ControleEn heeft nu een computerprogramma in ontwikkeling  (SyRi) dat al uw gegevens integreert en daaruit uw “risicoprofiel”  bepaalt.*****
Voor dat u een belastingformulier invult, bent u al verdacht!

Op  o.a. FaceBook worden Volkskrantgegevens aangehaald w.o.:

” De mogelijkheden van gegevensuitwisseling moeten optimaal worden benut’, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Dit draagt bij aan het draagvlak in de sociale zekerheid en een adequate fraudebestrijding.’Een overheidsdienst kan aan de hand van deze data een ‘risicomodel’ opstellen dat als een soort filter fungeert, waarna er vanzelf ‘risicomeldingen’ uit het systeem rollen: personen die misschien frauderen.

 • Risicomodel

Voor verwerking in SyRI komen de volgende gegevens in aanmerking, zo meldt de wet: arbeidsgegevens, boetes en sancties, fiscale gegevens, gegevens roerende en onroerende goederen, handelsgegevens, huisvestingsgegevens, identificerende gegevens, inburgeringsgegevens, nalevingsgegevens, onderwijsgegevens, pensioengegevens, reïntegratiegegevens, schuldenlastgegevens, uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens.

Een overheidsdienst kan aan de hand van deze data een ‘risicomodel’ opstellen dat als een soort filter fungeert, waarna er vanzelf ‘risicomeldingen’ uit het systeem rollen: personen die misschien frauderen. Het systeem is vergelijkbaar met het profileren van criminelen. De verdachten komen in een database terecht.”

Als er nog iets is wat nog niet verwerkt wordt, kan dat met spoed worden toegevoegd.

De ervaring leert dat het niet erg moeilijk zal zijn voor hackers om toegang tot deze gegevens te krijgen. Alles over u ligt op straat. Iedereen kan ALLES weten over iedereen.
Maar ” Als je niets te verbergen hebt, hoef je ook nergens bang voor te zijn”.

Het woord privacy zal uit de woordenboeken geschrapt worden. Misschien kan Wikipedia een vergunning krijgen om te blijven vermelden wat dat vroeger betekende.

WAT kun je hier nu tegen doen?

9 REACTIES

 1. In ieder geval: stoppen met gratis verstrekking van je gegevens aan derden. EIS betaling en kijk goed uit WAT je verkoopt! Daar waar het de overheid betreft: frustreer elk overheidsinitiatief zover mogelijk. Bedenk altijd dat er morgen een compleet andere partij aan de (machts)touwtjes kan trekken dan vandaag. Ingevolge waarvan hetgeen vandaag relatief onbelangrijk schijnt, morgen je Waterloo kan betekenen. Waarschuw bekenden en (jonge) kinderen, en maak het bespreekbaar op verjaardagen en andere familie feestjes. Ga de discussie aan en maak mensen bewust!

 2. Het lijkt bijna een fassistische staat te worden….
  Crimineel handelen van de staat…. nu wordt elke burger een crimineel!!

 3. Het CBP en de Raad van State hebben bezwaren omdat inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.uit TT
  maar
  dat zal wel geen beletsel zijn voor onze OVERheid

 4. VERTREK NU HET NOG KAN – WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS!

  Zodra dit systeem optimaal draait zijn emigratie plannen een red flag en wordt iedereen die wenst te vertrekken compleet leeg getrokken – Stem met je voeten, nu het nog kan.

 5. Dit is een logische stap van de roverheid. Zij die claimen het monopolie op geweld te hebben zullen nergens voor stoppen.

  Het probleem is niet dat ‘hackers’ mogelijk dit systeem zullen kraken. Het probleem is dat er zo’n systeem wordt gebouwd.

  Een oplossing om je privacy te herclaimen is zoveel mogelijk buiten het systeem te werken:

  Bitcoin: An experiment in anarchism door Michael Goldstein – https://www.youtube.com/watch?v=hPY-5SR-jPQ

 6. Ik zal vast heel eerlijk het koper dat ik nog ergens in huis heb liggen bij elkaar zoeken, mijn fiets oppoetsen en klaar zetten en alvast nagaan welke mensen in de straat joods zijn. Mijn kan dan iets meer gebeuren en misschien krijg ik nog wel een beloning ook!

Comments are closed.