stembusVrijwel iedereen in Nederland is democraat, slechts een enkeling verwerpt dit collectivistische systeem. Het is hier absurder om geen democraat te zijn dan het is om een jood in de NSDAP te zijn. Desondanks is er één merkwaardig aspect van stemmen dat zelfs in de topechelons over het hoofd wordt gezien.

De gemiddelde stemmer zal stemmen op een partij waarvan de standpunten zo dicht mogelijk bij zijn eigen standpunten liggen. Op deze manier hoopt hij een volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer te zetten die zijn belangen zo goed mogelijk zal behartigen. Over het feit dat deze volksvertegenwoordiger conform fractiediscipline moet stemmen voor hetgeen door nietverkozen bobo’s in het regeerakkoord is gezet zal ik hier zwijgen. Evenals over het feit dat zijn volksvertegenwoordiger buiten de coalitie niet meer dan een schreeuwlelijk zonder invloed is.

De stemmer die deze strategie volgt is fout bezig. Hij moet immers altijd zo radicaal mogelijk stemmen. Als hij migratiebeperking wil door bijvoorbeeld maximaal 25.000 immigranten per jaar toe te laten kan hij stemmen op de PVV, die daar waarschijnlijk niet negatief tegenover zal staan. Hij kan echter beter op de NVU – de Nederlandse Volks Unie – stemmen, die een veel restrictiever migratiebeleid voorstaat. Als hij hogere uitkeringen wil moet hij niet op de PvdA of de SP stemmen, hoewel die voorstander zijn van hoge uitkeringen. Hij moet daarentegen op de NCPN – de Nieuwe Communistische Partij NCPN – stemmen. Nog een laatste voorbeeld: als hij meer vrijheid van meningsuiting wil maar geen volledige vrijheid van meningsuiting moet hij op de LP – Libertarische Partij – stemmen die volledige vrijheid van meningsuiting voorstaat.

Hoe dat zo denkt u misschien? Waarom niet stemmen op de partij die het dichtst bij de eigen standpunten komt? Nou, omdat elke stem tussen miljoenen stemmen verwatert. Een enkele stem betekent niets. Als u op de VVD stemt vanwege het migratiebeleid en de VVD komt in de coalitie, dan moet er een regeerakkoord worden geschreven. Het migratiebeleid is dan een ‘pokerchip’, daarover zal onderhandeld worden en het is niet denkbeeldig dat de VVD water bij de wijn gaat doen om elders juist weer een concessie van de coalitiepartners te krijgen. Het genoemde aantal van maximaal 25.000 migranten wordt dan zo 40.000 en u hebt voor niets op de VVD gestemd.

Maar bedenk wat er gebeurt als er massaal op de PVV wordt gestemd en stemmers in peilingen het migratiebeleid als reden noemen. Anders partijen zouden er als de kippen bij zijn die kiezers weer terug te halen door zelf een streng migratiebeleid te propageren. Idem indien er massaal op de NVU wordt gestemd. Door op de PVV of NVU te stemmen – veel radicalere partijen -, wordt het migratiebeleid dus veel effectiever door het stemvee beïnvloed dan door op de VVD te stemmen!

Graaf eens in het verleden. Bolkestein van de VVD had als één van de eerste politici de euvele moed om het falende integratiebeleid aan de kaak te stellen. Verder dan een storm in een glas water kwam het echter niet, de VVD lonkte naar de macht en de hete aardappel verdween snel weer uit de keel van Bolkestein. Toen echter de LPF een enorm aantal zetels bemachtigde, niet in de laatste plaats omdat hun voorman wijlen Pim Fortuyn de islam durfde te bekritiseren en zich kritisch tegenover migratie opstelde, stortten de andere partijen zich en masse op dit onderwerp. Wat vroeger al snel tot een vergelijking met Hans Janmaat of Adolf Hitler zou leiden is nu gemeengoed geworden.

Het is opmerkelijk dat dit denkbeeld bij het gros van de kiezers niet bekend is. We worden vanaf de wieg opgeleid en afgericht tot democraten, maar dit denkbeeld is niet wijd verbreid. Wat ik wel waarneem is een snelle radicalisering van kiezers, niet omdat ze zo radicaal mogelijk stemmen om hun stem meer gewicht te geven, maar omdat radicalere denkbeelden steeds meer gemeengoed worden.

Democratie heeft heden te kampen met een stevig aantal uitdagingen, maar dat is stof voor een nieuw artikel.

11 REACTIES

 1. Democratie is bedoeld als uiterste noodmiddel om conflicten op te lossen m.b.t (over)last of bedreiging van een ander.

  Evt. om een infra te maken waar iedereen baat bij heeft wat op geen enkele ander manier kan, maar verder niet.

  Alles wat niets met bovenstaande te maken heeft hoort zeker niet onder de noemer van democratie en is een aanslag op je
  vrijheid.

 2. @Matthijs [2]:

  Ik meen me te herinneren dat er zoiets bestaat als zetelverdeling obv het aantal uitgebrachte stemmen. Zijn er regels mbt tot het minimum aantal uitgebrachte stemmen om een legitieme regering te vormen? Het komt me voor dat in de Nederlandse context dit inhoudt dat een regering altijd legitiem is, ook al stemt slechts 1% van het electroraat?

  uiteraard wijst een dergelijk lage opkomst op een diep liggend probleem. Echter, het lijkt erop dat er dan toch een legitieme regering kan worden gevormd, al heeft een hele kleine minderheid een bepalende stem.

  Wat gebeurd er indien ipv 60% 100% van de kiezers een stem uitbrengt. Maar nu is er 50% van die kiezers die LP stemmen. Er zal nog steeds moeten worden onderhandelt. Maar nu veel meer in lijn met wat er werkelijk leeft onder de bevolking.

  Een ander punt is de 4e macht: Ambtenarij en het maatschappelijke middenveld. Deze groepen zijn zo vergeven van goed bedoelenden, bevoogdenden, dat het niet zal meevallen om veranderingen door te voeren.

  De enige weg die er is is stemmen met je portemonaie. Het onthouden van geld aan al die “pet projects” dat is de key. Pet projects moeten concurreren op een vrije markt voor funding. Dan blijkt ineens dat dergelijke projecten geen houdbaarheid hebben beschimmeld zijn al voor de nacht om is.

  Het komt me voor dat dat dus een belangrijk punt is: verander de machtsverhouding inzake de beslissing wie krijgt toegang tot de overheids ruif.

  Dit kan worden gedaan op gemeente, provincie en landelijk niveau.

  Dit proces is niet in 1 dag geregeld, maar zal op langere termijn uiteindelijk tot meer vrijhid leiden.

 3. @Sam Asta [4]:

  U maakt de fatale keuze te gaan stemmen.
  Ook de meest radicale maakt deel uit van het bestel.

  Stem niet, en naar ik hoop velen met U!

 4. @Sam Asta [4]:

  Ik las een poosje geleden een opmerking van de OpperEurofielen dat men liever heeft dat mensen niet stemmen, dan dat men gaat stemmen op Wilders, UKIP, Font National e.d.

  Wat je daar eventueel strategisch mee moet is dan weer een ander verhaal.

 5. Wat je ook stemt hoe radicaal links of rechts ook, je doet dan mee aan een proces dat mensen dwingt uit naam van een “meerderheid”.

  Ik houd de morele eer (volgens NAP) aan mijzelf en stem NIET, zodat er uit mijn naam ook geen anderen gedwongen worden.

  WEL stemmen = geweld initiëren = moreel verwerpelijk.
  NIET stemmen = geen geweld (dwang) initiëren = NAP.

  Houd de morele eer aan uzelf en laat, door NIET te stemmen, zien dat u het proces verwerpt. Als er maar genoeg mensen zijn die dat doen, met de meest extreme opkomst van “nul” stemmers, ondermijnt u het systeem.

  Iedereen die wél stemt, geef toe aan het hypocriete, democratische systeem en is geen haar beter dan de geweldsplegers van de roverheid, want de stemmer heeft het systeem met zijn stem goedgekeurd.

  Vind ik, tenminste.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 6. @MMAP [7]:
  In principe helemaal mee eens en stem ik niet,
  Toch soms een klein twijfelpuntje:
  —De LP heeft in haar programma dat ze NIETS nieuws gaan invoeren, dus tegen alle nieuwe wetten.
  —Ook in programma staat (bijna) al die oude wetten en regelingen AFSCHAFFEN.
  —DUS met de LP kun je alleen maar beter af zijn.

  Klopt die redenering?

  MMAP [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [8]: Ook die partij weet mij niet te overtuigen om mijn vertrouwen aan te geven.

  Sommige partijen hebben (hadden) een “boegbeeld” die het prima kon verwoorden, maar de achterban van die partijen waren in mijn ogen absoluut niet competent (LPF met Fortuyn bijvoorbeeld). En sorry dat ik dat hier moet schrijven, maar dat gevoel heb ik ook bij de LP, zeker nu het “boegbeeld” daar niet meer bij zit.

  En laten we eerlijk zijn, hoe reëel is het om te denken, dat een partij die mensen op hun eigen verantwoordelijkheden terugwerpt (wat in mijn optiek prima zou zijn), het gaat redden tussen al die andere partijen die de slaafjes en volgzame schaapjes alle comfort en gratis geld bieden?

  Als ik moet kiezen tussen stemmen op LP om de boel plat te gooien, of niet stemmen om de boel plat te gooien, zie ik met niet stemmen meer kans. Want niet-stemmen is een begrip dat de stemmers ook kennen, de LP kennen ze blijkbaar niet. Bij de laatste verkiezingen wist niemand in mijn omgeving wie of wat de LP was, omdat de stemmers niet eens de moeite nemen om het (gratis in de brievenbus gedeponeerde) overzicht welke partijen nu eigenlijk meededen en waar ze voor stonden, door te lezen.

  Ik ben positief van aard, ik denk in mogelijkheden en niet in problemen, maar ik ben ook realist.

  En Hub, zelfs op dit blog ben ik geschrokken van het fanatisme (obsessieve) van sommige LP-ers. Ook een reden dat ik afgehaakt heb. 😉

 8. Lees eerst eens dit boek van David van Reybrouck: “Tegen Verkiezingen”, Het democratisch vermoeidheidssyndroom. Daarna weer een blog over stemgedrag schrijven….
  Onze representatieve parlementaire democratie loopt helemaal vast. Politici hebben een dagtaak aan de waan van de dag en komen niet toe aan besturen, ze vertrouwen de kiezers niet en de kiezers vertrouwen de politici al helemaal niet meer. Om de paar jaar een hokje rood mogenkleuren in het stemlokaal is minachting van de kiezers. De auteur pleit voor een systeem van loting, zoals dat in het klassieke Athene werd gehanteerd en tegenwoordig ook experimenteel weer wordt gebruikt.

 9. Een partij kiezen is verdeeldheid zaaien.

  We moeten bereid zijn met elkaar de meest aan vaart bare oplossingen voor problemen van allerlei aard te willen onderzoeken.
  Zonder het eigen belang voor op te stellen.
  De goede wil daar gaat het om.
  Om zo effectief mogelijk, een langdurige wens tot samenleven
  tot stand te brengen, voor een ieder!
  Met zomin mogelijk schade aan de natuur waar wij allemaal aan onderworpen zijn.

  Ver werp het verdeel en heers model dat ons mensen telkens
  weer tegen elkaar opzet.

  Het is de bron van alle kwaad!!

Comments are closed.