wapenIs Nederland een land dat zich nog ontwikkelt? Of moeten we constateren dat we net als Japan tot stilstand zijn gekomen? Of gaan we zelfs Argentijnse tijden tegemoet, verliezen we onze welvaart? En glijden we af tot een bananen republiek maar dan zonder bananen en zonder republiek?

De groei van de zogenaamde ontwikkelingslanden is spectaculair. Zelfs in het ooit afgeschreven continent Afrika gaat het steeds beter. We zien dat gebieden als Noorwegen en Zuid Duitsland nog groeien en steeds welvarender worden. We zien dat wij in Nederland stilstaan. Er is geen economische groei.

We zijn als een rijk dat ten onder dreigt te gaan. Veel andere landen en soms zelfs grote rijken zijn ons voorgegaan. Landen als Frankrijk onder Lodewijk de 14de of het Spanje in de 16-de eeuw die aan de spilzucht van koningen ten onder dreigden te gaan. Gelijk deze landen hebben wij staatsuitgaven die de draagkracht van het land te boven gaan.

Waar monarchen vaak schitterende paleizen nalieten besteden wij ons geld aan een te dure verzorgingsstaat. Als wij failliet zijn hebben wij helemaal niets meer. We hebben het allemaal doen verdampen aan uitkeringen zodat bijstandsmoeders 2000 euro netto per maand krijgen. En aan een opgeblazen ambtenaren korps.

De ontwikkeling van een land slaat in zo’n geval om in ontbinding. En dat is wat er gebeurt. Nationale bevoegdheden worden overgedragen aan Brusselse bureaucraten. De productieven verlaten het zinkende schip. De naastenliefde is in de maatschappij overgedragen aan een staat. De economische groei komt tot stilstand. De mensen hebben minder en minder kansen om zich te ontwikkelen en geld te verdienen. De repressie neemt toe.

Nederland is niet langer behorend tot de ontwikkelingslanden maar tot de ontbindingslanden. Gelijk Japan haar onstuitbaar geachte economische opmars van de jaren 80 van de vorige eeuw heeft ingewisseld voor economische stagnatie. En zijn rijkdommen heeft verpatst en thans een enorme schuld heeft opgebouwd. We zijn zoals zovelen die ons voorgingen, ons eigen vlees aan het opeten. De toekomst van de kinderen wordt verpatst voor een onhoudbare spilzucht.

Hoe kan dit zover komen? Wel, we zijn gaan geloven in de politiek als oplossing voor maatschappelijke problemen. Dan wint niet langer de meest effectieve producent, of de meest hardwerkende inwoner. Nee, degenen die politieke vaardigheden hebben die bespelen de massa. De politici verdelen de middelen en niet de markt.

Waar de markt gebaseerd is op vrijwillige transacties kan de politiek slechts verdelen wat met dwang is afgenomen. De maatschappij glijdt af van vrijwilligheid naar dwang. De morele ontbinding is in gang gezet.

Op de morele ontbinding volgt de economische ontbinding omdat het vele malen effectiever is politiek te bedrijven dan te produceren. Een investering in regelgeving die concurrentie buitenspel zet heeft veel meer rendement dan innovatie. Producenten die willen blijven produceren worden noodgedwongen zelf steeds politieker. Het gevolg is dat niet langer de meest efficiente producenten winnen, maar de meest politieke.

Dit verval zet zich door in de bedrijven zelf. Binnen bedrijven wordt politiek steeds belangrijker. Want de managers die de beste politici zijn kunnen het beste omgaan met de door politieke personen gedomineerde maatschappij.

Het is zelfs zover gekomen dat politiek incorrect gedrag mensen tot outcast maakt. Denk aan Janmaat. Denk aan de PVV. Denk aan de ondernemers die zelf willen bepalen welke huidskleur hun werknemers hebben en daardoor vervolgd worden. Denk aan het uitgaansleven waar men iedereen binnen moet laten omdat men anders de zaak kan sluiten.

Het politieke element heeft gezegevierd. De bankiers hebben dat heel goed begrepen, fractioneel reserve bankieren heeft hun schatrijk gemaakt. Veel andere sectoren zijn in hun voetsporen getreden en weten zich ten koste van anderen te verrijken door regelgeving. Innovatie wordt tegengegaan door gevestigde belangen en vergunningen. De economie is net zo dichtgetimmerd als in de middeleeuwen met de gildes. Door de vergunningsstelsels is nieuwe toetreding in veel bedrijfstakken thans bijna onmogelijk. En innovatie wordt maar al te vaak tegengewerkt of verboden.

Dit alles zorgt ervoor dat de economie door politici wordt gedomineerd. Politici die niet in staat zijn een bedrijf behoorlijk te leiden maar wel prima in staat zijn productieve medemensen te bestraffen en minder productieve medemensen te belonen. Dan stokt de ontwikkeling en neemt de ontbinding de overhand. In die fase zitten we nu als land, de ontbindingsfase. De ondernemers zijn vertrokken en vervangen door politici. De groei is verdwenen. We teren in op onze voormalige rijkdommen die we als Lazarus vermogen betitelen en waar politici met begerige ogen naar kijken. De vraag is hoe diep we moeten vallen voordat we weer opkrabbelen.

10 REACTIES

 1. Inderdaad, we kunnen vaststellen dat de anti-white agenda van de cultureel marxisten (=bolsheviks) aardig op schema ligt. We weten allemaal wie daar achter zitten. Steek uw hoofden nog wat dieper in het zand en propageer libertarisme, schenk zeker geen aandacht aan verschillen tussen volkeren en culturen en de klus zal binnen enkele decennia helemaal geklaard zijn. Ik ben geen socialist en ben voor individuele keuzes in het leven. Echter op bepaalde terreinen moeten we één lijn trekken voor ons zelfbehoud. Een volk wat consequent libertarisme propageert is als los zand en weerloos tegenover anderen wie aan dergelijke concepten geen boodschap hebben. Als wij als blanken niet bereid zijn voor onze wereld te vechten dan hebben we ook geen bestaansrecht. (oei oei, wat zegt ie nou. aaaagh the horror!!)

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. Mooi geschreven en rake analyse.

  “When you see that trading is done, not by consent, but by compulsion — when you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing — when you see that money is flowing to those who deal, not in goods, but in favors — when you see that men get richer by graft and by pull than by work, and your laws don’t protect you against them, but protect them against you — when you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice — you may know that your society is doomed” – A.Rand

 3. @BSN [1]: je ziet dat met name collectivisme ons ten gronde richt. Het bovenstaande verhaal is het gevolg van socialisme / collectivisme, niet van libertarisme. In een libertarische samenleving zal de best presterende winnen. En als jij gelooft in een superieur blank ras dan zal het blanke ras winnen. Libertarisme is vrijheid. Er is geen dwang, er zijn geen privileges, er is een gelijk speelveld. Als je bang bent dat de blanken dan verliezen, wat je stelt, dan betekent het dat het blanke ras volgens jou juist inferieur is.

  BSN [5] reageerde op deze reactie.

 4. @ De ontwikkeling van een land slaat in zo’n geval om in ontbinding. En dat is wat er gebeurt. Nationale bevoegdheden worden overgedragen aan Brusselse bureaucraten. De naastenliefde is in de maatschappij overgedragen aan een staat. De economische groei komt tot stilstand. De mensen hebben minder en minder kansen om zich te ontwikkelen en geld te verdienen. De repressie neemt toe.

  Bijzonder goed stuk! m.i. Met name hetgeen ik heb uitgelicht.

  Maar is er een oorzakelijk verband te ontdekken in de samenloop van omstandigheden? In de aannemelijkheid van richting van progressie? Wat indien toevalligheden structureel worden?

  Blijven ontkennen of toch maar niet?

  Illuminati: Zoektocht naar het 4e Rijk
  http://www.nachthemel.nl/index.php/36-moderniteit/277-illuminati-zoektocht-naar-het-4e-rijk

 5. @Ratio [3]:

  “Als je bang bent dat de blanken dan verliezen, wat je stelt, dan betekent het dat het blanke ras volgens jou juist inferieur is.”

  Wat een onzin. Het wordt blanken onmogelijk gemaakt hun cultuur/habitat te behouden.

  Want; tegen homohuwelijk zijn =FOUT, tegen multiculturisme zijn =FOUT, tegen massa immigratie zijn =FOUT, tegen islamitische/buitenlandse/vreemde invloed op het beleid in onze thuislanden zijn =FOUT, tegen klimaatonzinmaatregelen zijn =FOUT, suggereren dat de blanke beschaving superieur is =FOUT, etc.

  Dit alles afgedwongen door staatsrepressie, inderdaad. Maar wie vertegenwoordigt de staat? Welke belangen dient de staat? De “gekozenen” zijn slechts omgekochte acteurs en het ambtenarenapparaat bestaat uit gehersenspoelde jaknikkers. Als er überhaupt een gelijk speelveld zou bestaan dan zou er inderdaad totaal geen probleem zijn. Maar voorlopig staat de blanke met handen op z’n rug gebonden. Hoe is deze structurele repressie en goed/fout doctrine ontstaan? Wie zit daar achter en voor welk doel? Dat is allemaal perfect aanwijsbaar. De bolsheviks hebben een perfecte strategie uitgewerkt met de “critical theory” Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut voor individuele soevereiniteit, maar momenteel hebben wij met een veel ernstigere dreiging te maken.

  We moeten eerst zorgen dat wij weer soeverein worden en zelf bepalen wat er in ons land/habitat gebeurt. Libertarisme is een mooi iets en ik hoop van harte dat alle mensen dat ooit zullen inzien. Maar de vrijheid die dat met zich meebrengt is niet aan iedereen besteedt. Je hebt daar in de eerste plaats wel een volk/natie voor nodig welke die vrijheid aankan en er verantwoordelijkheid mee om kan gaan. En met de huidige gepropageerde demografische verschuiving kun je wel fluiten naar een libertarische maatschappij.

  Yourke [6] reageerde op deze reactie.
  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 6. @BSN [5]: Ik begrijp je frustratie, maar vrijheid blijft het antwoord. Elke keer als je iemand het recht of de macht geeft om “het juiste te doen” (benevolent dictator), loopt het totaal verkeerd af. en vrijheid brengt altijd onvrijheden met zich mee (constant waken, controleren, op de hoede zijn etc.) denk niet dat veel mensen daar aan denken. het is het waard, maar zeker geen utopia.

 7. BesteBSN [5]: je stelt Als er überhaupt een gelijk speelveld zou bestaan dan zou er inderdaad totaal geen probleem zijn Hier zijn we het helemaal over eens.

  En daarnaast stel je Maar de vrijheid die dat met zich meebrengt is niet aan iedereen besteedt. Je hebt daar in de eerste plaats wel een volk/natie voor nodig welke die vrijheid aankan en er verantwoordelijkheid mee om kan gaan. Dit is ook een goed punt, vrijheid komt met verantwoordelijkheid.

  Met het libertarisme breek je de dwang af. Natuurlijk zullen de negatieve krachten hun positie proberen te verdedigen. De overheid en het zogenaamde algemene belang zijn de middelen waarmee we in een kooitje worden opgesloten en waarmee de maatschappij wordt afgebroken.

  Wat is de shutdown sequence van de overheid? Hoe zorg je dat de overheid stap voor stap kleiner wordt? Dat is een vraag die Toine Manders van de LP wel eens stelde. Dit is denk ik ook voor jou een probleem. Libertarisme lijkt leuk maar hoe kom je in die gewenste situatie zonder niet tussentijds in een nog grotere ellende te komen. Velen zijn van mening dat vrije immigratie en andere libertarische verworvenheden pas kunnen komen als de verzorgingsstaat is afgebouwd. Dus zoals jij stelt, eerst soeverein, eerst uit de EU. Dan verzorgingsstaat afbouwen, etcetera

 8. We leven in een koloniale maatschappij.
  Wat vroeger als normaal bestuur binnen de kolonieen gold.
  Dat geld nu voor ons, apartheid is een Nederlandse bestuursform.
  Wie er onder moeten lijden, hangt af van de de belangen van de
  macht hebber.

 9. Tja wachten tot de klap komt, of wordt het een graduele slopende neergang?

Comments are closed.