zeemeeuwDe Waddenzee is volgens velen een uniek natuurgebied dat we zoveel mogelijk in de huidige toestand moeten handhaven. Ik plaats hier vraagtekens bij. De Waddenzee is een relatief nieuwe zee, een paar duizend jaar geleden bestond deze nog niet.

Zie onderstaand plaatje, wijst u svp aan waar de Waddenzee 20 eeuwen geleden was. U kunt het niet want de Waddenzee bestond nog niet.

waddenzee A

Opeenvolgende plaatjes. Ze laten zien dat er een rode draad is met betrekking tot het gebied waar zich thans de Waddenzee bevindt.

waddenzee B

Het is een gebied in beweging. Eilanden ontstaan en verdwijnen. Eilanden verplaatsen zich en lopen van west naar oost. Land verdwijnt onder water en verschijnt weer.

waddenzee C

Wat is er mis met het droogleggen van een deel van de Waddenzee? Het is een zilte bende modder die slechts een paar millennia bestaat. Wat is er mis als de Waddenzee gedeeltelijk wordt drooggemaakt? En dus de oude toestand van een paar millennia terug deels wordt hersteld door mensenhand?

waddenzee D

Nederland is een land dat water overwint, waarom niet een paar mooie eilanden aanleggen? Als een stel plomeblêden voor de Friese kust? Ik weet het. Dit is vloeken in de groene kerk. Die niet gehinderd door historisch besef ons met het opgeheven vingertje doet geloven dat Armageddon aanbreekt als een deel van de Waddenzee door mensenhanden wordt beroerd.

Natuur is verandering. En natuur is zeer flexibel. In een paar millennia kan een ecosysteem als de Waddenzee ontstaan. En in een paar decennia iets als de Oostvaardersplassen. Die door de inconsequente voorliefde van natuurminnend Nederland vervolgens volledig worden kaalgevreten door hun geliefde halfwilde runderen……..

Het ontsluiten van een deel van de Waddenzee voor intensievere vormen van recreatie zal nauwelijks de natuurwaarden teniet doen en mensen veel genot kunnen verschaffen. Veel mensen zullen dan voor een relatief gering bedrag zich een vakantie woning kunnen veroorloven. Het beschikbare areaal voor broedvogels neemt toe alsmede de biodiversiteit van de Waddenzee. Deze wordt verrijkt met tal van landdieren. De kustlijn, het unieke gebied waar water en land elkaar raken en waar vaak veel kansen ontstaan voor de flora en fauna, wordt verlengd. Het lijkt een win win situatie. Waar slechts het sprookje van de unieke Waddenzee waar de huidige status quo coûte que coûte moet worden beschermd sneeft.

NB: het aanleggen van eilanden is wel bespreekbaar in het Markermeer, natuurorganisaties willen de zogenaamde Markerwadden aanleggen:

26 REACTIES

 1. Ik heb ook een paar voorstellen: een luchthaven aanleggen voor de kust, dat is veiliger, geeft geen overlast aan mensen, zoals nu bij Schiphol wel het geval is.
  De grens tussen Nederland en Duitsland kan wel weg, dan is er ineens een stuk meer land bij.
  Maar waarom zou je eigenlijk meer land willen? iedereen gaar hier toch op een hoop zitten (de Rampstad).

 2. Ooit was er een bekende projectontwikkelaar die het friese Tjeukemeer vol wilde bouwen met een recreatiestad, omdat het toch maar een “nutteloos, wild, unheimisch stuk water was”. Gelukkig dat zulke idioten geen poot van de grond kregen.
  Gewoon van de waddenzee afblijven aub!

 3. gewoon te koop zetten die modderpoel.

  dan zullen we zien wat de meest nuttige toepassing is.

  als bomenknuffelaars zo graag de boel onaangeroerd laten dan kunnen ze middels crowdfunding kijken of ze voet aan de slijk kunnen krijgen.
  en mensen overtuigen van hun gelijk middels argumenten in plaats van met een pistool via de Staat.

  Johnny Feelgood [6] reageerde op deze reactie.

 4. Ik ben eigenlijk voorstander van het omgekeerde. Het ombouwen van Vinex-wijken en kantorenparken tot natuurgebieden. Dan hebben de mensen de natuur dicht(er) bij huis en zijn er geen naargeestige kudt-wijkjes meer in allerlei lelijke en pretentieuze achitectuur. En ja, het is hier behoorlijk overbevolkt. Je kan in theorie 100-miljoen mensen laten wonen op die postzegel die Nederland heet maar of dat gezond is…

 5. De hamvraag is natuurlijk: wat zou het opleveren?

  Nu is de Waddenzee met eilanden een gewaardeerd vis, natuur- en recreatiegebied wat behoorlijk geld in het laatje brengt.

  Inpolderen van (een deel) van de Waddenzee zou zeer waarschijnlijk resulteren in meer landbouwgebied, immers, zo is ook het gebied van de voorheen ingepolderde Wadden, Middelzee en andere polders gebruikt.

  Landbouwgebied heeft bijna geen waarde meer rondom de huidige waddenkust, recreatie is er al, visserij zou er niet meer zijn op de wadden, plus de kosten die het inpolderen met zich mee brengen en de jaren dat het duurt voordat er weer iets te verdienen zou zijn, aldaar.

  Staat wel leuk, nog zo’n megalomaan overheidsproject dat wat kosten betreft de spuigaten uit zou lopen en wat de belangen van visserij en recreatie aan de kant zou shcuiven, maar wie is er voor?

  Niet de eilandbewoners, niet de vissers, niet de recreanten, niet de (nauwelijks bevolkte) bewoners van de Friese kust, welke tezamen, de rechtmatige eigenaren genoemd kunnen worden.

  Ik zeg: onteigenen Haagse stijl!
  Is dit artikel toevallig vanuit de randstad gepubliceerd?
  Mijn vermoeden is van wel 😉

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 6. gewoon te koop zetten die modderpoel.
  dan zullen we zien wat de meest nuttige toepassing is.

  @Hijseenberg [3]:

  We kunnen de wadden privatiseren, zan zien de eigenaren maar wat ze ermee doen ;-).

 7. Beste Johnny Feelgood [5]: je stelt: Staat wel leuk, nog zo’n megalomaan overheidsproject Op deze site had je beter kunnen weten, we zouden niet de overheid hier aan de slag willen laten gaan, maar net zoals ooit de Purmer, Wormer en andere polders zijn aangelegd, met privaat geld.

  Het zou de toeristische infrastructuur goed doen, de bestaande wadden kunnen hun dorpse karakter houden, en we kunnen hier mooie casino’s en hotels en vakantiewoningen neerzetten voor bijvoorbeeld de Duitse toerist. Als je kijkt naar de onmogelijk hoge onroerend goed prijzen op enkele van de Duitse waddeneilanden dan wordt een business case heel interessant http://www.immonet.de/immobiliensuche/lp/sel.do?marketingtype=1&city=534883&parentcat=1&suchart=2&radius=0&listsize=23&objecttype=1&sroot=wohnung-kaufen&pageoffset=1&sortby=1

  Ja, ik zit in de Randstad, maar de lokale Friese bevolking kan er ook wat van, als het om plannen maken gaat. Voor 148 mln gemeenschapsgeld een dijkje doorsteken om Holwerd wederom aan zee te krijgen http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/02/voor-148-miljoen-euro-land-onder-water-zetten/

  Johnny Feelgood [8] reageerde op deze reactie.

 8. Op deze site had je beter kunnen weten, we zouden niet de overheid hier aan de slag willen laten gaan, maar net zoals ooit de Purmer, Wormer en andere polders zijn aangelegd, met privaat geld.
  @Ratio [7]:

  Ik heb wat moeite met we zouden dit of we zouden dat.
  Wie wat zal, zouden de eigenaren / gemeenschappen / belanghebbenden moeten te zijn en niet we.

  Jammer dat Holwerd aan zee ook zo’n project is, betaald uit gemeenschapsgeld. Dat zou je ook voor de Wadden willen doen zo?

  Verder lijkt het me prima als het waddengebied onbetaalbaar is voor de pauper, niets mis mee, mits dat de keus is van de betrokkenen en betaald uit eigen zak.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Johnny Feelgood [8]: Het is slechts aan de eigenaren om te beslissen. Die zonder gemeenschapsgeld dit dienen te ontwikkelen. Voor noord Friesland kan dit trouwens een zegen zijn. De bevolking die thans wegtrekt vanwege gebrek aan perspectief krijgt opeens weer tal van banen ter beschikking. Hetzelfde zou voor noord Groningen kunnen gelden. De pauper hoeft niet langer zijn hand op te houden maar krijgt tal van mogelijkheden.

  Johnny Feelgood [10] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [20] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [9]:

  Helemaal eens!
  Laat Noord Nederland maar leeglopen, des te eerder zal het interessant worden voor investeerders. Voor de hand liggend is een bestemming als watersport en recreatiegebied. Hoewel het Friese Merengebied en de Wadden daar ook reeds in ruime mate in voorzien, zijn deze gebieden in steeds mindere mate toegankelijk voor de massa.

  Wat nu Noord Nederland is en wat nu leeg loopt, zou met inpoldering van de wadden helemaal een niemandsland worden, een soort agrarische woestijn zonder enige andere potentie, vrees ik.

  Polders die ooit met privaat geld zijn drooggelegd zoals de Purmer en de Wormer lagen (en liggen) op strategische punten. Dat is niet het geval van de wadden, er al is te veel recreatie op de wadden en het merengebied gaande en nog meer potentie in omliggende gebieden.

  Bovendien zijn daar de visserij, eilandbewoners die gezien hun exclusieve ligging zeer waarschijnlijk niet in zouden stemmen met inpoldering van de wadden. Dat is in de kuststreek niet het geval is.

  Ook al is komt er een vrije samenleving, dan denk ik dat de eerste bordelen en casino’s niet op Urk gebouwd zullen worden, omdat het op verzet stuit, omdat er weinig markt voor is en omdat er betere locaties zijn om als investeerder je geld te riskeren … Zo ook met het Waddengebied.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Johnny Feelgood [10]: Het hoeft niet allemaal te worden ingepolderd, zoals er palmboomvormige eilanden bij dubai zijn zouden we hier eilanden van zeg 25 vierkante kilometer kunnen maken voor recreatie. Dat zal Noord Nederland niet doen leeglopen, maar juist zorgen voor banen. Bovendien kan dit de bestaande eilanden ontlasten qua toerisme. En zal het casino op een geheel nieuw eiland kunnen komen zonder dat bestaande bevolking er last van heeft. Een beetje minder regels zou ook de lokale visserij goed doen trouwens.

  De Urkers zijn niet zo onschuldig als je schetst, net als Volendam schijnt men er nogal te genieten van drugs.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.
  Johnny Feelgood [13] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [11]:

  Die eilanden liggen er al klaar voor: Rottumeroog, Rottumerplaat, Simonszand, een beetje duinbescherming en er ligt een nieuw eiland.

  Interessant is, dat 0.a. Ameland vroeger in privébezit zijn geweest. http://www.amelanderhistorie.nl/news/hoe-ameland-werd-verkocht-aan-de-friese-nassaus/

  Ook zijn er ooit al pogingen zijn geweest om tussen Ameland en de vaste wal een polder aan te leggen.Deel 1: http://www.amelanderhistorie.nl/news/verbindingen-naar-ameland-2-/
  Deel 2: http://www.amelanderhistorie.nl/news/verbindingen-naar-ameland/

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [12]: natuurlijk kan je genieten van drugs en moet je dat zelf weten. Het is een reactie op “dan denk ik dat de eerste bordelen en casino’s niet op Urk gebouwd zullen worden, omdat het op verzet stuit”.

  Dat suggereert dat de Urkers heilige boontjes zijn. Dat zijn ze niet. Dat is wat ik met “niet zo onschuldig” bedoel. Het zijn soms hele grote huichelaars.

 14. Wie in de puurste natuur wil zijn, vliege op vrijdagavond weg vanuit Schiphol en kere zondagavond terug.
  Er is keus genoeg.
  Het inpolderen van de Waddenzee zal vermoedelijk meer voordelen
  dan nadelen opleveren, dus laat het morgen beginnen.

 15. Hi hugo van reijen [18]: Gaf ik ook al aan aan Hub. Ze moeten doen wat ze willen. Er werd echter gesuggereerd dat ze heilige boontjes waren, in ieder geval dat ze geen casino of bordeel zouden wensen in hun gemeente grenzen. Ik gaf aan dat deze geveinsde onschuld niet terecht is, ze zijn niet zo christelijk zuiver en recht in de leer want ze schijnen nogal veel te snuiven. In die context moet je het zien.

 16. @Ratio [9]:

  Ik woon in de gemeente Kollumerland c.a. in het noordoosten van Fryslân. De burgemeester van deze gemeente schrijft regelmatig columns op de gemeentelijke website. Deze is in het kader van krimp en ontvolking wel interessant. Hij schetst hoe de overheid (waar hij uiteraard wel fan van is) het proces en zichzelf in feite manipuleert:
  http://www.kollumerland.nl/actueel/kollum-van-bilker_3483/item/kollum-burgemeester-bilker_8288.html

  Marnix [22] reageerde op deze reactie.
  Ratio [23] reageerde op deze reactie.

 17. Kunstmatige eilanden maken is zeer duur. Maar de vele vierkante kilometers onroerend goed van Schiphal met haar 5 banen is heel veel geld waard.

  Een vliegveld als Hong Kong kan met twee intensief gebruikte banen meer passagiers en vracht verwerken dan Schiphol. Hong Kong international is gebouwd op een kunstmatig eiland aangelegd door Nederlandse baggeraars.

  Volgens mij zijn de kosten zo terugverdiend, en de overheid zal ongetwijfeld de toegenomen OZB inkomsten kunnen waarderen wanneer vliegtuigen uit de kust starten en landen. Ik denk overigens dat een locatie dichter bij de randstad preferabel is over de waddenzee.

 18. @Andries Wijma [20]: Dank voor de link, misschien schrijf ik nog een artikeltje over de provincie die dus aan de ene kant leegloop veroorzaakt met het ontwikkelen van industrie terreinen en dan vervolgens nog eens subsidie gaat geven om de gevolgen van dat beleid te beperken…..

 19. @Marnix [22]:

  Burgemeesters van kleine gemeenten ervaren naar mijn idee veel meer de gevolgen van beleid, het eigen en dat vanuit Den Haag, op de levens van de mensen in het betreffende gebied. Helaas zit ook hier waarschijnlijk een fusie aan te komen met drie andere gemeenten. Gedwongen door landelijk afknijpbeleid.

 20. Het zijn mpebleden en geen plomebleden…over vloeken in de kerk (tsjerke) gesproken…..waarom niet heel Nederland overdekt….beter nog steek friesland af van de rest der provincien…fuck off en laat ons Friezen met rust…..

Comments are closed.