hoppe theory socialism and capitaismWe hebben het geregeld over socialisme versus kapitalisme. Iedereen lijkt er zijn eigen definitie op na te houden. Zo wordt de huidige maatschappij door de meerderheid van de mensen betiteld als kapitalistisch. Ik wil in dit en volgende artikelen de begrippen beter begrenzen en tevens nader ingaan op de verschillende vormen van socialisme. De mate waarin een maatschappij socialistisch is, is de mate waarin men eigendomsrechten schendt. Het kan zover gaan als het voormalige oostblok communisme waar de productiemiddelen aan de staat toebehoorden. Het kan ook een vorm zijn waarin de productiemiddelen nog grotendeels in handen zijn van de prive sector. Maar waar de staat ingrijpt met belastingheffing en zo tot herverdeling komt.

Het kernpunt is de mate waarin eigendom gerespecteerd wordt. Kapitalisme respecteert prive eigendom en is gebaseerd op vrijwillige onderlinge transacties.

Het niet erkennen van prive eigendom heeft als gevolg dat de mensen zich minder zullen inspannen om goederen te produceren. De grote winst valt in een dergelijke maatschappij te behalen in het politieke domein en daar zullen talentvolle mensen zich ontplooien. Aangezien men zich minder inspant en politici over het algemeen geen goede bedrijfsvoerders zijn, zal de mate van welvaart zich aanpassen aan de gewijzigde verhoudingen. Meer respect voor eigendomsrechten is meer welvaart. Ondernemers scheppen welvaart beter dan politici en ambtenaren dat doen. Ondernemers zullen zich minder inspannen in gebieden waar ze niet de vruchten mogen plukken.

Socialisme aldus gedefinieerd gaat ver terug in de tijd. Marx is slechts een recente loot aan de stam van de schenders van prive eigendom. In het feodale Europa was voor de bevolking ook nauwelijks sprake van eigendomsrecht. Hele landstreken vielen onder een feodaal heerser en later onder een monarch die min of meer kon doen en laten wat hij wou. Hij kon belastingen innen, de bevolking soms gedwongen te werk stellen en in uitzonderlijke gevallen zelfs het recht van prime nocte eisen.

Aan de randen van de macht, daar waar de macht van de feodale heersers het zwakste was, daar kwam in de middeleeuwen economische groei. De feodale heersers in Italie waren te versnipperd om tegengas te geven aan de nieuwe handelsklasse. In Vlaanderen kwam er economische bloei, en de hanze wist zich op te richten. De handelaren wisten hier voet aan de grond te krijgen en rijkdommen te vergaren. Daar waar de feodale heersers de handelaren het meeste met rust lieten leek de grootste bloei te ontstaan.

Pas aan het einde van de 18-de eeuw kwamen er succesvolle opstanden tegen de eeuwenoude macht structuur. Resulterende in een enorme bloeitijd waarin wetenschap en economie groeiden als nooit tevoren. Tussen 1800 en 1850 is een economisch en wetenschappelijke basis gelegd voor de huidige maatschappij. Dit thans door velen verketterde tijdperk met zijn industriele revolutie bracht banen en rijkdommen. Voor meer dan alleen de elite. Het was een bloeitijd van het kapitalisme. De armen van het platteland stroomden naar de stad om daar beter betaalde banen te krijgen dan op het platteland beschikbaar was.

Hierna nam de centrale macht weer toe en werden we steeds socialistischer. Socialisme gedefinieerd op het haar kenmerkende onderscheid van het ontkennen van privaat eigendom gaat dus langer terug dan we denken en heeft dus meer smaken dan we voor mogelijk houden.

Of het doel van het afnemen van eigendommen nu totale gelijkheid is (communisme), gelijkheid van uitkomsten (socialisme volgens de definitie die velen aanhouden), gelijkheid van kansen (ook socialisme) of een systeem waarbij de bestaande status quo in een samenleving wordt behouden (conservatisme) of dat alles ten goede komt aan de heerser (feodalisme, monarchisme) het maakt niet uit. De keuze is steeds de mate waarin men eigendomsrechten beschermt. Kapitalisme doet dat, de andere vormen niet. Er is dus een tegenstelling tussen erkennen van eigendomsrechten (kapitalisme) en maatschappij vormen die dat niet doen (door mij in deze voor het doel van dit artikel en enige volgende op een hoop gegooid onder de noemer socialisme).

Dit artikel en mogelijk enige toekomstige zijn gebaseerd op het boek “A Theory of Socialism and Capitalism” van Hans Hermann Hoppe.

Socialisme is een maatschappijvorm waarbij beheersing over schaarse middelen niet langer exclusief bij de oorspronkelijke verkrijgers ligt. Of bij degenen die eigenaar zijn geworden via een vrijwillige contractuele relatie met een voorgaande rechtmatige eigenaar. Hoe beperkt ook, inbreuk maken op het volledige eigendomsrecht door derden is niet kapitalistisch en wordt aldus door Hoppe, en in deze serie ook door mij, betiteld als socialisme.

24 REACTIES

 1. Wat we tegenwoordig steeds meer zien is niet zozeer het afpakken van eigendom maar veel meer het indirect beschikken erover via toezicht en regulering. Het is dan nog wel jouw eigendom, maar de overheid bepaalt wat je er wel en niet mee mag doen. Terwijl, normaal gesproken, de keuzevrijheid hoe je eigendom aan te wenden zo ongeveer in de definitie van eigendom zit opgesloten.

  Overigens denk ik dat je de middeleeuwen te duister schildert. Het was een behoorlijk welvarende periode. Met name de late middeleeuwen. De vroege middeleeuwen (500 – 100) hebben mogelijk helemaal nooit bestaan.

  Naam * [3] reageerde op deze reactie.

 2. “Kapitalisme” is als begrip dood. Het staat bij de meeste mensen voor hebzucht, machtsmisbruik en onrecht en dat krijg je er niet meer uit (denk ik). Of dat nou terecht is of niet. Je kan beter een nieuwe naam bedenken dan mensen overtuigen van de ‘juiste’ definitie van kapitalisme.

  @Keinstein [1]:
  Weet je toevallig meer over die niet bestaande vroege-middeleeuwen? (linkjes o.i.d.) Ik hoorde/las een tijd geleden een verhaal dat die hele periode een vervalsing zou zijn en de huidige tijdrekening ook.

  Keinstein [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Hijseenberg [2]:
  Een probleem op dit terrein is dat alle mensen anders zijn, en dat er heel veel -ismen zijn:nationalisme, corporatisme, neo-liberalisme, nazism, racism,classic liberalisme etc etc.

  Voor het gemak zou je kunnen zeggen:
  –socialisme wil prive eigendom afschaffen en alles van de staat, van “ons allen” maken.
  –Fascisme laat (op papier) iedereen zijn ” eigendom” houden, maar de staat bepaalt alles: hoe je het mag maken, met wie, waar, wat je ermee mag doen enz.

 4. @Naam * [3]: Zeker, dat is de fantoomtijd hypothese van Heribert Ilig, een Duitse systeemanalist/historicus die beweert dat de periode van pakweg 600 tot 900 nooit heeft bestaan en achteraf geinjecteerd is in de geschiedenis. Het is de moeder van alle samenzweringstheorieen.

  Argumenten zijn ten eerste dat er eigenlijk geen archeologisch materiaal wordt gevonden uit die periode. Geen kerken, geen huizen, geen begraafplaatsen. Niets. Vandaar dat deze periode de donkere middeleeuwen wordt genoemd. Zo donker dat je je mag afvragen of ze uberhaupt wel bestaan heeft. Ook bouwstijlen, pottenbakstijlen en dergelijke van 600 sluiten naadloos aan op die van 900 alsof er geen verandering in smaak, kennis of ervaring is geweest gedurende 300 jaar.

  Bovendien is in oktober 1582 de Gregoriaanse kalender geintroduceerd om de fouten in de Juliaanse kalender te corrigeren. Daarvoor zouden 13 dagen extra ingevoegd moeten worden. waarbij elke dag ongeveer een eeuw corrigeert. Er bleken slechts 10 correctiedagen nodig te zijn waardoor er blijkbaar 3 eeuwen kwijt zijn.

  Omdat in die tijd eigenlijk alleen de monniken konden lezen en schrijven is het niet onmogelijk dat een aantal eeuwen zijn toegevoegd waarbij uiteraard de geschiedschrijving in het voordeel van de samenzwerende partijen is uitgevallen. Zo zijn de eigendomsrechten van het Vaticaan nogal onduidelijk. Ook de figuur van Karel de Grote en eigenlijk de hele Karolingische dynastie is nogal vaag. Eigenlijk komt alles wat we weten van Karel de Grote uit de biografie van een monnik genaamd: Einhardt en zijn vertellingen zijn zo fantastisch dat ze zelfs voor Game of Thrones ongeloofwaardig zouden zijn. De Karel de Grote die daar wordt gepresenteerd heeft nooit geleefd.

  Het lijkt me niet onmogelijk. Het zou o.a. verklaren waarom de kruistochten zo lang op zich lieten wachten na de veroveringsgolven van islam (niet dus).

  Illig’s boeken zijn alleen in het Duits verkrijgbaar. Ik heb er 2 gelezen en het is interessant.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_time_hypothesis

  Naam * [14] reageerde op deze reactie.

 5. Ik vind de hypothese van die ontbrekende middeleeuwen wel interessant eigenlijk. Die zouden dus nooit hebben bestaan. Ondersteuning van de hypothese zou moeten volgen uit het feit dat er geen artefacten of geschriften uit die tijd zijn. Er zouden extra eeuwen zijn toegevoegd door de kerk van Rome.
  Begrijp ik het zo goed ?

  Ik heb daar toch wat tegenwerpingen tegen. Er zijn wel artefacten en geschriften uit die tijd. Dat de kerk dit dus erkent zegt niet zoveel, maar ook de wetenschap erkent dit. Ik noem er een paar voor u.

  1 – De Bonifatiuslegende. U weet wel, die geestelijke die bij Dokkum werd vermoord. Dat zou plaats hebben gevonden in de genoemde periode.
  2 – Een van de oudste geschriften uit de provincie Drenthe stamt uit die periode. Ene Theodgrim uit de gouw Ten Arlo (onduidelijk is of daarmee het huidige Tynaarlo of Taarlo werd bedoeld) schonk goederen en bezittingen dat hij had gekregen van Ricfrid aan het klooster Werden.
  3 – Er is ook de Dorestad legende. Dorestad beleefde zijn bloeitijd in die periode. Bij opgravingen bij het huidige Wijk bij Duurstede werd een nederzetting uit die tijd ontdekt waarvan men geloofd dat het Dorestad is. Er zijn daarbij heel wat artefacten ontdekt en men heeft de nederzetting heel goed kunnen reconstrueren.
  4 – Bodemvondsten. Er zijn toch heel wat munten gevonden, geslagen onder gezag van Keizer Karel de Grote ? Ook in Dorestad werden munten geslagen die zijn teruggevonden van de Baltische staten tot aan het middellandse zeegebied aan toe.

  Hoe vallen die vier punten dan te verklaren als ze plaatsgevonden zouden hebben in een niet bestaande periode ?

  Keinstein [7] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Marcel [6]: Ik begrijp dat koostofdatering lang niet altijd even betrouwbaar is en een flinke foutmarge heeft waardoor een item net binnen of net buiten het genoemde fantoomtijd gebied kan vallen. Daarnaast zijn er geschreven bronnen, maar die zijn eveneens vaak onbetrouwbaar. Uitspraken over gebeurtenissen in het verre verleden worden wel vaker gemaakt op flinterdun bewijsmateriaal. Zowel van de geaccepteerde geschiedschrijving als van contraire varianten. En er wordt echt heel erg weinig gevonden uit die periode terwijl zeker Europa toch aardig omgewoeld is inmiddels. Er schijnt daarom ook een neiging te bestaan om gebeurtenissen in de genoemde periode te plaatsen om toch maar wat te hebben. Zo ook bv het Ierse Book of Kells of de kathedraal van Aken. Maar daar valt nog wel het een en ander op af te dingen.

 7. @Marcel [6]: Overigens stelt Illig, omdat het een enorme onderneming moet zijn geweest, dat de tijdsinjectie een samenwerking is geweest tussen de Roomse Kerk, de Byzantijnse keizer, de Sultan en Otto III van het Heilige Roomse Rijk. Anderen zeggen weer dat er een klimaatcatastrofe moet zijn geweest om het gebrek aan archeologisch materiaal te verklaren. Niet dat daar wat van terug te vinden is.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Marcel [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [9]: Wel, in het door jou gelinkte wiki-artikel onder de kop calibratie door jaarringen staat “De enige methode die vandaag (2013) in principe in staat is om echt het jaartal te achterhalen is als er een stuk hout is met voldoende jaarringen (50-60) die exact bij de standaard gepast kunnen worden. Voor een dergelijke dendrochronologische datering ontbreekt echter vaak het daartoe geschikte hout. Dat geldt vooral voor het Romeinse rijk. Uit de tijd van 500 v.Chr. tot 500 na Chr. is in het gebied van dat rijk bitter weinig hout te vinden.” Nu begint de fantoomtijd net na de val van het Romeinse rijk, maar toch.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 9. Beste Keinstein [10]: Gelukkig is dat dus niet van toepassing als je de periode van de vroege middeleeuwen – waar we het hier over hebben – beoordeelt. De 300 jaarringen van de dendrochronologie kan je niet onder het vloerkleed vegen, ze zijn er. Pas in de voorgaande periode wordt het mogelijk lastig. Er is dus wel degelijk een bewijs. Alleen ontbreekt het dendrochronologische bewijs voor een deel van het Romeinse Rijk. Be my guest. En bewijs dat Rome niet bestaat…… De vroege middeleeuwen lijken wel te bestaan…

  Vergeef me mijn lichtelijke sarcasme, en overtuig me van mijn beperking. Ik heb van deze stelling, het niet bestaan van jaartal 600 tot 900 nog niet eerder vernomen, vind het een intellectueel uitdagende stelling, maar die lijkt me toch niet juist. Mede gezien de dendrochronologie.

 10. re. Ondernemers scheppen welvaart beter dan politici en ambtenaren dat doen.

  Ik zou graag een voorbeeld horen waarin politici en ambtenaren überhaubt enige vorm van “duurzame” welvaart creëren voor een ander. Volgens mij kan een parasiet dat per definitie niet.

  Individualist [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Keinstein [8]:

  Beste Keinstein.
  Ik neem uw theorie serieus omdat u haar zelf ook omschrijft als een hypothese. Ik zou er graag meer over willen weten. De 4 punten die ik eerder aanhaalde zouden best waar gebeurd kunnen zijn, echter zouden ze dan verkeerd gedateerd zijn. Hier vind u een afbeelding van een munt die geslagen is in Dorestad. Er stond destijds nog geen jaartal op de munten zoals nu. Wat de munten toen al hadden en nu nog is een uniek muntmeestersteken. Elke muntmeester gebruikt op alle munten hetzelfde teken zolang hij verantwoordelijk is voor het slaan ervan.
  http://www.thuisinbrabant.nl/beeld/verhalen/_800/31200-2.jpg
  Op de munt in de afbeelding staat het muntmeestersteken van ene Madelinus. Die was muntmeester in Dorestad tussen 625 en 650 A.D. DUS moet die munt daar geslagen zijn in die periode.

  Als er dus later 300 jaar TOEgevoegd zijn dan zou hij dus pas tussen 925 en 950 A.D. geslagen zijn.

  Van C14 datering wist ik al dat de foutmarge toeneemt naarmate het monster ouder is, maar voor de periode waar we het hier over hebben werkt dit nog goed genoeg.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/C14-datering

  Maar mensen die het over klimaatcatastrofen hebben die geloof ik simpelweg niet. Die bestaan namelijk niet. Niet gelijk “klimaatontkenner” roepen. Ik ontken niet dat het klimaat bestaat en ik ontken ook niet dat het veranderd. Het klimaat veranderd namelijk al 4,5 miljard jaar en mijn hypothese is dat het dat ook nog wel 4,5 miljard zal blijven doen. Tenzij het IPCC even aan de klimaatthermostaat draait en het klimaat stabilaseert op het niveau van 1850 A.D.
  Dat men dat zou kunnen is zowiezo al totaal ongeloofwaardig, om niet te zeggen megalomaan en hovaardig. Dat minister Kamp u en mij even 100 miljard euro uit de zak klopt in een epische poging om het toch te proberen is natuurlijk gewoon oplichting gecombineerd met een stevig potje corruptie. Zijn kop zou letterlijk moeten rollen voor de grootste misdaad sinds de geschreven geschiedenis, maar verzuipen in kokende olie mag voor mij ook.

  Klimaat catastrofe, man hou op. De aarde is zeer koud geweest waarin het poolijs zich uitstrekte tot ver in Nederland. Dat is niet fataal geweest voor de natuur of de planeet. En er zijn warmere perioden geweest waarin de polen inderdaad geheel ijsvrij geweest zijn en er dennebomen groeiden op gedeelten van de planeet waar het ijs nu nog kilometers dik ligt.

  En er zijn inderdaad massa extincties geweest. Wat daar de oorzaak van was is vaak onduidelijk, alleen van de meteorietinslag 65 miljoen jaar weten we zo goed als zeker dat die er een triggerde. Maar zijn ook periodes geweest waarin de soortenrijkdom explodeerde.

  Weet u wat volgens mij pas catastrofaal zou zijn ? Als morgen de globale temperatuur stijgt met 15 graden, de polen binnen een maand smelten en de zeespiegel met 58 meter stijgt. En de eerste nieuwe diersoorten binnen een jaar gevonden worden.

  Ik geloof er niets van dat de mensheid dan uit zou sterven of dat de planeet zou vergaan. De catastrofe zou eruit bestaan dat alle overgebleven mensen dan allemaal tegelijk beginnen te zwatelen over kwetsbare ecosystemen, zielige diertjes, en dat we die allemaal kunnen redden door € 250,- per maand te betalen en als u niet betaald dan krijgt u de politie op uw dak. Dat zou pas een ramp zijn. Sorry voor deze rant.

  Nu dan, het artikel ging over socialisme versus kapitalisme, maar in de reacties kregen we het over 300 toegevoegde jaren waarna uit met die modieuze klimaatcatastrofe op de proppen kwam.

  Ik verontschuldig me bij de auteur van het artikel voor het zover offtopic gaan.

  Keinstein [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Keinstein [5]:

  Bedankt voor de uitleg. Ik ga mij er eens meer in verdiepen. Want ik geloof wel dat geschiedenis regelmatig is herschreven om aan de politeke correctheid van het moment te voldoen.

  Wat mij opviel aan geschiedenis op school was de enorme gedetaileerdheid over de Oudheid en de late middeleeuwen en periodes daarna. En door die vroege middeleeuwen werd snel doorheen gewerkt met betrekkelijk vage verhalen over Karel de Grote, Franken, Noormannen, ridders en feodalisme.

 13. @Marcel [13]: Ook ik moet mij verontschuldigen voor het off-topic gaan. Toch even een antwoord. Kijk, als je op massieve schaal geschiedenis gaat toevoegen, dan maak je ook wat fysiek bewijsmateriaal zoals een paar munten slaan met een jaartal of een meesterteken erop. Dat kan ik nog wel begrijpen. Om echt te weten of die munt uit die tijd stamt, zul je dan toch de dendrochronologie moeten gebruiken waarbij het probleem is dat je wel jaarringen kunt tellen en dan kunt concluderen dat die boom 1000 jaar oud is. Toch weet je dan nog niet in welke tijd mensen toen leefden. Je moet daarom een heleboel informatie gaan combineren en ik begrijp dat je minstens 50 bomen per jaartal (decennium of zo) nodig hebt om tot een betrouwbare uitspraak te komen. Voor het Romeinse Rijk zijn die er vaak niet meer. Maar ook voor de periode voor het jaar 1000 is dat vaak heel moeizaam. Met minder betrouwbare conclusies als gevolg. Verder is de kern van de hypothese dat er 300 jaar verdwenen zijn. De belangrijkste verdachte is de periode tussen 500 en 1000. Het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat het geen aaneengesloten periode betreft die ingevoegd is. Feit blijft dat er vanwege de afwezigheid van archeologische vondsten eigenlijk geen menselijke activiteit heeft plaatsgevonden in die tijd. Waarna het rond 900 plotseling weer begint. Dat is ook niet erg geloofwaardig.

 14. @WijRos [12]:

  Dat kunnen ze niet. ALLES dat ze uitgeven is uit de productieve sector gekomen, en wordt dus slechts in een andere directie gedrukt, maar “creëert” dus niets. Sterker, omdat de overheid geen motivatie heeft om deze middelen zo efficiënt en productief mogelijk in te zetten (want zij hebben reden om te denken aan productiviteit), is het inzetten van die middelen altijd minder vastgebonden aan de wetten van vraag en aanbod. De wetten van vraag en aanbod zijn het die de economie stimuleren. Je kunt immers als overheid de economie proberen te stimuleren door paardenkoetsen te laten produceren, maar als niemand daar behoefte naar heeft, zal dit weinig opleveren. Maar de overheid verliest hier niets bij want het was toch hun geld niet. Mensen die hun EIGEN geld investeren, zullen dit doen voor producten of diensten waar wel vraag naar is, en wat de economie dus wel stimuleert. Omdat zij hier zelf geld bij verdienen.

  Daarbij komt ook nog eens dat de overheid die middelen uit de productieve sector halen en deze her-distribueren, zelf een percentage daarvan in hun eigen zak steken (en dat van andere ambtenaars). Er blijft dus per definitie minder van deze middelen over dan als deze middelen gewoon bij de productieve sector blijven.

  Dit alles wordt ook omschreven als “Dat (van de gevolgen) wat wordt gezien; en dat wat niet wordt gezien.” Ook wel de Kapotte Ruit drogredenering genoemd.
  Voorstanders van “economische stimulatie” door de overheid ZIEN op welke manier de overheid de economie “stimuleert”, maar kunnen niet zien op welke manier deze hierdoor niet meer kan worden gestimuleerd (door de productieve sector dat veel meer weet van lokale omstandigheden, van werkelijke vraag en aanbod, van de efficiënte inzet van financiële middelen voor investeringen etc.)

 15. Dit lijkt me ongeloofwaardig.
  Stel dat men dat vandaag zou willen proberen.
  Dan zou men bv. op oudejaar afscheid nemen van 2015 en we zouden dan 2316 verwelkomen. En dat zou niemand opvallen? Of iedereen zou dat zomaar best vinden?
  OK, ik weet dat a) de wereld toen veel minder zielen telde en b) slechts een fractie ervan geletterd was, maar toch lijkt het me moeilijk te realiseren.
  Zelfs als er in Europa toen maar 50 miljoen mensen leefden er er maar 1 miljoen konden lezen en schrijven, dan nog moeten er ergens sporen van verbazing of protest te vinden zijn of ueberhapt van interne verordening. Dat de paus bv. de bischoppen de opdracht geeft voortaan 300 jaar extra op de teller te schrijven.
  Het is zoiets als ons Y2k drama maar dan zonder computers, maar god wat heeft die datumaanpassing wat voeten in de aarde gehad.
  Welnu, ik weiger te geloven dat zoiets geen sporen zou nalaten.
  Probeer je gewoon heel concreet de vraag te stellen wanneer men dat gedaan zou hebben en hoe men tewerk zou zijn gegaan als men bv. in 600 ineens zegt 900.
  Neen, dan zou er vast wel ergens een recalcitrante stam zijn die niet meedeed.
  Goed, zulke afvalligen kan men dan uitmoorden zoals de katharen maar wat met andere beschavingen?
  Hebben de Arabieren geen geschiedschrijving waaruit blijkt wanner -in hun jaarrekening- bepaalde gebeuertenissen plaatsvonden? Denk aan huwelijken, oorlogen, infrastructuurprojecten, of grote transacties of handelsroutes die geopend werden? Desnoods wanneer ze schrijven over derden?
  Als zij schrijven over deze of gene Chinese keizer en wij ook, hoe zit het dan met de jaartallen etc.
  Goed, ik weet het ook niet, maar het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat zoiets zou kunnen: 300 jaar injecteren? Zonder dat dit bij ons of elders sporen van fraude nalaat?
  Moeilijk te geloven.

  Keinstein [19] reageerde op deze reactie.

 16. Socialisme is dus diefstal en een schending van het geboorterecht.
  Het is gelegaliseerd, dat dan weer wel.
  Maar ondanks die vermomming stinkt het naar bederf.

 17. @Scrutinizer [17]: Het waren wel andere tijden. Naast wijdverbreid analfabetisme hadden mensen niet eens een klok, laat staan dat ze wisten welke dag het was; of maand; of jaar. Constantijn VII heeft bv de Byzantijnse geschiedenis laten herschrijven. Ook is er in Constantinopel, toendertijd het centrum van de wereld, gedurende 300 jaar niets gebouwd. Arabische geschiedschrijving van die tijd is zo mogelijk in nog meer nevelen gehuld als de onze. Hoe de veroveringstochten van islam hebben kunnen plaatsvinden tegen de gigantische overmacht van Perzen, Byzantijnen en Egyptenaren is nog altijd onduidelijk.

  Scrutinizer [21] reageerde op deze reactie.

 18. Geschiedvervalsing is van alle tijden en gebeurt gewoon om je heen. Kijk maar eens hoe Mark Rutte’s pedokabinet de waarheid rond vlucht MH17 in de doofpot probeert te krijgen. En dat is maar een klein detail in de geschiedenis.

 19. @Keinstein [19]: Tja, maar dan nog:
  Als er maar 1% uit 50 miljoen kon lezen of schrijven, praten we nog steeds over 500.000 mensen.
  En zelfs als ze niet wisten welke dag het was, als sommigen van die 1% ineens zien dat op een nieuwe kerk of kasteel of rechtbank of whatever plots A.D. CM werd gebeiteld i.p.v. A.D. DC, dan zouden die toch in de gaten moeten hebben dat er iets niet pluis is.
  Stel je eens voor dat men morgen op een nieuw gemeentehuis vrolijk 2315 beitelt of MMCCCXV.
  En dit dus doorheen heel Europa…
  En nergens zijn er omzendbrieven terug te vinden waarin van bovenaf de opdracht wordt gegeven aan kerkelijke of wereldlijke locale besturen om voortaan de nieuwe datuem te gebruiken? Als dit in heel Europa zo was, dan moet daar toch ergens een spoor van zijn. Niet in een of andere grootstad maar in een of andere vergeten uithoek.
  Dan ontdekt men ineens in Rothenburg ob der Tauber bv. zo’n verordening in een voormalig Rathaus of zo.
  Maar neen, in heel Europe nergens een administratief spoor van deze grote zwendel.
  Nou dan hebben ze het heel succesvol weten uit te wissen…
  Blijft dan de vraag: wie is “ze” en waarom deden ze het?

 20. OK, ik heb nu pas de wiki-ling bekeken.
  Daar wordt wel gezegd wie het zou gedaan hebben, maar onduidelijk is waarom.

  Bovendien wordt daar als tegenwerping genoemd wat ik meteen zelf opperde nl. de inconsitentie van onze geschidenis die tenslotten ingebed zit in de rest:

  If Charlemagne and the Carolingian dynasty were fabricated, there would have to be a corresponding fabrication of the history of the rest of Europe, including Anglo-Saxon England, the Papacy, and the Byzantine Empire. The “phantom time” period also encompasses the life of Muhammad and the Islamic expansion into the areas of the former Roman Empire, including the conquest of Visigothic Spain. This history too would have to be forged or drastically misdated. It would also have to be reconciled with the history of the Tang Dynasty of China and its contact with Islam, such as at the Battle of Talas.

  Dit, samen met de astrologische en overige natuurkundige observaties, lijken me doorslaggevende contra-argumenten.

  Observations in ancient astronomy, including during the Tang Dynasty in China, of solar eclipses and Halley’s Comet for example, are consistent with current astronomy with no “phantom time” added

  Immers, lokaal kan men wel geschriften vervalsen, desnoods Europawijd, maar als eclipsen e.d. tot in logboeken van Chinese observatoria moeten worden aangepast, dan kan je het nooit sluitend krijgen. Zelfs niet als je pater Verbiest uitzend om als undercover agent de job te doen aan het keizerlijk hof 😉
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest

  Keinstein [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Scrutinizer [22]: In oktober 1582 is de men van de Juliaanse kalender op de Gregoriaanse kalender overgestapt. Dit omdat de Juliaanse kalender elk jaar 11 minuten te veel telt. Als gevolg daarvan moet elke 128 jaar 1 dag gecorrigeerd (afgetrokken) worden. De overstap was nodig om de wereldlijke kalender weer synchroon te laten lopen met de astronomische kalender waar 1 jaar ca 365,242199 dagen bedraagt. Gegeven dat de Juliaanse kalender begonnen is in 45 voor Christus, moesten er dus (1582 + 45) / 128 = 12,7 dagen gecorrigeerd worden. Er zijn echter 10 dagen gecorrigeerd om de wereldlijke kalender weer synchroon te laten lopen met de astronomische. Waar zijn de 2,7 x 128 = 345,6 jaren gebleven?

  Als we daar dan aan toevoegen dat er eigenlijk geen archeologisch bewijs is voor menselijke activiteit gedurende 300 jaar, geen bouwwerken in Constantinopel gedurende 300 jaar, geen joodse geschiedenis gedurende 300 jaar, dan valt er toch wat uit te leggen. Zeker wanneer je als vrijheidslievend mens wantrouwend tegenover overheidsmachinaties staat. Maar, inderdaad, er blijven veel vragen over.

  Keinstein [24] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.