Worden gevoelige benoemingen in komkommertijd bewust gepland?

Je zou het haast denken. eerst wordt Roger van Boxtel baas van het in feite staatsbedrijf NS met drie keer de Balkenende salarisnorm, vervolgens wordt Rosenmöller hoofd toezicht AFM. In een lichtelijk Privé-achtig stukje wil ik u wat feitjes uit het verleden geven, hoe krom polizieke benoemingen kunnen zijn. Over de door hen zeer geroemde democratie zal ik het maar niet hebben.

De treinreizigers zullen zich achter de oren krabben wanneer ze weer eens de bingo betalen om het salaris van € 480.000, zeg maar € 10.000 per week voor van Boxtel te bekostigen. Ik blijf het vreemd vinden dat een ontslagvergoeding van € 75.000 bij een andere NS’r (Hugel), ter discussie staat en men vindt dat Dijsselbloem hiertegen had moeten ingrijpen (wat hij overigens net als bij de EU nabetaling listig wegritselt) want als hij moet ingrijpen voor € 75.000 waarom dan niet voor de € 300.000 per jaar teveel volgens zijn normen bij een de facto staatsbedrijf?

Nu was het al langer een puinhoop bij de NS en de Fyra, onder verantwoordelijkheid van Merel van Vroonhoven. Die kreeg daarvoor als beloning omdat zij het bij de NS zo goed deed, het voorzitterschap van de AFM; ook hier vragen we maar even niet naar de Balkenendenorm. Interessant is dat dit punt ook door Annemarie van Gaal is gesteld, samen met nog wat kritische opmerkingen over het functioneren van de AFM. Blijkbaar onder het mom van if you can’t beat them join them’ mag Annemarie nu in de Raad van Toezicht van de AFM, haar kollum in het FD is daarmee al gestopt.

Hoofd van die AFM raad van toezicht wordt Paul Rosenmöller, typisch iemand met veel ervaring in de financiële wereld!? Misschien vanwege de beleggerservaring met zijn wachtgeld uit de Kamer? En net als de anderen in die raad van toezicht is er niemand met grote ervaring in de financiële sector! Blijkbaar zijn de politieke verbanden, belangrijker dan financiële kennis en ervaring. Dus als er straks een probleem is waarbij de trias politica weer eens geschonden wordt (de AFM maakt wetgeving, doet opsporing én rechtspraak) mag je in beroep bij ‘wij van WC eend’: de AFM Raad van Toezicht, welke dan bestaat uit niet financiële mensen.

Blijkbaar is het maken van wetten en regels op oa gebied van zorg, financiële- en pensioenwereld, niet voldoende voor de politici. Bij de uitvoeringen én het toezicht daarop dienen ook nog eens politiek ervaren, welgevalligen neergezet te worden. Zo wordt het Systeem helemaal dicht getimmerd en waterdicht gecontroleerd.

Hoewel ik geen vertrouwen heb in democratie, hoe komt dat toch na het EU referendum en onlangs het Griekse referendum, wil ik u toch wijzen op het burger initiatief van “meer Democratie’ http://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-teken-het-burgerinitiatief

Zij willen proberen politieke benoemingen tegen te gaan. Dat is dan misschien een klein stapje in de richting van minder politiek gesjoemel, maar het blijft natuurlijk fout wanneer een ‘meerderheid’ individuele rechten vertrapt.

7 REACTIES

 1. …op het burger initiatief van “meer Democratie’

  Ik ben bang dat dit de verkeerde taktiek is. De democratie als geheel moet worden afgewezen. Ofschoon niet alle democratische varianten gelijk zijn, sommige zijn beter dan andere,, blijft het ondoendlijk te zijn om de heersers in toom te houden zodra zij het recht hebben zowel wetten te maken als te handhaven. In essentie ben je dan aan hun nukken overgeleverd. Wat heden ten dage vrijwel dagelijks wordt gedemonstreerd.

  Keinstein [2] reageerde op deze reactie.

 2. kan hij de HSL verkopen aan de db-bahn en van de rest gewoon een landelijke trambaan maken.

 3. ANTONY C. SUTTON:

  The power system continues only as long as individuals try to get something for nothing. The day when a majority of individuals declares or acts as if it wants nothing from the government, declares that it will look after its own welfare and interests, then on that day the power elites are doomed.

  http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/
  (Onder meer over de bouwstenen van de EU)

 4. “politieke benoemingen” is een politiek correct woord voor “nepotisme” wat dan weer een vorm van corruptie is. En dat is de zere plek die niemand benoemd.

  Want wie zich uitspreekt tegen corruptie en vriendjespolitiek, krijgt staks geen lintje van Kaiser Willy.

 5. Wat een vreemd ‘stukje’. Sinds wanneer worden er in dergelijke ‘politieke’ raden mensen met verstand van zaken’ benoemd? Sinds jaar en dag is immers het omgekeerde het geval. Kijk maar naar de ‘commissie De Wit’, niemand met verstand van geld en/of economie, en de ‘Fyra-commissie, geen verstand van ‘treintjes’. Dit alles natuurlijk tot grote vreugde van de ‘beklaagden’ en ‘vissers’ in troebel water’, voor wie dit ‘poldermodel’ wel haast het ideale klimaat is om hun praktijken voort te zetten!

  appie b. broek [7] reageerde op deze reactie.

 6. @appie b. broek [6]: Vanochtend kreeg ik het volgende citaat toegestuurd en denk ik dat libertariërs hier iets aan kunnen hebben.

  “Achter de zogenaamde regering bevindt zich een onzichtbare regering die geen trouw gezworen heeft of verantwoordelijkheid erkent aan het volk.

  Deze onzichtbare regering vernietigt de goddeloze alliantie tussen corrupte bedrijven en corrupte politiek.

  Vermorzelen is de eerste taak die een staatsman zich heden ten dage moet stellen”

  President Theodore Roosevelt (1858-1919).

Comments are closed.