EU_Ster-van-vlagOvergenomen artikel van GaleBoetticher.com. De eurosceptici winnen aan kracht in Europa. Een Grieks vertrek uit de eurozone wordt steeds waarschijnlijker, en de Britten overwegen serieus om helemaal uit de Europese Unie te stappen. Nederland, volg hen en stop het EU-lidmaatschap nu het nog kan.

De Europese Unie wordt steeds machtiger. Haar uitgaven en regelzucht stijgen naar nieuwe recordhoogtes. In probleemlanden als Griekenland, Portugal en Ierland heeft de EU de afgelopen jaren bijna letterlijk het beleid gedicteerd.

Steeds meer Europeanen beginnen door te krijgen dat de EU zich ontwikkeld tot een superstaat met 500 miljoen inwoners. De afgelopen zestig jaar heeft de Europese gemeenschap zonder onderbreking haar bevoegdheden uitgebreid, en sinds de crisis is die ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt.

Uit protest is er een tegenbeweging ontstaan in Europa. Overal worden eurosceptische partijen gevormd, die vervolgens snel aan populariteit winnen. Vijf Sterren, Podemos, Front National, UKIP, Alternative für Deutschland, de PVV; allemaal staan zij hoog in de peilingen.

Nederland zou van dit momentum gebruik moeten maken om uit de Europese Unie te stappen. Zodra er één schaap over de dam is, zullen vele waarschijnlijk volgen. Vooral het Verenigd Koninkrijk staat te popelen om eruit te gaan, dus daarmee heeft Nederland al een sterke bondgenoot in het vooruitzicht.

Waarom uit de EU?

Om de economische groei uit het verleden ooit weer terug te laten keren in Nederland, is het belangrijk om uit de Europese Unie te stappen. Omdat te begrijpen moeten we naar de Europese geschiedenis kijken.

In de late middeleeuwen en tijdens de verlichting bestond Europa uit honderden kleine ministaatjes. Alleen al het gebied wat nu Duitsland is kende meer dan 500 koninkrijkjes en stadsstaten in de 18e eeuw. Deze decentralisatie bleek de sleutel te zijn naar het economische succes van ons werelddeel.

Zodra een koning of technocraat de belastingen teveel verhoogde of de vrijheid van zijn onderdanen probeerde in te perken vertrokken veel van hen gewoon naar naburige staten. Door de decentralisatie konden burgers met hun voeten stemmen. Tirannie kon daardoor lastig aarden in Europa.

Handelaren richtten bloeiende handelssteden op met lage belastingen en weinig regelgeving. Universiteiten waren de baas over hun eigen gebied, waardoor academici vrijwel ongestoord konden zeggen en schrijven wat zij wilden. In dit klimaat van vrijheid werd de basis gelegd voor onze huidige welvaart.

Het Chinese Keizerrijk was lange tijd het machtigste en welvarendste land ter wereld, maar door centralisatie kwam de ontwikkeling daar tot stilstand. De keizer kon hoge belastingen heffen en hard tegen dissidenten optreden, waardoor er niet veel vrijheid overbleef.

In de achttiende en negentiende eeuw kon Europa het Chinese Rijk dan ook gemakkelijk inhalen als rijkste en welvarendste gebied. In deze tijd kwam ook de Industriële Revolutie op gang. Zonder de bescherming van privaat eigendom, de academische vrijheid en het gebrek aan regelzucht had deze zich nooit kunnen ontwikkelen.

Aan het eind van de negentiende eeuw werden veel van de kleine staatjes opgeslokt in de unificaties van landen als Italië en Duitsland, maar de Europeanen waren zo gehecht aan hun vrijheden dat zij daar in ieder geval nog een deel van wisten te behouden.

Door de Europese Unie gaat ons continent nu echter het Chinese Keizerrijk achterna. Centralisatie zorgt ervoor dat Europa stil blijft staan, terwijl een groot deel van de wereld nog hard groeit.

De 27 EU-lidstaten concurreren nu nog enigzins met elkaar, maar door de vergaande Europese integratie wordt dit steeds minder. Er wordt in Brussel al over belastingharmonisatie gesproken, zodat het voor bedrijven en individuen haast onmogelijk wordt om bij een te hoge belastingdruk naar het buitenland te vertrekken.

In een Europese superstaat blijft er al helemaal geen concurrentie meer over op ons continent, waardoor het veel makkelijker wordt om de belastingen en regeldruk te verhogen. Met dat laatste is de EU al flink bezig. Geen wonder dat de Europese economie tot stilstand is gekomen in het laatste decennium.

Nederland zou dan ook onmiddellijk uit de Europese Unie moeten vertrekken, zodat de regering de belastingen en regeldruk juist zal moeten verlagen om niet een hoop inkomsten aan het buitenland te verliezen. Zo kunnen we onze economie eindelijk weer aan de gang krijgen.

Bovendien behouden Nederlanders zo enige controle over de politiek. In een Europese superstaat met 500 miljoen inwoners is het al helemaal onmogelijk voor gewone burgers om nog met politici in contact te komen en met actiegroepen hen enige tegenstand te bieden.

Wat na de EU?

Door voorstanders van Europese integratie wordt een angstaanjagend beeld geschetst van een vertrek uit de EU. Nederland zou in een economische afgrond storten, en niet meer meedoen op het wereldtoneel.  Niets is echter minder waar.

Door de gulden te herinvoeren, lid te worden van vrijhandelsorganisatie EFTA en de regel- en belastingdruk te verlagen zal Nederland er juist sterker voorstaan.

De Zwitserse frank en de Deense en Zweedse kronen bewijzen dat een lidmaatschap van de eurozone niet vereist is om als klein land een munt te hebben die zijn waarde redelijk behoudt. Herinvoering van de gulden zal ons dan ook absoluut niet armer maken.

Wel is het belangrijk om de gulden niet het enige wettige betaalmiddel te maken. Zo kunnen exporteurs hun producten gewoon in euro’s of dollars blijven afrekenen, wat de handel vergemakkelijkt. Zo behouden we het voordeel van de euro, zonder voor de kosten te hoeven opdraaien.

Door aansluiting bij de vrijhandelsorganisatie EFTA (waarin de west-Europese landen die geen lid zijn van de EU zich verenigd hebben) zal Nederland een gunstige positie hebben in onderhandelingen met Europa over goede handelsvoorwaarden. Samen met Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein staat er dan een sterk economisch verbond.

Lagere belastingen en minder regelgeving dan in de EU zullen de buitenlandse interesse voor ons land vervolgens alleen maar doen toenemen. Zonder de EU-bureaucratie wordt Nederland een nog interessantere toegangspoort tot Europa voor Aziatische en Amerikaanse investeerders.

Na afzegging van het EU-lidmaatschap zal de Nederlandse economie er dan ook uitstekend voorstaan. De vrees voor een diepe neergang is volkomen onterecht. Noorwegen en Zwitserland redden het ook prima zonder de Europese Unie.

Ook andere bezwaren houden geen stand…

Vaak wordt voorstanders van uittreding verweten dat zij zich terug willen trekken achter de dijken in een steeds verder globaliserende wereld. Niet geregeerd willen worden door een bureaucratisch monster uit Brussel heeft daar echter niets mee te maken. Ook na het verlaten van de EU kan Nederland gewoon handel blijven drijven met de rest van de wereld.

Een ander veelgehoord tegenargument is dat Nederland te klein is om ‘alleen’ te overleven in de huidige wereld. Andere kleine landen die geen lid zijn van een groot supranationaal gedrocht als de EU doen het echter uitstekend, zowel binnen als buiten Europa. Hong Kong, Singapore en Taiwan horen zelfs bij de snelstgroeiende economieën ter wereld.

Conclusie

De natiestaat is niet ideaal, maar wel een stuk beter dan opgeslokt worden in een Europese superstaat. Nederland zou dan ook haar souvereiniteit moeten terugeisen door het lidmaatschap van de EU te stoppen.

Door uittreding behouden Nederlanders nog enige controle over hun politieke toekomst. Bovendien is het de enige manier om de economie weer aan de praat te krijgen. Binnen de door regelzucht en hoge belastingen geteisterde EU zal dat namelijk niet meer lukken.

Nu is het nog mogelijk om uit de Europese Unie te stappen. We kunnen zelfs van de groeiende onvrede gebruik maken om ook enkele andere lidstaten – met name het Verenigd Koninkrijk – zo ver te krijgen ons te volgen. Als we pas erachter komen dat we uit de EU willen als het een superstaat is, dan kan het erg lastig worden.

Centrale overheden hebben een hekel aan secessie. Dat zien we keer op keer in de geschiedenis: de Verenigde Staten in 1860, Joegoslavië in de jaren negentig, Oekraïne nu. Als de Brusselse bureaucraten eenmaal genoeg macht hebben dan zullen ook zij waarschijnlijk niet aarzelen om met geweld een Nederlandse afscheiding te voorkomen.

Zodoende kan er maar met één zin afgesloten worden: verlaat de EU nu het nog kan.

met toestemming overgenomen van GaleBoetticher.com

8 REACTIES

 1. De EU is de laatste jaren zoiets als een super-plofkip geworden. Niet mobiel meer en er moet steeds meer antibioticum in !

 2. Te laat.

  And we all pay tax to them..
  De Koks Balkenendes Ruttes en nog velen meer.
  Wat te doen?
  De oudjes hebben de sleutel.

 3. @Plato [3]:

  Nou moe, dat is toch gewoon vrije marktwerking?

  Het ultieme ideaal van de libertariërs. Gaan voor die goedkoopste tv bij de Mediamarkt ten koste van je eigen industrie en werkgelegenheid.

 4. De fascisten uit de EU hebben nu ook maar weer eens besloten Rusland extra sancties op te leggen, maar sommigen zijn tegen. Hopelijk wordt de gaskraan nu helemaal dicht gedraaid en stort de EU helemaal in.

 5. Allemaal mooi gezegd maar aangezien het kabinet precies doet wat de EU SSR en in feite dus de USA hen voorschrijft zal je van onze “leiders” niet veel steun hoeven te verwachten.
  Maar eigen schuld dikke bult . Het zijn de Nederlanders die op de VVD en PvdA stemmen

 6. Zou het uitmaken op wie er gestamd wordt? De cultuur in Den Haag is ten gronde, of het nou rood, blauw, groen, roze, lichtblond of op stelten loopt.

 7. Ben er voor direct stoppen met die handel
  we laten ons gewoon massaal ringeloren door een stel hypocriete
  baantjes jager uit den haag die zelf hun eigen moeder zouden verkopen.

Comments are closed.