Boot_roeiGale Boetticher:  Geconfronteerd met het vraagstuk van de (illegale) immigratie, zeggen veel libertariërs dat we simpelweg de grenzen moeten openzetten. Daardoor zouden immigranten niet langer in gevaarlijke bootjes de Middellandse Zee hoeven over te steken, maar kunnen zij gewoon met het vliegtuig komen. Ze hoeven daardoor niet meer te verdrinken, en zolang we maar de verzorgingsstaat afschaffen zal de migratie ook in Nederland geen problemen opleveren. Dat klinkt in eerste instantie leuk, maar het is in werkelijkheid vooral heel onverstandig.

Als we werkelijk iedereen zouden toelaten in Nederland, dan is het niet onrealistisch om te denken dat minstens enkele honderdduizenden gelukszoekers en vluchtingen jaarlijks naar ons land zullen komen. Alleen al in 2014 kwamen ruim 276.000 asielzoekers illegaal naar Europa (en dan hebben we het nog niet eens over de legale migranten). Zij riskeerden hun leven en moesten vaak duizenden euro’s aan mensensmokkelaars betalen. Door het merendeel van de libertariërs te volgen en voortaan iedereen hier welkom te heten zal migreren veel aantrekkelijker worden. Slechts een vliegticket van enkele honderden euro’s zal dan voldoen.

Die migranten zullen zonder verzorgingsstaat geen uitkering kunnen aanvragen, maar het is onrealistisch om te denken dat zij alleen maar netjes zullen gaan werken. De Oost-Europese bendes die sinds de oostwaartse uitbreiding van de EU Nederland onveilig maken krijgen dan concurrentie van bijvoorbeeld de Afrikaanse misdaad. Met een falende politie en de mogelijkheid voor mensen om in iedere straat en uithoek te komen, zal Nederland meer nog dan nu een onbewaakte schatkist zijn die vrij is om geplunderd te worden.

Bovendien creëert massa-immigratie uit andere culturen enorme spanningen in de samenleving. Nederlanders voelen zich er vaak niet meer door thuis in hun eigen woonwijk. Vooral volksbuurten kunnen door massa-immigratie in korte tijd volledig veranderen. Meer racisme en onverdraagzaamheid zijn het gevolg.

Veel libertariërs zullen tegen het bovenstaande echter bezwaar maken met de notie dat in een libertarische samenleving migratie ook niet aan banden wordt gelegd. Geweld gebruiken tegen mensen die niets anders doen dan een beter leven zoeken is tenslotte het compleet tegenovergestelde van waar het libertarisme voor staat. Hierbij wordt er echter volledig voorbij gegaan aan het fundamentele verschil tussen een libertarische samenleving en die met een staat.

In een volledig libertarische of anarcho-kapitalistische maatschappij is alle grond privaat. Migratie zoals we het nu kennen bestaat dan niet meer. Landeigenaren bepalen zelf wie er op hun grond komt. Daardoor zijn meteen de twee fundamentele problemen van migratie die we hiervoor beschreven hebben verholpen. Mensen leven in gated communities, en zij kunnen dus volledig zelf bepalen wie er bij hun in de wijk komt. Criminelen – ongeacht of ze dezelfde cultuur hebben of niet – zijn niet welkom. Voelen wijkbewoners zich er ongemakkelijk bij als een grote groep buitenlanders bij hen in de gated community komt wonen, dan kunnen ze dat simpelweg niet toestaan. Voor het omgekeerde geldt natuurlijk precies hetzelfde.

Dat geldt ook voor andere voorheen publieke gebieden. Als de eigenaar van een weg of winkelcentrum niet wil dat er veel migranten op zijn grond komen – bijvoorbeeld omdat klanten zich daar niet gemakkelijk bij voelen of omdat zij vaker dan gemiddeld een misdaad begaan – dan kan hij dat simpelweg verbieden. Door het recht op discriminatie en het volledig privaat zijn van alle grond kunnen mensen zelf bepalen met wie zij samenleven en samenwerken.

Wie graag migranten heeft, kan daarvoor zorgen. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld kennismigranten uit het buitenland halen en hen huisvesten op eigen terrein of op dat van een ander waar migranten welkom zijn. Nederlanders die verzot zijn op buitenlandse culturen kunnen er zelf voor kiezen om met immigranten samen te leven. Daar staat tegenover dat zij die daar niets van moeten hebben ook het recht hebben om migranten in het algemeen of die van één bepaalde afkomst uit hun leven te weren. Zo ontstaan er niet de spanningen of andere problemen die men normaal met immigratie associeert. Dat is het mooie van de vrijheid die een libertarische samenleving biedt.

In een maatschappij mét overheid is dat echter niet het geval. De staat dwingt ons – door publieke infrastructuur en een verbod op discriminatie – samen te leven met mensen met wie wij niets te maken willen hebben. Massale immigratie toestaan verergert dat probleem alleen maar voor een hoop mensen. Nog meer criminelen kunnen zich zo eenvoudig toegang verschaffen tot de plekken waar wij wonen en werken.  En nog meer mensen moeten zo met aanhangers van bepaalde culturen en religies omgaan waar zij niets mee te maken willen hebben.

Ook zonder verzorgingsstaat blijven enkele fundamentele problemen van immigratie dus overeind in een samenleving met overheid. Daarom zou de staat immigratie tot een minimum moeten beperken. Pas als we ons echt in een libertarische maatschappij bevinden zijn migranten weer welkom, namelijk bij de mensen die dat ook echt willen.

Gale Boetticher

15 REACTIES

 1. gated community…blijft toch een beperking..veel meepraters om je heen verzamelen geeft een soort van een kritiekloze en stilstaande samenlevingsvorm..dit terwijl alles stroomt in het leven …zo bezien toch maar geen libertarisme! Een nieuwe vorm van parasiteren?

  Individualist [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Plato [2]:

  Inderdaad een verstandig stukje, omdat immigratie sowieso geen “libertarisch” vraagstuk is. Zoals Gale al aangeeft, is er in een libertarische samenleving sprake van privé-bezit van gebieden, en wordt toegang dus door de eigenaren bepaald, en niet door een clubje niet-eigenaren of zij nu libertarisch zijn of niet.
  Dat het libertarisme voorstander zou zijn van “open-immigratie” of van “vrij verkeer van personen” is een fictie.

  Voor wat betreft wel of niet delen wat er in generaties is “opgebouwd”, dat behoren zij die het hebben opgebouwd zelf te bepalen. Als iemand een bedrijf heeft opgebouwd, hoort hijzelf te bepalen of hij een Nederlander of buitenlander aan wilt nemen. En zo geldt dat voor alles. Dingen die zijn opgebouwd met belastinggeld dat door de overheid is afgenomen hebben geen rechtmatigheid en dienen geveild te worden aan prive-investeerders, en opbrengsten terug gedoneerd naar de belastingbetaler.

 3. @peter [4]:

  Weet je wel wat parasiteren is?

  Ik geef een paar voorbeelden: muggen, vleermuizen, bloedzuigers… Dit zijn parasieten.

  Wat doen die? Die klampen zich vast, zonder toestemming, aan anderen om van anderen te stelen wat die anderen toebehoort. In dit geval hun bloed.

  Er is in jouw voorbeeld geen enkele indicatie dat er sprake zou zijn van “parasiteren” door libertariers, noch zou je die kunnen vinden in het libertarisme.

  Sterker, alles BUITEN het libertarisme is parasiteren, omdat alles buiten het libertarisme gebruik maakt van een machtsmonopolie (de staat) om het bezit van bezitters zonder toestemming van hen te stelen omdat anderen dit bezit “nodig” hebben (bijvoorbeeld voor de publieke omroep, kunstsubsidie, militaire ondersteuningsavonturen etc).
  Dit noemen wij *belasting*. Belasting innen bij mensen is synoniem aan het “stelen van bloed” dat parasieten als muggen en vleermuizen doen.

  Noem mij 1 voorbeeld waarop libertariers “parasiteren”, dat wil zeggen zonder toestemming andermans lijf of eigendommen zichzelf toe-eigenen. Daarbij graag feiten en/of logische argumenten gebruiken.

  Voor wat betreft je bovenstaande voorbeeld. Stel dat wat je zegt 100% klopt over de gated communities. Dat ze zich willen omringen met gelijkgestemde mensen. De grote vraag is “WAT DAN NOG?”
  Wie bij jij om daar over te oordelen? Doen zij jou geweld aan? Mag iedereen bij jou thuis naar binnen lopen ongeacht wie het is en wat hij doet of zegt? Kan *iedereen* je vriend worden of heb je bepaalde voorkeuren? We noemen dit vrijheid van associatie en dat is de normaalste zaak in de wereld bij mensen.

  Voor wat jezelf betreft: je hebt gelijk: dan maar geen libertarisme. Je hebt er namelijk totaal niets van begrepen. Zelfs de basisbeginselen niet. Wat je wil voor jezelf (het recht zelf te beslissen met wie je samen wil leven) gun je anderen niet. Typisch de hypocrisie die je bij collectivisten meestal vindt.

  peter [7] reageerde op deze reactie.
  peter [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Individualist [6]: Als door een wesp gestoken…het zwak is ontdekt..en nee. Nu kom je er niet meer in de waarheid is zo ontwapenend en parasitair is dat uw groep zich dit mag veroorloven…dat buitensluiten! doen ik weet nu zeker….dit word niks zonder extreme toepassingen van geweld..succes! Ik dacht die gaan vrijheid brengen..haha hoe dom kon ik zijn!

  Individualist [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Individualist [6]:Noem mij 1 voorbeeld waarop libertariers “parasiteren”, dat wil zeggen zonder toestemming andermans lijf of eigendommen zichzelf toe-eigenen. Daarbij graag feiten en/of logische argumenten gebruiken.

  vraag maar aan Hugo!

 6. @peter [7]:

  Ik zei : “Daarbij graag feiten en/of logische argumenten gebruiken.”

  Gezien het feit dat je zwaar hebt gefaald aan de verwachting, zie ik geen reden je serieus te nemen.

  Maar om duidelijk te maken wat ik bedoel:

  “Als door een wesp gestoken” is geen feit of argument maar een aanname, die ook nog eens nergens op gebaseerd is. Ik spreek jouw woorden simpel tegen met logica. Als jij dat vertaalt als “door een wesp gestoken” dan zou jou tegenspreken dus niet eens mogelijk zijn. Bovendien doet die uitspraak niets om mijn woorden te ontkrachten.

  “Buitensluiten” kunnen wij libertariers ons alleen veroorloven door op VRIJWILLIGE basis samen te willen in een “gated community”. De enige manier waarop hier een stokje voor kan worden gestoken is juist door geweld, door ons te verbieden zelf te bepalen met wie wij samen willen leven. Gelijk aan een overheid die voor jou wil bepalen wie jij in je vriendenkring hebt, met wie jij uitgaat of met wie jij samen gaat wonen. Deze analogie heb je ofwel totaal niet begrepen, ofwel negeer je deze omdat deze je niet in de kraam te pas komt. Hoe dan ook definieer je de woorden “vrijwillig” en “vrijheid” precies andersom. Namelijk met het woord “geweld”.
  En dit alles terwijl de overgrote meerderheid van libertariers naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet in “gated communities” zou gaan wonen. Ze zouden met alle plezier netjes omgaan met mensen die zichzelf ook netjes gedragen.

  “dit word niks zonder extreme toepassingen van geweld.”
  Uitspraak van een domoor. Nergens op gebaseerd. Libertarisme is het ENIGE in de zin van politieke filosofieen die juist NIET gebaseerd is op geweld. In tegenstelling tot alle anderen die mensen dwingen op een manier te leven die zij liever niet willen, op straffe van boetes, rechtzaken of gevangenisstraf.
  Ook is de zin geen logisch argument, maar een aanname.

  “Vraag maar aan Hugo” is geen logisch argument, maar een lafhartige ontsnapping aan het noemen van een voorbeeld. Natuurlijk ga ik het niet aan Hugo vragen, wie je daar ook mee bedoelt, want ik communiceer met jou, en niet met Hugo. Hugo heeft jouw woorden niet geschreven, dat heb jij.

  “Ik dacht die gaan vrijheid brengen..haha hoe dom kon ik zijn!”

  Ten eerste, niemand kan vrijheid “brengen”. Alleen onvrijheid wegnemen. Ten tweede, inderdaad, als jij iets als vrijheid van associatie al niet begrijpt, lijkt de kans klein dat wij het soort “vrijheid” gaan brengen zoals jij dat definieert. Wij brengen geen gedwongen samenleven, zoals jij overduidelijk voorstaat. Dat doen alle huidige overheden al.

  peter [13] reageerde op deze reactie.
  peter [14] reageerde op deze reactie.
  peter [15] reageerde op deze reactie.

 7. Waarom niet iedere immigrant in spe het recht te verlenen zich in te kopen a raison van zoveel euro?
  @hugo van reijen [3]:

  In plaats van duizenden euro aan mensensmokkelaars te betalen, zouden immigranten dit geld beter kunnen gebruiken om zich in te kopen en om een leven op te bouwen daar waar zij blieven.

  @Lucie [10]:

  Verschillende mogelijkheden:

  1 – Bedrijven die op zoek zijn naar werknemers met speciale kwaliteiten/opleiding, of juist naar goedkoop ongeschoolde arbeid tegen lagere salarissen.

  2 – Door het aangaan van een relatie met iemand die bvb in Nederland woont, en eventueel ook van plan is familie te onderhouden.

  3 – Door organisaties die zich specialiseren in de migratie van personen die zich in bvb Nederland willen vestigen.

  “Massa-immigratie” is door de roverheid zwaar gesubsidieerd, denk bvb aan “sociale voorzieningen”. Dat trekt een hoop immigranten aan, vooral mensen zonder uitzicht die verder ook geen binding hebben met de plek waar zij zich willen vestigen, zoals werk, relatie, familie, opleiding etc.

  Immigratie was nooit zo sterk gestegen als immigranten niet gesubsidieerd waren op kosten van belastingslaven.

 8. Illegalen kunnen geen uitkering aanvragen en ze krijgen ook geen werkvergunning. Hun enige opties zijn zwart werken en de criminaliteit. Ik denk dat de meeste voor zwart werken gaan.
  Misschien dat het grootste gedeelte gewoon zo onder druk staat dat ze geen plan hebben en alleen op korte termijn de dood ontvluchten.

 9. @Individualist [9]:Gezien het feit dat je zwaar hebt gefaald aan de verwachting, zie ik geen reden je serieus te nemen.
  Zonder het echt door te hebben neem je de morele macht al tot je..met het oordeel aan je zijde…succes!

 10. @Individualist [9]:“Vraag maar aan Hugo” is geen logisch argument, maar een lafhartige ontsnapping aan het noemen van een voorbeeld. Natuurlijk ga ik het niet aan Hugo vragen, wie je daar ook mee bedoelt, want ik communiceer met jou, en niet met Hugo. Hugo heeft jouw woorden niet geschreven, dat heb jij.

  Hugo’s reactie is het voorbeeld, nu zou ik kunnen zeggen dom…. maar deze laagdunkendheid ….ach laat ook maar!

Comments are closed.