We hebben deze zomer gezien wat een invasie van islamitische vluchtelingen betekent voor de sociale cohesie en de economische aderlating van de Europese landen.Vluchtelingen

Het is nu duidelijk geworden wat de uitkomsten zijn geweest van de bombardementen op soevereine staten door het Amerikaanse regime en hun Nato-vazallen in Europa, met name Hollande, Cameron, Renzi en Merkel, alsmede de financiering van terroristische  groeperingen. De bovengenoemde vazallen zijn derhalve volledig in dienst van de Eurocratie en de Nato en geven feitelijk weinig om hun eigen bevolkingen. Deze lieden hebben noch een ruggegraat noch enige kennis van zaken met betrekking tot historisch besef of reële economische inzichten.

De vloedgolf aan islamitische immigranten over de afgelopen maanden heeft geleid tot de vernietiging van de sociale cohesie van de EU-lidstaten. We zien dat langzamerhand er een splitsing is ontstaan tussen enerzijds de Eurocratie en Merkel en anderzijds de rest van de EU-landen. De Oost- en Zuid-MerkelEuropese landen, met uitzondering van Italië, hebben aangegeven dat deze vluchtelingengolf een probleem is voor Duitsland en Brussel en niet die van hun. Daar hebben deze landen natuurlijk groot gelijk in. Deze hele situatie is kunstmatig geschapen, vanwege het idiote Schengenverdrag, waarbij de soevereiniteit van individuele staten is opgeheven en vluchtelingen gemakkelijk van de ene naar de andere lidstaat kunnen doorstromen…

De betrokken volkeren zelf zien nu in wat de consequenties zijn van dit verdrag en de uitwerking van de EU op de sociale cohesie van hun landen. Nu beseffen ze pas wat de prijs is voor aansluiting bij een dubieuze organisatie als de EU en wat dat voor resultaat heeft op hun soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht. Het laatste wat men wil is dat honderdduizenden islamieten zich op hun grondgebied gaan vestigen en dat is zeer terecht. Hun eerste prioriteit is hun eigen bevolking en niet die van een ander land. Dat klinkt wellicht vreemd in de Eurofascismeoren van de Eurofascisten, wiens propaganda we decennialang hebben moeten aanhoren en ondergaan, maar de splitsing is tegenwoordig wel degelijk een feit. Het is een kwestie van tijd dat de West-Europese volkeren deze nieuwe revolutie zullen gaan volgen en hun politici een ultimatum gaan stellen dat ze of moeten ophouden met hun EU-dictaten of dat ze anders de consequenties moeten gaan aanvaarden in de nabije toekomst. Het is niet denkbeeldig dat dit zou kunnen uitmonden in opstanden, revoluties, of burgeroorlogen, als het water iedereen tot aan de lippen staat, het is te hopen dat politici het niet zover laten komen en eieren voor hun geld kiezen door middel van een zeer restrictief immigratiebeleid toe te passen en dat economische vluchtelingen direct terug naar de regio worden gestuurd.

De onmiddellijke klassiek-liberale oplossing is duidelijk, de soevereiniteit dient weer terug te worden gegeven aan de lidstaten, bijvoorbeeld elke bewoner is aandeelhouder in het land waar hij of zij woont, men betaalt immers belasting en zorgt mede voor de infrastructuur, dus heeft elke bewoner het recht om volledige inspraak te hebben in deze problematiek en derhalve de besluitvorming niet alleen bij de politiek en zeker nooit bij de Eurocratie ligt.

De EU als zodanig dient zo spoedig mogelijk te worden ontmanteld en grenscontroles zullen opnieuw worden ingevoerd om de macht weer te verkrijgen over het eigen grondgebied. De EU wordt vervangen door EVAeen Europese Vrijhandelsassociatie die reeds bestaat en gemakkelijk kan worden geïntegreerd in een Euraziatische vrijhandelszone, waarbij er een vrije markt komt van goederen en diensten in deze zone en men voortaan ophoudt met het bombarderen van soevereine landen of het financieren en ondersteunen van terroristische organisaties.

De economische vluchtelingen dienen direct teruggezonden te worden naar hun land van oorsprong of te worden opgevangen in de regio, waar bijvoorbeeld het huidige ontwikkelingsgeld naar toe kan worden gesluisd. De zeeën worden bewaakt door oorlogschepen, zodat alle boten die worden aangehouden rechtstreeks worden teruggestuurd naar het land waar men vandaan komt. Het Somalische piratenprobleem is op deze manier ook opgelost. Mensensmokkelaars die veel geld verdienen aan de ellende van deze vluchtelingen worden kaalgeplukt en voor een lange tijd opgesloten in gevangenissen, waar ze kunnen werken om hun schuld aan hun slachtoffers af te lossen.

Er is namelijk weinig toekomst voor deze grotendeels analfabete en cultuurvreemde volkeren in Europa, die de samenleving miljarden kost, geld dat eigenlijk zou moeten worden geïnvesteerd in de productieve economie ten behoeve van de lokale inwoners. De aanslag op de beschikbare middelen in het westen is enorm en onoverkomelijk. Hoe ga je miljoenen islamieten laten integreren in een van oorsprong christelijk en seculier continent? Dat lukt nooit en zorgt in de toekomst alleen maar voor gigantische problemen op het gebied van zorg, onderdak, onderwijs en werk. De meeste asielzoekers zijn nog steeds werkloos dus is het een fabel om te denken dat deze mensen ooit allemaal betaald werk zullen krijgen en als dat in vele gevallen zou gebeuren dan is het ongeschoold werk, waarbij er een verdere druk bestaat op de inkomens van de aanwezige laaggeschoolden. Het is wel begrijpelijk waarom socialisten voor een massa-immigratie van kanslozen zijn, want dat vergroot hun electoraat, waarbij zij de macht kunnen behouden. De corporatisten vinden het fijn als de loonkosten nog verder naar beneden kunnen worden bijgesteld vanwege de enorm toegenome concurrentie van ongeschoolden. De onderhandelingspositie van de autochtone laagbetaalden wordt weggevaagd namelijk, iets wat de libertariër Stefan Molyneux duidelijk signaleert.

Verder is het noodzakelijk dat de mensen zelf in de regio blijven, want wanneer de oorlog of het conflict voorbij is kunnen deze mensen weer in hun eigen culturele omgeving de economie opbouwen. Een land als Gambia in West-Afrika is leeggelopen, vanwege de migratie van voornamelijk jonge mannen naar Europa. De economie is daardoor verder ingestort, geheel vanwege het slappe en weinig realistische immigratiebeleid van de EU-lidstaten.

Al met al heeft deze massamigratie alleen maar nadelen voor iedereen, behalve dan voor de socialistische machthebbers en de corporatistische gevestigde belangen, dat moge duidelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

47 REACTIES

 1. @Albert S. [24]:

  Er treed een ernstige vermoeidheid bij mij op , en dan bespeur ik een naderende hoofdpijn , gevoelige kiezen , en een opwellende toon van fluitachtige kwaliteit.

  Weet dat ik eigenlijk nu al geen trek meer heb om deze fluf uit mijn klavier te persen.

  Er zijn twee religies op deze wereld :

  1- zij die de schepper aanbidden maar niet de schepping.

  2- zij die de schepping aanbidden maar niet de schepper.

  Niet twee woorden , maar twee zinnen…..genoeg hoop ik ?

 2. …..Even overdacht ik woord “vluchtelingencrisis” in de kop van het artikel en wat je daarvan moet denken als je er vanuit gaat dat het overgrote deel van de mensen bestaat uit economische vluchtelingen, waren het echte vluchtelingen geweest dan hadden ze hulp in Turkije met beide handen aangepakt of waren ze gebleven in landen waar men is doorgereisd. Zou men ze daarom ook kunnen zien als illegalen?

  En als men in Nederland de vluchtelingencrisis gaat oplossen zoals ze de bejaardencrisis hebben opgelost, dan vrees ik dat veel vluchtelingen heel lang in hun eigen stront blijven liggen, amper kunnen douchen en verder aan hun lot worden overgelaten en het verdere hulp maar moeten vragen aan mantelzorgers. Lijkt me geen prettige gedachte voor de arme, arme mensen die vluchten voor hun lev….het gratis geld en huisvesting.

  Zoals eerder aangehaald, gaat het binnenhalen van economische vluchtelingen niet ten koste van mensen die werkelijk moeten vluchten voor hun leven?

  IIS [34] reageerde op deze reactie.

 3. @IIS [33]:

  corr….Even overdacht ik ’t woord……

  En ook vraag ik me af hoe het toch kan dat ‘we’ decennialang mensen in thuis en daklozenopvang hebben gehad, waar het nu mogelijk blijkt dat men economische vluchtelingen wel kan plaatsen in huizen door woningbouwverenigingen te dwingen hun huizen af te staan.

 4. @Raymond [32]: Grappig, deze zin in die youtube: “Similarly, the records strongly indicate that the Qur’an did not exist until long after it was supposed to have been delivered to the prophet of Islam.”

  In 2013: http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2014/oudste-leidse-koranfragmenten-ruim-een-eeuw-ouder-dan-gedacht.html

  Nu: http://www.powned.tv/nieuws/tech/2015/08/koran_gb_ouder_dan_mohammed.html

  En dat laatste lijkt me nog het meest waarschijnlijk. Teksten werden vroeger altijd heel zorgvuldig gekopieerd. Je weet dus nooit of je het alleroudste fragment te pakken hebt of een kopie van (veel) latere datum. In Islamitische landen is dit soort onderzoek domweg verboden of de bevindingen worden stilgehouden. De (Soenni) religieuze druk op de bevolking van bovenaf is heel groot en strekt zich ook uit tot moslims in NL.

  Raymond [36] reageerde op deze reactie.

 5. @Ness [35]:

  Grappig , dat dit ook bij pownet doorkomt.

  Mij persoontje heeft eens een dispuut over de vroegste tekstfragmenten van het NT gehad , met een moslim , en deze persoon ondervroeg mij straf.

  In de context van …..hoe weten ze dat ?, en kan je dat bewijzen ? en boven al , de teksten zijn vervalst.

  En toen vroeg ik hem naar de bron van de Koran , wel vrinden …that’s not done , en dan is het gesprek rapide closed.

  In ieder geval wachten zij ook op hun verlosser , kijk dit materiaal maar eens…..zeer leerzaam.

  The Mahdi = Antichrist Theory Exposed – Origins of Islamic Eschatology – Chris White

  https://www.youtube.com/watch?v=1fliOwze_o8#t=167

 6. @Ness [29]: Ness, je hebt er in feite niets van begrepen. Zodra je honderdduizenden islamieten op je grondgebied toelaat, dan is het snel uit met je vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Je ziet het nu al met de tweede en derde generaties wat voor ellende we hebben met de jihad en sharia-aanhangers. Daarom moet je als westers land eisen stellen aan immigranten. Let wel immigratie in het klassiek-liberalisme is geen automatisch gegeven. Dat is HET grote verschil tussen enerzijds het klassiek-liberalisme en anderzijds het anarchisme. Wat we nu zien gebeuren is dat de overheid de controle verloren is en dat het nu een free for all is om massaal te profiteren van andermans kapitaal. Het slechtste van beide werelden.

  Ness [40] reageerde op deze reactie.

 7. @Keinstein [28]: Inderdaad Keinstein, Nederland was bijvoorbeeld in de 18e eeuw behoorlijk klassiek-liberaal, vooral met de Grondwet van 1798, waarin voor het eerst en voor het laatst eigendomsrecht in vermeld stond. De latere Grondwetten van 1814, 1848 en 1981 wordt dit woord nergens meer vermeld. Er zijn fouten gemaakt door ons en door de Stichters van de VS. Deze fouten behelsen de macht en verdeling daarvan. Men heeft in Nederland (zeven provinciën) en in Amerika (13 staten) geopteerd voor een federalistisch model, terwijl een confederaal model veel beter was om de macht te decentraliseren. In 1861 probeerde de zuidelijke staten (Confederates) dit model in te voeren, maar Lincoln heeft dat voorkomen door hen de oorlog te verklaren en de zuidelijke staten te bezetten. Sindsdien is de VS van een republiek in een imperium veranderd.

  Met andere woorden, men moet goed nadenken over het model en in een vorm van Grondwet verankeren dat dit model allesbepalend is en niet onderheving aan allerlei modegrillen. Een van de stichters, Benjamin Franklin, zag dit probleem ook. Op de vraag van een dame wat de Amerikanen hebben gekregen, antwoordde hij, een republiek mevrouw, mits we het kunnen behouden. Met de komst van de vertegenwoordigende democratie is de deur opengezet naar machtsconcentratie in de loop van de 19e eeuw, reeds aangegeven door Alexis de Toqueville in zijn twee boeken Democracy in America van 1836 en 1840.

  IIS [39] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [42] reageerde op deze reactie.

 8. Hans Hermann Hoppe heeft een lezing gegeven, waarin hij uitlegt dat Open Grenze anti-libertarisch is.

  https://www.youtube.com/watch?v=_ugv9-cYvHc

  This article is excerpted from the author’s A Realistic Libertarianism.

  Left-libertarians profess to apply libertarian principles more consistently than other libertarians. In fact, their role is to serve as Viagra to the State. This becomes apparent when one considers their position on the increasingly virulent question of migration. Left-libertarians are typically ardent advocates in particular of a policy of ‘free and non-discriminatory’ immigration. If they criticize the State’s immigration policy, it is not for the fact that its entry restrictions are the wrong restrictions, i.e., that they do not serve to protect the property rights of domestic citizens, but for the fact that it imposes any restrictions on immigration at all.

  But on what grounds should there be a right to un-restricted, “free” immigration? No one has a right to move to a place already occupied by someone else, unless he has been invited by the present occupant. And if all places are already occupied, all migration is migration by invitation only. A right to “free” immigration exists only for virgin country, for the open frontier.

  There are only two ways of trying to get around this conclusion and still rescue the notion of “free” immigration. The first is to view all current place occupants and occupations with moral suspicion. To this purpose, much is made of the fact that all current place occupations have been affected by prior State-action, war and conquest. And true enough, State borders have been drawn and redrawn, people have been displaced, deported, killed and resettled, and state-funded infrastructure projects (roads, public transportation facilities, etc., etc.) have affected the value and relative price of almost all locations and altered the travel distance and cost between them. From this undisputable fact it, though, does not follow that any present place occupant has a claim to migrate to any place else (except, of course, when he owns that place or has permission from its current owner). The world does not belong to everyone.

  The second possible way out is to claim that all so-called public property – the property controlled by local, regional or central government – is akin to open frontier, with free and unrestricted access. Yet this is certainly erroneous. From the fact that government property is illegitimate because it is based on prior expropriations, it does not follow that it is un-owned and free-for-all. It has been funded through local, regional, national or federal tax payments, and it is the payers of these taxes, then, and no one else, who are the legitimate owners of all public property. They cannot exercise their right – that right has been arrogated by the State – but they are the legitimate owners.

 9. @Albert S. [38]: “Met andere woorden, men moet goed nadenken over het model en in een vorm van Grondwet verankeren dat dit model allesbepalend is en niet onderheving aan allerlei modegrillen.”

  Dat gaat moeilijk worden vrees ik. De Grondwet wordt voortdurend met voeten getreden of aangepast. Aannemen dat hier verandering in gaat komen benadert wensdenken. Maar goed, ik vermoed dat we naar hetzelfde resultaat streven. Alleen de manier waarop lijkt te verschillen.

 10. laten we goed opletten wat er (werkelijk) gebeurt. Prik eerst maar eens alle leugens door van de media en politiek in koor. En ontmasker de leugenaars in Den Haag, Brussel en DC.

  Zij willen graag 2-spalt zaaien. Godsdiensthaat wordt flink gesubsidieerd.
  Het ligt toch echt helemaal anders.
  Een paar hints. Zaken die de leugenmedia en politiek verzwijgen.

  http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-amerikaanse-strategie-achter-de-vluchtelingenstromen

  Wat de TV in beeld brengt is geen nieuws, het is BEELDVORMING(Mind Control).

  Ja, dat is idd. helemaal niét toevallig. We worden klaargestoomd, gaar gekookt, voor de ONEWORLD Socialistische Heilstaat. De VN-Heilstaat, het 4de Rijk.

  Zonder individuele vrijheden; waarover Caroll Quigley al schreef in zijn publicatie ‘Tragedy and Hope’ (1966).
  Quigley: “The powers of financial capitalism has another far reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole.” [Quigley, pp.324]

  Joan Veon: “Lastly, the UN states that they are working for world peace. Peace to the United Nations means “no opposition to their agenda.”<
  De VN, dwangbuis voor de hele wereld:
  'GLOBAL STRAITJACKET' by Joan Veon http://www.womensgroup.org/

  "Ik ben overtuigd" schreef Smoot in THE INVISIBLE GOVERNMENT, dat
  "het doel van deze onzichtbare regering is de VS om te vormen in een socialistische staat en
  vervolgens in een 1-wereld socialistisch systeem."
  http://www.biblebelievers.org.au/lines.htm

  Ga maar na.
  Juncker (vz. Europese Commissie) is een ex GLADIO man.
  Tusk (vz. Europese Raad) een (ex-)CIA man
  pseudo-socialist Timmermans is een Brookings Institution agent.
  pseudo-socialist Koenders leidt de stoottroepen van de globalisten in Mali – tegen de 'usuful Enemy', die de NATO met het belastinggeld dat ze bij ons ophalen rekruteert (in moskeeën, op het Hobbemaplein in Delft, Zoetermeer, Den Haag, etc.), traint, voedt, bewapent, Utube, fakebook accounts biedt.
  pseudo-socialist Plowmen is boegbeeld van het in de VN-dwangbuis van de globalisering persen van ontwikkelingslanden; en subsidieert de miljardairs in GAVI met €40 mlj. per jaar.
  Zij pleit voor Global Healthcare. Obamacare=Obamatrade (TTIP).
  Pseudo-socialist Dijsselbloem is een Brookings Institution agent.

  Wat dat betreft spelen PVVD66A allemaal hetzelfde duivelse spel.

  POMED geeft toe dat ze demonstranten hebben opgeleid en vaardigheden hebben geleerd om hun regering te verwerpen .
  Een dergelijke opleiding heeft jaarlijks plaats gevonden, sinds 2008, onder Movements.org.

  Empire's Double Edged Sword: Global Military + NGOs
  Afbreken van soevereine landen & die vervangen door filialen van de Wereldregering.
  by Tony Cartalucci: http://www.nairaland.com/1060730/ngos-think-tanks-21st-century-imperialism

  Philanthropy/Non-Governmental Organizations (NGOs) / Think Tanks
  "… we shall use our grant-making power so to alter life in the United States, that it can be comfortably merged with the Soviet Union."
  – Rowan Gaither, President of the Ford Foundation speaking to Norman Dodd in his Congressional Special Committee to investigate tax-exempt foundations, 1954 Foundations as Methods of Control

  Merger of Capitalism and Communism
  As Norman Dodd discovered in the 1960's congressional investigations, the purpose of the "great foundations" was to merge capitalism and communism into a system of global control. The new system would be economically capitalist, and as such privately owned, and socially communist run by scientist and other experts as were the Soviet councils.
  Hundreds of Think Tanks and other NGOs / Thousand Points of Light
  http://www.globalistagenda.org/ngos.htm

  More than $20 billion in U.S. funds were funneled into the country to train and arm the Afghan resistance groups.[25]
  The program funding was increased yearly due to lobbying by prominent U.S. politicians and government officials, such as Charles Wilson, Gordon Humphrey, Fred Ikle, and William Casey.

  Het infiltreren van de leerscholen van de Islam werd al onder Reagan gekozen als strategie om de natte droom van de fascisten, de Socialistische ONEWORLD Heilstaat te realiseren: Under the Reagan administration, U.S. support for the Afghan mujahideen evolved into a centerpiece of U.S. foreign policy, called the Reagan Doctrine, http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Cyclone

  Dat wetende, dan zal er toch wel wat gaan dagen?

  Dikke kans dat na afloop van de grootste NAVO oefening ooit, in Sept. (Generale voor aanval op Rusland), die idd. los gaat – en in de opwinding TTIP (fascitische coup) ongehinderd gaat passeren.
  Dat behelst een ALLES omvattende totaal nieuwe grondwet. Zonder burgerrechten, individuele vrijheden, waarborgen voor vrede, welvaart, beschaving, cultuur, scheiding der machten.

  'Blame it on the muslims'? Ach, kom nou; daarmee bescherm je de komende generaties niet voor de fascistische narigheid die ons nu te wachten staat.

  Je snapt nu wel, waarom dat allemaal in het geheim wordt bekokstoofd en getekend.

 11. En als het nu eens allemaal een opgezet plan betreft?Het bewust scheppen van een polariseringsbeleid in Europa om Israel in haar strijd tegen de Islam bij te staan?Het meest frappante is de uitspraak van de Joodse Angela Merkel in de Knesseth dat de veiligheid van Israel boven alles gaat,dus boven het belang van de staat,die zij zou moeten dienen.
  https://www.youtube.com/watch?v=m3Vm8URetzs

 12. reactie op 23, Als de moslim zich niet aan de sharia en de ISIS houd dan gaat zijn kop er gewoon af, dus voor de christen is dit lot zeker . Vandaar de opmars naar het Euopa en andere delen vd wereld om de islam over de hele wereld te verspreiden. Wie zich nu niet verdedigt is er aan.

 13. @Hub Jongen [8]: In een klassiek-liberaal land heb je altijd te maken met grenzen. Natuurlijk willen veel arme mensen zich vestigen in rijke landen, dat is duidelijk, maar dat betekent natuurlijk niet dat er open grenzen zijn of dat er geen voorwaarden aan immigratie worden gesteld. Het land behoort aan de bewoners daarvan, dus is het logisch dat zij een stem hebben wie in het land vertoeft of kan immigreren. De immigrant profiteert namelijk van alle faciliteiten van zo´n land, zonder dat hij of zij daaraan heeft bijgedragen.

  Vandaar dat er een systeem van immigratie in het leven is geroepen o.a. door Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Bermuda, Andorra etc. om de immigratie te beperken, zodat men weet dat de migrant direct kan bijdragen aan de economie. In het geval van deze migranten is dat natuurlijk zeer discutabel in de huidige situatie van een verzorgingstaat, maar ook zonder verzorgingstaat is het twijfelachtig of een toestroom van honderdduizenden in goede banen kunnen worden geleid.

  Dus een restrictief immigratiebeleid blijft altijd bestaan, met of zonder verzorgingstaat.

  Verder ben ik het oneens dat mensensmokkelaars diensten leveren aan de migrant, dan kun je hetzelfde zeggen dat mensen die krakers helpen om huizen binnen te dringen die niet van hun zijn dan ook ´dienstverleners´ zijn. Met andere woorden als iemand een misdrijf of overtreding pleegt dat dan de helper de ´dienstverlener´is. Dat vind ik een vreemde redenering.

 14. het is te gek voor woorden dat we na het dominanten religie
  zoals rk en hervormd en weet ik al niet dagelijks met deze terreur van de islam en moslim bezig zijn wanneer hou dit op om bedolven te worden onedr dit gezeik stoppen met die handel en per direct
  wij nederlandse burgers wensen hier niet aan mee te doen
  zoals die GVN als samson en die vluchtelingen kietelaars voor hebben
  vrijheid hebben we niet meer alleen maar zooi waar we mee overspoeld worden
  verkrachtingen als in zweden door asiel zoeker zal hier ook orde van de dag worden zoals nu in almere 4 van die ratten die een 20 jarig meisje te grazen nemen bedankt rutten zou je eigen dochter moeten zijn .

Comments are closed.