Vergunningen kosten bij een gemiddeld mijnbouwproject een derde van de waarde: http://mineralsmakelife.org/assets/images/content/resources/SNL_Permitting_Delay_Report-Online.pdf

Anders gezegd, er gaan jaarlijks miljarden verloren vanwege vertraging of het daardoor on-economisch maken door vergunningen.

In deze studie wordt aangetoond dat de verwachte waarde van een mijn, door vertraging kan halveren en daardoor niet meer economisch is en het hele project stopgezet moet worden. Er worden voorbeelden gegeven van mijnen waar na 8 en 20 jaar nog steeds geen vergunning voor is gegeven.

In Nederland lijkt het schaliegas gebeuren ook die kant op te gaan. Echter daar is er nog een andere joker in het spel. Omdat de exploratierechten (waar voor betaald is!) slechts voor een aantal jaren geldig zijn, terwijl de vergunning tot boren steeds maar wordt uitgesteld, dreigt het eind van de exploratierechten aan te komen. Dus ik krijg bij loket 8 het recht om te bouwen, maar bij loket 6 keuren ze mijn ontwerp steeds niet goed, waarna mijn bouwvergunning vervalt. De kosten die daar mee gepaard gaan zijn enorm, maar degenen die er over gaan, vaak over een deelgebied, houden daar natuurlijk geen rekening mee. Die doen hun werk…

De definitie dat een vergunning iets is wat je vroeger al deed, maar waar de overheid je nu voor laat betalen, komt weer boven. Maar áls ze al vergunningen moeten afgeven, ik schrijf áls, laat ze dan in vredesnaam duidelijke, eenduidige regels maken. En dat die vergunning binnen een reële termijn gegeven moet worden. Maar ja dat zal dan wel weer misbruikt worden tot: dan moeten we meer EU-regels hebben…

Ik schrijf dit artikel niet met de bedoeling om iedereen maar klakkeloos dingen te kunnen laten doen: het Niet Agressie Principe geldt ook voor het vervuilen van buurmans grond. Ik schrijf het om er op te wijzen dat vergunningen en regelgeving, vaak grote kosten met zich meebrengen en dat die meegenomen moeten worden in het wetgevingsproces. In de hoop dat er eens vragen worden gesteld bij wetten en regels: wat zijn de gevolgkosten.

3 REACTIES

 1. “In de hoop dat er eens vragen worden gesteld bij wetten en regels: wat zijn de gevolgkosten.”

  Hoop is wat als laatste overblijft. Wie moet die vragen gaan stellen vraag ik me af. Voordat je het weet is er weer een WC-Eend commissie die betaald wordt door WC-Eend en WC-Eend adviseert. WC-Eend zijnde de overheid in dit geval.

  Als je deze overheidsclusterfuckconstructie eenmaal doorhebt, kun je het niet niet meer doorhebben. Ik hoop dat mensen dat- en de overheidsclusterfuckconstructie op zich door gaan krijgen en daar naar gaan handelen.

  Marcel [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Andre [1]:
  Ik vraag me regelmatig af hoe we deze vicieuze cirkel kunnen doorbreken zonder het NAP geweld aan te doen.

  Het spijt me, maar ik kan geen manier bedenken.
  Zo word dat NAP principe een hinderpaal die verwerkelijking van een libertaire maatschappij juist in de weg staat.

  Gelooft u of de auteur van dit artikel dat de zittende potentaten afstand zullen doen van hun macht alleen door hen door middel van het woord te wijzen op de dwalingen hunner wegen ?

 3. In Belgie kan een buitenlander die er lang genoeg offiecieel woont en de nationaliteit wil verwerven naar het loket van de gemeente gaan en “een nationaliteitsverklaring afleggen” (in de praktijk wil dat zeggen: een formulier invullen), waarmij hij verklaart voortaan Belg te zijn. Justitie en politie hebben dan 4 maand de tijd om het dossier te onderzoeken en -onderbouwd- te torpederen. Als zij binnen de 4 maand niet schriftelijk documenteren waarom je dossier afgewezen wordt, dan is de “aanvrager” (of eigenlijk “verklaarder” / “zichzelf uitroeper”) voortaan onherroepelijk Belg, zelfs als later nog belastende feiten gevonden zouden worden.
  Los van de vraag of ik de nationaliteitswetgeving zelf goed vind of niet, ben ik van mening dat deze procedurele gang van zaken voorbeeldig is.
  Zo zou het bij vergunningen ook moeten zijn: een bedrijf verklaart gewoon dat het over 4 maand iets gaat bouwen. Komt de betreffende regulerende instantie binnen die termijn niet met een onderbouwd bezwaar, dan is de vergunning onherroepelijk een feit en gaat de bouw van start.
  M.a.w. ja er zijn regels en ja de overheid mag een oordeel vellen maar a) het moet binnen een wettelijke termijn zijn en b) een afwijzing moet onderbouwd en gedocuemnteerd gebeuren.
  Overigens zijn bepaalde zaken zo evident, dat te laat vastgestelde fraude WEL nog een ontbindingsgrond kan zijn. De termijn van 4 maand heeft dus geen betrekking op valse aangiften.
  Als bv. een kinderdagverblijf zijn vergunning reeds op zak heeft en pas na de wettelijke termijn ontdekt wordt dat er valse documenten zijn overlegd en dat het strafblad van de veroordeelde pedo in werkelijkheid helemaal niet blanco is, dan kan de tent uiteraard als nog gersloten worden EN wordt de ondernemer bovendien aangeklaagd voor leugenachtige verklaringen, valsheid in geschrifte en geschriftvervalsing met alle bijbehorende sancties (financieel dan wel gevangenisstraffen).

Comments are closed.