DOMINOIs in de EU/euro de kettingreactie in Griekenland begonnen? Vandaag demonstreert in Madrid de partij “PODEMOS” voor dezelfde doelstellingen als in Griekenland Zyriza. *****

Wie is de volgende? Er staan  een aantal kandidaten in de starthouding.
Italie? Frankrijk? Ierland? Engeland met UKIP?
Die hebben niet allemaal dezelfde communistische filosofie als de Grieken en Spanjaarden. Maar ze willen wel allemaal minder last van Brussel.

Nederlandse politici en Duitse machthebbers krijgen er nachtmerries van. Die zien dit als een afkalving van hun macht, en dat is het laatste wat zij willen.

Veel libertariers hebben er een probleem mee vanwege tegenstrijdige factoren:
POSITIEF: Eindelijk een flinke aanval op het EU-monster.
NEGATIEF: Een sterke opbloei van het communisme.

Is die contradictie op te lossen?
Waar zouden libertariers de meeste steun aan kunnen geven?

Om te beginnen aan de aanval op het monster??

 

 

15 REACTIES

 1. Een alternatief bieden.Laten zien hoe het anders kan en hoe dat in ieders belang is.
  Is er namelijk geen alternatief, dan vervallen we weer in herhaling. Nieuwe machthebbers, nieuw collectivisme maar dan weer in een andere verschijningsvorm.

 2. Libertariërs moeten hoe dan ook geen steun geven aan iets waar ze niet achter staan. Om het monster neer te halen moet men geen niet-Libertariërs steunen. Dat lijkt de weg van de minste weerstand, maar dan word de weg richting een wijdverbreid libertarisme alleen maar langer.

  BSN [3] reageerde op deze reactie.

 3. Zou de tijd niet rijp zijn voor gezond verstand ipv het onderverdelen in links/rechts, communistisch of libertarisch? Ik geloof dat de huidige wereld los moet komen van dit soort labels, want er zijn oplossingen te vinden in alle hoeken en gaten. Dus voor een goed alternatief zou men alles los moeten laten en oplossingen kunnen vinden in zowel links, rechts, communistisch, libertarisch, anarchistisch, … gedachtegoed. Door scherpe waarneming en gezond verstand. De wereld is te dynamisch om te kunnen zeggen ‘ik ben links en niet rechts etc.’

  Harrie Custers [9] reageerde op deze reactie.

  • @Yourke [4]: ja, hier is al over nagedacht en over geschreven. Helaas heb ik die bronnen niet paraat.

   Wat je op basis van vrijwilligheid mag verwachten is differentiatie. Dus meerdere ruil, geld en verrekenvormen. En zelfs gemeenschappen die zonder een vorm van geld draaien op wederkerigheid of gedeelde normen en waarden.

   En daar tussen ontstaan weer verbindingen, bruggetjes. Of niet. Er kunnen ook groepen zijn die kiezen voor isolatie.

 4. Het maakt niet uit in feite, als het monster maar zal worden verslagen. Een communistisch Griekenland is een probleem voor de Grieken, maar niet voor de Nederlanders als die ook kappen met de EU en een klassiek-liberale samenleving gaan opzetten. We kunnen met iedereen handel drijven en elk land kan zijn eigen weg kiezen.

  De afwerping van het Brusselse juk is begonnen en dat is altijd een positief begin.

  Andre [10] reageerde op deze reactie.

 5. @CaptainGinyu [5]: ja, gezond verstand graag.
  Politiek stoelt altijd op collectivisme.
  Het maakt niet uit welk labeltje voor welke nuance men er ook aanhangt.

  Gezond verstand gaat uit van het Non Agressie Principe. Dan kunnen suizen verschillende bloemen bloeien. Men kan zelfs voor collectivisme kiezen, mits dat dan niet verplichtend wordt opgelegd aan hen die daar niet voor koezen.

 6. @Andre [10]: Tsja, ik ga niet voor de Grieken beslissen wat zij het beste willen. Ik weet wel wat ik wil, alhoewel dat niet door de meeste Nederlanders wordt gedeeld helaas. Het collectivisme is altijd een taaie leer geweest. Het begin van een opdeling van de EU is in ieder geval een hoopvol teken.

  Andre [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Albert S. [11]:

  Klopt. Geeft zo’n warm gevoel, dat collectivisme. Nat als vroeger bij mama en papa (alhoewel de laatste steeds vaker afwezig lijkt te zijn). Laat maar komen, die opdeling.

 8. De wal keert het schip in een Verenigd Europa waar rijken rijker en de armen armer worden. Alle steun die door de EU aan landen is gegeven i sniet in de handen gekomen van de bevolking. Die worden er alleen maar slechter van. De middenklasse verdwijnt. De ambitieuzen onder hen maken kans zich aan te sluiten bij de rijken. De rest wordt ook armer. Dat houdt geen samenleving vol en dan rukt de socialistische gedachte op. Ontwaakt verworpenen en zo.
  In feite kon je het verwachten. De bevolking komt in opstand tegen iets waar ze niet voor gekozen hebben en ze dachten dat het wat anders was, dat Verenigd Europa.

 9. In principe is alleen de ambtenarij in Brussel gediend bij Europa. Dus ik denk dat alle landen moeten overwegen uit te stappen. Het zal de financiële problemen van geen enkel land oplossen.
  Europa is de beste weg om orde op zaken te stellen maar dan niet via de JK de Jager methode waar alleen de particuliere spaarders moesten bloeden.

 10. Een belangrijk verschil tussen liberalisme en socialisme/collectivisme is dat voor veel mensen het libertarisme een “slecht nieuws show” is. Collectivisten zeggen cadeautjes uit te delen (rekening volgt later) en dat de ontvanger lekker passief kan blijven. Liberalisme zegt dat je alles zelf mag regelen en al je geld zelf mag houden. Dat laatste willen veel mensen -en misschien wel een ruime meerderheid- niet.

  “Om te beginnen aan de aanval op het monster??”
  Tenzij je een priveleger tot je beschikking hebt…; blijf mensen 1 op 1 overhalen om anders te denken. Anders denken om zich onafhankelijk op te stellen van “het kollektief”. De eurofiele collaborateurs van Mark Rutte c.s. hebben een priveleger dat goed bewapend is.

Comments are closed.