die weg is nog niet gevonden.
  Als er iemand is die geneigd is dit consequent bij te houden, laat het dan even weten dan onderzoeken we de mogelijkheden.
  Mail hub@vrijspreker.nl

 3. @Ratio [3]:
  Kennelijk denk je dat autoriteit slecht is, dat tirannie slecht is.
  Dat is een wat vreemde gedachtensprong. Je beroept jezelf namelijk op een hogere moraal, een moraal die hoger staat dan de aangepraatte, opgelegde moraal.

  Net als andere lezers van deze website ben je iemand die gelooft in evolutie. In evolutie bestaat geen moraal en geen ander doel dan overleven. Wie zich het best aanpast aan zijn omgeving en het sterkst is zal overleven. Degenen die jij beticht van tirannie hebben zich gewoon goed aangepast en weten prima te overleven. Degenen waarvan jij veronderstelt dat ze zwak zijn, zijn dat ook. Ze zijn niet in een onrechtmatige positie, want alleen de sterkste overleeft (survival of the fittest). Dat is de ‘wet’ die jij onderschrijft. Dan moet je daarin ook consequent zijn en de consequenties aanvaarden, namelijk dat je als een onderworpenen leeft. Of je moet zorgen dat je sterk genoeg bent om je leven in te richten zoals je dat zelf wit. Meer keuzes zijn er volgens de evolutiegedachte niet. Je beroepen op een hogere moraal is in jouw geval niet meer dan een denkfout, die bestaat in je eigen optiek namelijk niet.

  Lage opkomst; dat is niet vreemd. Mensen hebben zich neergelegd bij wat hen aangepraat is. Het heeft geen zin om te praten over vrijheid als je niet sterk genoeg bent om je eigen vrijheid te bewerkstelligen. Wie niet komt beseft dat, wie wel komt beseft dat nog niet. Een minderheid inderdaad.

  Het libertarisme is op sterven na dood omdat mensen zich iets hebben laten aanpraten, namelijk dat ze slachtoffer horen te zijn en geen kracht hebben om de huidige situatie te veranderen. Als je dankzij overheidspropaganda (evolutie via al dan niet verplichte scholing) niet weet wie je bent (schepsel van God), dan zul je ook niet ontdekken welke mogelijkheden je hebt om je eigen situatie te veranderen.

  Persoonlijk ben ik er voorstander van dat mensen hun ogen openen voor de realiteit. Niet de schijnwerkelijkheid die hen door hun omgeving is voorgehouden, inclusief religieuze systemen (inclusief atheïsme) die er louter toe dienen om hen horende doof, ziende blind en lopende lam te maken.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [5]:
  Dat begrijp ik. Je ‘ziet’ iets of niet. Soms zien/horen mensen wel iets, maar weten niet wat. Ze zijn ze als het ware verblind/doof. Denk aan cognitieve dissonantie. Wat ik zojuist deed is de spiegel voorhouden. Als je het ene voor waar aanneemt, dan is het onlogisch om dan het andere te beweren.

  Het libertarisme; uiteraard kan ik uitleggen wat ik daaronder versta. Het uitgangspunt dat een mens vrij behoort te zijn, zonder de autoriteit van politieke heersers boven zich. Wel het recht hebben leven en eigendom te verdedigen, maar niet jezelf het recht toeëigenen om anderen agressief te benaderen om hen je wil op te leggen. Dat impliceert ook het recht om eigendom te hebben, met de kanttekening dat iets niet zomaar eigendom wordt omdat iemand dat recht claimt (zoals veroveraars dat doen).

  Dan de terugkoppeling naar comment 4: atheïsme en evolutionisme stelt geen normen vast. Die zijn er niet. Iedereen verzint zijn eigen normen, die best weleens strijdig kunnen zijn met de normen van anderen. Het libertarisme is in die context drijfzand, geen vaste grond onder de voeten. Als iemand zich vanwege atheïsme niet richt naar de hogere norm van de Schepper (de rechtmatige eigenaar van de aardbol en alles wat daarop/daarin is), dan is het niet logisch en zeer inconsequent om te zeggen;
  1) iedereen moet vrij zijn, zonder menselijke heersers boven zich. Een dergelijke norm is leuk bedacht, maar wie de sterkste en slimste is stelt de normen vast. Toch?
  2) offensieve agressie is slecht, defensieve goed. Volgens welke norm? De zelf bedachte norm? Koningen denken daar anders over, en aangezien zij de sterksten en slimsten zijn bepalen zij de normen.
  3) eigendomsrecht moet er zijn en gehandhaaft blijven. Dat is mooi om te zeggen, maar de sterksten en slimsten hanteren dit als norm om hun ‘recht’ over hun onderdanen en diens bezittingen naar believen in te vullen en te verdedigen, door bijv. inbeslagname, onteigening etc.

  Wie uitgaat van schepping heeft al dit soort problemen niet.
  Mijn punt: Atheïsten en evolutionisten kletsen maar wat af over hoe iets zou moeten of kunnen zijn, en redeneren daarbij in strijd met wat zij zelf propageren. Als er geen Schepper is, dan is iedere discussie over normen betekenisloos. De sterkste bepaalt de norm. Berust daar dan in of zorg dat je zelf de sterkste wordt die de normen bepaalt.

 5. @Hub Jongen [5]:
  Nadat ik als antwoord op je vraag uit heb gelegd wat ik onder libertarisme, moet ik misschien nog vermelden dat ik van harte achter de genoemde uitgangspunten sta. Ik geloof alleen niet dat er libertariërs te vinden zijn die deze uitgangspunten ook gaan realiseren. Dat geloof ik omdat atheïstische libertariërs naar mijn mening niet over de spirit, de innerlijke kracht beschikken, om hun vrijheid te veroveren.

  Alan Moore is best een interessante vent. Een echte anarchist. Hij stelt dat als er geen orde is, er bende’s gaan komen. De sterkste wint. Volgens hem zijn overheden de sterkste bende’s die mensen wetten voor zijn gaan schrijven. Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij vertelt er echter niet bij dat mensen zelf voor de noodzakelijke orde moeten zorgen, een orde waarbij mensen zelf hun vrijheid, bezittingen etc. bewaken en verdedigen. Precies daar zit ‘m het manco in het gepraat van libertariërs en anarchisten. Het blijft bij praten, blaffen of bijten, net als honden onderling proberen uit te maken wiens norm zou moeten gelden. Een mens is (volgens een creationist, maar niet volgens een evolutionist) van een heel andere orde, van een andere soort. Die staat daarboven. Als hij functioneert zoals dat zou kunnen tenminste.

  THX-1138 [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [7]: “moet ik misschien nog vermelden dat ik van harte achter de genoemde uitgangspunten sta”

  Dan ben je net zo inconsequent als dat je meent dat libertariërs zijn. Creationisten zijn immers net zulke grote hielenlikkers als de brave burgers die voor de overheid buigen. I.p.v. te vechten voor hun vrijheid en die hogere macht van zijn troon te trappen prijzen ze Hem de hemel in. Creationisten lijden aan het Stockholm syndroom in optima forma.

  In tegenstelling tot wat je schijnt te denken vormt de libertarische moraal een natuurlijke basis voor ieder mens. Zowel het individu als de soort kan op de lange termijn alleen overleven en opbloeien als het eigendomsrecht (lijf en goed) van anderen wordt geëerbiedigd. Doe je dat niet dan kom je altijd iemand tegen die sterker is dan jij en ga je evengoed ten onder. In evolutionair opzicht is alleen defensief geweld zinvol.

  De geschiedenis laat dit ook zien. Zwakkeren zijn door de eeuwen heen uiteindelijk steeds opgestaan tegen hun onderdrukkers en hebben deze consequent verslagen. Het maakt daarbij weinig uit of het gaat om een egocentrische tiran met een flink leger, een mafiabaas met een stel gewelddadige handlangers of een paternalistische overheid die je voor je eigen bestwil alle vrijheid ontneemt.

  De VS is notabene ontstaan uit zo’n vrijheidsstrijd tegen de Engelse koning. En als de fascistische corporatisten in de huidige VS de vrijheden van nog meer mensen inperken graven ook zij hun eigen graf.

  =====

  “No dictator, no invader, can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. (-) Though it take a thousand years, we will be free.”

  – J. Michael Straczynski in Babylon 5

  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 7. @THX-1138 [8]:
  Rot op man. Zie je niet onderaan deze pagina staan ‘Reageer ook, maar check eerst de huisregels’?

  Als je niets zinnigs te zeggen hebt en op een respectvolle manier in discussie wilt gaan, dan ben je vooral vrij om af te druipen – in tegenstelling tot mensen lastig te vallen.

  Of misschien wordt je door de overheid betaald om dit soort onzin te spuien? 😀

 8. @THX-1138 [8]:
  Hieraan voeg ik toe; je bent een rasechte asshole. Er komt niets dan shit uit je digitale mond. Hou er rekening mee dat iemand die van vrijheid houdt, die je in het echte leven tegenkomt, het gedrag wat je vertoont op deze website nooit zal accepteren. In het echte leven zul je mensen tegenkomen en als tegenstander uitkiezen, die waardige tegenstanders zullen blijken te zijn en een einde zullen maken aan dit soort optreden.

  Via internet ben je nog veilig. Je kunt kletsen over vrijheid, libertarisme, enz. Uit het gedrag in je comments op deze website leid ik inmiddels geruime tijd af dat je geen vrijheid waardig bent. Verander dat, of je zult vroeger of later gestopt worden.

 9. Gisteravonds kwam ik iets leerzaams tegen, voor mij een eye opener. Ik las in de avond een filosofisch boek, wat mij ergens de ogen voor opende. Voor zover comments gelezen worden, is er hier misschien iemand die er wat aan heeft.

  Mensen weten donders goed dat overheden corrupt zijn, dat ze onder dwang moeten gehoorzamen, geld afstaan etc. Ze klagen er over in huiskamers, maar ze doen niets. Sommigen klagen weinig, maar aanvaarden de situatie. Sommigen klagen veel, maar aanvaarden de situatie.

  Er is een verschil tussen moed en lafheid. De auteur stelde dat laffe mensen altijd op een pijnlijke manier met zichzelf geconfronteerd worden. Niemand geeft graag toe dat ‘ie laf is, dat is pijnlijk. Wat je dan krijgt is dat mensen gaan haten. Haat functioneert als een narcoticum voor lafheid, je hebt er dan geen last van en van haten kunnen mensen soms best plezier hebben. Mensen die haten zijn dus feitelijk laffe mensen.

  In verschillende landen heb ik haat op verschillende manieren meegemaakt. Mensen zijn laf waar het gaat om overheidsdwang, en richten dan hun haat op vreemdelingen, andere religies etc. als een soort van zondebok. Ook in het libertarisme kom ik haat tegen. Denk aan klagen over een roverheid, maar tegelijk jezelf laten beroven. Het klagen wordt wel duidelijker, maar de lafheid blijft. Er is immers geen moed om daadwerkelijk iets te doen, het blijft bij praatjes onder het mom van informeren, educatie. Tussendoor merk ik dat veel libertariërs ook een vorm van haat uiten richting gelovigen. Ik plaats dat al een tijd als een soort van lafheid om onder ogen te zien dat er daadwerkelijk een Schepper bestaat. De gelovigen zijn het onderwerp van haat en vuilspuierij. Kijk maar wat er gebeurt als er een gelovige op deze website iets durft te zeggen over wat hij voor waar aanneemt. Dat gaat verder dan een discussie tussen mensen die het niet met elkaar eens zijn.

  Mensen verschuilen zich laf achter computers en durven via het internet allerlei dingen te zeggen die ze niet recht in het gezicht van iemand zouden zeggen. Dat zou immers directere consequenties krijgen. Een gast die zich in een huiskamer slecht gedraagt wordt de deur gewezen. Een gast op een website kan vaak ongelimiteerd zijn gang gaan, huisregels van een website ten spijt. De moderatoren hebben niet de moed die te handhaven.

  Velen hebben het gevoel dat er een uitbarsting van geweld gaat komen wanneer bevolkingen voorbij een bepaald punt komen. Machthebbers hebben ervoor gezorgd dat de zondebokken (vreemdelingen, andere religies) klaarstaan, zodat de haat vrijuit ergens op gericht kan worden. Laffe mensen met opgespaarde haat komen dan tegenover mensen met moed te staan.

  Ik vermoed dat (burger)oorlog de moed van sommige mensen tot leven zal wekken c.q. openbaren, en laffe haatdragende klagers dan niet zullen overleven tenzij die laatsten bijv. aan bepaalde wapens kunnen komen. Het is daarbij jammer dat de daadwerkelijke verantwoordelijken, degenen die het script schrijven voor de acteurs op het politieke toneel, door dergelijke mensen niet op de korrel genomen zullen worden.

  Over ratten zoals THX-1138 maak ik mijzelf niet zo druk. Die krijgen hun loon wel. De genoemde scriptschrijvers is voor mij een ander verhaal, los van de verantwoordelijkheid van iedereen die door te gehoorzamen of mee te werken aan de huidige politieke en economische situatie feitelijk een medeplichtige aan criminele daden is.

Comments are closed.