vnlReactie van Tweede Kamerlid J van Klaveren op het eerder verschenen artikel “Weg met VNL

Vooropgesteld dat VNL geen libertarische maar een klassiek-liberale partij is, geef ik graag een reactie op de persoon die het topic over VNL startte. Ik zal trachten zoveel mogelijk puntsgewijs de bezwaren aan te stippen.

Te beginnen met het persoonlijke (kritiek dat ondergetekende nooit blijk heeft gegeven van liberale/libertarische ideeën voordat hij met VNL begon). Al jaren geleden was ik actief op liberale sites als HVV. Bij gebrek aan beter begon ik daarnaast met mijn actieve bijdrage aan de politiek (als student) bij de VVD (nadat ik in Almere tevens een afdeling van de JOVD was begonnen).

Als student kwam ik veel bij de  ‘Edmund Burkestichting’ (de relatief bekende Nederlandse conservatieve denktank) waar in economisch opzicht een zeer liberale wind waaide. Werken van denkers als Von Mises, Hayek, maar ook Rothbard, passeerden (in onderling contact) regelmatig de revue en hebben mij ook in grote mate gevormd en geïnspireerd.

Ik verliet na enkele jaren de VVD voor Wilders. Voornamelijk vanwege de steeds linksere koers van de VVD op sociaal-economisch terrein en het gebrek aan visie op thema’s als immigratie en integratie/islam.

Mijn keuze voor Wilders was grotendeels gebaseerd op zijn pleidooi in het boekje ‘Kies voor vrijheid’ (uit 2006). Hij pleitte voor een vlaktaks, voor flexibilisering van de arbeidsmarkt, voor het breken van de macht van vakbonden en voor nationale soevereiniteit. Die lijn is altijd de mijne gebleven. Ook binnen de PVV. Daar die club echter steeds meer opschoof richting de SP slonk de vrije ruimte voor de rechts georiënteerde stroming binnen de organisatie.

Onder meer die neiging naar links bracht mij er uiteindelijk toe om een alternatief te vormen voor de VVD en PVV. Dit werd VNL.

Wij streven in essentie naar meer individuele vrijheid en dus een kleinere overheid.

De betreffende persoon die het topic startte heeft blijkbaar de doorrekening van ons fiscale verhaal niet grondig bestudeerd. Ik vind zijn  analyse dan ook beperkt van karakter. Het partijprogramma van VNL kent allereerst de meest vergaande en grootste belastingverlaging van alle in het parlement aanwezige fracties.

Omdat het programma een ‘boost’ moet vormen voor de algemene welvaart en wij bij deze kick-start willen dat iedereen er op vooruit gaat, zijn enkele bestaande regelingen in tact gelaten.

De vlaktaks blijft echter op 22,9% staan. De heeft het cpb zelf aangegeven en doorgerekend (kan men ook terugzien op de site). Wij buigen voor meer dan 90 miljard om. Letterlijk van overheid terug naar de burger

Daarnaast investeren wij inderdaad fors in de kerntaak van de staat: veiligheid.

De dienstplicht (zoals te lezen in de notitie: http://www.bontesvanklaveren.nl/voer-dienstplicht-opnieuw/, maar waar blijkbaar veel onduidelijkheid over bestaat) geldt echter alleen voor nationale taken (geen enkele dienstplichtige gaat dus op uitzending). Verder onderschrijven wij het militaire motto van de oud-president van de VS, Ronald Reagan, (vrede door kracht). Wij willen niemand aanvallen maar zijn van mening dat we ons moeten kunnen verdedigen. Afschrikking is dus (in NAVO-verband) noodzakelijk. We hebben ooit afgesproken 2% van ons bbp te besteden aan de verdediging van NAVO-partners. Nederland zit al jaren op 1,1%. Dat is parasiteren op je vrienden (in dit geval
Amerika en het Verenigd Koninkrijk).

Ook vormt de groeiende invloed van islamitische extremisten een grote zorg. Naast de linkse goegemeente bezuinigen ook partijen als de vvd en pvv op defensie en politie. Wij denken dat dat niet verstandig is.

Verder kan men (bij het dienstplicht-verhaal) bij principiële bezwaren kiezen om niet militair te dienen, maar via een betrekking bij de brandweer, in de zorg of bij de politie. Conform het Zwitserse model. Een prima constructie. In essentie is de dienstplicht ook (zoals die eind 19e eeuw in Amerika bestond) bedoeld om burgers weerbaar te maken tegen hun eigen overheid (die zich theoretisch tegen de bevolking kan keren).

De kosten van onze militaire ambities zijn 6 miljard. Onder andere te  bekostigen uit bezuinigingen op EU-afdrachten, sde+ (windmolens) en ontwikkelingshulp.

Daarnaast stemmen wij, itt andere ‘rechtse partijen’ niet steeds in bij iedere aantasting van de privacy. En mbt drugs hanteren wij het motto: soft op soft, hard op hard. Een prima vertrekpunt in de Nederlandse context.

Ook zijn wij de enige fractie die een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend  om de vrijheid van meningsuiting juist te vergroten.

Er is in Nederland maar één klassiek-liberale partij. En dat is VNL. Geen enkele partij snijdt objectief (volgens het cpb) zo fors in de overheid, geeft zoveel geld terug aan de burger, wil de vrijheid van meningsuiting vergroten en investeert in de klassieke kerntaken van de staat (verdediging van de grenzen en versterking van de krijgsmacht).

VNL is ten slotte een samenwerkingsverband aangegaan met UKIP van Farage en met Parti Populaire (een klassiek-liberale partij uit België) om ook op internationaal niveau te werken aan meer vrijheid.

VNL is een reëel alternatief voor vrijheidslievende lieden die pragmatisch politiek willen bedrijven en zichzelf niet gevangenhouden in dogmatiek.

Joram van Klaveren

11 REACTIES

 1. De persoon in kwestie was….Gale Boetticher*
  Via de zoekmachine geven de meeste resultaten links
  naar Breaking Bad te zien..
  Trouwens, via Italië en Griekenland krijgen we wel degelijk
  met dat IS-UITSCHOT te maken.
  Ze geven zich uit voor vluchteling(kuch) en komen zo(ook vanuit Lybië) de EU binnen.
  *Zie alinea 19 van het artikel.
  tinyurl.com

 2. Ondanks alle kritiekpunten van Gale. VNL lijkt me na de LP “the best of the rest” te zijn. Van alle fracties in de huidige Tweede Kamer komen ze het meest in de juiste richting. Ze geven zelf aan dat hun programma niet libertarisch is maar eerder klassiek liberaal.

  Ergens is dit iets dat ik hoopte. De samenleving zou de weg naar het anarcho kapitalisme best wel eens geleidelijk kunnen afleggen. Dus langs liberalisme, dan klassiek liberalisme en daarna minarchisme. Deze ontwikkeling vergt klassiek liberale en minarchistische partijen die zich naast de LP bevinden. Die ontwikkeling lijkt met de VNL voorzichtig in gang gezet te zijn. Vanuit die optiek is de komst van de VNL heel goed nieuws.

  Ik doe bewust geen uitspraken over ideologische zuiverheid. Vergeleken met de andere fracties echter hebben ze in ieder geval een deel van het licht gezien.

 3. Je kan van alles vinden over politieke partijen. Dit is de eerste keer dat ik een politieke partij bij monde van dhr. van Klaveren zie reageren op een topic op de VS. Hulde. Dat is het tonen van lef, betrokkenheid en opkomen voor je ideaal.

  Ik heb ook de VNL standpunten gelezen en kan niet anders dan concluderen dat VNL voor MIJ het dichtst bij MIJN beeld van een partij komt die mij zou kunnen vertegenwoordigen. Het zou nog beter worden als VNL en LP een keer bij elkaar gaan zitten en bespreken hoe zij een grotere massa kunnen aanspreken, immers laten we ook eerlijk naar elkaar zijn: Hoe goed de initiatieven ook zijn van de LP, het blijft een marginale partij die maar heel moeizaam groeit.

  Ik ben hier niet om zieltjes te winnen voor wie dan ook. Ik constateer alleen maar dat je altijd wel een stok kan vinden om een hond te slaan. Wees nou eens een keer positief en kijk eens naar de goede dingen van een partij. Kijk nou eens naar de kansen die zowel VNL als de LP bieden, maar wees niet dogmatisch door als een blinde achter 1 partij aan te lopen.

  Afgezien van het bovenstaande heb ik natuurlijk geen enkel recht van spreken, immers ik stem niet.

  Wees lief voor uw dierbaren

 4. Als we dan ook uit de euro, EU en de Nato stappen en ons aansluiten bij de vrijhandelsassociatie van de Euraziatische Handelsunie dan is het een echte klassiek-liberale partij waar iedereen op zou moeten stemmen. Hulde.

  Adam [6] reageerde op deze reactie.

 5. Dit artikel onderschrijft eigenlijk alleen maar de punten van Boeticher. VNL is net zo “klassiek liberaal” als de VVD “liberaal” is.
  Dit is inderdaad een neoconservatieve partij.
  Dienstplicht is slavernij !

 6. @Albert S. [4]:

  Van de VNL website
  “In onze buitenlandpolitiek staat de Trans-Atlantische relatie centraal. Washington en Londen zijn onze belangrijkste geopolitieke partners. Wij zijn pro-Israël.”

  Dus ik denk ’t niet.

  Sowieso. 2% naar defensie, en waarvoor dan…? Meedoen met de USA met de zoveelste ellendige terroristen kwekende oorlog?

  Ik ontdek weinig klassiek liberaals in de speerpunten behalve de lagere belasting
  http://www.vnl.nu/speerpunten/

  Een klassiek liberale partij zou bijvoorbeeld wat willen doen aan het economisch systeem. Het is prima dat mensen veel verdienen, maar alleen als ze zelf risico lopen. Dit geldt dus niet voor woningcorperatie- en bankdirecteuren. Hierover lees ik helemaal niks.

  Vermoedelijk wil VNL gewoon het Angelsaksische systeem, met een wat lagere inkomstenbelasting, maar met een bedrijfsleven waar alleen winst telt, en verliezen worden afgewenteld op het collectief en is er ook niet vies van om te helpen om de oorlogen hiervoor te voeren.

 7. Deze twee lieden hebben hun zetels gekaapt. Zij waren pionnen van Wilders, met wiens populariteit en standpunten zij hun zetels kregen. Op eigen houtje hadden zij beiden samen precies 0 zetels kunnen krijgen. Zijn dit mensen waaraan u uw stem zou toevertrouwen?
  Deze partij wilde NB een militaire “operatie” in de Oekraine (en mogelijk tegen Rusland” beginnen !!
  Nee echt een hele verbetering! Zelfs Pechtold wil lagere belastingen, dus dan kunt u daar beter op stemmen.
  Alles voor uw veiligheid.

 8. Geachte heer Van Klaveren,

  Allereerst: gewéldig sportief dat u het artikel van Gale op deze wijze oppakt en beantwoordt op deze site. Dat getuigt in ieder geval van een open vizier om meet “te strijden” en dat waardeer ik enorm.

  Echter, u schrijft onder meer:
  Wij streven in essentie naar meer individuele vrijheid en dus een kleinere overheid.
  Bij uw gestelde “logische gevolg” (DUS een kleinere overheid) Daar heb ik mijn bedenkingen over. Socialisme is ook voor individuele vrijheid, maar absoluut niet voor een kleinere overheid. Het een is niet het logische gevolg van het ander, lijkt mij.

  Verder zijn hierboven al wat reacties gegeven, waarbij onder andere de dienstplicht (= slavernij en bovendien mensen gedwongen opleiden tot huurmoordenaars) zéker op een libertarisch blog weinig volgelingen zal vinden, zoals ondergetekende.

  Maar laat de kritiek geenszins aanleiding zijn tot stoppen met reageren (of artikelen insturen) zijn. Nogmaals, uw moeite om hier te reageren middels uw artikel/brief is een geweldige start om een dialoog tussen libertarisme en politiek te starten.

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 9. Geachte heer Van Klaveren,

  Meer vrijheid door minder overheid is geweldig.
  Waarom bent u echter niet consequent?

  In het navolgende zal ik eerst enkele zaken uit uw artikel onder de loep nemen om vervolgens een alternatief te presenteren.

  Om te beginnen de vlaktaks.
  Die is er al, nl. de btw.
  Immers gezien elke verdiende euro, al dan niet met vertaging (desnoods pas door de volgende generatie na erfenis) ooit wordt uitgegeven, (maar men ook nu soms eerder verdiend, al dan niet geerft, geld uitgeeft) maakt het niet uit of men een vlaktaks heft bij het verdienen van het geld, dan wel bij het spenderen ervan.
  M.a.w. een vlaktaks hebben we al en daarbovenop nog eens een progressieve inkomstenbelasting.
  Wil u een vlaktaks. Prima, schaf gewoon de IB af.
  Bovendien gaf u aan privacy hoog in het vaandel te voeren. Geweldig. Zonder IB hoeft de staat ook niet te weten, wat iemand verdient, hoeveel ie erft, schenkt, als schenking ontvangt, aan rente, dividend of koerswinst incasseert etc. etc. de vragen worden niet meer jaarlijks gesteld en niet (via werkgevers, autodealers, banken, kredietkaartmaatschappijen en 101 ander onbezoldigde spionnen) geverifieerd.
  De mens betaalt dan niet alleen minder maar hoeft zich niet voordurend bespied te voelen.
  Het is bovendien een enorme besparing op werkingskosten als alleen nog maar de ca. 2 miljoen bedrijven en bedrijfjes btw moeten afdragen (ook geen winstbelasting en dividendbelasting meer uiteraard want dit is inkomen en dat wordt wel belast wanneer het t.z.t. geconsumeerd wordt) i.p.v. diezelfde bedrijven ook nog eens te belasten op winst (en dus je in hun kostenstructuur te moeten verdiepen) en daarbovenop nog eens alle 7 miljoen huishoudens te moeten controleren met veelal 2 salarissen + nog schenkingen, erfenissen, ontvangen rentes, dividenden etc. etc.
  Als u consistent bent en alleen maar een vlaktaks van 23% wil, dan ben ik blij met deze stap in de goede richting.
  Want dat betekent dat u de btw behoudt (of licht verhoogd immers nu is 100/123 niet hetzelfde als 77/100) maar dat daarvoor ALLE ander belastingen worden afgeschaft.
  Dat is voorwaar een kwantumsprong voorwaarts t.o.v. de huidige status quo.
  Maar het kan beter. Zie verder.

  Uw pleidooi voor dwangarbeid is zeer onlibertarisch maar dat hebben anderen reeds aangekaart dus daar ga ik verder niet op in.

  De Nato is een club die ofwel opgeheven dient te worden, ofwel hervormd tot een verdedigingsalliantie van het eigen grondgebied en niet een club die overal ter wereld haat tegen de eigen lidstaten gaat aanwakkeren door er de boel plat te bombarderen.
  Gezien hervormen vermoedelijk onbegonnen werk is (alsof men naar NL zou luisteren), kan men er best gewoon uitstappen en u zal zien: goed voorbeeld doet volgen. Van zodra 1 schaap over de dam is, …
  Als die Nato dan uit mekaar valt kan men opnieuw partnerschappen aangaan met bv. Belgie en wellicht enkele andere landen maar alleen voor DEfensie, niet voor OFfensie.

  6 miljard extra is dus nergens voor nodig.
  In tegendeel zelfs, als we de kosten van buitenlandse missies schrappen kan het defensiebudget zelfs for omlaag.

  Goed is dat u o.a. ontwikkelingshulp afschaft, immers het is niet aan de staat om sinterklaas te spelen met andermans geld en dan nog zonder dat de slachoffers van deze roof kunnen beslissen aan wie het besteed wordt. Als burgers graag de bankrekeningen van Afrikaanse diktators willen spekken, kunnen ze dat tenslotte ook zelf.

  Maar als klassiek liberaal die zelfs Mises, Rothbart en co gelezen zou hebben, weet u natuurlijk dat de vrije markt alles beter kan dan de centrale planners. Dus kan men zowat alles privatiseren inclusief zorg en onderwijs en entertainment (waar cultuur zoals musea, concerten etc. ook gewoon onder valt).
  En nu komen we dus aan dat belastangtarief waarvan ik beweerde dat 23% vlaktaks weliswaar een aardige sprong voorwaarts zou zijn, doch in feite nog steeds onacceptabel hoog.

  Immers, idealiter leefden we in een anarchokapitalistische wereld, totaal zonder overheid. Maar … zolang de buurlanden hun overheid (en leger) niet opheffen, leven we de facto in een land dat grenzen heeft, of we dat nu willen of niet.

  Defensie (lees: de burger beschermen tegen gevaar van buitenaf) blijft dan ook een overheidstaak. Wat mij betreft mag dit aangevuld worden met justitie (lees: de burger beschermen tegen zijn medeburger). En that’s it. Politiekorpsen kunnen dus geprivatiseerd worden en met mekaar gaan concurreren.

  Ook (lagere) rechtbanken zouden geprivatiseerd worden. Het enige wat in overheidshanden blijft is een hof van cassatie/grondwettelijk hof (met overigens een herschreven grondwet van vermoedelijk slechts 2 artikels die het NAP goed geformuleerd weergeven).

  Maar dit hoeft geen belastinggeld te kosten immers de verliezende partij cq. diens verzekeraar, draait op voor de kosten.

  Het leger dan.
  Wat beschermt dat nou eigenlijk?
  Wel, i.g.v. (dreigende) oorlog, kunnen mensen hun lijf en leden redden door te vluchten. Bezittingen kunnen ze meenemen of overboeken naar het buitenland. M.a.w. roerend vermogen hoeft door een leger niet beschermd te worden.
  Onroerende zaken daarentegen wel.
  Probeer maar eens je villa aan de prijs van vorig jaar te verkopen als bv. Duitsland Polen al zou hebben aangevallen en te kennen geeft dat NL het volgende land is.
  M.a.w. wat een leger doet is de onroerende zaken op het grondgebied beschermen. Fysiek, dan wel de aantrekkelijkheid ervan (een als veilig gepercipieerde locatie).

  DE grondslag voor het defensiebudget zou dan ook zijn een onroerende zaak belasting van ca. 0,2%.
  Meer niet? Neen.
  Reken maar eens wat dat oplevert en zet dat af tegen het huidige defensiebudget verminderd met de kosten van buitenlandse missies en u zal zien dat we er al zijn.

  M.a.w. in mijn minarchie (tot de wereld ooit een AK paradijs is in sint juttemis), zijn er maar 2 staatstaken: eentje die zelfbedruipend is en eentje die gefinancierd wordt uit een minimale OZ belasting, die lager ligt dan de huidige.

  En uiteraard is er vrij wapenbezit, maar niet zomaar vrij wapengebruik. Het gebruik wordt ingeperkt door de restricties van het NAP.
  Maar dit vrije wapenbezit zal de burger veel weerbaarder maken tegen criminelen en tegen zowel de binnenlandse als buitenlandse overheid. Zelfs zonder tanks etc. zal een buitenlandse heerser wel 2 keer nadenken om NL te willen veroveren als er 16 miljoen gewapende burgers wonen.
  Probeer die maar eens te onderwerpen en te belasten (want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om). Zal bovendien ook extra moeilijk zijn als je niet gewoon bestaande staatsstructuren kunt overnemen: als je geen administratie hebt waaruit blijkt, wie waar woont, hoeveel verdient, uitgeeft, erft, schenkt, rente ontvangt al dan niet op buitenlandse rekeningen etc.
  Een z.g.a. belastingvrije minarchie is erg onaantrekkelijk om aante vallen omdat ze eerst moeilijk te veroveren is en vervolgens je ze niet makkelijk kan uitzuigen.

  Zo, denk daar maar eens over na.

 10. @MMAP [8]:
  Juist MMAP. De dialoog tussen VNL en Libertarisme kan zeer nuttig zijn.
  Om dit constructief (voor beide) te doen zijn, is nodig een open houding waarin elk punt zo objectief mogelijk moet worden besproken.
  Het kan productief werken als iemand (Gale ??) de hierboven genoemde libertarische bezwaarpunten eens op een rijtje zet en nummert van 1 – …(??) en dan te proberen punt voor punt te bespreken.
  Anders is er het gevaar dat het een eindeloos vage discussie wordt.

  Zelf vind ik die dienstplicht een heikel punt. Jonge mensen dwingen om “het vaderland te dienen” is wel helemaal in strijd met NAP. (Om maar een duidelijk punt te pakken) Dit onderwerp is mogelijk een nieuw artikel met discussiedraad waard.

 11. Prima stuk. Ik kan mij als klassiek-liberaal wel vinden in meer geld naar defensie en veiligheid, omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is; het moet verdedigd worden.

Comments are closed.