Rand PaulWaar is de tijd dat een wet uit enkele pagina’s bestond? Die tijd is al lang voorbij. Met name in de Verenigde Staten worden wetten aangenomen die duizend of meer pagina’s beslaan. Het gevolg is dat geen enkele burger meer in staat is een dergelijke wet te kennen, laat staan alle wetten. Er is dus geen rechtszekerheid meer. Want iedereen overtreedt wel ergens een wetsartikel.

Een ander gevolg is dat de discussie over de wetten in achterafkamertjes plaats vindt en niet langer in het openbaar. De senaat kan haar werk niet kan doen, want er is geen senator te vinden die een wet van duizend pagina’s in en paar dagen tijd kan en wil lezen.

De Verenigde Staten zitten dus in een situatie waarin ambtenaren en belangen groepen de wetten samen met enkele politici vaak in het geheim schrijven en niemand dit in de senaat corrigeert. Op deze manier komen gedrochten als TTIP en TPP erdoor.

Van het Trans-Pacific Partnership (TPP), zeg maar TTIP voor de VS en Azie, weten we dat het 800 pagina’s tekst beslaat. De tekst is geheim. Tot waarschijnlijk een paar dagen voor de stemming.

Rand Paul eist dat iedere wet door een senator gelezen wordt. In ieder geval dat de senator de tijd heeft dit te lezen. Een heel simpele randvoorwaarde om je werk als senator uit te kunnen voeren. Hij wil voorkomen dat, zoals vorig jaar gebeurd is, er een wet van 1000 pagina’s op zijn bureau gedumpt wordt waar twee uur later over gestemd moest worden. De stemming heeft ook plaats gevonden, de collega senatoren zagen dit niet als een probleem, een wet goedkeuren die ze niet gelezen hadden.

Op die manier worden de checks and balances in het wetgevingsproces wel erg uitgehold. Het proces is soms weinig meer dan een ritueel. Bedoeld om de schijn op te houden dat de Verenigde Staten een democratie zijn.

Tot de weinige senatoren die tegensputteren behoort Rand Paul, Rand heeft de gedachte geopperd dat er een “Lees de Wetgeving” initiatief moet komen. Die stelt dat voor iedere 20 pagina’s wettekst, de senaat een dag leestijd krijgt. Een wet van duizend pagina’s moet dan vijftig dagen voor de stemming aangeboden worden.

Een heel logisch en noodzakelijk voorstel. Edoch, als de verdwazing regeert, wijkt de rationele persoon af van de geldende norm en wordt voor gek versleten. Hoe kan je als rationeel normaal persoon nog je geestelijke gezondheid behouden in deze poel des verderfs? Waarin dwangmonopolisten je hele leven lijken te bepalen?

Er geldt intussen deze regel. Hoe harder de MSM iemand negeren of demoniseren, hoe waarschijnlijker het is dat deze persoon gelijk heeft. Rand Paul lijkt volgens deze regel een waardig opvolger van zijn vader te worden.

13 REACTIES

 1. Ik zou bij iedere keer tegen stemmen, omdat ik 1000 bladzijden niet kan lezen in 2 uur.
  Raar dat voor of tegen stemmen zelfs maar overwogen wordt.

 2. same as it ever was…..“Op kerstavond 1913 werd gestemd over het Federal Reserve System.
  De stemming over de Federal Reserve Act was bewust op kerstavond gepland, zodat veel volksvertegenwoordigers niet aanwezig zouden zijn en daardoor niet tegen konden stemmen.
  Vooral onder democraten bestond grote weerstand tegen het plan. Congresleden die wel aanwezig waren, bleken vaak niet goed op de hoogte van de precieze gevolgen van het Federal Reserve System.
  De bankiers hadden bewust een voor politici moeilijk te begrijpen systeem bedacht, zodat de echte bedoelingen gemaskeerd konden blijven”….

  http://www.corruptekamer.nl/de-oprichting-van-de-federal-reserve-bank-1913/

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Individualist [2]: Het artikel beweert ook geenszins dat ie dat zou zijn, doch belicht 1 positief punt. Misschien volgen er later nog wel meer? Misschien blijkt ie zich aldus ooit toch tot waardige opvolger te ontpoppen. Dat zullen we dan wel zien. Maar vandaag was bovengenoemd artikel het feit wat de auteur onder de aandacht wilde brengen, ongeacht wat er verder op de man aan kritiek mogelijk is.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Individualist [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Individualist [2]: Je kan ook het een en ander inbrengen tegen Ron Paul. Zijn mantra lijkt te zijn “laat de staten beslissen ipv de federale overheid”. Een libertarisch standpunt zou zijn “laat de burgers zelf beslissen ipv welke vorm en laag van overheid dan ook”.

  Daarnaast heeft Ron vooral een indrukwekkend track record neergezet, door lange tijd consequent te zijn, die tijd heeft Rand nog niet gehad.

  Individualist [10] reageerde op deze reactie.

 5. @WijRos [3]: Het geheel van wetten dient zodanig van omvang te zijn dat het inderdaad zo is dat iedereen de wet kent. Je moet je aan de wet houden, wel dan dient de wet ook duidelijk en beknopt te zijn zodat je weet waar je je aan moet houden. Nu is dat een fictie. Als het onmogelijk is alle wetten te kennen, dan is het ook onmogelijk je aan alle wetten te houden, en in zo’n situatie zou iemand niet vervolgd kunnen worden voor het overtreden van wetten die hij niet kent.

  Gelijk een zwakzinnige mogelijk niet voldoende goed en kwaad kan onderscheiden, en zijn straf kan ontlopen, zo kan een burger thans niet onderscheiden of hij de wet nu wel of niet volgt. En zou ook vrij van vervolging gesteld moeten worden tenzij het heel duidelijk gaat om bewust en overduidelijk crimineel gedrag.

 6. @Scrutinizer [5]: dank, het is vaak onmogelijk om in 1 artikel iemand van alle kanten te belichten, dat soort artikelen wordt heel lang en lange artikelen worden weinig gelezen. Dus je moet vaak 1 kant per keer belichten. Ik vind dat Rand Paul teveel genegeerd wordt in de media, en als hij aandacht krijgt is het vaak niet positief bedoeld. Vandaar dat ik hem soms onder de aandacht breng, en gelijk daarmee zaken als de patriot act, de freedom act of de doorgeslagen achterafkamertjes politiek kan behandelen.

 7. @Scrutinizer [5]:

  Het artikel beweert ook geenszins dat ie dat zou zijn

  Dat ie wat zou zijn? Dat hij een waardig opvolger van zijn vader lijkt te worden?
  Want dat is namelijk *exact* wat Ratio schreef.
  Sorry, maar de conclusie van het artikel richt zich overduidelijk niet alleen op dat ene punt waar jij het over hebt.

  Overigens, hoeveel politici ken jij die hun retoriek over vrije markten en kleinere overheid en minder uitgaven en minder regels nakomen?

  @Ratio [6]:

  Niet alleen kun je het een en ander tegen Ron Paul inbrengen; dat heb ik ook gedaan. Maar ik wil niet de indruk maken perfectie te eisen. Ik zou op Ron Paul hebben gestemd als dat kon.
  Ron Paul is gewoon zo ongeveer 1000x beter en principiëler over vrijheid en overheid als zijn zoon, dus de vergelijking gaat enigszins mank.

  Overigens is het de vraag of Ron Paul echt zo achter de grondwet staat als hij soms stelt. Hij heeft ook uitspraken gedaan die veel meer lijken op anarchisme.

  Rand Paul is op een dusdanig grove manier in overtreding van het minimum van wat een libertarier, naar mijn mening, zou mogen eisen, dat hij niet in de buurt komt. Daarom heb ik die drie links geplaatst, omdat zijn vele ‘overtredingen’ (om het even zo te noemen) samen te vatten.

 8. “Overigens is het de vraag of Ron Paul echt zo achter de grondwet staat als hij soms stelt. Hij heeft ook uitspraken gedaan die veel meer lijken op anarchisme. ”

  Dat klopt. Ron Paul hoorde bij de Republikeinen en paste daar al niet tussen. Hij moest binnen een bepaald kader blijven om zijn boodschap te kunnen verkondigen, en dat kader is de grondwet.
  Recentere uitspraken laten daar geen misverstand over bestaan.

 9. @Ratio [8]: Interessant idee. De burger wordt geacht de wet te kennen. Maar kan deze de wet wel kennen? Een snelle rekensom:

  De gemiddelde leessnelheid is 240 woorden per minuut (https://nl.wikipedia.org/wiki/Snellezen). Het Burgerlijk wetboek, deel 1 telt alleen al ruim 56.500 woorden, goed voor een halve dag lezen. Het hele BW (8 boeken) is dus een weekje. Maar er zijn meer wetboeken. Hoeveel zouden dat er zijn (http://wetten.overheid.nl/)? En wat komt er bij vanuit Europa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html)? Alleen het lezen van al deze wetten kan wel een jaar in beslag nemen. En dat leeswerk moet af zijn voordat deze wetten voor de burger gelden, dus als deze volwassen en dus toerekeningsvatbaar is (18 jaar). Die kostbare tijd kan onze kersverse burger niet studeren of werken.

  “Het kennen van de wet” kost daarom niet alleen tijd maar ook geld. Kan een persoon, gezin en samenleving zo’n collectief jaar wetten-lezen cq ledigheid wel opbrengen? Is het kennen van de wet wel een reële eis? En kan dan het argument “ik wist niet dat het niet mocht” leiden tot vrijspraak?

Comments are closed.