gale boetticherRuim 107.000 migranten kwamen in juli illegaal naar Europa. Een recordaantal, en in de nabije toekomst worden er alleen nog maar meer van hen verwacht. De EU en haar lidstaten zeggen dat zij daar weinig tegen kunnen doen, maar Australië bewijst het tegendeel.

Enkele jaren terug had Australië ook te maken met een vluchtelingenprobleem. Zo’n 50.000 migranten kwamen in korte tijd naar het land, vooral met bootjes vanuit Indonesië. De Australiërs hadden daar in 2013 genoeg van en hielpen de conservatief Tony Abbott aan de macht. Hij beloofde een einde te maken aan de oneindige stroom migranten.

Met enkele simpele stappen lukte het Abbott ook daadwerkelijk om dat te bereiken. Hij versterkte de kustwacht flink, zodat de bootjes vol migranten snel onderschept kunnen worden. Deze worden nu simpelweg teruggesleept naar waar ze vandaan kwamen. Als dat om veiligheidsredenen niet mogelijk is, dan worden de migranten in speciaal daarvoor aangeschafte reddingsboten teruggestuurd.

Door deze maatregelen is het aantal illegale migranten drastisch gedaald. Tegenwoordig bereiken nog slechts enkele bootjes de Australische kust. De weinige migranten die wel succesvol de overtocht maken worden met name vastgezet in detentiecentra buiten Australië, zoals in Papoea Nieuw-Guinea en op het kleine eiland Nauru. Op die manier zijn ze ver verwijderd van de Australische samenleving en wordt hen duidelijk gemaakt dat ze daar geen toekomst hebben. Zodra het veilig genoeg is in het land van herkomst worden de migranten naar huis gestuurd.

Het grootste deel van de Australische bevolking is erg blij met het strenge migratiebeleid. Geld dat eerst in de huisvesting en de uitkeringen van migranten gestoken zou worden, komt nu beschikbaar voor andere doeleinden. Daarnaast bespaart het de Australische steden een hoop criminaliteit.

Europa zou het voorbeeld van Australië moeten volgen en een vergelijkbaar beleid voeren. Versterk de kustwacht in de Middellandse Zee. Daarvoor hoeft geen extra belastinggeld uitgetrokken te worden. Haal gewoon de militairen weg uit verre oorden als Mali en Afghanistan, en laat hen eerst bijdragen aan de oplossing van deze humanitaire crisis in Europa.

De stortvloed aan migranten veroorzaakt namelijk overal problemen. Truckers worden door migranten lastiggevallen bij de Kanaaltunnel, de azielzoekerscentra zitten overvol, de migratiestroom neemt extra criminaliteit met zich mee en veel migranten verdrinken tijdens de overtocht. Daarnaast kost hun opvang bakken met geld, niet alleen op de korte termijn. Asielzoekers hebben veel vaker dan autochtonen een uitkering, slechts een klein deel van hen werkt en daarnaast veroorzaken zij veel spanningen in de volkswijken waar ze terecht komen.

Door een sterkere kustwacht en het terugslepen van bootjes zal de stroom migranten flink afnemen. Zij die toch de overkant bereiken of om politieke redenen niet teruggesleept kunnen worden moeten in detentiecentra ver van de bewoonde wereld vastgezet worden. Australië stuurt ze naar Papoea Nieuw-Guinea en Nauru, Europa zou ze naar gehuurde faciliteiten in Noord-Afrika of op Griekse eilandjes kunnen brengen. Zo kunnen ze moeilijk verder ons continent binnendringen.

Eenmaal vastgezet moet de migranten duidelijk gemaakt worden dat zij hier geen toekomst hebben. Zodra het kan worden de migranten teruggestuurd naar het land van herkomst. Asiel op het vasteland is uitgesloten.

Met het bovenstaande beleid kan er een einde gemaakt worden aan de gigantische stroom vluchtelingen. Dat maakt ons continent veiliger en bespaart een hoop belastinggeld. Nederland zou zich hiervoor hard moeten maken in de EU. Lukt dat niet, dan is het beter dat ons land uit het Schengenverdrag stapt en de grensbewaking weer in eigen hand neemt.

Gale Boetticher

40 REACTIES

 1. Geweldig idee. Hoe krijgen we dit bij de pluchplakkers en de EU boeven over de buhne?
  Je hebt daar namelijk te maken met compleet wereldvreemde figuren die denken dat zij een maakbare samenleving kunnen bouwen compleet met een multiculti verhaal.
  Erg lastig mee te communiceren.

  G.Deckzeijl [38] reageerde op deze reactie.

 2. De massa-immigratie is een van de belangrijkste technieken van de EU om de natiestaat te slopen. De natiestaat moet gesloopt worden om de EU te laten slagen. Als de EU niet slaagt, dan marcheren de laarzen weer. Althans zo denkt de politieke elite.

  Nationalisme zien ze als een belangrijke vijand van de Europese eenmaking. Daarom moeten de Europese volkeren verdund worden want we mogen ons geen Nederlander, Vlaming, Breton, Schot, Catalaan, Siciliaan of Beier meer voelen. Dit gaat het beste door grote hoeveelheden mensen binnen te laten die niets van doen hebben met bovengenoemde nationale sentimenten (uiteraard wel met hun eigen sentimenten die hiermee geimporteerd worden). Er wordt kortom, as we speak, een nieuw Europees volk in elkaar geknutseld door onze onvolprezen leiders.

  Dat de twee wereldoorlogen van de vorige eeuw veroorzaakt zijn door de politieke elites zelf, en niet door de diverse bevolkingsgroepen (die ook maar mobilisatieorders hebben te volgen) is een wat ongemakkelijke gedachte voor diezelfde politieke elite die dan ook maar voor het gemak gepasseerd wordt.

  Er is dus helemaal niets te verwachten van de EU of de Nederlandse overheid op dit gebied. Het zal waarschijnlijk nog veel erger worden en de media zullen deze agenda van culturele genocide blijven verkopen.

 3. Een betere oplossing lijkt mij om hier per direct de verzorgingsstaat af te bouwen. Stoppen met premies volksverzekeringen en restitutie van hetgeen betaald is.
  Stoppen met belastinggelden innen die worden aangewend voor opvang en onderhoud migranten.
  Overlaten aan het vrije initiatief. Dus ipv dat migranten hun handje ophouden richting overheid(sinstanties), hen beroep laten doen op individuele mensen. Hetzij voor werk hetzij voor een aalmoes.

  In mijn ogen is namelijk ieder mens vrij om te gaan en staan op deze wereld waar hij belieft. Mits hij hiertoe niet andere mensen dwingt of laat dwingen.

  Johnny Feelgood [5] reageerde op deze reactie.
  Johannes [8] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [10] reageerde op deze reactie.

 4. beste Johnny Feelgood [5]: Eens. Vrij verkeer van goederen, kapitaal, en mensen. Geen minimumloon. De boeren kunnen als ze dat wensen opeens biologisch gaan telen, per hectare een immigrant die je een paar honderd euro per maand geeft plus kost en inwoning en er groeit nergens meer onkruid. Verzorgingshuizen hebben opeens genoeg handen aan het bed. Je zal inderdaad een grote “onderklasse” hebben die door Europa trekt, zoekend van werk naar werk, maar die dat prefereert boven het werken in Afrika. Het is hun keuze om hier tot de onderklasse te behoren, voor een paar honderd euro komen ze aan met het vliegtuig en voor een paar honderd euro kunnen ze weer vertrekken.

  Natuurlijk zal een kleine groep Europeanen die niets anders te bieden heeft dan arbeid, en geen kennis heeft of vaardigheden, er op inkomen op achteruitgaan. Fors erop achteruit gaan. Maar om uit bescherming van deze groep alles tegen te houden is verre van verstandig. En verre van moreel verantwoord.

  Als we een blank reservaat wensen dan kan dat. Het is mogelijk dat bepaalde streken of eilanden uit zichzelf besluiten dat men afziet van inhuur van buitenlanders. En iedere ondernemer die daar toch gebruik van maakt, of iedere verhuurder dit toch verhuurt, zal worden geboycot. Maar dat is dan een min of meer vrijwillige situatie.

  Dit laat onverlet dat de immigratie icm de huidige EU juist tot een confrontatie gaat voeren, we halen de foute mensen binnen die niet aan de bak komen en krijgen raciale spanningen. Situaties als de banlieus in Frankrijk kunnen slechts blijven bestaan met een verzorgingsstaat. In een vrije samenleving zullen de inwoners van de banlieus ofwel moeten werken, ofwel familie moeten overtuigen ze te steunen, ofwel moeten verder trekken naar een plaats waar ze wel werk hebben of waar huisvesting en levensonderhoud veel goedkoper is. Wat dat betreft sluit ik me helemaal aan bij Keinstein. Immigratie met de huidige machthebbers en structuur is het laatste wat je wenst.

  kortom, best wel een dilemma

 5. Helemaal met dit artikel eens. Wij willen geen islamisering in Europa. De islam hoort niet in Europa thuis, dus moeten we korte metten maken met de vluchtelingen en dat is het onderscheppen door oorlogschepen en terugsturen naar waar ze vandaan kwamen. Mensenhandelaren worden gevangen genomen en dien dwangarbeid te verrichten en na hun straf direct te worden teruggestuurd.

  Johnny Feelgood [18] reageerde op deze reactie.

 6. @Harrie Custers [4]: Daar ben ik het dus niet mee eens en dat is precies waarom vele libertariërs het spoor bijster zijn. Het gaat niet om vrije emigratie, want dat is er noot geweest ook niet in het klassiek-liberalisme, m.a.w. dat is een mythe. Je wilt toch geen misdadigers of terroristen op je grondgebied en dat is van alle eeuwen. Verder zijn de vluchtelingen voornamelijk afkomstig uit islamitische landen en we weten allemaal dat de islam niet in Europa thuishoort.

  Zodoende moet men alles in het werk stellen om deze vluchtelingen tegen te houden en terug te sturen. Elke illegaal wordt ook meteen verwijderd uit de samenleving en moet gewoon door de normale procedure van een puntensysteem zoals Canada en Australië ook hebben. Dan weet je zeker dat je ook de mensen op je grondgebied krijgt die waarde kunnen toevoegen aan de samenleving. Dat staat zelfs los van de verzorgingsstaat.

  Keinstein [16] reageerde op deze reactie.
  Harrie Custers [27] reageerde op deze reactie.

 7. @John [6]: Zo is het, die ´vluchtelingen´ komen uit veilige gebieden zoals Turkije en willen gewoon naar Europa om daar de zaak verder uit te hollen. Let wel meer islamieten betekent meer islam en minder vrijheid. Dat zouden libertariërs toch moeten snappen dunkt mij, nietwaar’

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Albert S. [11]: Mensen in concentratiekampen zetten, dat is vrijheidslievend. Dwangarbeid voor transporteurs? Mensenhandelaren is een onzin term. Mensen die betaald worden voor een transport funktie.
  Klassiek liberaal heeft kennelijk niet zo veel met vrijheid te maken. Meer neo cons.
  Ik heb het ook niet op moslims, maar er zijn natuurlijk ethischer manieren om het onaantrekkelijk te maken voor irrationele mensen om te verhuizen.

 9. beste Albert S. [13]:Je hebt het vooral tegen de islamitische component. Hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld massaal Filipijnen als gastarbeider hier binnenhalen? Die hebben een katholieke cultuur. Of Zuid Amerikanen? Die hebben zelfs deels een europese achtergrond.

  Open grenzen is wel van alle tijden, slechts steden hielden soms volk tegen. In de gouden eeuw stroomde ons land ook vol met gelukszoekers en we zijn er niet slechter van geworden.

  Slechts de culturele component is nieuw, het lijkt welhaast een bewuste actie om mensen binnen te halen die maximale frictie zullen geven op cultureel gebied.

  Je opmerkingen over mensensmokkelaars. Wel, dat zijn de nieuwe drugshandelaren, de zogenaamde vijanden van de staat, die juist door het staatsingrijpen schatrijk worden…….

 10. @Albert S. [10]: Natuurlijk moet je niet zomaar elke Jan Doedel op je grondgebied binnenlaten. Niet in je eigen huis noch in het gezamenlijke eigendom. En natuurlijk weten de autoriteiten dat ook. Het feit dat iedereen maar binnengelaten wordt bewijst dat er een andere agenda gevolgd wordt. Een die niet gericht is op verrijking van de samenleving. Wellicht ten overvloede, onder de vier liberale vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen valt niet de optie tot vrije vestiging. Het is niet vreemd dat je op het Zwitserse platteland voor een ballotagecommissie moet verschijnen waar je mag uitleggen waarom je zo graag in die gemeenschap wilt wonen. Jij hebt de vrijheid om ergens anders heen te gaan, maar anderen hebben de vrijheid om jou te weigeren. In een vrijemarktanarchistische situatie zullen die eigendomsrechten nog meer uitgesproken zijn.

  pcrs [19] reageerde op deze reactie.
  Johnny Feelgood [21] reageerde op deze reactie.

 11. Die vluchtelingen hebben ook allemaal erg veel geld, en smartphones.
  Vraag me af waar ze die opladen.

  @John [6]:

  Moet een vluchteling per definitie een armoedzaaier zijn dan?
  Ze hebben voordat ze voet aan wal zetten iig al duizenden euro’s betaald aan tussenpersonen, geld dat niet meer aan wal besteed kan worden.

 12. @Albert S. [9]:

  Misschien hadden “onze” politici dan beter geen oorlogje kunnen voeren in de golf, noord Afrika en financiering van terroristische organisaties, zoals in Syrië.

  Een vluchteling wil trouwens het liefst ook vreedzaam in eigen regio een leven opbouwen, maar als huis en haard dan toch verlaten/verkocht moet worden, trekt Europa met verzorgingsstaten toch harder dan omliggende landen, alwaar trouwens ook miljoenen mensen opgevangen worden.

 13. @pcrs [19]: Ik heb het toch niet over gestolen gezamenlijk eigendom. En zeker kan er gezamenlijk eigendom bestaan. Indien een straat of straten in een wijk, dorp of stad door de bewoners beheerd en onderhouden wordt, mogelijk in een juridische constructie, dan is dat gezamenlijk eigendom.

 14. Jij hebt de vrijheid om ergens anders heen te gaan, maar anderen hebben de vrijheid om jou te weigeren. In een vrijemarktanarchistische situatie….
  @Keinstein [16]:

  In een vrijemarktanarchistische situatie heb je als eigenaar, en/of, vereniging van eigenaren de vrijheid om wie dan ook uit te nodigen die je maar wil, vluchtelingen bijvoorbeeld, immigranten, arbeiders etc etc

  Keinstein [22] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [23]: Daar zijn we het over eens. Maar de hoeveelheid land die geen eigendom is en nog ‘gehomestead’ kan worden is vanzelfsprekend beperkt tot non-existent.

  • Dat vind ik interessant. Wanneer is iets iemands eigendom?
   Naar mijn idee wanneer iemand iets gemaakt en in gebruik heeft dan is dat zijn eigendom. Daar hoort ook bij dat iemand zijn eigendom kan verdedigen, zonder daarbij (met geweld/dwang) beroep te moeten doen op andermans eigendom.

   Deze redenering doortrekkend: het areaal dat nog “gehomestead” kan worden is aanzienlijk.
   😉

   pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Harrie Custers [25]: Eigendomsrechten kun je niet verkrijgen door eigendomsrechten te negeren (stelen). Dus de enige manier om eigendom te verkrijgen is te ruilen met een eigenaar of iets in bezit te nemen wat nog geen eigendom is. Meestal wordt daar de Lockiaanse regel voor genomen (het mengen van arbeid met land)

  Maar goed je hoeft je dus niet druk te maken over wie anderen op hun eigendom uitnodigen.

  Nu verandert er wel wat in een niet vrije samenleving of democratie. Als daar een heleboel socialisten in worden binnengehaald, of theocraten, dan holt het wel achteruit met de vrijheid.
  Op die gronden zou je kunnen zeggen dat de zaak van de vrijheid er niet van gediend is om iedereen in een land toe te laten. Ik neem niet aan dat ik de regering daarin kan beinvloeden, ze zullen binnenlaten, wie ze meer macht geeft. Daar gaat geen petitie of smeekbede wat aan helpen.

  Harrie Custers [29] reageerde op deze reactie.

 17. @Albert S. [10]: ik wil mij kunnen verdedigen tegen mensen die mee willen eten van de vruchten van mijn arbeid, zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven (en zonder dat iemand anders mij daar eerst toestemming voor moet geven). De mensen die naar hier komen hebben zich daar (nog) niet schuldig aan gemaakt. Het zijn juist de mensen hier die zich onze en mijn vertegenwoordigers noemen, die tot 75% van mijn inkomen confisceren. Dat zijn de misdadigers, alleen heet dit dan “gelegaliseerd”. Hetgeen betekent dat zij zelf ergens hebben opgeschreven dat “het mag”.
  Het zijn deze mensen die Islam of welk ander geloof of idealisme tot een bedreiging maken, omdat aanhangers van die geloven massaal worden uitgenodigd aan te zitten aan de dis en mee te eten. Wanneer dit “gratis geld” er niet zou zijn, dan zou de instroom niet zo massaal zijn en bovendien zouden de betreffende mensen als vanzelfsprekend willen integreren door een rolletje te pakken in het geheel.

  Terroristen?
  Ik ben niet bang voor terroristen. Mensen die als terrorist worden gelabeld, zijn slechts een bedreiging voor de gevestigde machthebbers. M.a.w. “terroristen” vind je in elk geloof, ras of ideologie. Je verzetten tegen iemand die dwang over jou wil uitoefenen is geen misdaad. Dat is zelfverdediging.

 18. Geen ebola? Geen genocide/oorlogsmisdadigers? Geen door/voor het Westen ingehuurde ex rebellen die hebben lopen slachten in het land van Khadaffi, Moebarak en Assad? Geen criminelen met groot verleden op zoek zijn naar een nog grotere toekomst? Geen moordenaars die hier hun praktijken kunnen/willen voortzetten? Alleen, slechts heel nette puriteinse hardcore moslims die allah’s water over allah’s akkers laten vloeien? Alles was toch voor Bassie?……Bassie is dood!?

 19. @pcrs [26]: eens. En tegelijkertijd is er ook nog een andere manier om eigendom te verkrijgen: door het te claimen! Pausen en koningen gingen ons voor.
  Wanneer niemand de claim weerlegt, dan is de claim wet.
  In onze tijd kun je denken aan het kraken van leegstaande panden. Wanneer de voormalig eigenaar afziet van gebruik en onderhoud of beroep moet doen op een derde partij/de overheid, die niet door hem zelf voor die taak wordt betaald, dan vervalt het eigendom.

  En wat die derde en vierde alinea betreft. Precies. Wat heeft het voor zin om beroep te doen op mensen die een ander spel spelen en met een ander doel. Je kunt stemmen en petities indienen tot je een ons weegt. Het spel en de spelregels zullen daardoor niet veranderen.

 20. Opvallend dat Gale er voor pleit om “onze” militairen terug te halen uit Mali, Afghanistan en wie weet waar ze nog allemaal zitten om (oorlogs)vluchtelingen tegen te houden. Haalt hij hier oorzaak en gevolg misschien door mekaar?
  En dan in de commentaren al dat gelul over moslims. Nee, protestanten en katholieken gingen en gaan lekker met mekaar om.
  Ajax en Feijenoord supporters vieren samen feest in de trein.
  Maar och, dat zijn kleine minderheden die het voor de rest verpesten toch.

 21. even voor de goede beeldvorming; wie wind zaait zal storm oogsten.
  wat hebben wij gedaan (en zijn wij nog steeds mee bezig) sinds begin jaren 1990, juist ja allerlei opperhoofden in de regio rond de middellandse zee en ommelanden vervloekt en verdreven. spreek uw opperhoofd daar eens op aan door te gaan stemmen

Comments are closed.