Het invullen van een formulier in aanwezigheid van een ambtenaar kost één tot vijf minuten. Een ambtenaar ziet vaak kans de formaliteit te rekken tot circa 20 à 30 minuten.adfd

De maatschappelijke kosten:

Een half loketuur à 120 euro per uur = 60 euro
Een half uur van de tijd van de tijd van cliënt = 30 euro

Het gaat meestal om overbodige formaliteiten, zodat het totaal van 90 euro verspild is. Zou de ambtenaar qua werksnelheid kunnen en willen handelen als iemand uit de particuliere sector (we nemen een vijf keer zo hoge werksnelheid aan), dan zouden de kosten maximaal 18 euro bedragen.

Er gaat hier dus 72 tot 90 euro verloren.

Dit soort verspilling vindt in Nederland miljoenen keren per week plaats en kost op jaarbasis miljarden. Er wordt wel gewerkt, maar dit werk levert ten hoogste een negatieve hoeveelheid product op.

We hebben hier te maken met het probleem van de wel werkende, maar niet producerende ambtenaar.

Het vervelende element dat de productiveit tot ver beneden het nulpunt doet zakken is, dat de ambtenaar bij het verrichten van dit niets opleverende werk , expansief is en beslag legt op de tijd van mensen die zelf wel iets produceren. De slachtoffers zien hun productiviteit geremd door de ambtenaar, die een ernstig blok aan het been vormt.

De kosten die de ambtenaar veroorzaakt voor zijn slachtoffers kunnen door deze niet op hem verhaald worden.

De overheid zou de schade kunnen beperken door alleen ambtenaren in dienst te nemen die aan kunnen tonen net zo hard werken, ofschoon niet produceren, als een particulier. De overheid heeft hier echter geen interesse voor.

Het gevolg van dit alles is een regelrechte ramp, die de productiviteit van bijna alle werkenden een ernstige klap toebrengt. Men zou eigenlijk al deze ambtenaren naar een eiland moeten brengen, waar zij elkaar bezig kunnen houden zonder de productie van derden te bemoeilijken, remmen, saboteren of op voorhand onmogelijk te maken.

Met het berekenen van de tijd die bij cliënten verloren gaat, zijn wij er nog niet, zelfs bij lange na niet.

Cliënten hebben immers ook veel tijd nodig om zich voor te bereiden op de ontmoeting met een ambtenaar en weer enigszins op verhaal te komen na afloop van de ontmoeting.

Een koopman uit Amsterdam verzuchtte eens in mijn aanwezigheid: “ Nadat die man gisteren de hele ochtend had zitten controleren, ben ik wat frisse vlucht gaan scheppen, want dergelijke bezoeken gaan je niet in de kouwe kleren zitten.”

Hugo van Reijen

8 REACTIES

 1. Wat mij aan veel ambtenaren opvalt is een dwarse, negatieve houding jegens niet-ambtenaren. Men lijkt zichzelf erg superieur te vinden aan anderen. Negatief zoals die keer dat ik van de belastingdienst een volkomen onbegrijpelijke brief ontving. Zelf mijn accountant snapte niet wat men wilde.

  Toen ik de dienst opbelde over wat men nou wilde, ging de nurks aan de andere kant van de lijn demonstratief zitten zuchten over zo veel vermeende domheid. Ook deze hoeder der mensheid kon niet vertellen wat er precies de bedoeling van was maar vertelde dat ik de brief verder kon negeren. Ik heb er inderdaad niets meer over vernoemen, dus deze brief had net zo goed niet gestuurd kunnen zijn. Maar het is minder dan 5 jaar geleden die wie weet volgt er nog een boete.

  Meer in groter verband is het de voornaamste taak der ambtenaar om de koning te dienen en te beschermen. Dat zal veel verklaren.

 2. Bleef het maar bij dat half uur loket-ambtenaar. De door de burger ingevulde formulieren, moeten verwerkt worden en ingediend bij de hogere raam-ambtenaar. Deze ‘dient’ die te verwerken en te totaliseren opdat de hoekkamer-met kleedje-ambtenaar er weer beleid op kan maken. Dat beleid leidt! ongetwijfeld tot een uitgebreider formulier voor de burger, en vanwege de toegenomen werkdruk, een assistent bij de loket- en raamambtenaar. En zo gaat dat cirkeltje nog een paar keer rond, waarna vanwege de efficiency, de burger het formulier elektronisch mag invullen, zij het met een uitgebreide IT-ambtenaar en het blijven van voornoemde personen.
  Maar in het kader van transparantie zou het punt van Hugo om deze ambtelijke kosten te vermelden verplicht kunnen worden. Zo ook de sunset-law gedachte: een nieuwe wet moet na 2-3 jaar geëvalueerd worden of deze aantoonbaar beter is en anders weg. En dan graag ook: bij elke nieuwe wet, twee oude weg. wat zouden we een mooi 2015 kunnen hebben.

 3. Nou,.. nou,..
  Kijk, wanneer je de Oostenrijkse school aanhangt kan je niet zeggen dat ALLE werkzaamheden van en ambtenaar geen waarde toevoegt of zelfs waarde vernietigd, want je hebt niets om het mee te vergelijken. Er zijn geen twee Nederlanden. En dat doen economen A uitzetten tegen B en dan conclusies trekken.
  Wat je wel kan zeggen is dat er een hoge mate van inefficiëntie is.

 4. Dit vind je zo langzamerhand in alle dienstverlenende…haha… sectoren door de hele samenleving heen, ga maar eens een gezamenlijke spaarrekening, zonder saldo, opzeggen …nu ga je wat meemaken!

 5. Jaren geleden vroeg ik een vergunning voor een gevelreclame aan in de vorm van een doek. U kent ze wel. Mijn buren en het hele industriegebied hing er vol mee dus ik had het ding al gekocht. Alle maten en kleuren doorgegeven in viervoud en aangetekend verzonden. Na ongeveer drie maanden kreeg ik een “uitnodiging” van een of andere l*l van een vage welstandscommissie. Ik ging er nietsvermoedend heen. Dom, dom dom…. Er werd mij vriendelijk doch dringend verzocht om de gevelreclame er toch maar even af te halen en pas te plaatsen als de vergunning verleend was. Ik was in overtreding van de een of andere debiele wet. Wat bleek achteraf? Er was een ambtenaar met een scooter over het industriegebied gestuurd en die moest van elke gevel een foto maken. Op kantoor werd gekeken wie een vergunning had en wie niet.

  Waarom dit verhaaltje? Zelfs 20 jaar geleden was ambtenarij al hinderlijk voor ondernemers. Dit is niet minder geworden…
  Het heeft mij geleerd om niets meer aan te vragen en gewoon m’n eigen gang te gaan.

  hugovanreijen [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Pendragon [6]:
  Men kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat men hier te maken heeft met parasitair gedrag. Hoe stupide en stolide
  de ambtenaar zich ook gedraagt, hij wordt altijd betaald.

 7. @Pietje puk [1]: Het zijn stuk voor stuk zichzelfaanhetwerkhouders die iedere dag bedenken op wat voor manier ze u en mij gaan jennen.
  Ik zeg atijd keihard waar het op staat als ik tegenover zo’n pennelikker sta.Schrikken ze van.
  Zij zijn er voor de burger en niet andersom.

Comments are closed.