vrijheidmeningsuitVanochtend telde de Vrijspreker liker nr 1400!*****
We kunnen slechts in anonimiteit begroeten, maar daarom zijn we er niet minder blij om.******

De Vrijheid moet stapje voor stapje worden terugveroverd. En de kennis over wat er gebeurt, hoe politici je bedonderen, en hoe zij oorlog voeren, is essentieel.
Zolang kennis en toepassing van NAP (Non Aggression Principle} niet veel en veel meer aandacht krijgen, wordt de toestand niet beter.

Leer anderen het NAP.
Het weten/kennen van de FEITEN is essentieel voor een vrije samenleving zonder geweld en oorlog.

Meer artikelen over NAP in de zoekfunctie van de Vrijspreker .
(Zie voorpagina)