democratie-2De afgelopen twee weken hebben we op de Vrijspreker interessant gediscussieerd over een definitie van “Democratie.

Zie: https://www.vrijspreker.nl/wp/2015/07/is-deze-definitie-te-verbeteren/ ******
Daarbij bleek het moeilijk om onderscheid te maken tussen een “definitie” en de praktijk met veel verschillende uitvoeringen . Zeker als blijkt dat in veel kiezersbedrog verborgen gaat onder de smoes van democratie.*****
De ingebrachte verbeteringen geven nu het volgende (voorlopige ??) resultaat:**********
“DEMOCRATIE is een vorm van samenleving waarin de meerderheid de minderheid dwingt (zo nodig met geweld) om haar regels op te volgen” .
Die kan dus tot er een echte verbetering aankomt, gehanteerd worden.
Al doende kwamen we op het Internet een opsomming van 25 definities van democratie tegen. Geen van alle voldeed of was beter.
Zie: http://www.encyclo.nl/begrip/democratie

Ook in de “Woordenlijst” van de Vrijspreker : https://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/#D stond geen betere definitie dan de hierboven geproduceerde.

WOORDENLIJST VRIJSPREKER
Democratie / democraat / democratisch
Oorspronkelijk betekent dit een “regering door het volk”.
Door het beslissings-mechanisme, dat bepaalt dat de “meerderheid” beslist over wat er gebeurt is de democratie echter gegroeid naar een soort collectivisme waarin de persoonlijke vrijheid zeer beperkt is.
In theorie wordt gesteld dat ook met de minderheidsgroepen rekening gehouden moet worden, maar we hebben nog nooit gezien dat er na een stemming iets niet doorging omdat maar 51 % van de stemmers vóór was. De 49 andere procenten worden gedwongen zich te onderwerpen.
Vrijheid zou betekenen dat ieder enkel individu zelf kan beslissen of hij/zij wel of niet meedoet.
————————
P.S.
De nuttige inbreng bij het discussiëren over de definitie zal gebruikt worden bij de poging te komen tot:

Op naar een positieve Toekomst. (1/…)***** (1/…)Vrijheid – Visie – beleid -plan. (deel 1/…)*. ZIE

Op naar een positieve Toekomst (1/…)

Uw inbreng daarvoor is welkom op dit artikel.

8 REACTIES

 1. Democratie… In de EU is dit verworden tot een socialistische staatsinrichting waar “het collectief” zo ongeveer heilig verklaard is. Waar eens over moeten gaan nadenken is een inrichting van een samenleving die gebaseerd is op het aanwenden van grondstoffen. Grondstoffen die tot nut van ieder mens kunnen dienen, en niet zoals de zaken nu geregeld zijn: Een staat die alles voor je regelt.

  Om de inrichting van de samenleving zal er eerst een bewustwordingsproces op gang moeten komen. Dat is de allereerst stap die we moeten zetten voordat we vergezichten gaan schetsen. Hoe doen we dat? VS is een prima platform, maar we preken hier wel vaak voor eigen parochie. Misschien eens wat overleg met Geen Stijl? Of Spits nieuws? Meer massa aanspreken.

  Easymoney [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Pendragon [1]: De LP wilt hieraan beginnen. Zij zoekt mensen die in teamverband de MSM van informatie, blogs of reacties gaan voorzien.
  Tevens zoeken zij mensen voor de werkgroep Media / communicatie en de werkgroep Permanente campagne.
  Tevens komt er een werkgroep Opleiding en Training. Dit is zeer interessant. Zonder kennis, kun je niks.
  Zie LP site.

  Easymoney [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Pendragon [1]:
  Bij de opmerkingen over het TOEKOMST–visie—poging is al opgemerkt dat EDUCATIE hoog op de actielijst moet komen.
  Het plaatsen van Vrijspreker artikelen op de door jou genoemde sites/bladen zou een stap in die richting zijn.

  Zou jij of iemand anders eens een poging willen/kunnen wagen om daar Vrijspreker-artikelen geplaatst te krijgen.?
  Laat ons dan eens weten Hoe je dat gedaan hebt en met welk resultaat.
  Misschien zijn er ook anderen die weer andere sites/bladen kennen. Dan zouden we een enorme verspreiding teweeg kunnen brengen.

 4. Met het woord ” algemeen belang ” wordt het woord meestal misbruikt in en door de politiek. Daar spreken ze regelmatig over “het algemene belang”, maar dat betekent ieders belang. Maar je kunt nooit een besluit nemen, dat iedereen er belang bij heeft dat, dat besluit wordt genomen.

 5. Democratie is een vorm van samenleving waarin de meerderheid de illusie heeft de minderheid haar regels op te leggen, onderwijl een absolute minderheid haar eigen regels tot wet maakt.

Comments are closed.