zondag, 14 juni 2015
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Wat weten we over Bilderberg?

bilderbergGale Boettichter: Deze week vindt van 11 tot 14 juni de jaarlijkse Bilderbergconferentie plaats in de Oostenrijkse Alpen. Zo’n 140 bankiers, politici, staatshoofden, industriëlen en academici verzamelen zich in het luxeuze Interalpen Hotel om zaken met elkaar te bespreken. Maar wat zijn die zaken eigenlijk? Is Bilderberg slechts een onschuldig theekransje dat terecht genegeerd wordt door het overgrote deel van de media? Of is er meer aan de hand?

Een aura van geheimzinnigheid omringt de Bilderbergconferenties. Jaarlijks worden er een gastenlijst en een lijstje van gespreksonderwerpen gepubliceerd, maar deze zijn helaas verre van compleet. Zo zijn dit jaar volgens de lijst onder andere prinses Beatrix, premier Mark Rutte, Shell-topman Ben Van Beurden, minister van financiën Jeroen Dijsselbloem en Klaas Knot van de Nederlandsche Bank aanwezig, naast buitenlandse figuren als Henry Kissinger en NAVO-topman Jens Stoltenberg. We weten echter uit voorgaande jaren dat niet alle deelnemers op de officiële gastenlijst staan, zoals Bill Gates in 2012. En de lijst van gespreksonderwerpen is zo vaag (‘Globalization’, ‘Current Economic Issues’) dat werkelijk alles eronder valt. Verder worden er geen persconferenties gehouden tijdens of na de Bilderbergconferentie, en worden journalisten door een grote politiemacht op veilige afstand gehouden.

Kunnen we dan slechts speculeren wat er op de Bilderberg-conferentie wordt besproken? Nee, gelukkig niet. Hoewel deelnemers officieel niets mogen zeggen over de aard van de besprekingen, hebben toch al meerdere van hen hun mond voorbijgesproken. In combinatie met gelekte documenten kunnen we zo toch een aardig beeld schetsen van wat Bilderberg eigenlijk is.

De conferentie werd in 1954 opgericht door de Pool Jozéf Retinger, één van de figuren die aan de wieg stonden van de Europese Unie. Voor de oprichting werkte hij onder andere samen met prins Bernhard, Unilever-topman Paul Rijkens en de Belgische ex-premier Paul van Zeeland. Uit Amerikaanse overheidsarchieven is gebleken dat Retinger nauw samenwerkte met The American Committee for a United Europe (ACUE), een groep bemand door leden van de Amerikaanse inlichtingendiensten (eerst de OSS, later de CIA) met het doel om een Europese superstaat te creëren. Met advies en grote sommen geld steunde en leidde de ACUE de beweging voor meer Europese samenwerking.

De ACUE zelf werd weer gefinancierd door de Ford en Rockefeller foundations, die streefden (en nog steeds streven) naar een wereldoverheid. Zo zei de directeur van de Ford Foundation in de jaren vijftig dat het doel van zijn organisatie was om de VS en de Sovjet-Unie met elkaar te verenigen en zo een globale overheid te realiseren. En David Rockefeller schreef niet al te lang geleden nog het volgende in zijn biografie: “Sommigen geloven dat wij [de Rockefeller-familie] deel uitmaken van een geheime kliek die tewerk gaat tegen wat in het belang van de Verenigde Staten is. Zij karakteriseren mij en mijn familie als ‘internationalisten’ die samenzweren met anderen in de wereld om een meer geïntegreerde politieke en economische orde te bouwen – één wereld, zoals je zou kunnen zeggen. Als dat de aanklacht is, dan ben ik schuldig, en daar ben ik trots op.” David Rockefeller is speciaal adviseur en veelvoudig bezoeker van de Bilderbergconferentie.

Als we kijken naar de oprichting van Bilderberg (waarvan de naam overigens afkomstig is van het Bilderberghotel in Oosterbeek, waar de eerste conferentie werd gehouden), dan lijkt het erop dat zij is opgericht om de Europese politieke immigratie te bevorderen, met als einddoel een globale politieke gemeenschap. De acties en uitspraken van Bilderbergleden bewijzen die stelling.

Zo blijkt uit Wikileaks-documenten dat al op de derde Bilderbergconferentie (1955, Garmisch-Partenkirchen) er een consensus ontstond over de noodzaak van een gemeenschappelijke markt in Europa. Nog geen drie jaar later werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Dat dit geen toeval was, bevestigde Bilderberg-voorzitter Etienne Davignon in 2009. Hij zei toen in een interview met de EU Observer dat Bilderberg ook een belangrijke rol vervulde bij de creatie van de euro in de jaren negentig.

Bilderberg-bezoeker Denis Healey zei tegen The Guardian het volgende over Bilderberg: “Zeggen dat we streven naar een wereldoverheid is overdreven, maar ook niet geheel onterecht. De Bilderbergers denken dat we niet voor eeuwig met elkaar kunnen blijven vechten en mensen vermoorden en dakloos maken. We denken daarom dat een enkele gemeenschap in de wereld een goed idee is.”

Het zou onterecht zijn om uit die woorden te concluderen dat Bilderberg letterlijk een soort wereldregering-in-wording is. Daar is geen bewijs voor. Het is wel een zeer belangrijke bijeenkomst van de westerse elite waar een consensus gevormd wordt over het te voeren beleid. Vervolgens wordt van de bezoekers verwacht dat zij er aan werken om in hun land van herkomst die plannen om te zetten in concrete wetgeving. Zo zei Bilderberg-bezoeker Willy Claes het volgende in een radio-interview: “Tijdens de conferentie krijgen alle genodigden 10 minuten spreektijd – en daar wordt zeer streng aan vastgehouden – en na afloop stelt de ‘rapporteur’ een rapport op van wat er besproken is. De aanwezigen worden dan natuurlijk wel geacht gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze invloed hebben.”

Wat Claes beschreef is problematisch in meerdere opzichten. Allereerst is Bilderberg zeer anti-democratisch. Nederlandse politici zoals Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem, Diederik Samsom en Alexander Pechtold (de laatste twee bezochten Bilderberg in voorgaande jaren) informeren de Nederlandse bevolking niet over het beleid wat zij volgens Bilderberg worden geacht te voeren. Bovendien duidt het weinige dat we weten over de conferentie erop dat zij in het teken staat van verdere Europese integratie en de vorming van een enkele wereldgemeenschap. Dat betekent nog meer centralisatie en nog minder zeggenschap voor het individu. Een slecht idee.

Zolang de media en de meeste burgers geen aandacht besteden aan de Bilderbergconferentie, kunnen haar bezoekers ongestoord doorgaan met hun zeer schadelijke achterkamertjespolitiek. Het wordt tijd om daar verandering in te brengen.

Gale Boetticher

 

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Keinstein schreef op : 1

  Het mag duidelijk zijn dat er overlegd wordt door de leiders van westerse naties en dat met name grensoverschreidend beleid gesynchroniseerd is. Dat blijkt het meest duidelijk wanneer alle westerse overheden tegelijk hetzelfde, onjuiste standpunt innemen, zoals: je bent beschermd tegen aids door een condoom te dragen; we moeten de CO2 uitstoot in de wereld terugdringen om AGW te bestrijden; er is geen probleem met islam an sich maar met een obscure zijvariant ervan.

  Of dat beleid geformuleerd wordt tijdens een Bilderberg conferentie, een G2, G7 of G20 meeting, dan wel via e-mail uitwisselingen tussen topambtenaren, het doet er eigenlijk niet zoveel toe omdat het allemaal consequenties zijn van het feit dat u, burger, bestuurd wilt worden. Zolang 99% van de bevolking denkt dat een overheid noodzakelijk is, en daarmee het noodzakelijk achten dat zij zelf bestuurd worden, zal daar weinig aan veranderen omdat je als burger geen product of service krijgt aangeboden voor een bepaalde prijs waar je ja of nee tegen kunt zeggen. Wat daar in vergaderkamers aan vooraf gegaan is, who cares.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. dZvZtKm schreef op : 2

  blijft toch gissen voor ze nu zij een deel van europa hebben uitgesloten

 3. Hub Jongen schreef op : 3
  Hub Jongen

  @Keinstein [1]:
  ” . . . . het allemaal consequenties zijn van het feit dat u, burger, bestuurd wilt worden. Zolang 99% van de bevolking denkt dat een overheid noodzakelijk is, en daarmee het noodzakelijk achten dat zij zelf bestuurd worden, zal daar weinig aan veranderen . . . . . ”

  Dit is wel een heel belangrijke constatering.
  Dat komt ook vaak duidelijk naar voren als je oplet hoe mensen deze onderdanige posities proberen goed te praten, of te ontwijken. (Of soms ook kwaad te worden)

  Het kan een grote stap voorwaarts worden voor mensen die het anders willen, die geweld willen uitbannen, als er wegen, methodes, voorbeelden ontwikkeld kunnen worden om de voordelen van vrijheid ( = NAP ) aan te tonen.

  Hoe? Wie ?
  Wie begint met dit eens uit te werken in een artikel?

  Keinstein [5] reageerde op deze reactie.

 4. Sander schreef op : 4

  Als je het nu naar het allerkleinste terugbrengt met de vraag: Hoe is het mogelijk dat een handjevol mensen voor miljarden bepaalt wat er staat te gebeuren? Is toch op zich al een volkomen absurd idee? Ik moet zeggen dat die mensen van ISIS -in dit specifieke opzicht(!)- toch wel aardig aan weten te pakken: Men wijst een paar coördinaten op de wereldkaart aan en stelt: Hierbinnen ligt Het Kalifaat, ons gebied, ons land, waarbinnen onze wetten gelden. Dan gaat men ‘vanuit het niets’ dat gebied verdedigen. En wat blijkt? De VS met al zijn moderniteit en planning wordt nederlaag na nederlaag toegebracht. Een Vietnam 2 ligt in lijn der verwachting.

  Zal dit door de realiteit gedwongen, uiteindelijk ook ons lot worden? De stichting en het uitroepen van een westers Laminaat? (Moderne, veel toegepaste vloer waarin geen vuil kan trekken) Zal het niet anders kunnen?

  Keinstein [6] reageerde op deze reactie.

 5. Keinstein schreef op : 5

  @Hub Jongen [3]: Het wordt een moeilijk verhaal om mensen te overtuigen; ofschoon ikzelf natuurlijk ook op enig moment overtuigd ben. Zo geeft Zwitserland eigenlijk al eeuwen het goede voorbeeld: redelijk kleine overheid met lage belastingen, eigendomsbescherming in marmer gebeiteld, geen vrije vestiging voor elke binnengewaaide Jan Doedel, geen oorlogen, vredesmissies of kolonies en sinds mensenheugnis met afstand het meest welvarende land in Europa waar tevens de meest gelukkige mensen wonen, het milieu het schoonst is en de zogenaamde armen, voor zover je daarvan kunt spreken, het beter hebben dan waar dan ook.

  Je zou denken dat een dergelijk succesvol voorbeeld tot massaal enthousiasme zal leiden en dat de stelling om de toch al kleine overheid nog verder te minimaliseren eveneens navolging zal vinden. Helaas, ofschoon er een trend tot decentralisatie aan de gang is in de Veneto, Catalunia, Vlaanderen en Schotland bv is er tegelijkertijd een verlangen tot politieke schaalvergroting, met name bij degene die aan de touwtjes trekken.

  Er is kortom zowel theoretisch als empirisch bewijs, niet alleen voor het succes van een minimale staat, maar ook voor het mislukken van de maximale staat, waar vervolgens eigenlijk niemand zich wat van aantrekt. Wat moet er dan nog bereikt worden met discussie? Het lijkt een betere optie om John Galt te gaan in Liberland.

 6. Keinstein schreef op : 6

  @Sander [4]: Het wordt steeds meer duidelijk dat ISIS, net als daarvoor Al Qaeda, dan wel niet door de Amerikaanse geheime diensten geschapen zijn, maar wel door hen worden groot gemaakt. Denk je nu werkelijk dat ze in eerste instantie niet weten wie ze steunen in Irak, Libie en Syrie om dan vervolgens, oeps, te moeten concluderen dat ze weer een jihadistische branche bewapend hebben?

  Het is eigenlijk niet mogelijk dat een groep enthousiastelingen zonder hulp van buitenaf de legers van Syrie, Koerdistan, Libie en Irak in de problemen kan brengen. Hoe komen ze aan al dat wapentuig? Wie financiert dat? Nee, dit zijn geen autonome processen. Daar wordt aan gemanaged. Het waarom van deze verdeel en heers taktiek is moeilijker te beantwoorden. In zekere zin zijn het proxy oorlogen tussen de VS en de EU aan de ene kant en Rusland en China aan de andere zijde met de verschillende fracties van islam daar tussenin. Het gerommel in de Oekraine lijkt een ander voorbeeld te zijn van zo’n proxy oorlog.

  Met andere woorden: de VS zijn niet werkelijk in gevecht met ISIS en hebben niet de intentie deze ‘tegenstander’ te verslaan. De intentie zal zijn ISIS te gebruiken, in te zetten, tot zij niet meer nodig zijn. Om te weten wanneer dat plaatsvindt, zul je moeten weten welke politieke doelen geformuleerd zijn. Wat uiteraard geheim is.

  Sander [7] reageerde op deze reactie.

 7. Keinstein schreef op : 8

  @Sander [7]: Dit kan ook op een faliekante mislukking uitdraaien. Neemt niet weg dat ze proberen de situatie in het complete Midden-Oosten en de Maghreb vanuit Washington te managen – aangenomen dat mijn voorstelling juist is: het blijft inderdaad giswerk. De VS hebben zo langzamerhand een complete historie opgebouwd in het omverwerpen van regimes en de EU staat te trappelen om zich daarbij aan te sluiten. De megalomanie en arrogantie die daaraan ten grondslag liggen zijn even stuitend als angstaanjagend. De gedachte dat democratische processen in staat zullen zijn dit schip te keren of ook maar van koers te laten veranderen lijkt me ronduit naief.

 8. WijRos schreef op : 9

  Als wij nog enige grip onze eigen overheid hadden dan zou de Bilderberg groep irrelevant zijn. Daarom begrijp ik de aandacht voor deze groep niet terwijl de macht van onze overheid maar steeds toeneemt. Er is toch niemand die zich zelf serieus neemt die ook maar op enige manier gelooft in een vorm van parlementaire correctie van de overheid.
  Mijn indruk is dat met name de media in dienst van de overheid de Bilderberg mythe steeds weer leven inblazen.

  dick [11] reageerde op deze reactie.

 9. Doc schreef op : 10

  Er zal niets veranderen behalve het klimaat. Ook onze zwarte gaten worden ouder en ouder. De nieuwste telg is al weer twaalf miljard jaar oud en spuugt en zuigt, jaja ze doen beide want de formules kan je lekker bijwerken, zolang er maar veel poen binnen komt.

  Zo werkt werkelijk alles behalve werkelijkheid…die gaat ze gang en de bilderbergers maar aan het tweaken…..

  ..dat tweaken kost de argeloze burger zijn poen en zijn levens-elixer want die zuigen ze uit tot zijn bot.

  Rockefeller=Rockenfelders

 10. dick schreef op : 11

  @WijRos [9]:

  Een mythe is het niet,, lange termijn planning en bijpraten essentiele onderwerpen bereiken never de oren van genodigde,de orde van onderdanen mensen als Alex.P,, Mark.R.
  Zo gaat het al vele jaren,,plannen de tijd haar werk laten doen.

 11. hadjememaar schreef op : 12

  @Sander [7]: Kan natuurlijk ook zijn,dat de wapenhandel een afzetgebied nodig had en daarvoor de strijd tegen het communistische systeem slechts als dekmantel diende.