.Vragen die de overheid geheim houdt. Waarom? Als het een eerlijk beleid is, zorg je toch voor volledige antwoorden? Wat hebben ze te verbergen?

Mijn eerlijkheid gebiedt dat ik wel meerdere keren moest luisteren om het allemaal te volgen!!

6 REACTIES

 1. Inderdaad niks aan de hand. Het volk heeft de leugens geslikt. Gedurende de jaren zal er een klein groepje mensen zijn dat langzaam maar zeker uitsterft en 9/11 is zoals de heerschers vertellen… An act of terrorism…

 2. Hoe is het mogelijk dat een overheid stukken geheim houst als er bv meer dan 2000 architecten en ingenieurs een petitie tekenen waarin ze stellen dat er “Controlled demolitiom MOET hebben plaatsgevonden?

 3. @Hub: Nationale Veiligheid, Patriot act, noodzaak voor geheimhouding etc. Allemaal in zwang sinds 9/11. Dat gebeuren was in hoofdzaak een aanval op de rechten van Amerikanen zelf. @Pendragon: het volk heeft het NIET geslikt – alleen in Oiropa lukt het de media nog steeds alles onder de pet te houden, op een paar uitzonderingen na. Nationaal Belang enzo.

  In Pakistan is 97% van de bevolking ervan overtuigd dat het een valse vlag betreft. In Egypte ongeveer de helft. Sindsdien worden zulke onderzoeken niet meer gedaan. Dit aantal wereldwijd neemt niet af maar toe, want wie het ziet zal niet zwijgen in privĂ©kringen vanwege het shell-shock effect van zo’n inzicht. Het is nu al, ook in Nl, een publiek geheim.

 4. ‘Do you really believe mr.Stone that in any of the great events in history during the past centuries the intelligence services and spies of the great powers of the time were not involved?’

  Deze vraag wordt gesteld aan Oliver Stone door Stephen Velychenko, een historicus en waarschijnlijk van Oekrainse afkomst,n.a.v. van Stone’s ‘beschuldiging’ dat de CIA achter de gebeurtenissen op het Maidanplein, november-december 2013, zou zitten. http://www.onlineopinion.com.au

  Een buitengewoon intrigerende opmerking die bovendien nog wordt geillustreerd met enkele voorbeelden uit de geschiedenis.

  Zoals de Amerikaanse onafhankelijkheid waarbij Franse vrijmetselaars betrokken zouden zijn. De moord op de gebr. De With (16&2) is voor wat de ‘vaderlandse geschiedenis’ ook zo’n gebeurtenis waarbij het naar een ‘geheime dienst’ a.h.w. ‘ruikt.

  Dat ‘9/11’ hier ook onder valt was mij, op de dag zelf al duidelijk evenals de te verwachtte ‘vloedgolf’ van ‘deskundigen’ welke werd ingezet om het domme volk toch maar vooral ‘dom’ te houden!
  Hoe wisten de redacties van de ‘linkse’ opiniebladen Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer op de dag zelf, dinsdag 11 september 2001 al zo zeker dat ene Osama Bin Laden achter de aanslag zat? En waarom is deze vraag, evenals talloze anderen, nooit door iemand gesteld?

  En hoe zit het met ons eigen ‘raadsel: de MH17? Volgende maand weer eens een rapport; ik verwacht er niet veel van. Van begin af aan werd ons een tunnelvisie opgedrongen: ‘de Russen hadden het gedaan’, en werd elk alternatief als zijnde niet-terzake-doende afgeserveerd.

  Waarom, om maar eens wat te noemen, weten we nog steeds wat er op de ‘voice-recorders’ heeft gestaan terwijl we weten, via een in de buurt vliegend Indiaas vliegtuig, dat de MH17 de opdracht kreeg om over dit gevaarlijke gebied te vliegen. Maar ja, zolang er zovelen een direct belang bij hebben om de door overheidsinstanties geserveerde ‘leugens’ te geloven, houdt het systeem zichzelf in stand.

 5. Ik weet niet of die alle openstaande vragen zijn, er is zoveel gebeurd die dag. Als ik naar de opnames kijk van het instorten van de gebouwen vind ik nog steeds dat het heel erg op controlled demolition lijkt, kan er niets aan doen. Je ziet gewoon onder het instorten etages exploderen. Iedereen die ik dit tot nu toe heb verteld ziet hetzelfde.

Comments are closed.