Het probleem met bewezen complottheorieën is dat de media allang met the MIBnext little thing bezig is als het bewaarheid wordt. Denk aan het massale afluisteren van de NSA, de zogenaamde vernietigingswapens van Saddam Hoessein nodig om de Irakoorlog te starten en de bankenbailout waarvan 95% van het (belasting-)geld naar de superrich ging.

Nog niet bewezen conspiracy theories blijven meestal in het hoekje ‘open inrichting / makkelijk vermaak’ staan waar weinigen hun handen aan willen branden. Toch is het de moeite waard om ze objectief te bekijken en waar mogelijk te onderzoeken. Feit is dat de meeste mensen die zich scharen achter het complotdenken een kritische of negatieve houding jegens de overheid hebben. Dat is al winst.

Een van de meest voorkomende bezwaren tegen een complottende overheid is dat de staat bijzonder inefficiënt is in het leveren van basisdiensten. Daarom is het organiseren van een complexe samenzwering niet aannemelijk. Om te bepalen of dit waar is, moeten we onderzoeken waarom de overheid inefficiënt is in het leveren van deze basisdiensten en hoe het anders zou kunnen zijn wanneer het gaat om het organiseren van geweld en machtspolitiek.

Overheden worden geleid door bureaucraten die niet geprikkeld worden om te slagen en niet belemmerd worden om te falen.  Aangezien de meeste overheidsdiensten geleverd worden in markten waar de staat een monopolie positie heeft, gaat een vergelijking met hoe het bedrijfsleven het beter zou doen mank. En als de overheid ‘privatiseert’ op bepaalde terreinen (zorg bijvoorbeeld) dan betreft het corporatisme dat niets met een vrije markt te maken heeft. Overheidsdiensten missen marktsignalen en leggen geen verantwoording af zodat hun ‘diensten’ altijd duurder, slechter en bureaucratischer worden.

Bij diensten voor het publiek hoeven zij dus geen rekening te houden met hun ‘klanten’. Maar anders is het als hun klanten hoger geplaatsten in de eigen hiërarchie – of daar dichtbij staand – zijn. Denk hierbij aan het verschil tussen het bestrijden van de criminaliteit in zijn algemeenheid en het bestrijden van de enkeling die een waxinelichthouder naar de Gouden Koets werpt.

Het feit dat een staat bestaat, betekent dat het de meest efficiënte instelling van georganiseerd geweld is binnen een geografisch gebied. Vanwege het monopolie op geweld en de overvloedige beschikbare middelen, trekt de staat getalenteerde gewelddadige maar ook intelligente mensen aan. Die zijn heel wel in staat om een geheime opdracht succesvol uit te voeren.

Een ander kritiekpunt is dat het onmogelijk zou zijn om een grote samenzwering geheim te houden. Dat lukte anders redelijk wel met de NSA afluisterpraktijken totdat Edward Snowden naar voren stapte. De fanatieke vervolging van klokkenluiders als Snowden, Manning en Assange dient dan ook als voorbeeld en waarschuwing voor anderen in het systeem.

In een grote organisatie is er verder altijd sprake van verkokering van informatie. Dat wil zeggen dat sommige mensen wel en anderen niet ingelicht worden over bepaalde zaken. Bij schimmige acties beperkt men het aantal betrokkenen waardoor het risico op lekken en openbaring zo klein mogelijk wordt gehouden.

De waarheid van complottheorieën kan je achterhalen met een hypothese op basis van de beschikbare informatie, een kritische kijk op de belanghebbenden en een groot inlevingsvermogen. Daar is niets esoterisch of bizars aan, het is gewoon gedegen onderzoeksjournalistiek. Het vergt echter wel een speciaal soort journalist. Iemand die zich niet hecht aan de bestaande machtsstructuur en op zoek is naar de waarheid, zelfs al staat die op gespannen voet met het gezag.

20 REACTIES

 1. En dat is het probleem van de grote media. Deze zijn te afhankelijk van het systeem zelf. Adverteerders en toegang tot de informatie. Wanneer men al te kritisch is over de haagse kaasstolp, dan komt men er gewoon niet meer in. Een beetje prikkelen mag, de beerput opengooien niet echt.

 2. Complottheorieën worden gemaakt door creatieve burgers. Complotten worden geproduceerd door hooggeplaatste overheidsfunctionarissen die daarmee zichzelf en hun apparaat; de overheid willen beschermen. Alleen de overheid en de media geloven in en acteren op deze complottheorieën zodat we nu opgezadeld zitten met een zware overmaat aan beveiligingsacties die eigenlijk alleen maar dienen om de overheid en zijn belangrijkste functionarissen te beschermen. Verder hebben we natuurlijk het “Orwellisatie” proces dat steeds verder om zich heen grijpt dat ook een ketting van complotten is.

 3. Gewoon geheimhouden door de heersende overheid is ook nog steeds een factor.
  Hoe is te verklaren dat bvb in de Amerikaanse Senaat nog steeds gesmeekt wordt om 28 geheime pagina’s van een officieel rapport over 9/11 te mogen zien?

 4. Overheden worden geleid door bureaucraten die niet geprikkeld worden om te slagen en niet belemmerd worden om te falen.

  Briljante zin, die moet op een tegeltje.

 5. Hoe verhouden deze twee zinnen zich tot elkaar?

  “Overheden worden geleid door bureaucraten die niet geprikkeld worden om te slagen en niet belemmerd worden om te falen.”

  “Vanwege het monopolie op geweld en de overvloedige beschikbare middelen, trekt de staat getalenteerde gewelddadige maar ook intelligente mensen aan. Die zijn heel wel in staat om een geheime opdracht succesvol uit te voeren.”

  Wat heb ik gemist?

  Seneca [15] reageerde op deze reactie.

 6. Stel je voor dat veel mensen plotseling een zweer op een zichtbare plaats ontwikkelen , dan heb je met recht , de grootste “samenzwering” aller tijden.

 7. Samenzwering 2.0….Zijn de media weer bezig om je Abje Osterhaus zijn demonen in vloeibare vorm aan te smeren ?

  Vijf filmpjes en u zijt weder voor lange tijd genezen , zoals Israël en de koperen slang.

  In Lies We Trust …zie het gezicht van HIV paus Bob Gallo , ong 4.00 mins in de film.

  https://www.youtube.com/watch?v=Vtk_3S33Ag0

  Dr. Maurice Hilleman, explains why Merck’s vaccines have spread AIDS & other plagues worldwide

  https://www.youtube.com/watch?v=4W2MJbcgn1g

  Let op wat Gallo zei : HIV virus heeft geen overeenkomst met welk bestaand virus …uch en kuch…behalve SV40.
  En zat het misschien ook niet in het Hepatitis vaccin van Merck , dat ozo toevallig toegediend werd aan homoseksuelen , druggebruikers en hemofilie patiënten ?

  En rara wie waren de eerste patiënten……juist !!!!

  Samenzwering , of tijd voor een parlementair inkijkje ?

 8. Weet wat het beste geneesmiddel is ……nee ?

  Pleur dat “image of the beast”, genaamd TELL A VISION , in gods naam je huis uit , het media crapuul vergiftigd je geest.

  Die kruipsels die de glazen plaat vullen zijn ziek in hun hoofd , en neem rustig van mij aan , ik weet hoe ziek ze zijn.

  THE EBOLA DECEPTION: Vaccine Agenda Fully Exposed – Final Edition [FULL DOCUMENTARY]

  https://www.youtube.com/watch?v=O5NgbwcRAZM

Comments are closed.