Wie anno 2015 met zijn ene been nog in de religieuze rotzooi staat en met zijn andere been in de moderne maatschappij, maakt het zichzelf erg moeilijk.phonsa

Hij of zij is namelijk de hele dag bezig met het nemen van beslissingen op basis van de logica, maar ziet deze doorkruist door de resten van religieus vergif dat vanuit een bepaald gedeelte van het brein deze logica tracht af te breken en te verstoren.

Toch is er voor deze religieuze personen wel hoop!

Personen die naar eigen verklaring nog met hun geloof aan het worstelen zijn, stelle men de volgende vragen:

01.
hoe vaak heeft uw Almachtige en Algoede God het afgelopen jaar de gevolgen van de werking van de zwaartekracht opgeheven in het zicht van een ramp, zoals, maar niet beperkt tot:

A.
het neerstorten van een vliegtuig met falende motor

B.
een falend liftmechanisme, dat met zodanige snelheid een lift laat vallen, dat e.g. een moeder met een pasgeboren nog zondenloze baby een voortijdige dood vindt

C.
het springen van het dak van de Bijenkorf door een suïcidepleger

02.
Hoe vaak hebben u en uw familieleden het laatste jaar door bidden de toekomst kunnen beïnvloeden? Op welke som per bid-uur taxeert u de op geld gewaardeerde opbrengst van het bidden?

03.
Realiseert u zich, dat u niet alleen niet meer in Zeus gelooft, maar evenmin in een van de andere tienduizenden religies uit het verleden die de planeet geteisterd hebben? En dat slechts een kleine stap u scheidt van het atheïsme, namelijk het verwijzen van slechts één religie meer naar het rijk der fabelen ?

Mijn advies aan degenen onder ons die nog een religie aanhangen, is zichzelf hiervan te bevrijden door het venster te openen en resoluut alle religieuze ballast het raam uit te werpen.

Bezoek vervolgens een atheïstencongres en ondervind zelf, hoe velen met met u het religieuze juk afgeworpen hebben en hoe bevrijdend zij dit ervaren hebben.

Persoonlijk heb ik twee van dergelijke congressen bijgewoond.

Pas op deze congressen werd mij duidelijk, hoevelen baat gevonden hebben bij het ruimen van de religieuze puinhopen die een integraal deel uitmaakten van hun leven.

Hugo van Reijen

33 REACTIES

 1. Dan wordt het ook nog tijd om de laatste der religies aan te pakken: het atheïsme. Naar mijn onbescheiden mening is atheïsme de anti-religie. Men meent even goed een verklaring te hebben voor de werking van het universum (dan wel multiversum) als de relies. En de meerste atheïsten die ik over het onderwerp spreek zijn even fanatiek en onverdraagzaam als de gelovigen in een god.

  Ik denk dat wij het niet kunnen weten en ik betwijfel of het de moeite waard is om je er druk om te maken. “Het” is dan wel/geen god, wel/geen leven na de dood (velen leven al niet eens voor de dood…), wel/geen . . . . . (vul maar in: mysterie naar keuze).

  Matthijs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Naam * [1]:

  Dit is exact hoe ik er ook in sta.
  Ik denk dat elke religie (incl atheïsme) in essentie een antwoord geeft op de vraag “Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?”
  Ik denk niet dat wij ooit antwoord op die vraag kunnen geven.
  Maar je eigen antwoord als feit beschouwen en denigrerend doen over andere religies zie ik eerder als iets wat niet in de moderne tijd past.
  Laat ieder gewoon lekker zijn ding doen en zijn eigen levensovertuiging hebben. Want wat is nou precies het verschil tussen een atheistencongres en een kerk?

 3. Alhoewel ik Katholiek ben opgevoed, hang ik persoonlijk geen enkele religie meer aan. Dat anderen voor mij dicteren wat ‘de echte God’ zou moeten zijn, mits die al bestaat, is werkelijk te bezopen voor woorden. Al zeker indien mijn kop letterlijk zal moeten rollen bij volhardend ongeloof in die God.

  Dit alles echter neemt niet weg dat het christendom mij dierbare momenten in mijn jeugd heeft gegeven die ik niet had willen missen: Bijvoorbeeld de Kerst met al die sprankelende lampjes, de kerststal met de beeldjes, de liedjes, en het optuigen van de Kerstboom. En als het dan ook nog eens sneeuwde… Een prachtig sprookje! Een sprookje, maar daarom niet minder indrukwekkend en tot de verbeelding sprekend. Met dierbare herinneringen mag ik daar tot op de dag van vandaag graag aan terug denken. Ook al betreft het zeer hoogstwaarschijnlijk een sprookje, heeft het christendom uit mijn prille jeugd dus toch iets wezenlijks, iets positiefs, voor mijn latere leven meegegeven.

  Islamisten jeugd, zal later ongetwijfeld anders terugdenken aan het begrip ‘indrukwekkend’, als men het geloof al weet te overleven en niet met bomvest op pad werd gestuurd. Maar voor mij betreft de islam dan ook geen sprookje maar een nachtmerrie. Bijvoorbeeld. Hiermee concluderend dat je geloven en gelovigen ook weer niet onder een noemer kunt samenvatten.

  Bestaat er dan een God? Niemand die het echt weet, toch? Daarom noemen we het ook ‘geloven’. Maar wat het individu gelooft, of niet gelooft, moet hij vooral achter de eigen voordeur doen. En zo houden ook!

  Maar indien er geen God zou bestaan, is er dan ook geen leven na de dood mogelijk? Die vraag met antwoord betreft weer een andere grootheid:

  “…Indien de plek waar we na de dood naar toe gaan, dezelfde plek is als waar we voor onze geboorte verbleven, dan is er ook geen wetenschappelijk beletsel voor een nieuw leven na die dood…”

 4. Ik had ooit een religieuze collega uit Volendam. Er was toen net een enorme café Brand geweest in café het hemeltje.
  zijn familielid was in het café ten tijde van de brand en hij was er buiten. Van de opties die hij noemde om zijn familie te redden, was er niet één : bidden.

  Sander [5] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [4]: Grappig dat je dat zegt. Zo wist mijn wijlen vader juist te vertellen dat tijdens het verblijf in de schuilkelders gedurende de bombardementen tijdens Wo2: “…Had je iedereen maar eens moeten zien bidden, Allemaal, een voor een en stuk voor stuk..!!”

  Tja, zo zie je maar…

 6. Atheïsme ook een religie noemen begrijp ik dus niet, beter nog: dat is de grootste nonsens. Dat is net als een kaal hoofd een haarkleur noemen.
  Je hebt wel of geen haar (wel of geen religie), en als je wel haar hebt (wel een religie) zijn er verschillende kleuren. Als je geen haar hebt, kun je het toch ook geen kleur geven/noemen?

  Atheïsme wél een religie noemen is een van de vele non-argumenten van de religieus gehandicapten om een fractie van hun gelijk te halen.

  Als er goden zouden bestaan, dan hoefden we dat niet aangeleerd moeten krijgen, maar zouden we dat van nature al weten (jawel: WETEN, niet GELOVEN). Net zoals we niet theoretisch hoeven leren dat vuur warm is en zwaartekracht bestaat. Daar kom je vanzelf wel achter, door ervaring, ook al heb je de theorie niet geleerd en weet je het geen naam te geven.

  De meeste religieus gehandicapten krijgen die dwang als kind door de strot geduwd. In dezelfde periode dat zij voorgelogen worden over Sinterklaas, de kerstman, de tandenfee en weet ik welke fantasiefiguren men kinderen nog meer aansmeert. Van al die fantasiefiguren wordt vroeger of later uitgelegd dat ze niet bestaan, behalve “die ene” (afhankelijk wélke enig echt en juiste religie je aanhangt).

  Wat Hugo onder punt 3 schrijft, daar heeft geen enkele religieus gehandicapte mij ooit een tegenargument voor kunnen geven.

  Maar goed, wat iemand gelooft moet hij/zij zelf weten. Alleen: houd die hobby lekker privé of in de clubgebouwen en belast anderen er niet mee, vooral niet het dagelijks leven, de politiek, het onderwijs en andere delen van de maatschappij (met weer een paar van die achterlijke sprookjes-feestdagen in het vooruitzicht waarbij de rationelen ook weer belemmerd worden in van alles en nog wat, vaak zelfs “bij wet” in een land waar kerk en staat geacht worden gescheiden te zijn).

 7. Ik ben niet religieus, maar de invalshoek die hierboven beschreven wordt is te eenvoudig. Je kunt je namelijk niet overal met logica uit redeneren. Religie geeft antwoorden op meer existentiele vragen als hoe om te gaan met ernstige ziekte, falen, gevoelens van inferioriteit of superioriteit. Religie poogt ons herinneren aan dat wat van belang is als bescheidenheid, matiging, een goed contact met je familie of dierbaren. Natuurlijk gelooft anno 2015 geen zinnig mens in de rechtstandige hemelvaart van Maria Magdalena, maar religie is veel slimmer dan de wonderen die zogenaam in haar naam hebben plaatsgevonden. Tip: religie voor atheisten van Alain de Botton http://www.bol.com/nl/p/religie-voor-atheisten/9200000005529290/

 8. Ik hang ook de religie Atheïsme aan.
  Ik ga in principe nooit met iemand in discussie over religie.
  Het zijn dingen die zich in iemands hoofd afspelen, en daar horen ze te blijven.

 9. En dan hebben we nog een kleinigheidje moraliteit. Is het non agressie principe nu werkelijk het enige wat je hoeft te weten? Klassiek-liberale denkers als John Locke – en daarmee voorlopers van het libertarisme – waren allemaal ondergedompeld in het christendom en hun denken zit dan ook begrijpelijkerwijs vol met christelijke aannames. Laten we niet vergeten dat de wetenschappelijke revolutie in christelijk Europa heeft plaatsgevonden. Niet in China. Niet in Zuid-Amerika. Niet tijdens de islamitische bloeiperiode. In het christelijke Europa, bij mijn weten tevens de enige samenleving zonder slavernij en met eigendomsrechten. Dat kan geen toeval zijn. Er zit dus meer in het christendom dan de ceremoniele poespas en het gevaar doet zich voor dat bij een afscheid van het christendom er misschien wat veel met het badwater wordt weggesmeten. Het lijkt daarom zaak het christendom eerst beter te begrijpen en te duiden wat van belang is en wat minder.

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs [11]: Het christendom@pcrs [11]: Dat is nog maar de vraag. De Griekse beschaving is evenmin uit de lucht komen en vallen en er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Griekse beschaving een vervolg is op oudere beschavingen daarvoor als de Egyptische. Tevens staat het christendom tot aan haar middel in een Grieks-Romeins fundament. Zo is de officiele katholieke moraliteit nog steeds geformuleerd door Thomas van Aquino, wat voor 75% uit Aristoteliaanse moraliteit bestaat.

  De gedachte dat de kerk een vijand is van ratio, onderwijs en wetenschap is dan ook een fabeltje. Theologie was de poging om het werk van God te begrijpen. Niet alleen hadden kloosters de eerste bibliotheken, ook fungeerden ze als tempels van kennis, onderzoek en onderwijs. Als ik mij niet vergis waren de eerste universiteiten christelijke instellingen en talloze geestelijken zijn uitgegroeid tot vooraanstaande wetenschappers.

  De zogenaamde middeleeuwen waren bij lange na niet zo donker als de overwinnaars uit de Verlichting ons willen doen geloven. Wie schrijft de geschiedenisboekjes ook al weer?

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [32] reageerde op deze reactie.

 11. Mijnheer van Reijen alstublieft…
  dit artikel is toch van een verbijsterende simpelheid hoor. Zit u zich werkelijk af te vragen waarom God niet even de zwaartekracht op zou heffen om een vliegramp te voorkomen ?

  Geinig dat de intellectueel zich hierover het brein breekt hoor, ik repliceer maar even met een vraagstuk. Is iemand die zich dit afvraagt nu debiel of kunnen we hem beter imbeciel noemen ?

  Ik taxeer de opbrengst van mijn gebeden ruwweg op € 42,50 per uur. Wat is de opbrengst van uw schrijfsels ?

  Henkie Hengelooo [14] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Marcel [13]:

  De opbrengst van de meeste schrijfsels en reakties daarop dienen uitsluitend ter bevestiging van “zelf”, iemands zelfbeeld met andere woorden. Mensen die ageren tegen religie hebben daar vast een reden voor; mensen die zich daardoor beledigd voelen ook.

  Ongeacht iemands zelfbeeld en zijn projektie daarvan op anderen, dient men volgens het NAP anderen met rust te laten. Onder de laatse categorie ken ik legio religieuze mensen die zich daaraan houden. Onder niet-religieuzen ken ik ook mensen die zich níet daaraan houden. Correlatie en causatie worden vaak verwisseld, ook door Hugo naar het schijnt.

 13. Waarom laat god toe dat er ellende in de wereld is? Of dat er verschrikkelijke ongelukken gebeuren? Of een vroegtijdige dood?
  Goed, god grijpt nu in waar dit soort gaan gebeuren. Wat leren wij als mensen hiervan?
  Meer dan waarschijnlijk zullen mensen zich gedragen als kleine kinderen die continue een reddende hand moeten hebben. De mens gaat steeds meer eisen stellen, een soort glijdende schaal. Omdat god almachtig is, zullen onze eisen alleen maar groter worden en in aantal toenemen.
  Waarom god de schuld geven, voor de onkunde van de mens?
  Hoe weet ik dit allemaal?
  Er is een nieuwe god in de wereld en die heet de Staat. De staat regelt alles in Nederland. De Nederlander verwacht van de overheid dat deze alles weet en alles op de juiste manier regelt. Het gevolg ervan kunnen wij allemaal zien; een apathische bevolking, waarvan een groot gedeelte helaas niet meer in staat is te denken en te handelen.
  Het leven van de mens is nu eenmaal risicovol, een zeer beperkte mate van zekerheid, je moet zelf goed nadenken wat je doet. En ja, er worden fouten gemaakt, en er gebeuren nu eenmaal domme dingen. Maar, dit hebben wij aan ons zelf te wijten. God, hiervan de schuld geven, is feitelijk een brevet van onvermogen.
  Ik en wij zijn toch tegen de staat, tegen het collectief, regel het zelf, ruim je eigen rotzooi op, maar als god in de vergelijking komt, gelden andere regels. Dan zijn wij plotseling niet meer verantwoordelijk, dan geldt het eigen handelen niet meer.

 14. @pcrs [16]: Volgens mij heb ik de ratio voor de christelijke God niet geclaimed. Ik wordt nogal moe van infantiele verhaaltjes over het christendom, een ideologische stroming die al meer dan 2000 jaar bij ons is en ontegenzeglijk voor een groot deel verantwoordelijk is voor onze beschaving en economische succes. Dat was niet ondanks het christendom. Verder, zoals ik al in een van mijn eerdere comments opmerkte, er is meer dan ratio alleen. Je zou dat ook eens kunnen proberen te begrijpen.

  pcrs [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Marcel [13]:
  01.
  Een debiel ( IQ tussen de 50 en 70) en imbeciel ( IQ tussen de 20 en 50) kunnen moeilijk tot intellectueel bestempeld worden.
  02.
  De op geld gewaardeerde mentale opbrengst van mijn schrijfsels
  taxeer ik op het equivalent van 25 euro per uur.

 16. @pcrs [18]: Indien de mens is geschapen naar het evenbeeld van God, dan volgt daar al gauw uit dat het menselijke bestaan waarde heeft. Daaruit volgen eigendomsrechten en het afschaffen van slavernij. Wat in de klassieke wereld nog de gewoonste zaak van de wereld was. Het economische succes wat volgt uit een zekere mate van eigendomsbescherming (uiteraard kan het altijd beter) en een zekere mate van vrijhandel is eenvoudig te voorspellen.

  Je kunt wel doordrammen over de Grieken en de ratio, alsof dat het enige is wat er toe doet en alsof mensen voor de oude Grieken als leeglopende ballonnen door het leven gingen gespeend van elke vorm van doel en logica, maar dat lijkt me toch wat ongeloofwaardig.

  hugo van reijen [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Keinstein [20]:
  01.
  Wordt alleen de mens in zijn huidige evolutionair stadium geacht het evenbeeld te zijn van God?
  02.
  Zo ja, vanaf welke tijd ongeveer begon de mens op God te lijken? Heeft God zelf misschien eveneens een evolutie ondergaan? Was God zelf eerst een vis of een slak?
  03.
  Naar wie en door wie is God zelf geschapen?

  Keinstein [22] reageerde op deze reactie.

 18. @hugo van reijen [21]: Zoals gezegd: Ik ben niet religieus. God bestaat niet en vanzelfsprekend wordt er vanuit die premisse een heleboel onzin gedebiteerd. Het feit dat een deel van het christendom onzin is, wil niet zeggen dat het allemaal onzin is of geen waarde heeft. Uit een foutieve premisse kan ook een correcte conclusie getrokken worden, ofschoon dan, op enig moment, die premisse aangepast zal moeten worden. Zo kan uit de foutieve gedachte dat de mens geschapen is naar het evenbeeld van God, enkele hele belangrijke conclusies getrokken worden, die we bij mijn weten in geen enkele andere beschaving zijn tegengekomen. Zo was het christendom de enige beschaving zonder slavernij. Dat is nogal wat. Denkt u dat u dat kunt begrijpen of wilt u uw eendimensionaliteit nog wat meer ten toon stellen?

  hugo van reijen [23] reageerde op deze reactie.
  MMAP [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Keinstein [22]:
  Tog mijn spijt ben ik niet erg bekend met de religieuze markt;
  ik doe namelijk in andere zaken.
  Met name op het stuk van de drie-eenheid, de leer van de transsubstantiatie en Zijn systeem van communicatie bestaan bij mij nog veel onduidelijkheden.
  Ook het afwassen van de zonden door de zoon te laten sterven aan het kruis is wat duister.
  Het is uiteraard best mogelijk dat ik ten gevolge van deze onbekendheid iets zeg dat niet juist is.
  Correcties zijn daarom zeer welkom.

 20. @Keinstein [22]: Waarom wordt die bijbel als basis van goede zaken genoemd?
  Morele zaken zijn niet goed omdat ze in die bijbel staan, maar misschien staan ze in die bijbel omdat ze daarvóór al duizenden jaren goed waren? De religieus gehandicapten doen net, alsof het leven begonnen is bij die bijbel.

  Denkt u, dat er vóór het schrijven van dat boek al niet mensen leefden die totaal atheïstisch, want er was nog geen christendom, al door hadden dat geweldloos moreler is dan gewelddadig?

  M.a.w. is iets goed (of slecht) omdat een verzonnen heilige het zegt, of is het opgeschreven uit naam van die heilige omdat het voordien al goed (of slecht) was?

  Dat eerste testament van die bijbel, die door de moderne religieus gehandicapten liever niet besproken wordt, is overigens een boek vol mensenschending, slavernij, verkrachting, kindermoord, horror en seksdrift, vooral uitgevoerd door die entiteit die ze daar god noemden, anders dan toch in opdracht van die egotripper.

  Die god uit het eerste testament van de bijbel was de grootste egotrippende ploert waarover ik ooit heb gelezen. Daar zijn de verschrikkelijke beelden en verslagen van de misdaden van de huidige islamieten een soort “Nijntje” van Dick Bruna bij.

  Sommige moderne christenfundi’s hadden dat door en sinds die tijd hameren ze alleen maar op dat tweede testament. Maar helaas, de basis van dat tweede testament ligt nog steeds bij het mensonterende eerste testament.

  Zoals ik eerder al aanhaalde: men is vrij om te geloven wat men wil, hoe dom en irrationeel het ook is. Maar vrijwaar anderen van die hobby.

  hugo van reijen [25] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [26] reageerde op deze reactie.

 21. @MMAP [24]:
  Inderdaad, maar laten wij niet vergeten dat in het leven van velen God een grote rol speelt en dat zijn onderstelde aanwezigheid troostrijk en lavend kan werken.

 22. @MMAP [24]: Helaas moet ik in herhalingen vallen. Probeert u eerst wat te kalmeren, lees daarna mijn eerdere comments nog eens door en tracht de vraag te beantwoorden waarom de meest vooraanstaande cultuur ooit (dat is de onze) in het christelijke Europa is ontstaan en nergens anders. Ik bestrijd niet dat er een heleboel onzin wordt uitgekraamd. Ik wil het christendom ook niet verdedigen. Ik wil graag begrijpen wat het verband is tussen het succes van de westerse wereld en het christendom. Want dat is er. Of denkt u dat het succes van Europa begonnen is met de Verlichting en daarmee de Franse Revolutie? Ik zou eerder willen argumenteren dat dit het begin van het einde heeft ingeluid.

 23. Wat ik daar nog aan kan toevoegen is dat bij het wegvallen van religie vaak een surrogaatreligie naar voren treedt. Je ziet dat heel sterk bij etatisten voor wie de staat de oplossing voor alle problemen is; en in al hun opmerkingen en denken klinkt door dat de staat goed is. De staat zorgt voor je. De staat maakt recht wat krom is. Op eenzelfde manier zie je bij libertariers vaak het omgekeerde gebeuren. De staat is het kwaad en pas als de staat, zoniet afgeschaft, dan toch wel heel serieus verkleind is, dan zullen alle misstanden verdwijnen als sneeuw voor de zon.

  Gegeven het feit dat mensen nogal imperfecte, zondige wezens zijn, vaak gedreven door lust, macht of soms pure kwaadaardigheid (hier komt Augustinus weer), geven surrogaatreligies een nogal gesimplificeerde voorstelling van vaak uiterst complexe werkelijkheden. Ik heb regelmatig de indruk dat libertariers (ik noem mijzelf anarchist) zich eveneens hieraan bezondigen.

 24. Antwoord op de vragen.
  God heeft zelf de zwaartekracht geintroduceerd als “bindmiddel” in onze fysica, dus waarom zou hij zoiets fundamenteels buiten werking stellen?
  En vooral, waarom zou hij dat doen voor mensen die hij een vliegtuig liet betreden waarvan ie de motor (liet) saboteren opdat ze zouden neerstorten, hetzij om henzelf te straffen, dan wel om nabestaanden te straffen, al dan niet voor iets wat ze mispeuterden in hun vorige leven waardoor ze nu een rotleven verdienen met bv. het verlies van een echgenoot of kind als 1 van de ingredienten uit hun straf.

  Goed, zo kan ik de andere punten ook wel bespreken.
  Overigens voor de goede orde: ik ben agnosticus (oftewel ik poneer niets met zekerheid te weten), maar die een hoge waarschijnlijkheid toekent aan een metafyisch beeld met reincarnatie. Dat ben ik overigens geworden na eerst als agnosticus een uitgesproken hoge waarschijnlijkheid toe te kennen aan een atheistische visie.

  Maar goed, punt is dus: ik weet het niet met stellige zekerheid, maar … ik erken dat dan ook.
  M.i. heeft ook de geachte heer Van Reijen geen 100% waterdicht bewijs van zijn aannames, alleen praat/schrijft ie dus alsof hij het wel allemaal wist.
  Zo is er bv. de aanname dat een pasgeboren baby per definitie onschuldig zou zijn. Oh ja? En wat nou als het de reincarnatie van een oorlogsmisdadiger annex massamoordenaar betreft?

  Ik weet niet of dat zo is.
  Maar anderen evenmin, lijkt me zo.
  En dat is dus het punt: ik maak een inschatting van wat ik het meest waarschijnlijke vind, maar besefende dat ik niet over 100% onomstotelijk bewijs beschik, bouw ik toch nog enige reserve in in mijn gedachten en uitlatingen.

  hugo van reijen [30] reageerde op deze reactie.

 25. Toen het bijbelse geschreven werd wist men niet dat 6 perioden van 666 jaar na Abraham de bijbelse verzen 666 en 777 zoveel waarheid in zich zouden kennen.

  De verzen verhalen over versprijding aantallen beloften en dood.

  Vooral dat laatste beheerst de werelden.

  Gabriell was boodschapper in de voorvloedse tijd en hitste partijen tegen elkaar tot de dood volgt op.
  (Lees Henoch omtrent deze)
  Gabriell was er bij Maria wat hij met haar deed is te lezen bij YT “Maria hattet sex mit” een juiste vertaling overigens.
  Gabriell was bij Mohammed.
  Ieder weet wat met het volk van en uit jezus moet gebeuren.
  Gabriell betekend Welgeschapene.
  Was er niet een jaloers op de volmaakte mens Adam?
  Vond die zich niet veel beter dan dat manneke uit klei?
  Gabriell is Jibriel die Mohammed traumatiseerde en lijkend op de geest met de vele gezichten en namen waarmee hij de werelden tegen elkaar zou opzetten tot de dood volgt.

  Allemaal idiote verzonnen qwats van de bovenste rligieuze hemelse plank, hoe kan iemand hierin geloven?

  Door gewoon naar de wereld te kijken en dit nog eens door te lezen.

 26. @Scrutinizer [28]:
  “Zo is er bv. de aanname dat een pasgeboren baby per definitie onschuldig zou zijn. Oh ja? En wat nou als het de reincarnatie van een oorlogsmisdadiger annex massamoordenaar betreft?”
  Nemen gereincarneerden dan het strafblad over van de vorige persoon?
  In dat geval wordt de baby dus al met zonden geboren en kan blijkbaar meteen met Gods toorn geconfronteerd worden.

Comments are closed.