belasting-diefstalEen bijzonder leuk artikel is wederom te vinden op de website van de SP, welke wel vaker een inspiratiebron is geweest voor mijn artikelen. De SP beklaagt zich luidkeels dat er op de belastingdienst bezuinigd gaat worden terwijl ze nu al de grootste moeite hebben om belastingen te innen.

Medewerkers melden dat er te weinig mankracht is om aangiften te controleren, dat de boeken van de bedrijven maar eens in de dertig à veertig jaar worden onderzocht en dat hierdoor jaarlijks miljarden aan belastinggeld blijft (sic) liggen. Ook zouden cijfers worden gemanipuleerd en krijgen medewerkers van leidinggevenden te horen dat ze ‘de lat lager moeten leggen’.

Bij de belastingdienst werken volgens de Wikipedia 30.000 mensen. Dat is bepaald niet misselijk, ter vergelijking Heineken heeft 70.000 mensen in dienst maar is dan ook actief in 178 landen met brouwerijen in 71 landen. Met 30.000 man zou je toch genoeg volk in huis moeten hebben om onze belastingen netjes af te handelen toch? Je praat hier over de beroepsbevolking van een stad als Assen.

Een voor de hand liggende verklaring is dat onze belastingen veel te ingewikkeld zijn geworden. Een belastingaangifte van een burger kan al een stevige hoeveelheid irritatie oproepen, bij bedrijven is dat nog erger. Daarnaast betalen veel mensen en bedrijven vreemd genoeg het liefst zo min mogelijk belasting, zodat er een accountantsindustrie bestaat die zoveel mogelijk van de regeltjes gebruik maakt om zo min mogelijk belasting te betalen. Al dit creatief boekhouden zou natuurlijk weer door tollenaars belastinginspecteurs gecontroleerd moeten worden maar het lijkt me nou ook weer niet zo vreemd dat dat werk ze boven het hoofd groeit.

De oplossing ligt ‘m volgens de SP in het uitbreiden van het personeelsbestand van de belastingdienst en – uiteraard – meer geld die kant op. De SP noemt de belastingdienst zelfs onomwonden ‘één van de belangrijkste overheidsinstanties die er zijn’. Een betere oplossing is natuurlijk zeer stevig het mes zetten in het eindeloze woud aan belastingwetgeving, uitzonderingen, aftrekposten, toeslagen en wat dies meer zij. Is een vlaktaks geen goede oplossing, beste rooie vrienden? Je kan dan gelijk bezuinigen op de belastingdienst en dat geld voor wat zinvollers dan afpersing inzetten.

De SP beklaagt zich altijd over ‘graaien’ als iemand enkele tonnen verdient, maar als het om vele miljarden gaat is het ineens een eerlijke en rechtvaardige ‘herverdeling’. Belastinghervorming kunnen we maar beter niet aan de SP overlaten.

16 REACTIES

 1. “Bij de belastingdienst werken volgens de Wikipedia 30.000 mensen.”
  Dat klopt dus niet, er moet staan:”Bij de belastingdienst zitten volgens de Wikipedia 30.000 mensen.”
  Echt werk levert iets op. Ambtenaren verplaatsen hooguit geld (waarde) maar dragen niet bij aan het creëren daarvan, sterker nog, het is contra productief, in meerdere opzichten.
  Maar goed, zolang we overheerst worden maakt het uiteindelijk niet veel uit.

  igor [2] reageerde op deze reactie.

 2. Johnny was me voor…. Er zitten 30.000 belastingambtenaren papieren heen en weer te schuiven. Nou kan ik dat niet echt als werk zien, maar ja ik ben dan ook maar een gewone ondernemer. Hoe dan ook. De gedachten van de SP zijn natuurlijk krankjorum en slaan weer helemaal nergens op. Meer belasting betalen betekent dat er minder geld in de economie stroomt. En daar stroomt het al niet zo lekker de laatste jaren.

  Beter zou het zijn om de belastingdienst kwa personeelsbestand te halveren, een flat-taks tarief in te voeren en alle subsidies af te schaffen. Immers hoe moeilijk is het uitreken van 10% van je salaris dat je moet afdragen? Dat leren ze tegenwoordig in de 6e klas van de lagere school al. Geen gedoe meer met inkomensboxen, aftrekposten, toeslagen, en de formulierenberg van de fiscus kan zo de prullenbak in.

  Ben ik te simpel? Ja, maar dat is een paperclip ook en kijk eens hoe goed dat ding werkt.

  De roverheid echter zal nooit simpel willen denken. Die zal alles zo complex mogelijk maken om tegen de burger te zeggen dat er nog meer belasting moet worden geheven om alles draaiend te houden. Helaas is dit een conditioneringsproces dat in de jaren 60 van de vorige eeuw is begonnen. Dus 2 generaties weten niet beter. Eng he?

  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 3. De SP noemt de belastingdienst zelfs onomwonden ‘één van de belangrijkste overheidsinstanties die er zijn’.

  Hier wordt voor de verandering iets gezegd wat waar is. Waar zou een overheid zijn zonder:

  – Een belastingdienst om gewenste inkomsten binnen te harken? De vroegere hypocrieten (schrifteleerden in de bijbel) stonden er al om bekend dat ze anderen lasten oplegden die ze zelf niet willen dragen. Is er iets veranderd?

  – Een ministerie van economische zaken die ervoor waakt dat de overheid alle economische activiteit zodanig reguleert dat er altijd wat middels belastingen af te romen valt?

  – Een ministerie voor ‘onderwijs’ om de toekomstige beroepsbevolking te conditioneren voor een bestaan als brave, volgzame en kritiekloze loonslaaf?

  – Een ministerie van ‘defensie’ die oorlogen voert om meer grondgebied of grondstoffen te verkrijgen?

  – Een ministerie van ‘justitie’ die naleving van door mensen gemaakte wetten – die wel in het belang van de overheid zijn, maar niet in het belang van de samenleving – afdwingt?

  – Een ministerie van ‘gezondheid’ die ervoor waakt dat mensen niet te gezond worden met het risico dat ze weerbaar worden en te lang na hun pensioen overlijden?

  Wat is het toch opvallend dat aan woorden een betekenis wordt toegekend die het tegenovergestelde van de realiteit zijn… alleen het woord ‘beLASTingdienst’ bevat nog enige waarheid. Ben benieuwd hoelang dat nog duurt.

  Pendragon [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [5]: Alternatieven voor belastingdienst:
  Herverdelingskantoor
  Roverhoofdkwartier
  Afdrachtenkantoor
  Nivelleringskantoor

  Let op, ik gebruik nergens het woord “dienst”. Een dienst vertegenwoordigd immers een waarde. De waarde van de belasting”dienst” is mij nog nooit duidelijk geworden.

 5. Thomas Sowell:

  ‘I have never understood why it is greed to want to keep the money you have earned but not greed to want to take somebody else’s money.’

  “It is amazing that people who think we cannot afford to pay for doctors, hospitals, and medication somehow think that we can afford to pay for doctors, hospitals, medication and a government bureaucracy to administer it.”

  “Since this is an era when many people are concerned about ‘fairness’ and ‘social justice,’ what is your ‘fair share’ of what someone else has worked for?”

 6. In het Spaans heet het gewoon: Tributaria. Je weet gelijk waar je het over hebt, het betalen van tribuut: ergo, het betalen van een som gelds als blijk van onderworpenheid en/ of onderdanigheid/aanhankelijkheid.

  Dus belasting is weliswaar een truism in de zin van last, maar het beeld vermijdend alsof er geen sprake zou zijn van onderdanigheid. Feit is, we zijn geen vrije burgers maar wederom onderdaantjes (zie uw paspoort), dit keer niet van de Spanjoolse Habsburgers maar van de Amsbergjes. Hoezee!

  Patrick [9] reageerde op deze reactie.

 7. Het laatste bericht hierover was, dat ze een team van ‘highly trained monkeys’ ingezet hebben, die met wiskundige technieken frauduleuze aangiften eruit zou pikken en controle door die man met snor en vierkante bril, alias de inspecteur, niet meer nodig is. Opeens zouden ze niet meer 30 miljard laten liggen, zoals bij Zembla twee weken geleden nog gemeld werd.

 8. @igor [2]:

  Tja, water naar de zee dragen vergt een lichamelijke inspanning en is in die zin dus werken, maar de markt zit er niet op te wachten.

 9. We kunnen maar beter helemaal niks aan de SP overlaten.. Kijk naar die jetta kleinsma. Sp-er die naarpvda ging en nu de aow naar de kloten helpt en onze pensioenen afroomt.

 10. @Vilseledd [13]: Algemeen wordt het bedrag dat werknemers aan het eind van de maand als salaris zien. Dit is op een papiertje voor ze uitgerekend. Er staat een bedrag op en onder dat bedrag staan enkele kleinere bedragen die de werknemer moet afdragen aan de roverheid. De staat ziet het bedrag boven aan de salarisstrook als uw salaris waar zij van mogen plukken.

  Mijn voorstel is dat plukken te beperken tot 10 procent. Dat moet voldoende zijn voor de staat. De rest is dan voor de werknemer.

 11. @Vilseledd [13]: Overigens komt het woord salaris voort uit sel. Sel was de benaming voor zout. Vroeger toen we nog op handen en voeten liepen werden horigen uitbetaald in hoeveelheden zout. Idioot verhaal maar het snijd wel hout.

Comments are closed.