Forum voor DemocratieimagesHet zal de lezers van de Vrijspreker bekend zijn dat veel libertariers helemaal niet enthousiast zijn over “Democratie” en mede daardoor niet volledig achter de oprichting van het “FORUM voor DEMOCRATIE”  staan,***** Dit Forum kan het idee dat democratie (in de huidige vorm) DE ideale samenleving is. en daardoor een systeem met in de kern geweld tegen de minderheid alleen maar versterken. Anderzijds streeft het Forum een aantal doelstellingen na, waar de Vrijsprekers ook volledig achter staat, zoals een ” geordende ontbinding van de euro” waarvoor het Forum een plan uitwerkt.

 

Het Forum wil:

 • We willen een vrij en welvarend Nederland!
 • We willen de macht terug van Brussel naar het Nederlandse Parlement.
 • We willen niet langer deel uitmaken van de uitzichtloze Euro-unie.
 • We willen democratische hervormingen in Nederland die de directe invloed van de bevolking op de besluitvorming substantieel vergroten.

Grotendeels, en zeker in de richting van het libertarisch ideaal van NAP, het Non Agressie Principe.

Hun website is http://www.forumvoordemocratie.nl/

Het lijkt de moeite waard om te onderzoeken of en hoe een samenwerking of steun aan dit Forum mogelijk of wenselijk is.

12 REACTIES

 1. Als ik hun site bekijk valt me op dat het een club is vol sympathieke mensen. Echter, als ik kijk bij hetgeen ze willen dan lees ik: “We willen de macht terug van Brussel naar het Nederlandse Parlement.” Het probleem daarmee is dat het Nederlandse Parlement in overeenstemming met alle democratische principes die macht heeft weggegeven.

  Om een herhaling daarvan te voorkomen staat er: “We willen democratische hervormingen in Nederland die de directe invloed van de bevolking op de besluitvorming substantieel vergroten.” Dat zal dan wel uitmonden in een vorm van directe democratie.

  Desalniettemin kan je eigendom dan nog altijd weggegeven worden als er maar een meerderheid voor te vinden is. Je zult dus moeten afbakenen waarover de regering na directdemocratische raadpleging mag beslissen waarna je uitkomt op een Grondwet-achtig document dat, zoals we weten, na enige tijd door niemand serieus zal worden genomen. Bovendien blijf je het probleem houden dat een overheid alleen ‘one size fits none’ oplossingen kan implementeren. En als je de democratie beperkt tot een minarchie dreigt weer het risico van een oorlog van allen tegen allen zoals we dat in de vorige eeuw tweemaal gezien hebben. Nee, de antwoorden moeten niet in democratie gezocht worden.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Keinstein [1]:
  I could not agree more!!
  Daarom sta ook ik zeer sceptisch tegenover eeb dergelijk Forum.
  Er zijn echter een paar positieve punten waarover het nuttig kan zijn eens na te denken.
  —–” .dat het een club is vol sympathieke mensen. “”
  Daar zullen er zeker bij zijn die de libertarische principes (NAP) nog niet doordacht hebben. Door contacten met hen, zouden principes mogelijk aanslaan.
  —–“de macht terug naar het NL parlement” is op zich (voor NAP-aanhangers) niet erg vooruitgaan, maar het is wel een noodzakelijke (?) stap om de huidige dwang af ie schaffen. Daar wetten afschaffen zal eenvoudiger zijn als zij niet meer onder dwang van Brussel staan.
  —–De weg naar de minarchie lijkt mij daarna een essentiële stap. Dan zal ook duidelijker blijken dat er nog volgende en betere stappen mogelijk zijn.
  —–Dreigende oorlogen zijn er vooral als er (grote) staten zijn. Daarom moeten deze stappen, met het invoeren van NAP ook wereldwijd worden aangepakt.

  Het blijkt hieruit dat er nog wel wat werk voor libertariers te doen is. DO MEE. Het is een ideaal dat de moeite waard is!

  Keinstein [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]: “Dreigende oorlogen zijn er vooral als er (grote) staten zijn. Daarom moeten deze stappen, met het invoeren van NAP ook wereldwijd worden aangepakt.”

  Meteen wereldwijd NAP, dat is wel heel ambitieus. Als je kijkt naar het succes van kleine staten als Zwitserland en Singapore dan zou je verwachten dat hun model massaal gekopieerd zou worden. Toch gebeurt dat niet. Zeker bij politici is er een voortdurend verlangen naar schaalvergroting. Het lijkt mij daarom naief te denken dat via de politiek verandering mogelijk is. Effectiever lijkt mij te wachten op de economische ineenstorting van het bouwsel en in de chaos die dan ontstaat, met je in hopelijk sterk in waarde gestegen goud en bitcoins, gewoon je libertarische paradijsje beginnen ergens.

  Overigens blijft ook dan het risico bestaan dat een grotere staat of private eigendomsbeveiliger een kleinere variant aanvalt. Het inzicht zal moeten worden onderwezen dat handel en vrijwillige samenwerking een betere weg naar welvaart en geluk zijn dan agressie. Bovendien zullen heersers van welk type dan ook elke vorm van achting moeten verliezen om de verleiding te bezweren.

 4. Steun en/of samenwerking lijken mij niet verkeerd. Natuurlijk zijn hun standpunten niet ideaal, en vanuit hun oogpunt zullen de onze dat ook niet zijn voor hen. Maar schaalverkleining is altijd beter, ook als daarmee problemen niet direct zijn opgelost. Met schaalverkleining krijg je meerdere concurrerende gemeentes/landen etc. Plaatsen om naar te verhuizen groeien in aantal.
  Ook het stappen uit de Euro is een enorme vooruitgang. Je kunt van de landen die niet bij de EU zitten (zoals o.a. Zwitserland) zien dat hun economie er wel bij vaart dat ze onafhankelijk zijn.

  Onder het mom “een eerste goede stap” zie ik dus het probleem niet van ondersteuning/samenwerking.

 5. Mocht iemand interesse hebben in wat het verschil is tussen democratie en “democratie” dan is het te allen tijde goed om te kijken hoeveel rechten en vrijheden iemand voorstaat. Je kunt namelijk met z’n tweeën stemmen om die ene tegenstemmer dood te maken, maar als het aan onvervreemdbare grondwetten is gebonden zoals een non-agressieprincipe, dan zou je in een echte democratie die ene moeten laten leven, als meerderheid zijnde. Dat exact maakt het verschil tussen democratie die alleen maar meerderheid van stemmen is, of een echte, waar zoals in de vroege VS bijvoorbeeld, allerlei onvervreemdbare rechten bij horen. Het afschilderen van democratie als “meeste stemmen gelden” is een beetje boerig, simplistisch.

  Keinstein [10] reageerde op deze reactie.
  Individualist [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Pteranodon [8]: Er doet zich wel een probleem voor wanneer die onvervreemdbare grondwetten in tegenspraak zijn met het NAP. En helaas komt het daar altijd weer van omdat mensen altijd weer inventief genoeg zijn om diezelfde onvervreemdbare grondwetten te omzeilen.

 7. @Pteranodon [8]:

  Als democratie leidt tot een unanieme uitslag, kun je ophouden te spreken van democratie en meer spreken van een vrijwillige samenwerking. Het heeft dan niets meer te maken met een politiek systeem van beleid bepalen.

  Als democratie NIET leidt tot een unanieme uitslag, en stemmers zich aan de uitslag kunnen onttrekken, komt het op hetzelfde neer als hierboven. Dan is en blijft het een vrijwillige samenwerking tussen slechts de ja-stemmers.

  Als democratie NIET leidt tot een unanieme uitslag, en de uitslag wordt opgedrongen aan nee-stemmers, en daarbij geweld of dwang wordt geïnitieerd, spreken we van een democratisch systeem (een politiek systeem), en niet slechts van vrijwillige samenwerking.

  Je voorbeeld over twee mensen die stemmen om iemand dood te maken. Als er sprake is van democratie, dan kan er geen sprake zijn van het tegenhouden van deze moordenaars, want limieten op democratie kunnen niet bepaald worden door een minderheid. Als een meerderheid dus voor moord is, is dit democratisch. Limieten hierop spreekt een meerderheid tegen, en is dus anti-democratisch.

  Het libertarisme is niet democratisch, want de meerderheid mag nooit het lot van een minderheid, tegen hun zin, bepalen als deze minderheid onschuldig is. Echter dankzij het NAP is het ook niet zo dat de minderheid voor de meerderheid kan bepalen wat zij dienen te doen, mits dit neerkomt op het weerhouden van agressief geweld jegens onschuldigen.

  Het is niet “boers” of “simplistisch”, het is de democratie zien voor wat het is en waar het op neerkomt. Als niemands rechten worden geschonden door democratie, is het woord betekenisloos omdat het dan niets meer is dan vrijwilllige samenwerking. Het is dan geen politiek systeem meer op basis waarvan beleid wordt bepaald.

  En hoe vaak is er eigenlijk volledige unanimiteit?

  Individualist [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Individualist [11]:

  “Echter dankzij het NAP is het ook niet zo dat de minderheid voor de meerderheid kan bepalen wat zij dienen te doen, mits dit neerkomt op het weerhouden van agressief geweld jegens onschuldigen.”

  Ik bedoel: TENZIJ dit neerkomt op het weerhouden van agressief geweld…

Comments are closed.