In feite is spelling geen belangrijke zaak. Het gaat bij schrijven immers om het overdragen van meningen en ideeën in goed Nederlands.dell

De efficiëntie van deze overdracht wordt niet aangetast, als af en toe een woord verkeerd gespeld wordt.

Toch is het beter niet veel spelfouten te maken, want als je te veel fout spelt, kun je overkomen als slordig en dom.

Correct spellen valt niet mee, want de spellingsregels van het Nederlands zijn chaotisch, verwarrend en soms onlogisch en willekeurig.

Een ander probleem is dat de regels zo vaak veranderen en dat het groene boekje en het witte boekje soms verschillende spellingen hanteren. Met andere woorden: de Nederlandse spellingsregels zijn een ramp. Ook het handhaven van drie woordgeslachten helpt daaraan mee.

De Engelse, Duitse en Franse regels zijn aanzienlijk consistenter. Waarom Nederland voorop moet lopen met verwarrende veranderingen is mij onbekend.

Ondanks alle bezwaren vul ik dagelijks een test in op de website
beterspellen.nl, waar mijn foutscore ligt tussen de vijf en de tien procent.

Dit resultaat is weliswaar wat beter dan het gemiddelde, maar verschaft weinig aanleiding tot vreugde.

Een greep uit mijn fouten: kaleidoscoop in plaats van caleidoscoop, rhesusfactor in plaats van resusfactor, rigourositeit in plaat van rigorositeit, diagnostiseren in plaats van diagnosticeren, jin en jang in plaats van yin en yang
(ik kende de uitdrukking niet), pro-deoadvocaat in plaats van pro-Deoadvocaat, compres in plaats van kompres, hoogduits in plaats van Hoogduits, corifee in plaats van coryfee.
Kan het nog slechter?

Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Een spel- of tikfout is snel gemaakt. Meestal zijn het van die zeurpieten op discussieforums die er over enorm over tekeer gaan, omdat men iemand anders niet op inhoud van repliek kan dienen. Zo, hoeveel vaudten zitten er in voogaande regels?

  In het algemeen kan het Engels ook behoorlijk inconsequent zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de verschillen tussen UK en US Engels.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [4] reageerde op deze reactie.

 2. Spellingfouten en tikfouten gebeuren nu eenmaal, niets aan te doen. Maar van die smerige taalfouten, daar kan ik echt van gruwelen:
  Verwarren van “als” en “dan”, in een bijvoorbeeld een zinnetje “hij heeft er meer als jullie” (wat natuurlijk “meer DAN jullie” moet zijn).
  En helemaal gruwelijk vind ik het verkeerd gebruik van “hun”, waar het “hen” of “zij” moet zijn. Voorbeeld: “als je dat aan hun zou vragen…”. Rillingen over mijn rug, dat zijn geen spellingfouten, maar een totaal gebrek aan betekenis van een woord en gebrek aan grammatica-kennis.

  Philosoof G&R Eigenwijs [4] reageerde op deze reactie.
  .M [7] reageerde op deze reactie.

 3. Grappig dat de spellingscorrector op deze site het woord libertarisch niet herkent!

 4. Ja, uiteraard, de geschreven taal dient slechts om gedachten via een bepaald medium te communiceren, meer niet.
  Dus foerwa sou ne mengs na aigelek goe moete spelle? Da’s toch ammel quatsj en ziejver in pakskes.
  Noggenbitsjeendergotternogienemoeilekdoengoverinterpuncsenoek.
  Wamoktannaingodsnomoitofdatterieversteenkommaofepuntsto

 5. @MMAP [3]: Grappig dat u voor “als” en “dan” zo’n overheidsfetisjist bent, immers historisch werden ze door mekaar gebruikt (in sommige streken zelfs naast een derde variant, te weten “of”) tot ooit een taalkundige besloot er paal en perk aan te stellen middels invoeren van een regel, die evenwel vrij arbitrair tot stand kwam. Gelukkig lijkt onze regel wel op de Engelse (as good as/better than) maar tenslotte is onze taal op de keper beschouwd een soort gespimplifieerd Duits (ook al willen we dat niet geweten hebben) en daar is het wel “so gut wie/besser ALS”.
  Maar voor de gemiddelde Gentenaar maak het allemaal niks uit: die vindt de ene regel zo goed of de andere. Die laaste is zeker niet beter of die eerste. En zo dachten we er vroeger allemaal over … tot een ambtenaar ons even de les kwam spellen. Misschien zou bewust zondigen tegen die regel wel een soort libertarische traditie kunnen worden? Een soort geheime groet waaraan we mekaar kunnen herkennen. “Mooi weertje, he, vandaag?” “Ja, beter of gisteren”. En als je dat dan zonder Gentse tongval doet, dan moet je dus wel een libertarier wezen. 🙂

  Andre [8] reageerde op deze reactie.
  MMAP [11] reageerde op deze reactie.

 6. @.M [7]:

  “gespimplificeerd” ? Is dat een typefout of bedoel je een combinatie van “simplificeren” en “pimpen” ?

  Of men een woord niet begrijpt, dan rest er niets anders dan vragen (uitlachen daargelaten).

  En zelfs of men denkt de betekenis van een woord te kennen, komt men zo af en toe rare dingen tegen, zoals in mijn geval hedenmiddag met het woord “diefstal” (zie http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/12/andahuaylillas/#comments vanaf commentaar 4).

  Taal is levend, en de groene- en witte boekjesmonsters proberen de dynamiek eruit te halen om vervolgens het pimpelpaarse boekje te introduceren, ter meerdere eer en glorie van henzelf. Ik kan me uitstekend voorstellen dat iemand het voor zichzelf een uitdaging vindt om de regeltjes zo goed mogelijk te volgen, en het kan ook zo maar zijn dat het veroordelen van een ander voor het niet volgen van regeltjes tot gevolg heeft dat men iets interessants mist. ’t Is maar net hoe je filters in elkaar zitten. Alles kan, en elke keuze heeft gevolgen.

  Andre [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Andre [8]:

  “ter meerdere eer en glorie van henzelf.”

  Er is blijkbaar vraag naar eenduidigheid (of “leiderschap” ?). Dus in feite dient dat (ook) de klant. De vraag is wat mij betreft wat de legimiteit van het Witte Boekje van het Genootschap Onze Taal is. In ieder geval dient wat mij betreft de soepsidie van het misterie van OCW aan deze klup gescrapt worden (29.500 pleuro’s in 2013).

  Andre [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Andre [9]:

  Vroeg of laat gaat vandale.nl een keer het loodje leggen. Veel woorden zitten achter slot en grendel ($$$) en er zijn goede (?) alternatieven zoals encyclo.nl die “gratis” zijn.

 9. @.M [7]: Dat heeft niets met roverheidsfetisjisme te maken. Mensen kunnen onderling ook afspraken maken, zonder roverheid. Taal is ontstaan toen er nog geen roverheden waren en sindsdien constant geëvolueerd (en waarschijnlijk nog oneindig lang blijven evolueren).

  Ik vind het volgen van afspraken (liefst vrijwillig) vooral belangrijk, omdat er in het zakenleven (contracten, e.d.) en in de juridische hoek zeer grote gevolgen kunnen ontstaan door taalgebruik dat voor meerderlei uitleg vatbaar is.

  Bovendien: ik heb juist een hekel aan het vastleggen van taal via de roverheid. Zo goed als ingeburgerd is het woordje “kids”, dat tot voor enkele jaren nog gewoon “kinderen” heette in Nederland. Als dat “kids” ooit via de roverheid wordt vastgelegd als Nederlands woord, zal ik (roverheid-allergisch als ik ben) weigeren dat woord te gebruiken. Dus ook de vrijheid om nieuwe woorden te weigeren, staat hoog in het vaandel.

  Ik pleit alleen voor een setje afspraken (en nogmaals, mensen kunnen ook afspraken maken zónder roverheid**) waarmee onderling duidelijkheid geschapen kan worden en waarbij discussies over de betekenis van woorden of zinnen uitgesloten kan zijn.

  **Zo zijn er in de geschiedenis landen waar men links van de weg is gaan lopen/rijden, en delen waar men dat aan de rechterzijde doet. Zónder roverheidsdwang kwam men er zelf achter dat het allemaal wat soepeler werkt als we onderling dit soort dingetjes een beetje op elkaar afstemmen. Dat deze onderlinge verstandhoudingen door de roverheden wereldwijd zijn gekaapt, wil nog niet zeggen dat de roverheid het links, dan wel rechts, rijden heeft verzonnen.
  Een ander voorbeeld is, dat ik geen wetjes nodig heb om ’s avonds laat nog een bak herrie te gaan maken in mijn huis of tuin. Dat beperk ik zelf wel, om de onderlinge verstandhouding met mijn buren aangenaam te houden, of minstens de beleefdheid hebben rekening met hen te houden. Dat heeft niets met een wet “na 22.00 uur geen lawaai maken” te maken, maar als ik weet dat de kinderen van de buren rond 21.00 uur op bed liggen, “staak ik mijn wild geraas” al op díe tijd.
  En ja, “Roverheid” is er ook zo eentje, waarvan ik mij vrijwillig bedien. Omdat het anderen heel erg duidelijk maakt wat voor een soort instituut die roverheid is. Mocht de roverheid het woordje “roverheid” daadwerkelijk goedkeuren in een Groen Boekje of voor mijn part een pimpelpaars boekje, dan zal ik waarschijnlijk wat anders gaan gebruiken om dat schuim der aarde te betitelen. 🙂
  .M [12] reageerde op deze reactie.

 10. @MMAP [11]: Filosofisch ben ik het er geheel mee eens.
  Maar als/dan(/of) werd in het Nederlands helaas van overheidswege besloten.
  Overigens het rechts rijden eveneens, maar dan door een vreemde overheid.
  Historisch reden we overal links. Onder Napoleon werd dat veranderd omdat mensen uit de weg moesten om zijn leger door te laten. Dus moesten die aan de andere kant lopen/rijden. Wie op hun vak reed, zou dan tegenligger zijn en hen zien aankomen en kon dan opzij gaan zonder het excuus te hebben dat ze zijn troepen niet langs achter zagen naderen.
  Gezien Engeland nooit door Napoleon onder de voet gelopen werd, bleef men daar links rijden. En dat exporteerden ze naar hun kolonien.
  Dat zijn dan ook de enige landen waar links gereden wordt. Enkele (voormalige) kolonies zijn later geswitched. Dus in de VS rijdt men rechts. Maar in HK bv. nog steeds links.

  MMAP [13] reageerde op deze reactie.

 11. @.M [12]: Inmiddels zwaar off-topic, maar ver voor Napoleon wilde de Fransen (toen een relatief machtig volkje) het gewoon anders doen dan de Engelsen.

  Het links lopen, destijds, had als voornaamste reden dat de meesten mensen rechtshandig zijn. Als je dan je zwaard trekt, met de rechterhand, is het gemakkelijker om je tegenligger te belagen, want het zwaard zit dan op de as van de weg (paadje). Zou je aan de rechterkant van de weg lopen en je trok als rechtshandige je zwaard, bungelde dat ding een beetje boven de berm en was je trager omdat je eerst een stuk naar de vijand moest draaien.

  Het “snelverkeer” rond het jaar 0 bij de Romeinen (paard en wagen was snel t.o.v. voetgangers al dan niet met de hand een kar duwend) ging op het vrije deel van de wegen/paden rijden, dus rechts in het grootste deel van Europa.

  Verder zijn er in de geschiedenis (heb hier een kleine “studie” aan gewijd) nogal wat politieke en economische redenen aan te wijzen. Inderdaad wie had welke koloniën en met welk land had je de beste banden (Spanje en Portugal volgde in hun koloniën de Fransen, omdat ze daar beter mee overweg konden dan met de Britten).
  In Japan was er een strijd gaande wie de Japanners bij mochten staan tijdens de grootschalige opstanden en gevechten aldaar: de Engelsen of de Fransen? Sit Alex Rutherford won die strijd en daarom is Japan een linksrijdend land geworden, met alle gevolgen van dien voor de latere autoindustrie. Japan produceert veel voor hun eigen, immens grote markt, en profiteerde meteen van een grote afzet in linksrijdend India en Australië. Dat ze van 2 walletjes eten door voor de rest van de wereld (zeker de laatste 50 jaar) veel auto’s te produceren voor rechtsrijdende landen heeft de Japanse autoindustrie geen windeieren gelegd.

  Maar dit heeft allemaal niets meer met spelling te maken. 😉

 12. hun

  hun (geen afbreking)

  eerste editie 1864

  I

  pers. voornaamw.

  1
  ·
  indirectobjectsvorm van het pers.vnw. van de 3e pers. mv. ‘zij’, niet voorafgegaan door een voorz.
  vormvariant: ’r

  ik zal het hun geven

  heb je hun geschreven?

  2
  ·
  (volkstaal) subjectsvorm van de 3e pers. mv.
  synoniem: zij

  hun hebben dat niet geweten

Comments are closed.