Politiek_red_devilRegeringen zijn helaas niet altijd even vriendelijk tegenover hun eigen burgers. Soms echter gaan ze verder en plaatsen ze hun burgers voor een duivels dilemma. De ouders van James Foley hebben dit mogen ondervinden.

James Foley is de journalist die recent lijdend voorwerp was in een onthoofdingsvideo van IS. De ouders waren van plan te doen wat nodig was om hun zoon vrij te krijgen. Ambtenaren van de Amerikaanse regering wezen hun fijntjes op de regels van de anti terrorisme financiering.

https://www.youtube.com/watch?v=0B1eXycvOzk

Een poging om hun zoon te redden door de losprijs te betalen zou betekenen dat ze mogelijk zelf zouden worden vervolgd vanwege het steunen van terreurorganisaties……

Wat je noemt een duivels dilemma………..

26 REACTIES

 1. Zo duivels is het ook weer niet, de USA overheid ondersteunt zelf ook terreurorganisaties als het ze zo uitkomt, sterker nog die overheid IS een terreurorganisatie.

 2. Dus: ik word gechanteerd. Ik doe een beroep op de overheid die ik betaal om mij en mijn kinderen te beschermen. Die helpen mij niet zich beroepend op hun “beleid”. Vervolgens geef ik dan maar gehoor aan de chantage om het leven van mijn kind te redden en dan word ik beboet omdat ik mij heb laten chanteren? Dus ik word beboet omdat ik niet het beleid van mijn overheid uitvoer??? Ik word beboet omdat ik het leven van mijn kind hoger acht dan geld????

  Aanklagen wegens onmenselijkheid, wanprestatie, schending van de mensenrechten …. grhhrrrph.

 3. @Pendragon [3]:

  Ik denk dat dit inderdaad je eerste reactie zou zijn. Of je er mee doorgaat hangt af van veel omstandigheden, bvb of er nog andere kinderen (of familie of vrienden) zijn die jouw hulp nodig hebben.
  Dus voorzichtig met verwijt aan ouders dat ze niet doorgegaan zijn.

  Richt je verwijten op de mentaliteit van roverbenden.
  Ga nooit meer stemmen.
  Probeer geld te sparen waar mogelijk.
  Leer anderen de feiten en NAP

  Pendragon [14] reageerde op deze reactie.

  • @Hub Jongen [8]: Hub ik doelde op de ruilkring!

   Wat het claimen betreft. Laat ik duidelijk zijn: pas wanneer de handhavende macht – in elke staat die jij bezoekt – jouw nieuwe status respecteert, pas dan ga je de voordelen ervaren. Vergelijk het met de diplomaten status.
   Wel, dat is in Nederland nog zeker niet het geval. De claim wordt en kan ook niet worden weerlegd – ieder mens is nu eenmaal soeverein en geen slaaf of horige van een ander mens – echter, de handhavers worden niet overeenkomstig geinformeerd/geinstrueerd. Plat gezegd: het wordt de kop ingedrukt.
   Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

   n.a.v. de vraag in comment 9. Ik lees nu Being free in een unfree world (van ene Prescott). Dat sluit helemaal aan bij jouw inzicht.

   Voor mij is zeker zo interessant: Being just in an unjust world. Bestaat dat boek ook al?;-)

   Harrie Custers [13] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [8]:

  Dat vraag ik mij ook al af. Zeker in het kader van “de juiste gevechten” te kiezen. Soms moet je gewoon je eigen gang gaan zonder al te veel drukte rondom formaliteiten.

 5. De fedrale regering van de USSA is ook een bende criminelen. Waarschijnlijk willen zij het losgeld opeisen.

  Intussen heb ik de indruk dat Tiger Woods een betere president was geweest dan die clown die ze nu hebben. Hij staat minder vaak op de golfbaan en is gewoon een leuker type.

  Hoewel de missis van die president dan weer wel grappig bezig is om schoolkindjes te dwingen te eten op haar manier. Het is een groot succes – en interssant leesvoer voor op de zondagmorgen (vamiddag mooi weer): https://duckduckgo.com/?q=michelle+obama+school+lunches
  https://duckduckgo.com/?q=michelle+obama+school+lunches

 6. Het is weer typotijd:
  fedrale = fedErale
  vamiddag = vaNmiddag
  missis = dan enge wijf van die enge president (geen typo)

 7. @Harrie Custers [12]: aanvulling. Het maakt natuurlijk ook een verschil of 1000, 100.000 of 100.000 mensen hun naam hebben geclaimd. Echter, dat heb je als individueel mens niet in de hand.

 8. @Hub Jongen [4]: Ach, Hub dit is geen enkel verwijt aan wie dan ook. Hooguit een verwijt aan een overheid die een normale ouder/kind zorg in de weg staat. En dan ben ik een gezegend en gelukkig mens met gezonde en mentaal stabiele kids. Stel je voor dat je te maken krijgt met de Jeugdzorg…. Ik moet er niet aan denken….

 9. @Ratio: Dit dilemma klinkt alsof er alleen optie A of B zou zijn. Is er een optie C? Wat gebeurt hier nu nu eigenlijk?

  Een overheid eist geboorteregistratie. Dat is het moment waarop een mensenleven geconfisqueerd c.q. gekaapt wordt. De pasgeboren baby worden wetten opgelegd met allerlei plichten. Rechten zijn een sigaar uit eigen doos. De overheid treedt op deze manier op als een kaper, een gijzelnemer. Mooie praatjes verhullen dat. Velen hebben last van het zgn. Stockholm syndroom.

  Dan is er een andere kaper die dreigt tot X over te gaan als aan Y niet voldaan wordt.

  In dit geval is James Foley feitelijk het lijdende voorwerp van een machtsconflict tussen kaper A en B, voor zover (en dit terzijde) kaper B niet door kaper A ingezet is in het kader van PR annex propaganda inspanningen die ertoe dienen om angst onder de eigen bevolking te handhaven, wat helpt om controle te behouden, macht te consolideren en uit te bouwen.

  Wat hier dus feitelijk gebeurt is dat er, gezien vanuit het perspectief van de ouders, een keuze is tussen A de zin doen van de ene kaper genaamd overheid en B de andere kaper. Beide zijn feitelijk gijzelnemers die dreigen met geweld als niet aan hun wensen wordt voldaan.

  Is de keuze dan A of B, namelijk kiezen welke gijzelnemer gehoorzaamd wordt? Oftewel buigen voor willekeurig welke van de twee gijzelnemers? Dat is ook wat te zien is in de comments onder het artikel. Betaal de ene gijzelnemer en krijg straf van de andere gijzelnemer of gehoorzaam de andere gijzelnemer en aanvaardt de dood van je zoon. Zijn dat de enige mogelijkheden?

  Wat ik heel vaak mis in voorgelegde dilemma’s zijn keuzes die wel bestaan, maar mensen niet voorgehouden worden. Zoals in dit geval niet de zin doen van welke gijzelnemer dan ook, een grens stellen, die bewaken en verdedigen. Daarbij komen dan allerlei “ja maar’s” naar boven van mensen die deze optie zelfs nog niet eens willen overdenken of overwegen, en om die reden (als libertariër) wel praten over vrijheid, maar in de praktijk vanwege cognitieve dissonantie er feitelijk voor kiezen een gegijzelfde te blijven.

  Wellicht is deze context dit artikel de moeite van het overdenken waard.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [15]:
  Wellicht ten overvloede: Het duivelse van dit dilemma zit ‘m dus niet in de gepresenteerde keuzes, maar in het feit dat niet alle keuzemogelijkheden kenbaar worden gemaakt.

  Het woord duivel betekent zoiets als een boodschapper van het kwaad. Het woord satan betekent ‘tegenstander’. Een duivels dilemma komt van een kwaadaardige boodschapper, die doet voorkomen als er geen andere keuze is dan onderwerping aan kaper A of kaper B. Da’s pas duivels. Op die manier verandert een leven op aarde wat paradijselijk kan zijn in een hel.

 11. In gedachten sprak ik tot God.
  Ik heb een wens:
  Maak van een ieder een vrolijk, verstandig, vriendelijk mens.
  Ik kreeg te verstaan:
  Het zal niet gaan.
  Ook als God, kan ik een mens, niet van zijn vrije wil ; Ontslaan.
  U kunt aannemen wat u wil.
  U wandelt in Uw eigen licht, naar eigen inzicht.
  Zo bent U, tot slot, als ieder mens Uw eigen God.
  Dit is op Aarde Uw lot!

  Musjes [19] reageerde op deze reactie.
  Nico [21] reageerde op deze reactie.
  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 12. Ooit bakte iemand van een koeienvlaai een taart deed er wat slagroom op met een paar kaarsjes en vertelde dat het bij het snijden van de taart het een echte taart was, maar het hele zaakje stonk zo verschrikkelijk dat alleen personen met een heel slechte neus dit zaakje slikte.

  Er zijn mensen met een heel/te scherpe scherpe zintuig die beweren dat deze hele zaak niet klopt en er helemaal geen James Foley is omgebracht. Hele volksstammen geloven dat wat ze hebben gezien via de mainstream ook de werkelijkheid is, een mainstream die normaal gesproken van onder naar boven alles bij elkaar jokt en hersenen spoelt. Zou een overheid zo ziek zijn dat ze dit alles hebben geënsceneerd met als doel een oorlog middels een vier maanden jonge ISIS tegen Syrië te kunnen rechtvaardigen. Mass hypnosis!

  Kleine, ogenschijnlijk, niet zo belangrijke opmerking, maar hebben de ouders of de overheid zich nooit afgevraagd waar de stoffelijke resten van James Foley zijn gebleven en willen de ouders niet graag alles in het werk stellen om daar achter te komen?

 13. @Philosoof G&R Eigenwijs [17]:

  God (het vastaande) de oppermachtige stuurt en zorgt er voor dat alles in deze wereld zo reilt en zeilt zoals Hij het wil. De mens met zijn zogenaamde ‘eigen wil’ is totaal ondergeschikt aan het grote werk van (een) god. In deze is althans voor mij god en satan één en dezelfde, want zou een god die almachtig is en hemel en aarde schiep niet in staat zijn satan aan zijn macht te onderwerpen en de mens niet zijn eigen wil kunnen afpakken of onderdrukken/passeren? Zijn wil geschiede en daarin heeft de eigen wil geen enkele invloed. En het is god die maakt en breekt en is de mens met zijn eigen wil niet meer dan niks. De eigen wil is niet meer dan leven tussen kaders waarbij god of god(lots)bepaling uiteindelijk de weg is en maakt wat het uiteindelijke doel of uitkomst zal zijn.

  Musjes [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Musjes [19]:

  Is de hele geschiedenis en toekomst van deze planeet en ook de mens met zijn geschiedenis en toekomst voorgeprogrammeerd en probeert men zich vruchteloos te onttrekken aan deze zaken? En zou het mogelijk zijn dat we het voorgeprogrammeerde programma met onze wil (ander programma) kunnen veranderen? En in hoeverre is men in staat de toekomst te veranderen die wellicht is voorgeprogrammeerd?

 15. @Philosoof G&R Eigenwijs [17]:

  Misschien interessant voor een filosoof 😉 :

  In de Griekse mythologie werd gesteld dat mensen vroeger goden waren. Volgens dit verhaal waren de ‘hogere goden’ van oordeel dat het beter was mensen, de ‘lagere goden’, macht af te nemen. Daartoe werden mensen gescheiden in man en vrouw. De versmelting van man en vrouw zou de enige weg zijn om hun oorspronkelijke macht te herstellen.

  In het scheppingsverhaal t/m de eerste zonde (Genesis 1 t/m 3) schemert hetzelfde door. Mensen die geschapen werden als een afschaduwing van de Schepper, als goden boven de natuur verheven en na de eerste zonde beschikten over alles wat hen aan God gelijk maakte. Ze hadden echter niet voor het Leven gekozen, maar voor slechts kennis.

  Ik schrijf het even, omdat mensen volgens deze verhalen goden kunnen zijn. Ze moeten dan wel die positie innemen en als zodanig gaan functioneren. Doen ze dat niet, dan verlagen ze zichzelf (of laten ze zich door anderen verlagen) tot het niveau van een dier. Denk aan een hond die gromt, blaft en bijt of een andere hond die uit angst commando’s opvolgt.

  De één zegt dat de mens is geëvolueerd tot iets beters (via levenloze materia via oersoep, eencellige organismen en apen naar mensen), de ander stelt dat mensen zijn gedegenereerd van goden tot een bestaan wat misschien zelfs minder dan een hondenleven.

  Het is maar net hoe je tegen dingen aankijkt denk ik.

  Het zelfbeeld van mensen is trouwens wel bepalend voor hun innerlijke kracht.

 16. @Philosoof G&R Eigenwijs [17]:

  Verder filosoferend:

  Je weet wellicht dat in de Bijbel bomen staan voor mensenlevens. Thomas Jefferson gebruikte ook de metafoor van de levensboom. De vruchten staan voor wat er uit een leven voortkomt, de vrucht van je leven, de vrucht van je arbeid etc.

  Mensen kozen voor de vrucht van de kennis van goed en kwaad. Daardoor konden/mochten ze niet meer van de vrucht van het Leven eten.

  Hoe krijg je kennis van goed en kwaad? Is dat niet door beiden te praktiseren (vruchten aan een levensboom) zodat er doorleefde kennis ontstaat?

  Wanneer mensen kwaad praktiseren, staat dat niet het pure Leven in de weg zodat een paradijselijke toestand verandert in een hel op aarde?

  Goedheid kan in zichzelf bestaan. Is kwaad daaraan gelijk of is het slechts een parasiet van goedheid, zoiets als bedorven goedheid?

  Philosoof G&R Eigenwijs [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Nico [22]:

  Er is op aarde geen bewuste kracht of macht, welke niet door toedoen van mensen is bedacht.

  Behoudens het ge donder, over de oplossing van het wonder.

  Een wonder is een nog niet verklaard ge beuren.
  (de regulerende en ordende kracht) van het alles omvattende.

  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Philosoof G&R Eigenwijs [23]:

  Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat het anders is. Een filosoof sluit zich niet bij voorbaat af voor mogelijkheden, maar bespreekt juist mogelijkheden die anderen niet (onder ogen willen) zien. Toch? Tenzij hij geen filosoof is, maar zoiets als een goeroe.

  Mijn comments aan jou plaatste ik in de veronderstelling dat je een filosoof bent en net als de Griekse wijsgeren open staat voor de meest uiteenlopende gedachten. Ik denk aan een situatie ooit op de Areopagus. Iemand kwam aan en zei; ik zie dat jullie ‘de onbekende god’ vereren. Ik ben hier om jullie daarover te vertellen. De wijsgeren nodigden hem vervolgens uit om hen daar alles over uit te leggen, met hen daarover in gesprek te gaan. Uiteindelijk bleek dat sommigen het wel met zijn verhaal eens waren, anderen niet.
  Het exacte verhaal over deze gebeurtenis kun je hier nalezen.
  Goed voorbeeld voor een ware filosoof 😉

  Philosoof G&R Eigenwijs [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Nico [24]:
  Ik heb het ge lezen.

  Het voorgaande, geeft aan dat ik de mening ben toegedaan
  dat wij er te weinig zicht op hebben.
  Om het te kunnen beoordelen.
  Het blijft raden en in de ronten praten.
  Dus is het wachten op NIEUWE inzichten,(openbaringen).

  Nico [26] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.