photo-2Ik heb onlangs de resultaten gepubliceerd van onderzoek naar de intellectuele geschiedenis van het minimumloon. Om de absolute horror ervan te begrijpen, moet u de oorspronkelijke artikelen en boeken in kwestie te lezen. Een grote schare intellectuelen die schrijven alsof er geen debat is en pleiten voor het minimumloon als een concurrentie beperkende maatregel. Een methode om sociaal isolement te bewerkstelligen. Ze hadden het idee dat als je mensen werk ontzegt, ze te gedemotiveerd raken om te reproduceren. Beschaving kon op deze manier worden gered van demografische zelfmoord.

Deze monsterlijke ideeën waren helaas juist over de implicaties van het minimumloon. Het werpt een hogere drempel op voor toetreding tot de beroepsbevolking. De minder begaafden onder de bevolking komen niet in aanmerking. Mijn artikel veroorzaakte wilde aanvallen van links. Ze beschuldigden me van het gebruik van een ad hominum: de mensen die het minimumloon uitgevonden hadden, hadden een eugenetische agenda en dus is het minimumloon ook slecht. Eigenlijk heb ik dat niet gezegd. Ik zei dat die oude generatie denkers iets op het spoor was, namelijk dat dit beleid schadelijk is.

Wat opviel tijdens het debat was de blindheid van sommige linkse lieden. Ze weigeren de staat voor wat het is te zien:

Een methode waarmee een geprivilegieerde elite controle uitoefent over eigendom en personen, teneinde de macht van een kleine minderheid jegens de massa te versterken.

Het maakt niet uit hoeveel bewijzen je aanvoert, ze houden een blinde vlek. Men gaat niet in debat over de juistheid van de historische feiten. Neen, men kijkt zo snel mogelijk weg en blijft het mantra herhalen: de staat is goed, de staat is goed, de staat is goed.

Deze periode werd de ‘Progressive Era’ genoemd, maar het was allesbehalve ‘vooruitstrevend’. Zo werden voedsel en medicijnen regelgeving ontwikkeld om de grootste industriële spelers in de markt te behagen en hoge toetredingsdrempels voor de concurrentie op te werpen. Het was niet om de consument te beschermen, het was om marktaandeel te behouden voor gevestigde ondernemingen. Dat is de reden waarom alle industrie reuzen samenwerken met de overheid om regelgeving tot stand te brengen.

Zo ging het ook in het bankwezen. De Centrale Bank werd opgericht om de bancaire functie voor bevoorrechte bedrijven te behouden en een definitief einde te maken aan het ‘ wilde’ tijdperk waarin iedereen een bank kon beginnen en de grote banken moesten concurreren op kwaliteit en betrouwbaarheid. Nadat de Centrale Bank werd opgericht kwam concurrentie ten einde en zo ook de tucht van de markt. Anti Kartel wetgeving van hetzelfde laken een pak. Dit is een instrument dat wordt gebruikt door sommige kapitalisten om andere kapitalisten te bestraffen die het wagen om hun markt te betreden. Het was niet een beleid voor het publiek, maar een beleid
ontwikkeld om de industrie te beschermen tegen concurrentie.

En als we het toch over deze periode hebben, wat te denken van de Eerste Wereldoorlog? In de jaren erna was er een niet aflatende stroom onthullingen over de elite die hun fortuin had gemaakt met het bouwen van de moordmachine. Dit was niet een oorlog voor de democratie. Het was een oorlog om mensen die handelen in de dood te verrijken. Waarom is dit zo moeilijk te begrijpen? Dit is de echte geschiedenis, beschikbaar voor iedereen die zich verdiept in historici, zoals Gabriel Kolko, Murray Rothbard, Robert Higgs en talloze anderen.

Als je kijkt naar de afgelopen eeuw gevuld met bewijzen van falend en destructief links beleid dan vraag je je bijna wanhopig af wat er nodig is voor linkse mensen om de werkelijkheid te zien? Hun beleid helpt de heersende klasse ten koste van iedereen en met name ten koste van degenen die ze nu juist beweren te beschermen.

Jeffrey Tucker

Gedeeltelijk vertaald door Hijseenberg. Hier het origineel.

photo-2

4 REACTIES

  1. @Undutchable [1]:

    re. “Linkse mensen” komen op een gegeven moment voor een keuze; streven voor het algemeen belang of het eigen hachje redden. Dan is de keuze snel gemaakt, aangezien niemand zijn levensstandaard graag verlaagd.

    Dit doet een socialist/communist vanaf de eerste dag. Men denkt alleen in termen van de “common good” als een ander de kosten draagt.

    Undutchable [3] reageerde op deze reactie.

  2. ik denk dat minimumloon ook is begonnen om de kinderen verplicht naar school te laten gaan. vroeger in de VS bevoorbeeld was je bij leeftijd 9-11 een volwassen en werkte je mee of werd je thuis opgeleid. om de mind van mensen te beheersen, moet je vroeg beginnen. schooling extend the childhood. kinderen zijn makkelijk te beheersen.

Comments are closed.