toine_manders2Velen hebben ons gevraagd hoe het met Toine Manders gaat. We hebben bewust gekozen om niets over zijn situatie te publiceren. Veel Nederlandse rechters hechten er erg aan dat de behandeling van iemands schuld of onschuld pas in de rechtszaal plaats vindt. En er niet eerst een publiek debat gevoerd wordt over iedere zaak. Een standpunt waar wat voor te zeggen valt. Maar wat wel erg zuur is voor mensen die van mening zijn dat ze onschuldig zijn en te goeder trouw hebben gehandeld. Die moeten door de traagheid van de procedures maanden, soms jaren wachten voordat ze zich eindelijk kunnen uiten over hun zaak. En al die tijd zijn ze onderworpen aan beperkingen en kunnen ze hun werk maar al te vaak niet uitoefenen. En kunnen ze geen gehoor geven aan hun diepste wens, soms een brandend verlangen, om hun naam te zuiveren. Ergens in 2016 zal de uitspraak zijn in de zaak tegen Toine. Vandaar dat er toch is gekozen voor deze korte update.

Toine wil gezien de vele verzoeken om informatie over zijn situatie toch enkele zaken met u delen. Ten eerste wil hij iedereen danken voor de vele steunbetuigingen die hij heeft mogen ontvangen.

Daarnaast constateert hij dat de verdachte niet gedurende de gehele gerechtelijke procedure het voordeel van de twijfel heeft. Voordat de rechtszaak begint kan de vrijheid van de verdachte in sterke mate worden beperkt. Je bent dan slechts verdachte en dus nog niet veroordeeld. Maar kan indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan wel in voorlopige hechtenis worden genomen. Of aan tal van beperkingen worden onderworpen.

Toine zijn voorlopige hechtenis is op 14 mei 2014 opgeheven met echter de volgende beperkingen:

Hij mag niet in de trust sector werken of in de financiële dienstverlening

Hij mag geen contact hebben met (potentiële) getuigen ook al betekent dat dat hij geen contact mag opnemen met veel vrienden of een beroep doen in deze moeilijke tijden op zijn (zakelijke) netwerk

Hij mag Nederland niet verlaten, ook al heeft hij domicilie gekozen te Cyprus (deze beperking is onlangs op 26 februari opgeheven)

Overtreding van deze voorwaarden betekent dat Toine weer in voorlopige hechtenis wordt genomen. Toine heeft alle vertrouwen dat het recht zijn loop zal hebben en hij zal worden vrijgesproken.

Op persoonlijk vlak, Jessica, Thomas en Toine gaat het gezien de omstandigheden goed. Aangezien Toine zich omschrijft als een eeuwige optimist met een olifantshuid is hij iets nieuws begonnen. Een start up. Diverse klassieke automobielen zijn in Duitsland twee of zelfs drie keer meer waard dan in de Verenigde Staten. Toine zoekt investeerders in deze nieuwe onderneming. Mocht u iemand kennen of zelf willen deelnemen, laat het hem weten!

Toine wil u nogmaals hartelijk danken voor de steunbetuigingen!

10 REACTIES

 1. Misschien is de oplossing wel het leveren op bestelling?
  Als gegadigden de auto op een website zien en willen, dan betalen ze een voorschot wat minstens de transport en douanekosten dekt en het restant bij levering.
  Met wat geluk kan Toine met de verkoper een betaaltermijn overeenkomen die toelaat pas te betalen nadat hij zelf geld van de koper ontvangt?
  In dit geval zou -behoudens kosten van een website die een vriendje misschien aan een gunstprijs zou kunnen opzetten- amper kapitaal benodigd zijn voor zijn onderneming?
  Hooguit een paar duizend euro.
  Zou het Lifhas statutair toegestaan zijn dit bedrag aan een marktconforme rente te lenen? Bv. Libor + 2%?
  Of zouden we via de vrijspreker aan crowdfunding kunnen doen?

  .M [5] reageerde op deze reactie.

 2. Als geen ander mens schade is aangedaan, is geen sprake van een misdaad. Als niet bewezen is dat een misdaad is begaan, dan betekent behandelen als een veroordeelde het schenden van mensenrechten. Niemand op deze wereld heeft daar het recht toe. We zijn allemaal mensen. Het feit of machthebbers hiertoe iets hebben opgeschreven in een boek dat ze vervolgens wetboek noemen dat eenzijdig voor andere mensen verplichtend zou zijn, doet daar niets aan af.

  Feit is dat mensen anders geruïneerd kunnen worden, zelfs wanneer later blijkt dat de “verdachte” onschuldig was. Die schade is nooit meer goed te maken. En alleen al om die reden zou de overheid dat risico niet voor zijn rekening moeten nemen. Het gaat om mensen verdorie.

  Sterkte Toine.

  .M [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Harrie Custers [2]: Zou, als hij inderdaad onschuldig wordt verklaard, hij een schadevergoeding kunnen eisen wegens gederfde inkomsten en reputatieschade? Alsook wegens immateriele schade door de hechtenis die zowel hem als zijn gezin ongetwijfeld zwaar gevallen moet zijn?

  Nou goed, als topjurist, weet zij dat zelf allicht beter dan geen ander. Dus indien ja, dan zal ie er hopelijk in slagen om hier tonnen schadeclaim uit te putten. (En ook al betreft dat belastinggeld: dat is hem dan van harte gegund!).
  Maar tot het zover is (eerst moet ie dan onschuldig bevonden worden), vraag ik me dus af hoe het in NL geregeld is op het vlak van schadevergoeding als slachtoffer van justitie.
  Weet iemand hier meer over?

 4. @.M [1]: Ik probeer hier wat verder over te brainstormen, kwestie van onze libertarische held te helpen.
  Wellicht is m.n. voor 2e handsauto’s een testrit onontbeerlijk en zou geen klant zich ooit commiteren zonder te hebben testgereden.
  In dat geval was mijn eerder idee gewoon belachelijk.
  Maar er zou een andere opzet kunnen zijn.

  Als men Amerikaanse verkopers kan overtuigen dat ze in Duitsland aanzienlijk meer kunnen vangen voor hun bolide, dan zou je hen kunnen aanbieden om de wagens hier aan in consignatie te houden.
  Elke individuele klant kent de weg niet, dus de toegevoegde waarde van Twanauto GmbH is dan dat ze de transactie faciliteren.

  Dus stel een wagen die in de VS voor 4000 wordt aangeboden kan in BRD voor 12000 verkocht worden en stel er zijn 2000 transportkosten, dan zou je kunnen zeggen: betaal me nu 2000 en later krijgt u 10.000 terug. Marge voor Twanauto GmbH is dan 12k-10k=2k. De US-verkoper vangt 10k-2k=8k i.p.v. 4. Lijkt me een aardige deal voor alle partijen.
  Op deze manier heeft de klant eerst 2k geinvesteerd maar die betalen zich dik terug.
  Anderzijds hoefde Twanauto geen wagen van 4k + 2k kosten te financieren.
  De winstmarge van 2k is lager dan wanneer ie 12k – (4+2k) ofte 6k had ontvangen, maar het voordeel is zowel dat hij geen werkkapitaal moest vastleggen als dat ie geen risico liep.
  Als ie na verloop van tijd goed geboerd heeft en een hoop winst maakte, kan hij nog steeds besluiten voor eigen rekening te kopen en verkopen en alzo de volle 6k marge op te strijken.
  M.a.w. mijn consignatie-idee is slechts om de boel van de grond te krijgen met weinig kapitaal. Later, met meer financiele armslag t.g.v. eerder succes, kan hij desgewenst alsnog van aanpak veranderen. En dat hoeft niet te betekenen dat ie radicaal het roer omgooit. Het is niet zwart-wit: je kan besluiten om sommige auto’s zelf te kopen (m.n. als je denkt dat die gegeerd zijn en je snel je geld recupreert) en andere in consignatie te nemen. Dus ook al is het ultieme doel om 100% voor eigen rekening te handelen, kan de overgang geleidelijk aan gebeuren. Het heeft zelfs als voordeel dat ie dan over de jaren heen meer affiniteit met de markt krijgt en beter kan inschatten welke auto’s je makkelijk aan welke prijs kwijt kan zodat hij betere beslissingen neemt bij het handelen voor eigen rekening en risico. Zodoende is beginnen op consignatiebasis tevens een goede leerschool als opstapje voor de ultieme vette marge handel.

  Goed, dit waren zomaar enkele bespiegelingen van een eenvoudig econoom. Misschien bevatten ze onjuistheden of waren ze zo obvious dat ze wel juist waren maar weinig toegevoegde waarde hadden. Opmerkingen of aanvullingen zijn dan ook van harte welkom.
  Als we Toine hiermee kunnen helpen, lijkt dit publiek brainstormen me erg nuttig.
  Zoals we lazen, is hijzelf immers erg beperkt in het contact opnemen met vrienden of zijn netwerk, maar hopelijk leest hij hier mee en kunnen we hem middels publiek brainstormen een dienst bewijzen in deze moeilijke tijden.

 5. Klassieke automobielen… Moeilijke handel, extreem moeilijke handel. Mijn tip aan Toine: begin er niet aan!

  Prijzen zijn extreem gedaald de afgelopen paar jaren i.v.m. div. belastingmaatregelen, milieumaatregelen en nog een paar andere zaken. Verreweg de allermeeste dealers in dit segment spraken nog onlangs de verwachting uit collectief de deuren te moeten sluiten.

  Een Corvette Stingray, Chevrolet Camaro of Lincoln Continental (meest gevraagde modellen) zijn de afgelopen paar jaren minstens 40-50% in prijs gedaald. Is in Duitsland niet veel anders: dunne markt.

  Maar uiteraard blijven de werkelijke topmodellen redelijk aan de prijs, zoals de Chevrolet Impala (1960-1970), maar die mag je dan ook niet meer importeren! Dit vanwege ‘de vleugels’ waardoor het model niet meer door de keuring komt en niet de weg op mag. Schiet dus ook al niet echt op…

  Uiteraard wens ik Toine het allerbeste met zijn startup, zelf zet ik mijn kaarten liever op een ander paard.

  .M [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Sander [6]: Dat is m.i. een zeer waardevol inzicht.

  Persoonlijk denk ik dat Toine ideaal zou zijn voor een vlog over libertarisme.
  Hij kent zijn klassiekers en is een begenadigd spreker.
  Bovendien is ie dankzij zijn verleden met gewaagde TV-optredens ook al een bekend figuur.

  In eerste instantie zou ik hem wel adviseren niet te veel te focussen op de overheid als criminele organisatie, tot na zijn proces.
  Maar gewoon vlogs over de vrije markt, inclusief die voor allerhande voedings en genotsmiddelen, wapens (niet pleiten voor illegaliteit maar juist uitleggen waarom er vrij wapenbezit zou moeten zijn), etc. etc. alsook vakbonden op de korrel nemen (ze mogen wel bestaan, maar werkgevers moeten leden mogen weren etc.) inclusief het stakingsrecht (ja, dat mag maar werkgevers mogen deze contractbreuk dan ook beantwoorden met ontslag etc.) etc.

  Ik denk dat er in het Nederlands taalgebied heus wel ruimte is voor een wekelijkse video en als die gaandeweg meer en meer pageviews krijgt, kan ik wellicht geld krijgen uit advertenties.
  Ik denk echt dat Toine’s kennis + redenaarskunst + bekendheid haast automatisch tot succes zullen leiden.
  De upfront investering hiervoor is bovndien zeer gering.

  Misschien kan ie beginnen met eerst enkele filmpjes hier te posten alvorens later een eigen website op te zetten als spin off?

  Zomaar een idee …

  .M [8] reageerde op deze reactie.

 7. @.M [7]: correctie: “kan ik wellicht geld krijgen uit advertenties” moest zijn “kan ie …”
  Klein tikfoutje maar klinkt wel behoorlijk verschillend 🙂

 8. Eens met Sander: niet beginnen aan klassieke auto’s. Niet in NL en niet in DL. Vergeet ook niet heel hoge verschepingskosten, hoge import kosten en de TUV heeft een hekel aan US auto’s. Daar zit je dan met je dure auto die niet toegelaten wordt !

  Een Vlog zou een goed idee zijn inderdaad, maar dat brengt natuurlijk geen brood op de plank voor hem.

Comments are closed.