larken-rose-peace - EditedSlavernij bestond duizenden jaren in alle delen van de wereld. Om toen een samenleving zonder slavernij voor te stellen vereiste een buitengewone inspanning. Maar van tijd tot tijd, waren er een paar excentriekelingen die zich tegen slavernij verzetten. De meeste van hen met het argument dat slavernij een moreel gedrocht is. Dergelijke voorstanders van afschaffing ontlokten reacties oplopend tot diepe minachting en zelfs geweld.

Als mensen de moeite namen om argumenten te geven om tegen de afschaffing van slavernij te zijn, dan kwamen ze meestal met een of meerdere redenen in het onderstaande lijstje. Indertijd werden deze argumenten voor zoete koek geslikt, maar hedentendage is er niemand meer die met deze argumenten ook maar enige voet aan de grond zou krijgen om slavernij weer in te voeren.

Maar als het om overheid gaat dan worden dezelfde argumenten nog steeds met verve herkauwd door mensen die er een moreel superieur gezicht bij trekken, alsof de initiatie van geweld een vanzelfsprekend en vroom streven is. Over 100 jaar (hopelijk eerder) schudt de de mensheid meewarig haar hoofd en vraagt zich af hoe de goegemeente hier zo lang in kon blijven geloven.

1] Slavernij is een normaal verschijnsel. Overheid is een normaal verschijnsel.
2] Slavernij heeft altijd bestaan. Overheid heeft altijd bestaan.
3] Elke samenleving op aarde doet aan slavernij. Elke samenleving op aarde heeft een overheid.
4] De slaven zijn niet in staat voor zichzelf te zorgen. Mensen zijn niet in staat voor zichzelf te zorgen.
5] Zonder meesters zullen de slaven uitsterven. Zonder overheid zullen mensen uitsterven.
6] Waar mensen vrij zijn, zijn ze zelfs slechter af dan slaven. Waar mensen geen overheid hebben, zijn ze veel slechter af (bijvoorbeeld Somalië).
7] Het afschaffen van slavernij leidt tot bloedvergieten en andere ellende. Het afschaffen van de Staat leidt tot bloedvergieten en andere ellende.
8] Zonder slavernij gaan voormalige slaven stelen, verkrachten, doden en chaos veroorzaken. Zonder overheid gaan mensen stelen, verkrachten, doden en chaos veroorzaken.
9] Proberen om slavernij af te schaffen is dwaas, utopisch en onpraktisch. Slechts een warhoofdige dromer kan voor zoiets pleiten. Proberen om de Staat af te schaffen is dwaas, utopisch en onpraktisch. Slechts een warhoofdige dromer kan voor zoiets pleiten.

larken-rose-peace - Edited

Gedeeltelijke vertaling van dit artikel van Robert Higgs.

Hijseenberg, juni 2015

 

24 REACTIES

 1. Zijn we niet in het huidige systeem gevangen als slaven en worden we niet in het huidige systeem bijeengedreven als totale slaven in wording? Zodra geld en bezittingen geheel onder controle is gebracht van de centrale banken en de overheid, een overheid die precies doet wat de centrale bankiers en hun bazen willen, dan is het helemaal afgelopen en gaan wel allen op de knieën voor de meesters.

  Een gezonde en weldenkende (minimale) staat of overheid die zich niet laat vangen door de macht en geheel onder de macht en leiding staat van het volk is helemaal niet onwenselijk, maar een bruut monster van een overheid die zich tegen het volk keert en een verlengstuk is of machtsinstrument is geworden van de centrale bankiers c.s. is een feitelijke nachtmerrie. Op dit punt zijn we momenteel beland, de overheid en politiek heeft zich tegen het volk gekeerd en doet niets anders dan zich keren tegen de burgers ten behoeve van een macht die stuurt en regeert op de achtergrond.

  Wij zijn vazallen van de VS die ons als parasieten leegzuigen om zo een ondergang van henzelf te voorkomen. Het hele systeem neemt groteske vormen aan en niemand wil horen hoe corrupt en misdadig het VS systeem is. De VS is en was nooit een bondgenoot, maar één van onze grootste vijanden en slavendrijvers c.q. onderdrukkers.

  We moeten wel slaaf zijn die niets meer heeft te vertellen over wat hij is of wat hij bezit, want anders kan de macht niet zo groot groeien en met het huidige digitale systeem kan dat ook waterdicht worden gecreëerd.

  De macht kan nooit bij het volk liggen en tegelijkertijd bij de machthebbers die doet wat het volk wenst, schijnbaar. Of het volk werkt, leeft en denkt als vrij volk voor zichzelf of de mens is een slaaf en onderdaan van de macht. De mens lijkt niet in staat om zich los te kunnen maken, zelfs los te denken, van de onderdrukkers en de macht onder te brengen bij zichzelf. Misschien kan het wel, maar dan heb je leiding nodig en mensen die met oprechte en zuivere macht structuur kunnen geven aan een ontwikkeling die zal leiden naar een maatschappij waarbij iedereen beschikt over zijn eigen leven en bezittingen. Maar in het huidige gekaapte roof en moord (geld)systeem waarbij de macht ligt bij een selecte groep mensen, die schijnbaar bezeten zijn en die met een duistere bijna demonische gedachte en zonder geweten over lijken weten te gaan is het nog ver zoeken naar een slavenvrij bestaan.

  Er zal nog veel geweld, onderdrukking en ellende komen eer mensen vrij en libertarisch kunnen leven. Ergens zal er in de wereld een kantelpunt moeten komen en heel misschien zal dit punt uiteindelijk kunnen leiden tot een harmonische samenleving. Maar zolang er een doel (geld) is die de zieke geesten aanzetten tot machtscontrole over de mensheid zal het met de vrede en vrijheid bergafwaarts gaan.

  Keinstein [5] reageerde op deze reactie.

 2. @IIS [3]: Wat het volk wil. Rousseau heeft het daar ook over in zijn ‘Du contrat social’. Wat de volkswil nu eigenlijk is, hoe je die kunt bepalen en aaangenomen dat deze bestaat en meetbaar is, waarom de bestuurders zich daar iets aan gelegen zouden liggen, blijft volkomen onduidelijk.

  Ik vond het boekje sowieso nogal een prutswerkje wat helaas gigantische politieke consequenties heeft gehad. Ik vermoed dat een vergelijkbaar euvel kan worden geconstateerd bij het werk van de Montesquieu. Die staat nog op het programma.

  IIS [6] reageerde op deze reactie.
  IIS [6] reageerde op deze reactie.

 3. Gisteren heeft Seneca de video Brave New World of Debt geplaatst. Onder die video heb ik hem 2 vragen gesteld. Na een paar uur waren die reacties verdwenen, en konden er geen comments meer geplaatst worden. Bij Seneca’s stukje 7x tegen TTIP konden toen ook geen reacties meer geplaatst worden. De reacties die er al stonden zijn bewaard gebleven.

  Kan iemand van de Vrijspreker opheldering bieden?

  De vragen waren

  Seneca, wat vind jij van publicisten die teksten van anderen overschrijven?

  en

  En stel dat ze dat ook nog eens doen zonder te vermelden waar ze hun teksten vandaan hebben, hoe kijk je daar dan tegenaan?

  Individualist [7] reageerde op deze reactie.
  MMAP [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Michiel [6]: Misschien omdat uw reacties heel erg dicht tegen de zogenaamde internet-trollerij zitten en Seneca (en zeker ook anderen) dat aardig beu raken?

  Typisch trol-gedrag is na eventjes inhoudelijk te reageren, daarna louter op de persoon te spelen. U bent daar een kei in, blijkbaar. Dat wordt niet gewaardeerd.

  Een ander kenmerk van trollerij is om in het ene topic, te reageren over andere topics. Heerlijk met weer het op de man spelen. Proberen verhaal te halen of ander geklaag.

  En, zoals bij velen, kan het u waarschijnlijk geen r**t schelen wat hier wel en niet gewaardeerd wordt van uw gedrag, maar u bent hier te gast in “het huis” van een aantal vrijwillige schrijvers. Die vrijwillige schrijvers beheren collectief dit “huis” Vrijspreker en bepalen dan ook wat er wel en niet toegelaten wordt. Net zoals u dat in uw eigen woning bepaalt.

  Dus dat Seneca de reacties onder zijn artikel uitschakelt, ondersteun ik van harte. Jammer voor de mensen die wél inhoudelijk willen reageren, maar helaas. Bij deze weten die mensen meteen aan wie het uitschakelen van de reacties te wijten is.

  Volgens mij zijn de gedragsregels hier op Vrijspreker zeer beperkt en erg eenvoudig. En erg soepel. Het is aan u om deze te respecteren, of niet. Achter de schermen houden een paar mensen uw reacties nauwlettend in de gaten en houden wij de moderator op de hoogte. Succes.

  Michiel [9] reageerde op deze reactie.
  Michiel [11] reageerde op deze reactie.
  Michiel [14] reageerde op deze reactie.

 5. @MMAP [8]: Beste MMAP,

  Goed dat u hier wel reageert. Seneca (of de moderator) gooit botweg topics dicht of verwijdert reacties.

  Natuurlijk ben ik hier te gast en is het aan de gastheren van dit huis om te bepalen hoe zij de bezoekers behandelen. De vragen die ik aan Seneca stelde, stelde ik natuurlijk niet zomaar.

  U suggereert dat ik niet inhoudelijk reageer. Daarom adviseer ik u: leest u de reacties onder de laatste twee Teslatopics. U zult dan zien dat ik degene ben die inhoudelijk reageer en met feiten kom, en dat Andre en Seneca met verdachtmakingen aan komen zetten en niet op de feiten in willen gaan.

  Maar misschien bent u ook verblind door uw wereldbeeld en beschouwt u mensen die daar feitelijke kanttekeningen bij plaatsen als trollen.

  De verdenking die ik aan Seneca uit, te weten, dat hij teksten van anderen overschrijft en niet vermeldt waar hij die teksten vandaan heeft, kan ik makkelijk staven. Ik bied u hierbij aan om dat te doen.

  Mocht blijken dat ik gelijk heb, dan ga ik ervan uit dat u uitgebreid uw excuses aanbiedt.

  Ik herhaal:

  De verdenking die ik aan Seneca uit, te weten, dat hij teksten van anderen overschrijft en niet vermeldt waar hij die teksten vandaan heeft, kan ik makkelijk staven. Ik bied u hierbij aan om dat te doen.

  Michiel [11] reageerde op deze reactie.

 6. Uit de huisregels:

  Daarbij staan we open voor elk commentaar, en proberen dit zelfs zoveel mogelijk te beantwoorden.
  Door een open discussie kunnen we allemaal leren en nog beter begrijpen wat er zich afspeelt, en misschien zelfs zorgen dat er iets verbetert.

  Om dit te bereiken, is het vanzelfsprekend noodzakelijk om “netjes” en respectvol met elkaar om te gaan. Dat mag gerust fel. Maar het moet niet vervallen in scheldpartijen, vulgair taalgebruik of nodeloos minachting tonen voor andere deelnemers aan dit forum. Dat is geen bijdrage voor een betere maatschappij.

 7. Zijn die argumenten tegen slavernij echt geuit, of zijn ze even gemakzuchtig verzonnen? Van dit argument lijkt het me wel erg sterk, dat het ooit geuit is:

  “Zonder slavernij gaan voormalige slaven stelen, verkrachten, doden en chaos veroorzaken.”

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Vilseledd [12]: Dit is zoals gesteld terug te voeren op een artikel van Robert Higgs (uit 2009). Hij geeft geen link naar bronnen, maar voor de plantage bewoners die in de minderheid waren moest een opstand van slaven min of meer gelijk staan aan armageddon.

 9. @MMAP [8]: MMAP, moderator, Seneca, andere meelezers:

  Ik leg u de zinnen uit het originele artikel voor, daarna de zinnen van Seneca.

  Origineel: Elon Musk’s growing empire is
  fueled by $4.9 billion in government
  subsidies, 1 juni, Jerry Hirsch, LA Times
  http://www.latimes.com/business/la-fi-hy-musk-subsidies-20150531-story.html#page=1

  Kopie: Tesla van 4,9 miljard dollar, 3 juni, vrijspreker.nl
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/06/tesla-van-49-miljard-dollar/

  Hirsch:

  Tesla Motors Inc., SolarCity Corp. and Space Exploration Technologies Corp., known as SpaceX, together have benefited from an estimated $4.9 billion in government support, according to data compiled by The Times.

  Seneca:

  De bedrijven van Elon Musk – Tesla Motors, SolarCity en SpaceX – hebben voor bijna 5 miljard dollar aan overheidssubsidies binnengeharkt.

  Hirsch:

  The figure underscores a common theme running through his emerging empire: a public-private financing model underpinning long-shot start-ups.

  Seneca:

  De enorme staatssteun bewijst een overeenkomstig thema binnen Musk zijn opkomende rijk: een publiek-privaat financiëringsmodel voor grootschalige en uiterst riskante – lees verliesgevende – start-up bedrijven.

  Hirsch:

  “He definitely goes where there is government money,” said Dan Dolev, an analyst at Jefferies Equity Research. “That’s a great strategy, but the government will cut you off one day.”

  Seneca:

  ‘Hij weet precies waar het overheidsgeld zit’, zegt Dan Dolev, analist bij Jefferies Equity Research. ‘De hamvraag is of zijn bedrijven richting financiële zelfstandigheid gaan en of hij zijn enorme ontwikkelingskosten kan terugbrengen ?’

  Hirsch:

  “Government support is a theme of all three of these companies, and without it none of them would be around,” said Mark Spiegel, a hedge fund manager for Stanphyl Capital Partners who is shorting Tesla’s stock, a bet that pays off if Tesla shares fall.

  Seneca:

  ‘Overheidssubsidies zijn de rode draad van deze drie bedrijven en zonder dat bestonden ze niet’, aldus Mark Spiegel, hedgefund manager bij Stanphyl Capital Partners. Hij gaat ‘short’ in Tesla aandelen, een gok die zich uitbetaald als de aandelen zakken.

  Hirsch:

  The figure compiled by The Times comprises a variety of government incentives, including grants, tax breaks, factory construction, discounted loans and environmental credits that Tesla can sell. It also includes tax credits and rebates to buyers of solar panels and electric cars.

  Seneca:

  De steun omvat een verscheidenheid aan stimuleringsmaatregelen van de overheid met inbegrip van subsidies, belastingvoordelen, fabrieksbouwtoelagen, scherp geprijsde leningen en milieucredits om Tesla’s te kunnen verkopen. Het bevat ook belastingkredieten en kortingen aan kopers van zonnepanelen en elektrische auto’s.

  Hirsch:

  New York state is spending $750 million to build a solar panel factory in Buffalo for SolarCity. The San Mateo, Calif.-based company will lease the plant for $1 a year.

  Seneca:

  De staat New York besteedde $ 750 miljoen om een zonnepanelenproductie in Buffalo op te zetten. Musk’s bedrijf SolarCity gaat deze fabriek leasen voor $1 per jaar.

  Hirsch:

  The federal government also provides grants or tax credits to cover 30% of the cost of solar installations. SolarCity reported receiving $497.5 million in direct grants from the Treasury Department.

  Seneca:

  De federale overheid geeft ook subsidies of heffingskorting om 30 % van de kosten van zonne-installaties te dekken. SolarCity zelf meldde de ontvangst van $ 497,5 miljoen in directe subsidies van het ministerie van Financiën.

  Hirsch:

  On a smaller scale, SpaceX, Musk’s rocket company, cut a deal for about $20 million in economic development subsidies from Texas to construct a launch facility there. (Separate from incentives, SpaceX has won more than $5.5 billion in government contracts from NASA and the U.S. Air Force.)

  Seneca:

  SpaceX – Musk zijn raketbedrijf – kreeg $ 20 miljoen in ‘economische ontwikkelingssubsidies’ van Texas om daar een lanceerplatform te bouwen. Qua overheidsopdrachten sleepte SpaceX voor meer dan $ 5,5 miljard aan orders binnen van de NASA en de US Air Force.

  Oordeelt u zelf, ik kan nog een reeks van andere artikelen noemen waarin Seneca hetzelfde heeft gedaan.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.
  Hijseenberg [17] reageerde op deze reactie.

 10. Hi Michiel [14]: het mag een schok voor u zijn maar ook ik maak me waarschijnlijk in uw ogen aan plagiaat schuldig. Mijn AToSaC reeks artikelen is gebaseerd op het boek “A Theorry of Socialism and Capitalism” wat ik samenvattend vertaal. Ik zie dat ik wel bij het eerste artikel naar Hoppe heb verwezen maar niet in alle vervolg artikelen……..

  Het is te beargumenteren dat door samenvattend vertalen iets nieuws ontstaat. In ieder geval, hoe erg is het als je dan niet altijd een bron vermelding doet? We verdienen niets aan het schrijverschap op deze site en we publiceren meestal onder een alias.

  Ik zelf probeer wel aan bronvermelding te doen maar ik vergeet het ook wel eens. Ook al vertaal je iets vrij letterlijk, dan nog ben je scheppend bezig en ontsluit je interessante informatie voor een Nederlands publiek. Seneca geeft vaak interessante informatie die niet in de MSM worden behandeld en is daardoor naar mijn mening een verrijking van deze site en het Nederlandstalige media landschap. Door juist niet te zwijgen maar te spreken over hetgeen anderen verzwijgen.

  We hebben meer dan 250 duizend reacties gehad die door de automatische spam filters heen zijn gekomen. Daarvan is een zeer klein gedeelte gemodereerd. We hebben veel toegelaten wat we misschien niet hadden moeten toelaten. Dat een schrijver uw reacties niet meer op prijs stelt is vrij uniek. En zegt volgens mij meer over u dan over Vrijspreker.

  Er zijn weinig sites die zo weinig drempels opwerpen om te reageren als Vrijspreker. Als we dan een keer een drempel opwerpen dan schreeuwt men vaak moord en brand. Er is nooit erkenning voor onze laagdrempeligheid mbt reageren. Alleen azijnpissers die als ze een keer hun boodschap niet helemaal kwijt kunnen beginnen te zeuren. Seneca spant zich in om u van informatie te voorzien. Als u dat niet wenst dan stel ik voor dat u de MSM maar weer gaat lezen. We zijn niet altijd perfect op deze site, het is vrijwilligerswerk naast vaak drukke banen, hij die zonder zonde is werpe de eerst steen. We doen wel onze best zo goed mogelijke artikelen te schrijven dan wel te vertalen. Dat is ons respect naar de lezers toe.

  Michiel [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Michiel [14]:

  So what Sherlock?

  Hier iets publiceren impliceert niet dat je beweert alles zelf gecreëerd te hebben. Vaak krijg ik inspiratie door het lezen van een (engels) artikel en meestal is het beter geschreven dan ik ooit zou kunnen dus dan ligt vertaling voor de hand.
  Ik probeer doorgaans wel een bron te vermelden maar het is geen must. Zeker als je zelf wat dingen toevoegt dan wel eclectisch gebruik maakt van verschillende bronnen.

  INtellectueel eigendom is grote onzin en schadelijk voor de samenleving. Verder kun je kopieren ook als compliment opvatten.

  Bovendien, het is nou niet bepaald dat de schrijvers hier verdienen aan hun stukjes en – anoniem – op grote bewondering en glorie kunnen rekenen door ‘ stiekum’ te pronken met andermans veren.

  Michiel [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Hijseenberg [19]: Als je allerlei zinnen van anderen kopieert zonder de bron te vermelden, ben je gewoon onethisch bezig. Ratio haalt er allerlei bijzaken bij. Waarom denk je dat Seneca niet inhoudelijk op mijn punten over Tesla ingaat en dat hij confronterende vragen botweg verwijdert? Precies: Seneca wil niet met z’n eigen blindheid voor de feiten en slechte geweten geconfronteerd worden. En dan de luiheid van Andre, die zelf geen meningen formuleert, maar steeds verwijst naar videootjes, wiki en de aluhoedjessite Zerohedge.

  Zo, dat moest er even uit.

  MMAP, je weet dat ik gelijk heb.

  MMAP [21] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.