Ron PaulWater bij de wijn doen. De libertarische boodschap voor electoraal gewin verdunnen. Rand Paul wordt het verweten. In onderstaande video hoor je Ron Paul een kwartier lang draaien. De Verenigde Staten moeten immigratie reguleren, en het veertiende amendement moet met een korreltje zout genomen worden………

Voor degenen die geen kwartier de tijd hebben. Ron Paul probeert een tussenweg te vinden tussen vrije immigratie en strikte handhaving. Hij maakt duidelijk dat je immigranten niet kan tegenhouden. Tegelijkertijd pleit hij voor restricties. Hij maakt opmerkingen dat de Verenigde Staten geen prikkeldraad aan de grens nodig hebben maar legt niet uit hoe hij de stroom migranten dan denkt te stoppen.

Vrije immigratie betekent dat de verzorgingsstaat moet worden afgebouwd. Ron Paul gebruikt als argument het nog bestaan van de verzorgingsstaat om meer staatsingrijpen (grenscontroles) goed te praten. Hij heeft niet echt een plan om zowel de verzorgingsstaat als de monetaire wurggreep van de federal reserve af te bouwen. Hij klaagt erover, maar omdat er staatsingrijpen is, moet er meer staatsingrijpen zijn. Dat is een cirkel redenering waarin hij gevangen is.

Natuurlijk is de vraag hoe het staatsingrijpen af te bouwen een lastige. Wellicht is het open zetten van de grenzen wel dat wat nodig is. Het zal wonderen doen voor de economie. Maar dat argument ziet Ron Paul duidelijk anders. Hij heeft het erover dat de economie slecht is, en dat er dus op dit moment geen ruimte is voor een vermindering van regelgeving. Dit laatste snap ik niet. Juist een vermindering van regelgeving zal de economie doen aanzwellen. Als je een andere mening bent toegedaan, hoe libertarisch ben je dan? Moeten we maar handels belemmerende maatregelen in stand laten omdat de economie slecht is? Dit is het omdraaien van oorzaak en gevolg.

Wellicht heeft u nu interesse om toch de 15 minuten vrij te maken om naar Ron Paul te luisteren:

Hij wenst ook het veertiende amendement verder uit te hollen. Dit stelt dat iedereen geboren in Amerika staatsburgerschap verwerft. Op alle andere vlakken verdedigt hij de grondwet, maar hier moeten we volgens hem opeens nuance toepassen? En de wijsheid van de founding fathers in twijfel trekken?

Ik heb er weinig problemen mee als politici niet helemaal consequent zijn. Libertarisme is niet met politieke maatregelen af te dwingen, een maatschappij is op een gegeven moment toe aan libertarisme en de eigen verantwoording die daarbij hoort. Dat er in de tussentijd politici willen zijn die de weg effenen via klassiek liberalisme naar minarchisme zie ik als positief. Zo zie ik VNL als een mogelijke verrijking van het politieke landschap. Een partij die echter libertarisch in zijn naam voert, die mogen we wel keihard afrekenen op ideologische zuiverheid. Zo zie ik het ook met Rand Paul. Jammer dat hij zijn libertarisme gedag zegt. Maar het is zijn keuze en zolang de maatschappij er nog niet klaar voor is, kan hij een mooi tussenstation zijn.

Wat ik echter betreur is dat iemand als Ron Paul, die juist altijd een soort van moreel kompas was, in het machtsgeile Washington waar idealen wisselgeld zijn, thans hier een minder duidelijk standpunt inneemt. En zelfs pleit om vrijheid en economie beperkend staatsingrijpen te laten voortduren.

9 REACTIES

 1. En wat is er mis mee om, door je inzichten wat aan te passen waardoor je het draagvlak van je organisatie verbreed. Ik zie dat hier ook, de hardliners die de oogkleppen van “libertarisme” dragen. Helaas zie je door die oogkleppen niet hoe de echte wereld in elkaar zit. Zo zou ik al sik opperhoofd was van de LP eens kijken naar collega partijen en daar op punten een nauwe samenwerking mee willen aangaan. Maar ja ik heb de wijsheid ook niet in pacht he…

 2. Je kan in die massa-immigratie en massa-vluchtelingen stroom een vorm van oorlog zien. Want bezetting en plundering van een gebied door lieden uit een naburig gebied is precies dat. Ook al dragen de bezetters geen uniformen.
  Daar zijn geen simpele antwoorden op te geven, niet door de collectivisten en blijkbaar ook niet van de libertariers e.d.

  Als libertarier-zijn betekent dat je voorstander moet zijn van massa-immigratie van kanslozen en sociale-zekerheids ontvangers, dan zijn deze libertariers gek.

  Johnny Feelgood [3] reageerde op deze reactie.
  Easymoney [5] reageerde op deze reactie.
  igor [6] reageerde op deze reactie.

 3. Je kan in die massa-immigratie en massa-vluchtelingen stroom een vorm van oorlog zien.
  @Naam * [2]:

  Vluchtelingen komen dan vaak ook op de been na een oorlog, zie Syrië, de golfstaten, Libië, etc.
  Neem je een belangrijke oorzaak weg, de oorlogen waar ook Nederland deel aan neemt, dan zal ook de vluchtelingenstroom ook afnemen.

 4. Water in de wijn doen is principieel fout. Uit de praktijk blijkt dat als je daarmee begint, heb je straks geen wijn meer.
  Wil je veranderingen in de maatschappij verwezenlijken, dan moet je wel uitgaan van de bestaande toestand, en werken naar een rationeel vrije maatschappij toe.

  Dan nu:
  Toestand nu is volledig onvrije verzorgingsmaatschappij gedicteerd vanuit Den Haag——Brussel—–Washington —
  waarin miljarden (in NL miljoenen) afhankelijk zijn in een systeem dat ze ook niet kwijt willen. Slaven die hun meester niet kwijt willen.

  Nu heeft immigratie zich ontwikkeld tot een Tsunami. Elke dag willen duizenden de EU in. Deze week een dag 4400 die in Italie binnen willen!

  Daarom is het m.i. duidelijk dat je
  –NU de grenzen niet open kunt gooien, iedereen binnen laten, een onderdak en eten en verzorging kunt geven waar ze volgens nationale en internationale wetten “recht” op hebben.
  Lukt niet eens voor de eigen burgers!

  –NU grenzen dicht, muur om het land en iedereen die er toch door komt terug gooien, of weer het water ingooien, kan ook niet en mensen die in nood zitten, wil je zelfs niet laten creperen.

  NU zitten burgers in de EU/NL tussen de duivel en de diepe blauwe zee!

  Libertarische oplossing zal geleidelijk in stappen moeten. Is m.i. het enige mogelijke. Maar welke stappen, die ook nog naar het einddoel leiden?
  Graag ideeen!

  In ieder geval kan:
  —vluchtelingen die niet in directe nood zitten, tegenhouden /terugsturen.
  —Verzorgingsstaat nu beginnen af te bouwen.
  —mensen overtuigen en invoeren van het NAP principe. Werken in richting dat ieder mens weer recht heeft op zijn eigen leven.
  Dit geldt voor de immigranten EN de burgers.

  ratio [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Naam * [2]: ik ben zelf een Libertariër, maar wat jij in de laatste alinea schrijft is gigantische onzin.
  Ik ben noch voorstander noch tegenstander van massa immigratie. Ik ben zo wie zo tegenstander van de verzorgingsstaat, omdat de vrijheid van het individu beperkt.
  Ik heb nog nooit een Libertariër ontmoet die voorstander is van massa immigratie. In tegen deel, het is juist deze groep die waarschuwt dat een open economie en de verzorgingsstaat niet langselkaar kunnen bestaan.
  Het is juist de verzorgingsstaat, die een aanzuigende werking heeft op de immigranten. Je weet wel, gratis geld en huisvesting. Geld dat afkomstig van de Nederlandse belastingbetaler.
  Door het afschaffen van de verzorgingsstaat zullen deze immigranten niet meer komen. Omdat zij geen gratis geld of huis meer krijgen.

 6. @Naam * [2]:
  “Als libertarier-zijn betekent dat je voorstander moet zijn van massa-immigratie van kanslozen en sociale-zekerheids ontvangers, dan zijn deze libertariers gek.”

  Nee dat zie je verkeert – in de libertarische wereld is er geen sociale zekerheid – althans vrijwillige collectieven of verzekeren kan natuurlijk – en libertariers zijn niet voor massa-immigratie maar voor het afschaffen van de overheid en daarmee de grenzen.

 7. @Hub [4]: Doet Ron Paul hier dan geen water in de wijn? De grondwet en de amendementen zijn hem altijd heilig geweest. Maar in de video pleit hij voor een lossere interpretatie van het 14de amendement. Daarnaast brengt hij het argument dat de economie op zijn gat ligt naar voren. Een toestroom van Mexicanen die voor 5 dollar per uur hard willen werken kan de economie vlot trekken maar daar is hij tegen….

  Je stelt “mensen die in nood zitten wil je niet laten creperen”. Helemaal mee eens maar niet van belasting geld!!!! De overheid heeft ook hier geen enkele taak. Het is aan de individuele burgers om deze creperende mensen op te vangen, dat is geen overheids taak. Daarnaast, Ayn Rand wijst erop dat je als mens niet voor je naaste hoeft te leven. Het is dus ook niet je plicht deze mensen te helpen. Het hangt van je persoonlijkheid en normen en waarden kader af of je deze mensen wenst te helpen of niet.

  Individualist [9] reageerde op deze reactie.

 8. Het probleem is niet dat er vluchtelingen (of wie dan ook) binnenkomen, maar dat ze privileges krijgen van de staat. Grenscontroles zijn volstrekt niet nodig: iedereen moet overal en altijd naartoe kunnen gaan. De staat is goed in creëren van angsten waarmee het excuus wordt gevonden vrijheidsinperkende wet- en regelgeving te maken als “oplossing”. Voorbeelden te over: terrorisme, vogelpest, drugs, …

 9. @ratio [7]:

  Ik moet de video nog bekijken, maar

  Doet Ron Paul hier dan geen water in de wijn? De grondwet en de amendementen zijn hem altijd heilig geweest. Maar in de video pleit hij voor een lossere interpretatie van het 14de amendement.

  Gezien het feit dat de grondwet geen document van libertarisme is, zou het irrelevant moeten zijn voor de libertarier of Ron Paul op dat vlak wel of geen water bij de wijn doet. Het gaat er puur om, of het uithollen van een amendement het libertarisme dient.

  Zonder de video gezien te hebben, neem ik aan dat hij het 14e amendement wil uithollen om een einde te maken aan “anchor babies”. Het gegeven dat illegale immigranten kinderen in Amerika ter wereld brengen, omdat deze kinderen dan niet uitgezet kunnen worden. Je kunt je afvragen of de founding fathers hiertegen waren, maar in de tijd van de founding fathers was Amerika ook niet in zo’n autoritaire toestand als nu.

  Hoe dan ook is immigratie geen libertarisch issue, want in een libertarische maatschappij zou immigratie alleen mogelijk zijn op uitnodiging, aangezien alle bezit privé zou zijn (inclusief de wegen). De huidige “vorm” van immigratie zou dus niet bestaan omdat de meesten gewoon geen uitnodiging zouden krijgen of toestemming zouden krijgen zich op privé-terrein te begeven. En zover ze die wel zouden krijgen kan die ook weer ingetrokken worden.

  Verder zou het ook irrelevant moeten zijn wat de toestand is van de “economie”. De “economie” zoals tegenwoordig geïnterpreteerd is een collectief begrip. Voor de ene is het misschien slecht; de ander heeft er wat minder last van. Hoe dan ook draait libertarisme niet om de economie; slechts om het vrij kunnen handelen. Niet om het behalen van goede resultaten, maar om het recht in vrijheid te kunnen proberen een goed resultaat te halen.

Comments are closed.