gale boettischerGale Boetticher: “Gisteren, 7 december 1941 – een datum die voor altijd in ons geheugen gegrift zal staan – werden de Verenigde Staten van Amerika plotseling en doelbewust aangevallen door de lucht- en zeemachten van het Japanse Keizerrijk. De Verenigde Staten onderhielden een vreedzame relatie met dat land en waren – op verzoek van Japan – nog steeds in gesprek met haar regering en keizer om de vrede in de Stille Zuidzee te behouden.”

Met deze uitspraak begon Franklin D. Roosevelt (FDR) zijn eerste speech na de Japanse aanval op Pearl Harbor, die aan ruim 2400 Amerikanen het leven kostte. 7 december 1941 markeerde ook het begin van de officiële Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog. Tot aan die dag was het Amerikaanse publiek daar sterk tegen, maar door de aanval gingen zij als één man achter FDR’s regering staan om de As-mogendheden te verslaan. De voorheen zo grote anti-interventionistische beweging werd in één dag van de kaart geveegd. Tegen het einde van de oorlog, toen de publieke opinie weer wat gekalmeerd was, begon echter de eerste kritiek te klinken over het handelen van de regering omtrent Pearl Harbor. Sommige journalisten en historici beweerden dat FDR voorafgaand aan de aanval helemaal niet zo vreedzaam omging met Japan als hij beweerde in zijn speech. Zij zeiden dat hij juist al oorlog wilde met Japan ver vóór de aanval op Pearl Harbor en daarom actief een beleid voerde dat erop gericht was om een Japanse aanval uit te lokken. Door de start van de Koude Oorlog en de aandacht die dat vergde kregen de critici echter nooit veel aandacht van het Amerikaanse publiek. Recent lijkt dat echter te veranderen, met de publicatie van diverse populaire boeken waarin deze claim opnieuw gedaan wordt. Met een reconstructie van de gebeurtenissen voorafgaand aan de Japanse aanval zullen we kijken of die kritiek terecht is. Lokten de Verenigde Staten de aanval op Pearl Harbor uit?

Tot aan de tweede helft van de negentiende eeuw was Japan een zeer feodale staat. De Europese machten hadden Japan gedwongen om met hen te handelen, en de politieke elite van het land vreesde dat Japan snel het pad van vele andere Aziatische staten zou volgen en een westerse kolonie zou worden. Zij zag maar één manier om dat te voorkomen: schrik het westen af met de adoptie van haar eigen ideeën, technologieën en beleid. Het idee daarachter was dat als Japan in korte tijd op westerse wijze zou moderniseren, ze een sterk en onafhankelijk land kon worden in plaats van slechts een vazalstaat van de Europese mogendheden. Na de Meiji-restauratie in 1868 kwam dit beleid van modernisatie in een stroomversnelling en kreeg Japan snel een gecentraliseerde staat met een parlementair systeem. Keizer Meiji maakte snel een einde aan het wijdverspreide analfabetisme in het land en creëerde een nationaal onderwijssysteem. Deze ontwikkelingen droegen bij aan een snelle uitbreiding van de industrie en de opbouw van een modern en technologisch geavanceerd leger. Dat laatste zorgde ervoor dat Japan in korte tijd zelf een imperialistische macht kon worden. In de woorden van historicus George Victor: “Gelijktijdig met de ontwikkeling van haar strijdmacht begon Japan haar invloedssfeer uit te breiden, maar wel op voorzichtige wijze zodat de westerse machten haar niet zouden aanvallen. Haar doelen waren de verwerving van extra land voor de groeiende bevolking, het vervullen van haar imperialistische dromen en het volgen van westerse naties in koloniale expansie” (1). De Japanse expansie startte met de annexatie van de kleine Bonin-eilanden in 1876. Kort daarop volgde toenemende inmenging in de gebieden Korea en Taiwan, die zich in de Chinese invloedssfeer bevonden. Na een korte oorlog met China in 1894 werden deze territoria in het steeds groter wordende Japanse Rijk opgenomen. Veel indruk maakte deze militaire overwinning echter niet in het westen. China werd gezien als een zwak en achterlijk land. De Japanse overwinning op de Russen in 1905 boezemde daar echter wel ontzag in voor Japan, aangezien Rusland een westerse en moderne staat was. De Japanners werden nog steeds als inferieur gezien vanwege hun ras, maar toch begonnen de Europese machten hen steeds meer te beschouwen als een bedreiging voor hun koloniale macht.

De Japanners waren niet de enige non-Europese macht die zich mengden in de race voor dominantie in Azië. Rond de eeuwwisseling begon de VS zich ook steeds meer met dat continent te bemoeien. In 1898 werden Hawaii, Guam en de Filippijnen onderdeel van haar territorium, en een jaar later werden ook Samoa en Wake daaraan toegevoegd. De Verenigde Staten werden een serieuze concurrent voor de Japanners, en spanningen tussen die twee konden dan ook niet uitblijven (1). Hoewel de naties in de Eerste Wereldoorlog nog bondgenoten waren, zorgden Japanese acties die indruisden tegen het Open Door handelsbeleid met China van president Wilson voor de nodige woede in Washington D.C. De Japanners daarentegen waren juist weer boos op de VS vanwege de Amerikaanse restricties op Japanse immigratie en de uitkomst van een militair verdrag in 1921-1922 dat de expansie van de Japanse marine beperkte. Velen aan de top van de Japanse regering voelden dat ze nog steeds niet door het westen behandeld werden als gelijke macht. Een aantal acties in de jaren dertig van de twinstigste eeuw versterkten de vijandigheid tussen de twee naties. Sterk tegen de wil van de Verenigde Staten veroverde Japan in 1932 Mantsjoerijë en creëerde daar de vazalstaat Mantsjoekwo. Nazi-Duitsland, dat zelf geen koloniën had in Azië, vond de Japanse expansie minder problematisch en sloot daarom een bondgenootschap met dat land in 1936. Beide naties hadden voorheen weinig bondgenoten en kregen zo de nodige internationale erkenning. Eindelijk werden de Japanners door een westerse staat als gelijke behandeld, en daardoor kregen zij meer zelfvertrouwen. Zodoende breidde Japan haar militaire operaties uit naar grotere delen van China, en in 1938 kondigde haar premier de intentie aan om een ‘Nieuwe Orde in Oost-Azië’ te stichten. Dit betekende een verdere verslechtering van de Japans-Amerikaanse relaties. Sommige bewindspersonen in de regering van FDR begonnen zich zorgen te maken over de veiligheid van de Amerikaanse belangen in Azië. De Amerikaanse economie was namelijk sterk afhankelijk van de toevoer van mangaan, rubber, tin en andere grondstoffen via de Aziatische wateren, en die ambtenaren en politici vreesden dat de Japanse expansie de continuïteit van de toevoer in gevaar zou kunnen brengen. FDR zelf en de meeste van zijn ministers vonden harde maatregelen tegen Japan echter niet nodig. Een comité van experts in het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken concludeerde in 1938 dat een serieuze confrontatie met Japan niet in het belang van de VS was. Japan was juist één van de grootste importeurs van Amerikaanse goederen, en daarom zou verdere verslechtering van de relaties de toch al kwakkelende economie alleen maar schaden (2).

De kans op oorlog tussen de Japan en de Verenigde Staten werd echter flink groter met de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog in 1939….

Dit was het eerste deel van een drieluik over het onstaan van de oorlog tussen Japan en Amerika. Deel twee en drie verschijnen respectievelijk morgen en overmorgen op deze site.

Gale Boetticher

Bronnen:

The Pearl Harbor Myth (George Victor, 2007)

To Have and Have Not (Jonathan Marshall, 1995)

14 REACTIES

 1. Toch al even commentaar op dit interessante artikel.
  Het doet mij stern denken aan de bemoeienis van de US met de Oekraïne om te trachten de Amerikaanse macht over Europa te behouden/versterken.
  En de stommiteit van de EU, en vooral NL om zich voor dit karretje te laten spannen.

  Ook viel me erg op:
  “De voorheen zo grote anti-interventionistische beweging werd in één dag van de kaart geveegd.”
  Een (groot) bewijs dat de “Algemene mening” goed te manipuleren is.

  matthijs [2] reageerde op deze reactie.

 2. Gelukkig voor Europa is de beheerstheid van Poetin. Die laat zich niet snel uit de tent lokken met een false flag Operation. Stel dat die man een heethoofd zou zijn, zoals veel neo cons uit de VS waar de domme levensgevaarlijke arrogantie van afdruipt.

 3. Ik heb het even nagekeken; op 12.9.2014 stuurde ik een mail, n.av. het artikel ‘De onbeantwoorde vragen van 9/11 Vrijspreker.nl, met ongeveer dezelfde boodschap, n.l. dat Roosevelt op de hoogte was van de Japanse plannen en ze gebruikte om Japan de oorlog te kunnen verklaren. En dat zich in de ‘geschiedenis’ nog veel meer van dergelijke feiten hebben voorgedaan en zullen voordoen zolang men zich steeds weer laat belazeren en ook ‘wetenschappers’ hun steentje hier aan bijdragen. Ik had mijn hoop op het libertarisme gevestigd om uit deze vicieuze cirkel te geraken maar moet constateren dat er niet voldoende ‘wil’ is om aan deze bedreiging van de democratie een einde te maken.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Jacob Bogers [5]: vrijhandel is volgens mij als 2 personen een vrijwillige handel met elkaar aangaan. Dus niet een overheid.

  US President Franklin Roosevelt seizes all Japanese assets in the United States in retaliation for the Japanese occupation of French Indo-China.

  US deed wel meer dan geen handel voeren. Beide landen waren oorlogzuchtig in die tijd. (America in Filipijnen etc.)

  Jacob Bogers [10] reageerde op deze reactie.
  Jacob Bogers [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Jacob Bogers [5]: Embargo’s zijn om meerdere redenen fout. Er is de spreuk dat als er geen handel meer is dat dan de kogels gaan spreken. Dat wil zeggen dat als de mensen die belang hebben bij vrede (de handelaren) niet langer mogen handelen, dat dan de mensen die belang hebben bij oorlog, de overhand krijgen. En dat er dus stap voor stap de gelegenheid voor een oorlog wordt geschapen.

  Daarnaast is een boycot die vanuit de burgers uitgaat prima. Edoch, als de staat verbiedt tot handel dan is dat agressie, zowel naar de eigen burgers die willen handelen, als jegens de burgers in het andere land, die ook willen handelen. Dit kan honderdduizenden slachtoffers vergen, zoals bij de boycot van Irak, waar door beperkingen in voedsel en medicatie honderdduizenden kinderen gestorven zijn.

  Jacob Bogers [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [8]: @Ratio [8]:
  zielige Japanse kindertjes??? lolwut? ..Blijkbaar lig je niet wakker als Amerikaanse olie gebruikt wordt om Japanse tanks en oorlogsmaterieel voort te drijven en ingezet wordt tegen chinese kindertjes.
  http://www.4thmedia.org/wp-content/uploads/2012/03/image001.jpg

  FDR had er gelukkig meer problemen mee.
  Ik zweer het als de USA de olie wel hand geleverd dan had de hele libertarishe gemeenschap alhier dezelfde USA te beschuldigen meegewerkt te hebben aan de Chinese volkerenmoord.

  Als ik iemand als klant niet will hebben dan is dat mijn goed recht,., Je kan vanallles vinden maar dat is geen agressie. Met Irak heeft dit niets te doen, want 1) de USA zat in 1940 geen andere staten te dwingen NIET met Japan handel te drijven.

  USA and FDR specifiek zijn geen lieverdjes, maar die artikel is gewoon irrationeel anti Amerikaanisme.

 7. @yourke [6]:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt

  When Japan occupied northern French Indochina in late 1940, FDR authorized increased aid to the Republic of China, a policy that won widespread popular support. In July 1941, after Japan occupied the remainder of Indo-China, he cut off the sale of oil to Japan, which thus lost more than 95 percent of its oil supply.

  Het niet leveren van ‘je eigen’ olie was een daad van agressie? onzin!

 8. @Jacob Bogers [11]: geef aan dat beide landen corrupt and oorlogzuchtig waren. sinds wanneer heeft amerika iets daar iets te zoeken (amerika had al sinds 1927 legereenheden in china en omgeving!!)

  @Jacob Bogers [11]:
  Amerika en bevolkingen uitroeien LOL

 9. @Ratio [7]: Ik begrijp uw bezwaren tegen zgn.’complotdenkers’. In wezen is dit een illustratie van de verloedering van ‘het systeem’. Ditzelfde ‘systeem’ houdt zich in stand met het rondstrooien van leugens en mooie praatjes en worden dissidenten zoals Pim Fortuyn, Ron Paul, Jesse Ventura en andere ‘moedige’ mensen als ‘halve zool’, ‘extreem rechts’ of ‘complotdenker’ weg gezet. Zoals de ‘waarheid’ m.b.t. Pearl Harbor nu is geopenbaard, zo is het ook gegaan met, om maar eens wat te noemen, de dood van prinses Diane, Katyn (de moord op 20.000 Poolse leger-officieren), het ‘Englandspiel’ en kunnen wij nu ook ‘Srebrenica’ bij dit rijtje zetten. Steeds weer worden wij belazerd en zijn het de ‘enkelingen’ die ons hiervoor waarschuwen en zullenm de ‘autoriteiten’ er alles aan doen om de ‘ongelovigen’ het zwijgen op te leggen!

 10. @Jacob Bogers [11]: Hoe zat dat ook alweer met de natives van Amerika?Gedecimeerd,van hun geboorterecht beroofd en opgesloten in reservaten in eigen land!

Comments are closed.