lampjePhilips heeft een intellectual property officer. Deze stelt nadat in december 2014 overeenstemming was bereikt met Nintendo over enkele patenten het volgende “It also shows the value of our extensive IP portfolio and our commitment to protect our significant investments in research & development”.

Philips en IP. Hoe is het ooit begonnen? De geschiedenis van ons bedrijfsleven is een ondergeschoven kindje. Wim Wennekens schrijft in zijn boek “de aartsvaders, grondleggers van het nederlandse bedrijfsleven”, het volgende:

De oprichting van Philips & Co in 1891 met als doel het fabriceeren van gloeilampen en andere electrotechnische artikelen benevens het handelen daarin, was geen zaak waarvan men eind negentiende eeuw nog opkeek. Ondanks verwoede juridische pogingen om de eigen octrooien te beschermen had de Edison Electric Light Company op dat moment al meer dan veertig concurrenten in de wereld.

Het lijkt er dus op dat Philips, die thans patenten met “intellectual property officers” verdedigt, gegrondvest is op het negeren van patenten. Dit wordt beweerd door Wim Wennekes, op pagina 287 van zijn boek stelt hij:

Aan octrooien van gevestigde gloeilamp fabrikanten hoefden beide onderzoekers zich niet te storen, want van 1869 tot 1910 genoten octrooien hier geen wettelijke bescherming en was het Koninkrijk der Nederlanden samen met Zwitserland een vrijplaats voor industriële namaak.

Op pagina 295 gaat dit verder:

Op technisch gebied boekte het bedrijf vooruitgang dankzij eigen vindingen en door nog altijd de octrooien van anderen te schenden.

Wat was het geval? General Electric had de moderne gloeilamp uitgevonden. Gloeilampen van getrokken wolfraamdraad geproduceerd waren superieur aan de koolstofdraad technologie. En dit was een gepatenteerde verbetering. Philips moest achter de nieuwe technologie komen of ze zou ten onder gaan.

In een van de zeldzame interviews, in de NRC van 31 maart 1916 vertelde Gerard openhartig over die strooptocht: Mijn broer Ton ging aanstonds naar Amerika toe om achter die nieuwe trucs te komen. 

Ik wil dit artikel niet gebruiken om Philips aan de schandpaal te nagelen. De vraag is echter in hoeverre octrooien daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Nog afgezien van de morele component.

Philips heeft jarenlang electrische scheerapparaten geproduceerd met roterende mesjes. Een principe beschermd met patenten. Wat is het effect hiervan? We zien overal in de electronica enorme vooruitgang. Het electrische scheerapparaat is een beetje de Trabant onder de electronische apparaten. Achtergebleven. Ondanks dat het gepatenteerd is of dankzij?

Door het werk van dhr Wennekes weten we in ieder geval 1 ding vrij zeker, Philips is er dankzij het negeren van patenten.

*********************************************************************************************

bron: Wim Wennekes De aartsvaders, de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, ISBN 90 254 0315 8

3 REACTIES

  1. Ik weet nog uit mijn studietijd dat Philips in Delft snorde naar leuke dingen die voor een octrooi in aanmerking kwamen. En die werden dan in de kast gelegd!

  2. @Hub Jongen [2]: nope, nog steeds geen argument voor.
    De kosten van een ander, hoeft tot gevolg te hebben dat mij iets verboden wordt. De ander zal dan moeten zorgen dat hij de kosten niet moet maken of anders moet opbrengen.

Comments are closed.