EU_JUNCKER_BIDTVan zenuwen of van angst?*****

In zowat alle EU-landen zijn of ontstaan organisaties die uit de collectivistische EU dwang willen. Tor mijn verrassing lees ik bij Rockwell dat nu in Oostenrijk ook een beweging ontstaan is die een petitie daarvoor op gang heeft gebracht. *****

Alleen in Nederland is er nog veel te weinig actie.

De organisatoren stellen dat Oostenrijk er beter aan toe is buiten de EU dan er in.“”We want to go back to a neutral and peace-loving Austria,” Rauscher, de initiatiefnemer, verklaarde bij de start.
Onder andere heeft de organisatie ook kritiek op de EU-sancties tegen Rusland die alleen maar schadelijk zijn voor Oostenrijk. ?Geldt dat ook niet voor Nederland?? Of hebben de politici zich zo gecompromiteerd bij  het op gang brengen van de Oekraïense oorlog dat ze niet meer terug kunnen/willen?? Denk aan Timmermans en van Baalen)

Net als in Nederland komt 80% van de wetgeving van Oostenrijk uit Brussel, door niet-gekozen commissarissen. ” EU is geen democratie; het parlement heeft niet eens wetgevende bevoegdheden!

Een onafhankelijk Oostenrijk, zegt de organisatie, zou een extra € 9.800 per jaar uitmaken.

Het committee vermoedt uit de vele gesprekken dat ze een grote respons zullen hebben.

Wat gebeurt er in Nederland? Behalve Wilders en de PVV?

17 REACTIES

 1. Net als in Nederland komt 80% van de wetgeving van Oostenrijk uit Brussel, door niet-gekozen commissarissen. ” EU is geen democratie; het parlement heeft niet eens wetgevende bevoegdheden!

  Als dat de waarheid betreft, en dat lijkt met niet zo moeilijk te bewijzen, wat houdt een willekeurig andere partij/groepering dan nog tegen haar eigen overheid, haar eigen regering aan te stellen? Haar eigen rechtbank en rechters aan te stellen, te benoemen en/of voor te dragen? Opdat de ene niet-democratische regering de andere kan berechten, op precies dezelfde ‘legitieme’ wijze?

  Brute kracht?

  Wellicht mag ik wijlen Jim Morrison citeren: : They got the guns, but we’ve got the numbers.”

  Philosoof G&R Eigenwijs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Philosoof G&R Eigenwijs [2]: Ha ha ha!!! Nou, in ieder geval zijn in het verleden die numbers best aardig creatief geweest in het bedenken van doeltreffende munitie (van het moment).

  En bedenk dat de zwakte van je tegenstander meestal in zijn kracht verscholen ligt. Hoe eenvoudig kan het geheim analoog communiceren zijn, indien niemand nog analoog communiceert omdat de wereld is gedigitaliseerd? Miljarden computers, de beste IT-ers, en de meest sublieme software zal niet in staat blijken de brief uit de brievenbus te houden.

  Need I say more?

  Marcel [7] reageerde op deze reactie.

 3. Wat gebeurt er in Nederland? Behalve Wilders en de PVV?

  Niets…Helemaal niets.
  Wij Nederlanders hebben nu eenmaal het talent om mensen naar voren te schuiven die het IK VIND denken belangrijker vinden dan wat de bevolking wenst dat er moet gebeuren.

 4. Ik zie ook niet duidelijk hoe het proces moet / kan verlopen.
  Stel we hebben een groot aantal personen die vrijheid willen,
  Die moeten dan op een of andere manier “macht” krijgen om bvb:
  -het leger naar huis te sturen,
  -te regelen dat belastingen maar voor 50% betaald worden.
  -Dat er geen belastinggeld meer naar vreemde opperhoofden gaat.
  -Dat. . . enz.

  -Hoe werkt zo iets? Wie kan dan wat doen?
  -Heb je daarvoor niet een (begin van) een eigen organisatie nodig?
  -Wat is het beleid met mensen die in de EU willen blijven??
  –en nog meer van die vragen.
  -Moet je niet de controle over de politie kunnen regelen??

  Sander [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [5]: Je kunt natuurlijk eerst je eigen regering presenteren. Volkomen ‘out of the blue’. Je geeft de doelstellingen van die regering aan. Je installeert ook je eigen rechtelijke macht, die je gelijktijdig aan het volk introduceert. Dan zou je vooraleerst de reacties kunnen afwachten. Wellicht is het merendeel, of een substantieel deel van de politie en leger, wel dermate gecharmeerd van je alternatieve regering, dat men zich zomaar bij je aansluit. En dan is er al heel wat water dor de Rijn.

  Indien na presentatie van die regering vele ‘bekende Nederlanders’ het beleid en doelstellingen van die regering zouden onderschrijven, dan zou dat zelfs erg snel kunnen gaan.

  Maar enfin, dat is zomaar een taktiek die niet bij voorbaat kansloos zou zijn. Nee, die zelfs een gedegen kans maakt op enig moment het 8.00u-journaal te openen.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Sander [3]:

  Ik ben dat niet helemaal met u eens Sander. Wel met de strekking van uw betoog, maar …
  bedenk dat het sorteren van post is geautomatiseerd. Ook in Nederland kan een rechter bevel geven om post die naar bepaalde adressen gestuurd word te onderscheppen, dat gebeurt in het sorteercentrum. Dat kan dan worden opengemaakt, gekopieerd, en verder gewoon bezorgd worden. De kans is klein dat u er iets van zou merken. Ook uw vaste telefoonlijn kan worden afgeluisterd op bevel van een rechter. Het enige verschil is dat rechterlijk bevel wat nodig is. Uw e-mails en data van uw mobiel worden automatisch opgeslagen en mogen worden doorzocht zonder enige verdenking.

  Ik ben het zeker met u eens dat de zwakte van een vijand vaak verscholen licht in zijn kracht. Als ik kijk naar de militaire macht van ‘het westen’ dan valt de enorme afhankelijkheid van computers op. Om die systemen plat te leggen is niet zo heel veel nodig. De Amerikanen hebben er in 2014 al kennis mee gemaakt. In het voorjaar toen de crisis in Ukraïne aan het escaleren was en de USA haar spierballen wilden tonen in de Zwarte zee legden de Russen een Amerikaans oorlogsschip plat. Alles wat electrisch was werkte niet meer en de Amerikanen schrokken zich te pletter toen 2 MIG straaljagers verscheidene keren heel laag overvlogen.

  Zelf heb ik bedacht dat je tegenwoordig een hoogwaardig westers gevechtsvliegtuig uit de lucht kunt halen door van afstand alle electronica aan boord plat te leggen. Zelfs als je er alleen maar in slaagt om de GPS ontvangst te verstoren door op de specifieke frequenties met veel vermogen een muziekje uit te zenden kan volgens mij zo’n vliegtuig al geen doelen meer vinden of zelfs maar zijn thuishaven terugvinden.

  Maar ik zou er dus maar niet van uitgaan dat ‘de post’ een methode is die per definitie veilig is om ongewenst mee-lezen tegen te gaan. De post is alleen maar veilig zolang u nog niet op de radar van de opsporingsdiensten staat. Als u weet dat men u in de smiezen heeft kunt u er beter van uitgaan dat uw briefgeheim ook niet langer veilig is.

  Sander [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Marcel [7]: Dank voorje uitgebreide reactie Marcel. Maar je hebt toch geen overheid nodig om een brief in een brievenbus te stoppen? Begrijp je wat ik bedoel? 🙂

 8. Je schijnt met een sterke lamp zo dwars door een brief heen. En dat is scanbaar, en door computers te ontcijferen. Papier is namelijk redelijk doorschijnend, zeker met zwarte inkt is het contrast lekker groot.
  Of getallen hier tellen, reken er niet al te hard op dat een meerderheid hier voor Libertarische ideeën is. Men is hier een hokjesdenker, die heus wel bang is voor een verkiezingsoverwinning van de tegenpartij, maar waar men zelf ook de nodige dosis socialisme in huis heeft. Maar zich daar niet van bewust lijkt te zijn. Libertarische ideeën zijn behoorlijk radicaal anders dan wat hier die 150 zetels als meerderheid bij elkaar stemt. En zeker geen meerderheid of “de massa’s”. Way to go, ben ik bang.

 9. @Hub Jongen [11]: Hub, het is een idee dat al langer door mijn hoofd spookt en steeds substantiëlere vormen aanneemt. Ik ben blij dat jij ook al gelijk door hebt dat het inderdaad tot grote consequenties zou kunnen voeren. Maar ik vraag me wel af of het verstandig is om draaiboeken, hier op VS, in dit stadium reeds te openbaren? Waarom een groot voordeel gelijk weggeven? Te weten ‘de verrassing’. Bovendien betreft het nog slechts een (reëel) idee.

  Regeringen in ballingschap kunnen misschien wel een beetje worden vergeleken met een alternatieve regering. En die hebben we nogal wat gekend:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Regering_in_ballingschap
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zuid-Molukken

  Maar stel je eens voor dat een alternatieve rechter van een alternatieve regering, bekend bij alle Nederlanders, zonder in aanvang over feitelijke macht te beschikken omdat ze geen geweldsmiddelen heeft tot dwang, een Nederlandse minister of minister-president zou veroordelen. Bijvoorbeeld tot 30 jaar celstraf wegens ‘hoogverraad’ (EU), en een opsporingsbevel zou doen laten uitgaan (via het internet), wat denk je? Denk je dat die minister de schouders ophaalt en doorgaat waar hij mee bezig was? Of zal hij toch ook maar eens af en toe over die schouder achterom kijken?

  Maar alles hangt natuurlijk samen met het vertrouwen dat de burger zal hebben in de samenstelling van die alternatieve regering! De poppetjes zullen van wezenlijk belang zijn, opdat burgers ook het oordeel van bijvoorbeeld alternatieve rechters hoog zullen inschatten. Het draait om het vertrouwen!

  Dus indien je er in slaagt om ‘electorale kwaliteit’ (zo noem ik het maar voorlopig) in een alternatieve regering binnen te halen, hoe groter de kans op de meest brede publieke steun. Naast je politieke verhaal uiteraard! (Denk ook aan politie en defensie)

  De mogelijkheden om een alternatieve regering aan een breed publiek te introduceren, bekend te maken en aan vertrouwd te laten geraken, zijn in deze moderne tijden werkelijk onbegrensd.

  Dus het kan, de mogelijkheden zijn er, maar het kost wel zeer grote inspanningen. Daar mag je je niet in vergissen.

  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.
  Marcel [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Sander [13]:
  Helemaal mee eens. Zeer niet een ” aanvalsplan” met de namen erbij publiceren! Die zouden “ze” heel vlug “gevaarloos” ,maken.
  Daarom nog veel heersen-inspanningen nodig.

  Morgen na 12.00 uur een artikel over democratie.
  Stel dat we daar een of meer professoren, rechters, op andere bekende ” opiniemaker” voor vinden die dit gaat promoten.
  Moet niet zo moeilijk zijn, immers het geweld in de basis van de democratie is rationeel niet te ontkennen.

  Dat zou een stap vooruit zijn.
  Dus wie kent wie die dit verder wil promoten?
  Werkstuk voor studenten?

 11. Dijsselbloem: ‘Grieken moeilijk in euro te houden bij ‘nee’-stem’

  Oplichter Dijsselbloem weet dus dat de Grieken “ja” zullen stemmen!? Raar hè, hoe kan ie dat nou weten?

  Twee van de meest gebruikte woorden in elke taal zijn ‘ja’ en ‘nee’.
  In het Grieks:
  Ja = Ναι (Nè)
  Nee = Όχι (Ochi)
  De lichaamstaal en manier waarop een Griek zijn hoofd hierbij beweegt kan wel eens voor wat verwarring zorgen.
  ‘Ja’ wordt niet aangeduidt door met het hoofd te knikken, zoals in het Nederlands. Een Griek beweegt zijn hoofd een klein beetje schuin-links naar beneden en sluit daarbij meestal even de ogen. Het richting van het gebaar is meer zijwaarts dan naar beneden gericht.

  ‘Nee’ wordt aangegeven door het hoofd achterover te bewegen en je wenkbrouwen op te trekken. Dit gebaar gaat samen met een klikkend geluid van de tong. Hoe sterker het negatieve antwoord hoe groter het gebaar en hoe harder het klikken van de tong.

  Deze gebaren om ‘nee’ aan te duiden, worden door sommige mensen als brutaal beschouwd, maar zijn in de dagelijkse omgang toch heel normaal. In formele situaties zou ikzelf nooit het klakgeluid met de tong maken, maar netjes ochi zeggen.

 12. Veel landen twijfelen over hun deelname in Europa. Dit is niet zo gek. Het is op zich ook wel weer leuk als je straks weer met al die leuke nationale munten mag betalen. Mooi om te verzamelen!

Comments are closed.