Toen ik enige tijd geleden voor het opstijgen van Schiphol ter oriëntatie de ruimte bezocht waar een dominee aanwezig is voor bijstandsverlening aan passagiers, vertelde zij mij, dat over de onbevlekte ontvangenis verschillende theorieën bestaan:pics

01.
Maria en haar man bleven levenslang maagd en van al hun kinderen was God de vader.

02.
Maria was alleen maagd bij de geboorte van Jezus en de broers en zusters van Jezus werden op normale wijze geproduceerd.

Voor hen die zich buiten de religieuze branche bevinden, is het allemaal moeilijk te bevatten.

Ook is het moeilijk je voor te stellen dat dit soort zaken zo gemakkelijk door de gelovigen geslikt wordt en er blijkbaar nog steeds zonder enige discussie ingeramd wordt.

Toevallig werd ik gisteren op het Paaseiland benaderd door twee mormonen, een Amerikaan en een Canadees, die mij wilden bekeren.

Ook zij hanteerden de hen blijkbaar bijgebrachte inram-methode die geen ruimte laat voor opmerkingen van de cliënt.

Men wordt geacht zijn of haar volledige aandacht te schenken aan het geponeerde, maar de bekeerders schenken geen enkele aandacht aan de uitingen van de potentiële client.

Deze strategie staat diametraal op voor andere producten gehanteerde marketingstrategieën die aanbevelen, interesse te tonen voor en aandacht te schenken aan hetgeen cliënten te berde brengen.

Bekeerders plegen te werken met vaste bijbelteksten, waarover discussie niet op hun progamma staat.

Hugo van Reijen

6 REACTIES

 1. @Hub Jongen: 100% het “ene ware geloof” klopt ook niet. Ik heb, bijvoorbeeld, familie in Zuid-Limburg die tot die “andere” van “de ene ware kerk” of “het ene ware geloof” behoort! 😉

 2. @Hub Jongen [2]: Er zijn dus meer mensen die zelfs die ene procent in twijfel nemen.

  Er zijn genoeg dingen die niet verklaarbaar zijn maar dan kun je er nog geen verhaal omheen speculeren.

 3. Het is natuurlijk vrijheid om je eigen verhaal te bedenken voor het onverklaarbare voor jezelf als leidraad en hoop.
  Het is natuurlijk vrijheid om dit verhaal over te nemen.

  Helaas laat men het hier niet bij en gaat men hun visie met dwang opleggen of je uitsluiten van de groep als je anders denkt.

  Als ik een verhaal bedenk wat niet waar is of niet aangetoond kan worden dat het waar is en ik vraag hier geld voor via een
  collectie dan ben ik een oplichter. (misleiding)

  Als ik ditzelfde verhaal een geloof noem dan mag het wel.

 4. Ik wil toch even een 3e mogelijkheid onder de aandacht brengen: 03 Maria heeft zich door een onbekende laten bezwangeren en Jozef voor de gevolgen op laten draaien.

Comments are closed.