koeIedere politieke partij heeft zo zijn dromen. Die ze niet altijd aan de grote klok hangen. Vandaag behandel ik zo’n droom. Van de partij voor de dieren. Zouden koeien geen recht hebben op een onbezorgde oude dag? Hoe onrechtvaardig en ondankbaar is de huidige praktijk om ze met een vrachtwagen naar de slacht af te voeren?

Sommige koeien weten de rit naar de vilder te ontlopen. Er is een koeien rusthuis. In Friesland. Een zeer kleine minderheid is een oude dag gegund. Soms op de boerderij, maar soms ook in een koeien rusthuis. Het koeien rusthuis aan de Leemweg in Friesland heeft ruimte voor 40 koeien. Een druppel op een glimmende vlaai van koeienleed. In de zee van hardvochtigheid brandt dit lonkende kleine lampje van hoop.

De verhalen van de huidige bewoners van het koeien rusthuis zijn soms heel mooi. Zo is het verhaal van Annie een koeiensprookje, Ze kwam een rijke vent tegen die haar vrijkocht: Annie stond op de markt voor slachtvee in Purmerend te wachten op een laatste rit naar het slachthuis toen er een man voor haar kwam staan die zei: ‘Haar moet ik hebben.’ Het was een Nederlander woonachtig in Zwitserland die een dagje in Purmerend moest zijn. Hij had niets met koeien, maar het toeval bracht hen die dag samen. Hij verdronk in haar ogen. Ze zwaaide met haar staart en hij bezweek. Hij kocht Annie die weg moest voor de dood, maar in plaats daarvan opeens het leven kreeg

Of het verhaal van koe Victoria. Victoria ontsnapte uit een slachthuis in Friesland en bleef zes dagen rennen. In die zes dagen werd ze wereldnieuws: de koe die rende voor haar leven. Cameraploegen filmden hoe ze over besneeuwde weilanden galoppeerde, over sloten sprong en door winkelstraten liep. Ze had geen naam, maar toen ze eindelijk gevangen werd kreeg ze er een: Victoria. Journalist Karin de Mik kocht haar en bracht haar naar Bert. Het heeft heel lang geduurd voor ze tot rust kwam. Ze is nog altijd niet aaibaar, maar dat hoeft een overwinnaar ook niet te zijn

Het verzorgen van een koe kost incl dierenartskosten ongeveer 150 tot 200 euro in de maand. U kunt een koeiensprookje waarheid maken door een koe te adopteren. Een prima initiatief.

De partij voor de dieren is bezig om koeien te redden. Zo is Tolbert568 onlangs gered. De partij voor de dieren meldt: Tolbert staat voor ons symbool voor alle dieren die in de veehouderij worden gehouden en na het dienen van de mens meestal op jonge leeftijd eindigen in het slachthuis. ,,,, om via dit verhaal mensen bewust te maken van het lot van de koeien in de veehouderij.

Gezien de dwangmaatregelen die de partij voor de dieren vaak voorstaat, zie bijvoorbeeld het ballonnenverbod van de gemeente Amsterdam, of andere maatregelen zoals het verbieden van nertsenfokkerijen, ben ik bang dat dit mooie initiatief uiteindelijk toch verpest gaat worden. Het zou hun natte droom zijn als koeien rusthuizen gesubsidieerd worden en daarna verplicht.

Te denken valt in eerste instantie aan een koeien solidariteitsheffing op melk. Als er bijvoorbeeld 4 cent per liter in een koeienrusthuis fonds gestort wordt, dan heeft een koe als Tolbert 568 na het geven van honderdduizend liter melk een potje van vier duizend euro beschikbaar. Daar zou ze 2 jaar van kunnen verblijven in en koeien rusthuis. Daarna zou ze dan alsnog worden afgevoerd maar ze heeft dan in ieder geval een tweetal levensjaren vrij in de afgesloten wei doorgebracht.

Om deze heffing erdoor te krijgen zou onderzoek moeten worden gedaan. Dit zou waarschijnlijk uitwijzen dat de Nederlander over het algemeen positief zou staan ten opzichte van deze heffing. Politici dienen vervolgens moties in en voor je het weet is Nederland weer ergens gidsland.

Waarna er ruimte is om een hele kunstmatige bedrijfstak in het leven te roepen van gesubsidieerde koeienrusthuizen. Al snel zal een koe rusthuis medewerker een staatsexamen moeten afleggen en zal er geprotocolleerd gewerkt moeten worden om als koe rusthuis subsidiabel te zijn. Er zal een inspectie dienst voor de koe rusthuizen in het leven geroepen worden. Waarna blijkt dat de 4 cent per liter niet voldoende zijn om dit hele circus in stand te houden en moeten worden verdubbeld.

De staat maakt meer kapot dan je lief is…….

4 REACTIES

 1. Er is al lang een Ezel Sociëteit in Zeist die heel goed werk doet om oude of verwaarloosde ezels op te vangen.

  Die draaide tot nu toe op vrijwillige donaties.
  Heel leuke hobby voor mensen die iets met ezels hebben zoals anderen met honden of katten.
  ZIE: http://www.ezelsocieteit.eu

  Ook is er een internationale organisatie :
  https://www.donkeysanctuary.nl

  Prima instellingen zolang ze gefinancierd worden door vrijwilligers. Het wordt voor die instellingen echter steeds moeilijker om de verleiding te weerstaan om subsidie aan te vragen.
  Het schijnt dat ook de sociëteit in Zeist daar mee bezig is.
  Wij vernamen dat om die subsidie te krijgen, heel veel kosten gemaakt moeten worden zoals nieuwe stallen die dan aan allerlei boorschriften moeten voldoen.

 2. Hilarisch stukje… Let op mijn woorden: als dit een succes wordt met koeien gaan de sluizen open en komen er dergelijke constructies voor katten, honden, varkens, kippen, en misschien zelfs voor bladspinazie, aardappelen en vermoeide autobanden.

 3. Als ze het zelf willen betalen, ga ik ze geen strobreed in de weg liggen,..
  Stro,.. Koe,.. Snap je um?!

Comments are closed.