Zie opmerking van Ron Paul:IMG_2043-1

Hoe zit dat in Nederland?

Een veel gehoorde mening is dat er in Nederland het Recht op Vrije Meningsuiting heerst, en dat dit in de Grondwet is opgenomen.
Maar zo absoluut is het lang niet meer.

Uit de Grondwet kopiëren we:  (zie vooral de aangeduide nadruk)

 • Artikel 6

  • 1.Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  • 2.De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

   Artikel 7

   • 1.Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

   • 2.De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.

   • 3.Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

    Artikel 8

 • Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

  Artikel 9

  • 1.Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Het blijkt dus dat die Vrijheid en dat Recht zelfs in de Grondwet enorm grote lekken hebben. Bij al die bepalingen kan de overheid met behulp van “de wet”  wel nog alle kanten op. Er zijn al zeker 2000 verschillende wetten en komen er nog jaarlijks 2,5 % bij.
Om je als burger te beroepen op de Grondwet, is haast onbegonnen werk. Tel daarbij dat er ook al bij wet geregeld is dat de rechter en advocaat zich niet op de grondwet kunnen beroepen, dat weet je dat je helemaal niets in te brengen hebt.

In dit kader lopen er nu o.a. twee onsmakelijke gevallen:
1.De regering heeft gedreigd dat als de Eerste Kamer niet akkoord gaat met haar wet om de vrije artsenkeuze te wijzigen, dat zij het dan toch invoeren via een Algemene Maatregel van Bestuur.
2. De overheid sleurt op dit moment de politicus Gert Wilders voor de rechter omdat hij gezegd heeft dat hij minder Marokkanen wil. Door die vervolging hangt  hem o.a. gevangenisstraf boven het hoofd .
Hoe Vrij bent u nog?

Wat kan er gedaan worden om die toestand te verbeteren??
Begin er in ieder geval mee om die idiote huidige toestand aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken.

12 REACTIES

 1. De Grondwet is dus een vodje. Met een meerderheid in de tweede kamer kan een wet worden aangenomen en daarmee de Grondwet nader worden geregeld!!!
  Een vodje dus.
  Grondrechten behoren universeel en onvervreemdbaar te zijn.
  Maar ja, dan kan de collectivist geen goeie sier meer maken.

  mario [8] reageerde op deze reactie.

 2. Wetten zijn er om gebroken te worden.
  Dit weet het groot kapitaal als geen ander.

  Het reeds wereldwijd kern probleem was te verhelpen. Het voorstel alleen al zou de kranten hebben behaald. Een gegarandeerd mega opkomst bij de stembus. Maar ok, dan kom ik nog op het punt dat het een zo belachelijk simpel logica betreft. Dat er geen enkel ruimte overblijft anders dan een vooruitschuivend complot. en daarmee een gemist financieel toekomst biedend oorlog.

  Het alternatief is geworden de hernieuwd totalitair religieuze doctrine. En uiteindelijk een gegarandeerd massief ww3

 3. De NL grondwet is inderdaad een lachtwekkend vod papier, geproduceerd door een geperverteerde politieke kliek. Het zou helpen als rechters opiniezaken niet-ontvankelijk zouden verklaren. Maar D66 heeft het gekkenhuis leeg gehaald en tot rechter benoemd. Hopelijk niet het hele gekkenhuis…

 4. Ach ja, wet, wat is een wet? Ook maar ooit eens door mensen bedacht. Hadden ze de beste bedoelingen ermee, dan kan het een aardig ding zijn. Hadden ze de bedoeling om macht over ons uit te oefenen? Dan klopt er iets niet, want in diezelfde wet staat dat iedereen gelijk is.
  Veel meer dan dit hoeft het niet te zijn, maar om de zaken te verhullen gaan we rechtzaken houden met stapels papier die niemand meer wil lezen.

 5. Hoe vrij zijn wij echt? Dit gaat uit van de aanname dat wij vrij zijn. Het tegendeel echter is waar. In dit land ben je beslist niet vrij. Zodra je tegen de stroom in gaat roeien en het politiek correcte geneuzel tegen spreekt wordt je “kalt gestelt”. Onwelgevallige uitlatingen over pijnlijke onderwerpen (Islamisering, aanschaf JSF, belastingstelsel en dergelijke) worden niet op de agenda meegenomen. Als ze er wel op komen zal er een debatje over ontstaan, maar zal er een politiek correcte uitkomst als resultaat uitrollen.

  Vrijheid is in deze maatschappij te griezelig. Te eng voor de massa. Vrijheid immers doet een appèl op de eigen verantwoordelijkheid. En dat wil de massa niet. De massa wil geen gezeur, die wil een vinger uitsteken naar “de overheid” die er maar voor moet zorgen dat alles goed geregeld is.

  Vrijheid is voor mensen met lef. Mensen die bereid zijn om WEL hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Mensen die niet betutteld willen worden door een achterlijke bak aan regelgeving waar helemaal niemand beter van wordt. Vrijheid is alleen voor die mensen die de vrijheid nemen.

  Vrijheid in dit land is de vrijheid om de kleur van je bankstel uit te kiezen. En daar houdt het wel zo ongeveer mee op.

  Onze vrijheid ligt vastgelegd in maar liefst 8 delen van het Burgerlijk Wetboek. Duizenden pagina’s bepalen daarin wat je mag. Er was een tijd dat er slechts tien geboden waren. ( ik ben geen reli adept, integendeel) maar dat was redelijk overzichtelijk. Zoiets zou in een werkelijk vrij land toch ook voldoende moeten zijn.

 6. Inperking van vrijheid van meningsuiting gaat verder dan bij wet alleen. Het uiting van een mening die door de gevestigde orde niet als acceptabel wordt gezien, treft diegene ook door sankties op sociaal en economisch vlak. Wie durft er nog in het openbaar een menin te verkondigen die niet geaccepteerd wordt door de groep en de interne geoepsdruk die er in die groep plaatsvindt. Wie durft op zijn werk in de kantine nog te zeggen dat hij/zij kan begrijpen dat veel Russen zich bedreigd voelen door de uitbreiding van de NAVO? Wie durft er in een standaard stadsbuurt een poster in verkiezingstijd voor het raam te hangen met Stem Wilders? Je kunt promotie op je werk wel vergeten, misschien zelfs eruit bij de eerste ontslagronde en in geval 2 sociale verstoting of een steen door je ruit. Sociale acceptatie speelt een grote rol in meningsvorming en -uiting. Absolute vrijheid van meningsvorming en -uiting bestaat dan ook volgens mij niet. De volgende vraag wordt dan wat is vrijheid? Alleen in jezelf vrij denken is onbeperkt.

  Harrie Custers [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Dick [7]: Inderdaad. Geeft ook een hele andere kijk op “cultuur”.
  “Cultuur” is het geheel van opvttingen en gedragingen waarmee de mensen zichzelf onder controle houden, voorspelbaar maken.

  Dus is het niet vreemd om die opvattingen die ten grondslag liggen aan cultuur te beïnvloeden. “Omdat het wet is” is een voorbeeld. Zodra iemand dat zegt, is de discussie gesloten. Volgens het geloof is er niets hogers dan de wet. De juistheid van de wet, laat staan de bron, de autoriteit waarop deze is gebaseerd, staan niet meer ter discussie. Een dergelijke reflex is alleen mogelijk wanneer dat programma dagelijks is herhaald in diverse vormen.

 8. @mario [8]: ik ga dit zeker lezen!
  Het eerste punt in de aanhef vind ik vreemd. Het verdrag van Lissabon als uitgangspunt nemen? Voor mij is ook dat verdag niet rechtsgeldig.
  Maar goed dat geldt ook voor de grondwet. Die is ook niet ter instemming aan het volk voorgelegd. Die is door de (nieuwe)machthebber in het leven geroepen en voortdurend bijgesteld. M.a.w. het is een statuut van een club, en alleen interessant voor mensen die lid zijn van die club. Helaas menen te veel mensen dat alleen al door geboren te worden in het gebied waar die club claimt zeggenschap over te hebben, je verplicht lid bent van die club. Dat heet dan staatsburgerschap.

 9. @mario [8]:
  Mario, dit is wel een keel interessant klinkende verwijzing.
  Er is mij tot nu toe bijna alles ontgaan over WAT hier speelt en over de macht/invloed van de in de link genoemde partijen.

  Jij weet et kennelijk meer van. Het maakt de zgn NL-grondwet waarschijnlijk nog waardelozer.

  Is het mogelijk dat jij hier eens een artikel voor de Vrijspreker over wilt/kunt schrijven? Het lijkt me dat het die aandacht zeker verdient.

 10. Hoe vrij een mens echt is en wie de werkelijke en absoute macht heeft? De rest van de wetten is voor het opvullen van de burelen en om burgertjes te plagen en bezig te houden. De echt machthebbers spelen hun spel daar waar het geld zit en waar de macht van geld zit en die bepalen wat er gebeurt of niet gebeurt.

  ….”to learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize” (Voltaire)

  Ooit wel eens het beloofde volk zien studeren of werken voor archeoloog of zich bezighouden met de stoffige geschiedenis? Valt daar wat aan te verdienen dan?

Comments are closed.