KakkerlakDe natuurkundige Jeremy England beweert dat leven een onvermijdelijke uitkomst is van de 2e hoofdwet van de thermodynamica. Leven is net zo waarschijnlijk als stenen die van een heuvel omlaag rollen. Natuurkundig gezien is er maar 1 verschil tussen levende materie en dode materie. Levende materie is beter in het verzamelen van energie dan dode materie.

Planten verzamelen zonne energie met hun groene bladeren en fotosynthese, herbivoren lopen rond en verzamelen de verzamelde energie van planten door ze te eten en te verteren en roofdieren verzamelen de energie van herbivoren door deze weer te eten en verteren.

Materie waarop een hoop energie binnenkomt, zal zich Volgens England noodzakelijkerwijs organiseren in eenheden die efficiënter die energie absorberen en verspreiden. Maw als je ergens maar lang genoeg een lamp op schijnt, zal er vanzelf een plant ontstaan. Een plant is een organisatie van materie die efficiënt de energie absorbeert. Aan de basis hiervan ligt de 2e hoofdwet van de thermodynamica die zegt dat energie zich verspreidt van geconcentreerd vorm naar ongeconcentreerde vorm. Dit heet entropie en is een maatstaf voor hoe verspreid de energie is. De totale entropie neemt alleen maar toe en de enige manier voor leven om te bestaan is als er ergens een enorme toename van entropie is ter compensatie (de zon). Dit is wat Erwin Schrödinger in zijn artikel ‘wat is leven‘ van 1944 al beweerde. Leven vermijdt een thermisch evenwicht door zich met negatieve entropie te voeden. Een plant absorbeert zonlicht, maakt suikers en zend infrarood licht uit waarin de energie minder geconcentreerd is. De plant moet dit blijven doen om in leven te blijven. Voortplanting is een efficiënte manier om energie te dissiperen.

Vrijspreker: Hoe is dat van belang voor de overheid?

Opperdienaar: Het gaat mij er niet om, om dit verschijnsel uit te leggen, wie geïnteresseerd is moet het artikel zelf maar lezen. Het gaat er mij om dat de overheid een organisatie is die net zo onvermijdelijk is als planten, herbivoren en roofdieren. Het is een manier is om energie te verzamelen en te dissiperen over een nog groter gebied dan gewone roofdieren. De overheid is een machine van de natuur voor entropie toename. De plant verzamelt zonne energie over het bereik van de bladeren. De herbivoor verzamelt energie van het gebied dat deze af kan lopen met zijn poten, een adelaar van het gebied dat hij af kan vliegen. Maar een overheid verzamelt energie van een heel land via belasting. Als het argument van Jeremy England werkt voor de laagste stappen van leven, dan moet het ook gelden voor de hoogste stap: de overheid. De overheid is een geweldige manier om energie te verzamelen en te dissiperen. Een wereldregering verzamelt zelfs van over de hele planeet.

Vrijspreker: De overheid is net zo onvermijdelijk als een steen die van een berg rolt, als van het bestaan van een roofdier.

Opperdienaar: Ja inderdaad

Vrijspreker: De dinosauriërs stonden ooit aan de top van de energie verzamel piramide, maar nu zijn ze uitgestorven.

Opperdienaar: Dat kwam denk ik omdat ze te groot waren en daarmee kwetsbaar voor tegenslagen. Een paar grote zijn kwetsbaarder dan vele kleinen. Er waren er te weinig van. Nu is het grootste roofdier, de overheid, verspreid over vele kleine individuen (ambtenaren) en dus niet zo kwetsbaar als een Spinosaurus destijds voor een meteoor inslag. Nu wordt voorspeld dat een kernoorlog alleen overleefd zou kunnen worden door kakkerlakken, dus misschien is de mens nog te groot en te klein in aantal.

Vrijspreker: Het natuurkundig optimum zou volgens U zijn: een overheid van kakkerlakken; onuitroeibaar. Het zou kunnen zijn dat we daar dichterbij zijn dan U denkt.

8 REACTIES

 1. Overheid is een minimum entropie machine.
  Alles wat erin gaat verdwijnt.
  Het is een zwart gat.
  Waar we naartoe moeten is een maximum entropie machine, zoals onze atmosfeer, waarbij alles zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

 2. wetenschappers zoals j.c. Bose, Michael Polanyi, Deryagin, Soddy en Vernadsky dachten meer aan self-ordering processes dat je bevoorbeeld ziet in het menselijk lichaam met positieve feedback systemen.
  Dit kan natuurlijk alleen maar gebeuren als mensen het recht in handen nemen.
  geloof er dus niet in.

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 3. Om maar enkele voorbeelden te noemen. er zijn ook organismen die in symbiose met elkaar leven. er zijn ook organismen die een succesvolle afweer hebben tegen rovers. Als een organisme roofbouw pleegt op z’n voedselbron dan verliest het uiteindelijk z’n mogelijkheid om te bestaan. Er is dus nog hoop zal ik maar zeggen.

Comments are closed.