Home Van alles wat Het begint met de mentaliteit

Het begint met de mentaliteit

26
8

EerlijkheidHet begint met de mentaliteit *****
De Libertarische partij wil niets liever dan Nederland besturen richting vrijheid. Onze principes zijn glashelder, maar de meest gestelde vraag aan ons is: ‘Hoe dan?’*****
Hoe wil de Libertarische partij de overheid gaan hervormen? 

Hoe wil de Libertarische partij de overheid gaan hervormen?
Het antwoord is niet zo één, twee, drie te geven. Nergens ter wereld is het gelukt om een overheid op vreedzame wijze in te laten krimpen, laat staan af te schaffen. We bevinden ons wat dat betreft op niet in kaart gebracht terrein.

Natuurlijk zijn er talloze wetten, regels, ambtenarenbolwerken en organisaties af te schaffen. En dat zullen we ook zeker niet nalaten als we de kans krijgen. Maar het valt of staat met de mentaliteit, en dat dient dan ook prioriteit nummer één te hebben: het omvormen van de mentaliteit van zowel publiek als ambtenaren.

We kunnen heel graag een samenleving zonder staat wensen, voorlopig staat de staat als een huis, zij het een huis met een gigantische hypotheek in de vorm van de staatsschuld. Die staat is er en zal niet zomaar verdwijnen. Maar er is wel een hoop aan te verbeteren.

Dat verbeterproces begint met de mentaliteit. Als er dan al een overheid is, dan moet die complete overheid er van doordrongen zijn dat zij er is voor de burgers. De overheid is niet uw baas, ze is uw butler. Bij alles wat de overheid doet moet het leidende motief de vraag zijn: ‘hoe help ik hiermee de burger?’ Iedere ambtenaar op een ministerie, provinciehuis of gemeentehuis zal die vraag voor zichzelf moeten beantwoorden. En zodra hij of zij merkt dat de burger waar dan ook nodeloos wordt tegengewerkt zal hij daarop actie moeten ondernemen. Iedere ambtenaar die op welke wijze dan ook vredelievende burgers tegenwerkt dient zijn acties per direct te staken.

De mentaliteit van de ambtenaar moet die zijn van een hulpvaardige medewerker, niet die van een hooghartige baas. De complete overheid zal als eerste moeten worden omgevormd tot een dienstverlenend bedrijf. Zodra u bij een loket komt moet men u vragen hoe men u kan helpen, waarbij regels slechts richtlijnen zijn maar nooit maatgevend mogen worden. Regels zijn slechts een handleiding en nooit zaligmakend. Iemand hulp ontzeggen omdat hij een formulier verkeerd heeft ingevuld, een regeltje heeft overtreden of een ander foutje heeft gemaakt mag nooit gebeuren.

Ook voor het strafrecht geldt dat er een drastische verandering in mentaliteit nodig is. De complete focus van politie en justitie moet liggen op overtredingen die slachtoffers hebben opgeleverd. Daar waar geen slachtoffer is moet opsporing geen prioriteit te hebben. Te denken valt aan minieme snelheidsovertredingen, wietteelt of door rood fietsen. Haal die agenten achter hun flitser vandaan, en zet ze in een videoauto om de echte asocialen te verbaliseren. Stop met het zoeken naar zolderkamertjes met wietplanten, en begin met het oppakken van autodieven en inbrekers.

Ook in de politiek dient de mentaliteit fors te veranderen. Vooral leden van de Tweede Kamer dienen eerst en vooral het volk te vertegenwoordigen. Wanneer een minister een belastingverhoging voorstelt die ‘honderd miljoen oplevert’ moet de eerste reactie van het Kamerlid zijn dat diezelfde verhoging de burger, zijn baas dus, honderd miljoen kost. De Tweede Kamer is inmiddels een overheidsorgaan geworden dat alles door een ambtelijke bril bekijkt. Dat moet 180 graden omgedraaid worden, de Tweede Kamer moet weer pal staan voor de bevolking. Daarbij moet gezond verstand weer eens de boventoon voeren boven het spelen van politieke spelletjes. Regels maken omdat het zo’n goed gevoel geeft, terwijl ieder zinnig mens weet dat zo’n nieuwe wet niets zal oplossen is een compleet zinloze verspilling van tijd.

Bij ieder maatschappelijk probleem dat zich voordoet moet de vraag niet zijn hoe de overheid dat probleem kan oplossen (het antwoord is immers bekend: dat kan ze niet), maar de vraag moet zijn hoe de overheid marktpartijen kan motiveren om oplossingen te bedenken en in te voeren. Welke hindernissen worden opgeworpen, en hoe kunnen we die hindernissen zo snel mogelijk wegnemen? Dat is de vraag. Neem als voorbeeld de werkloosheid. Banenplannen van de overheid hebben, behalve een hoop baantjes voor subsidieontvangers, nog nooit een echte baan opgeleverd. Banen komen van bedrijven, dus laat ons nu eens kijken hoe we het leven voor bedrijven makkelijker kunnen maken. Dat kan door minder regulering, minder vergunningseisen, minder belastingen, enzovoort.

De Libertarische Partij is de enige partij die politiek wil voeren volgens het principe dat de overheid uw butler moet zijn. En als vervolgens blijkt dat die butler nog maar weinig te doen heeft kunnen we hem altijd nog ontslaan. Om dat te kunnen bereiken zullen we al die ambtenaren duidelijk moeten maken dat zij bij ons in dienst zijn en niet andersom. Die mentaliteitsverandering vereist nog heel wat werk. Werk dat we graag voor u doen, maar waar we uw steun hard bij nodig zullen hebben. In het stemhokje natuurlijk. Maar vooral ook op tal van andere plekken. U kunt nu beginnen met het helpen van de LP door dit artikel te delen of de Libertarische Partij te liken op Facebook. Daarvoor alvast onze dank.
———-
Ingezonden door Kim Winkelaar

8 REACTIES

 1. … Een mentaliteitsverandering… Op zich een goed idee. In de praktijk echter zal dat een hele kluif worden Kim. Ambtenaren hebben nu machtsposities en zoals je weet… Macht corrumpeert. Ik moet de eerste machthebber nog tegenkomen die zich als butler gaat opstellen. Machthebbers hebben daar namelijk niets aan. Die zijn veel meer gebaat bij paarse krokodillen, formuliertjes en dergelijke, want daar ontlenen zij hun inkomsten aan.

  De mentaliteit echter bij de burger moet veranderen. En dat is een proces waarbij de LP een rol in kan spelen. In dat kader moeten we ons echter wel realiseren dat 75 jaar conditionering in een socialistische wereld niet zomaar is weggepoetst.

  Bedenk dat de gemiddelde belastingslaaf bang is. Bang voor eigen verantwoordelijkheid. Bang om richting te geven aan zijn eigen leven en zelfs bang om zijn eigen geld te besteden zoals hij dat zelf wil. Veel makkelijker is het om ruim de helft van je geld af te staan aan een roverheid en op de bank te gaan zitten met een zak chips en een sixpack.

  Is er dan geen hoop? Integendeel. Ik denk Kim dat we in een tijdsgewricht zitten waar veranderingen onvermijdelijk zijn. Veranderingen in de manier waarop samenlevingen zijn ingericht. Staatshervormingen zijn onvermijdelijk. Als libertariër zie ik de grootste kans van slagen bij een doelgroep die ik identificeer als de “ondernemer”. Deze ondervind namelijk de meeste hinder van roverheden op zowel landelijk als lokaal niveau.

  Naar mijn mening sluiten de inzichten van libertarisme het meest aan op ondernemers. Als we het nou voor elkaar krijgen dat we juist die groep aan ons kunnen vastplakken, dan begin je massa te krijgen. En laten we eerlijk zijn…. LP heeft geen massa. Net als de andere splinterpartijen wordt zij ondergesneeuwd door de fossiele partijen die Nederland kent.

  Al met al weer een goed stuk van je Kim. Dankjewel voor het delen van je inzichten.

 2. Een goed artikel. De vrijdenkers hebben 75 jaar lang zitten te slapen, en de gevolgen zijn nu zichtbaar. Dat hebben wij aan ons zelf te danken, natuurlijk zijn er uitzonderingen.
  Wat betekent dit nu?
  – iedereen die vrijheid belangrijk vindt, moet aan slag wil je iets bereiken.
  – communiceer met de juiste personen
  – accepteer dat je veel weerstand krijgt. Maar, houd vol.
  – de achterstand moet ingehaald worden
  – zorg ervoor dat je basiskennis paraat is. Heb je een idee meld het hier.
  – probeer niet je gelijk te halen, maar te luisteren.
  – vergeet niet de meeste mensen willen goede dingen, en denken dat de overheid dat kan bewerkstelligen. De overheid heeft in hun ogen gezag. Dus de overheid afzeiken heeft geen zin.
  – en red jezelf en je familie. Tenslotte, als wij het niet halen, wie gaat dat het goede woord verspreiden?!
  Websites zoals de vrijspreker:
  http://www.mises.nl [veel basiskennis aanwezig]
  http://www.biflatie.nl
  http://www.libertarischepartij.nl
  Verander de wereld, begin bij je zelf.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Easymoney [2]:
  Juist, positieve acties.
  Zouden we die ook kunnen “concretiseren” ? Daarmee bedoel ik signaleren wat er gebeurt en actievoerders het idee ? bewijs geven dat hun actie zin gehad heeft?
  Bedenk een voorbeeld waar meer mensen aan kunnen meewerken.

 4. Mentaliteitsverandering houdt in mijn ogen in dat men wel eens wat meer verzet mag tonen. Als je ziet hoe makkelijk de mensen (ik en jij dus ook) overal maar aan meewerken in de illusie dat het allemaal wel goed zit, maar overal waar je klakkeloos voor tekent (of zelfs maar op klikt), geeft ook het teken af dat het zonder vragen geaccepteerd wordt. Waar blijven de vragen? Waar blijven de NEE zeggers? Waar is de verontwaardiging? Onvoorstelbaar struisvogelgedrag in een trein op weg naar het ravijn.

  Harrie Custers [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Otto [4]:
  Mentaliteitsverandering? Volgens mij is het nog fundamenteler.
  Ik ben ambtenaar en meen ten dienste te staan van de mensen. Door hen word ik tenslotte ook betaald.
  Vervolgens merk ik dat in de praktijk dit slechts woorden zijn. Het systeem dient een ander doel: dat van de macht(hebbers). Wat wij als de staat der Nederlanden zien is in feite een feodaal controle- en oogstsysteem verpakt in een democratisch jasje (je mag links of rechts kiezen, maar niet voor een ander systeem).

  Het is een geloof dat dit systeem het beste is en dat we het er maar mee hebben te doen. Een paar mensen hebben vroeger besloten dat wij hier op dit plein voetballen volgens hun spelregels. Dus haal het niet in je hoofd om te gaan volleyballen of iets anders te gaan doen. Je mag de aanvoerder kiezen en dat is het zo’n beetje.

  De oorzaak?
  Napoleon heeft een systeem opgezet (burgerlijke stand, kadaster enz.) voor het efficiënt ophalen van geld en rekruten voor zijn leger en hofhouding. Dat was nooit bedoeld voor de mensen zelf!
  Door de nieuwe bezetter is dit systeem overgenomen en verfijnd.
  Wij zijn gaan geloven dat we er zelf ooit voor gekozen hebben en dat we ons op enig moment in enige vorm “sociaal” hebben verplicht.
  Door dat te geloven identificeren wij ons elke dag met de PERSOON. Zo reduceren wij ons van vrij mens tot lid van een club met rechten en plichten. Van soeverein tot slaaf. Wij identificeren ons met een lidmaatschapskaart, een rechtspersoon, een fictie, een stukje papier gemaakt door die overheid. Ineens is de overheid de schepper en dus onze baas.
  M.a.w. zolang wij dat spel blijven meespelen zijn wij dienend aan die overheid. Zo is nu eenmaal het systeem opgezet.
  Het NAP geldt voor de vrije scheppende mens, niet voor de persoon. Voor de overheid zijn slechts de rechten en plichten cf. de statuten (wet- en regelgeving genoemd) bepalend.
  Beroepen op het NAP is dan net zoiets als tijdens een voetbalwedstrijd je beroepen op de regels van zeg volleybal. Nutteloos. Je zult niet begrepen worden.

  Arend de Wit [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Arend de Wit [6]:
  Niet Aanje Pikzittenfriemelen

  Een vis begint aan de kop te rotten, naar men zegt. De kop van de rotte vis hier, is de familie van Amsberg (en Zur Lippe von Tenenkaas enz enz enz). De staat is er om hun luxe luie parasiterende leventje in stand te houden. Als beloning mag men zelf een deel van de buit houden, net als de adel (vroeger) in een feodale staat. Sterker nog, alle ambtenaren leggen een eed af om deze familie trouw te zijn. Dus daar moet een begin worden gemaakt.

Comments are closed.