De taal die in de politiek, de media en in het bedrijfsleven gebruikt wordt, is Taal_Groene Boekjetechnischer en plastischer geworden. Zo ‘slanken organisaties af’ in plaats van dat er mensen ontslagen worden. En gaan ‘we het vertrouwen in de woningmarkt herstellen’ in plaats van het verrijken van corporatievrindjes met belastinggeld.

Door abstracter de boodschap te brengen, lijkt het of er heel andere dingen gebeuren dan dat je verwacht. Zo heeft kabinet na kabinet het over ‘het gereed maken van Nederland voor de toekomst. Waarbij het natuurlijk gaat om hervormen, aanpassen en ombuigen. Buiten de terminologie blijft het netto resultaat wel altijd hetzelfde: meer belastingdruk, meer overheidsbemoeienis, minder vrijheid en verdere verslechtering van de economie en burgerrechten.

In het corporate bedrijfsleven heeft de technische taal ook de overhand. Zo kijkt men niet naar waar je je producten verkoopt maar je evalueert je kanaalmix. Medewerkers maken geen promotie en krijgen geen bonussen maar je haalt meer uit je menselijke kapitaal en je incentiveert. Met al dat optimaliseren, empoweren, implementeren, transformeren en re-engineren is de klant bij veel grote organisaties een lastige bijkomstigheid geworden waar men liever geen direct contact mee heeft. Vandaar dat de organisatieoverschrijdende en klantgeorienteerde mindset uitmondt in een keuzemenu en DHZ website.

De Duitse filosoof Jürgen Habermas heeft zich verdiept in technische taal en wat er gebeurt als die de taal van het dagelijks leven verdringt. Volgens hem wijst de wijziging van normaal taalgebruik naar technisch en abstract op een machtsverschuiving. De systeemwereld wint van de menselijke realiteit of levenswereld. Het dagelijks leven wordt gekoloniseerd door een bureaucratiserende en rationaliserende macht waartegen het zich niet kan verdedigen. Het leidt tot een veel systematischer, bureaucratischer en meer op regels gebaseerde perceptie van de wereld en vergroot de kloof tussen wie we werkelijk zijn en de systemen die rondom ons opgezet zijn.

Harde waarheden worden omwikkeld met omtrekkende verhalen, hele en halve leugens en metaforen. Alles om het publiek op het verkeerde been te zetten en in de zaligmakende toestand van onwetendheid te houden.

1 REACTIE

  1. Die ontmenselijkte taal zal er ook toe bijdragen dat mensen niet meer begrijpen wat er in de politiek omgaat.
    Bv. hoe het kan werken met die overheidstekorten? En kun je zo maar geld uit blauwe lucht maken? (Leer mij die truc ook !!) Hangen nu inderdaad belangrijke beslissingen af van één stem meer of minder in de Eerste Kamer?? Is het echt waar dat voor “Nederland” de dienst wordt uitgemaakt in “Brussel”?

Comments are closed.