NachthemelGVia de samenwerking met Nachthemel: De werkloosheidsuitkering voor flexwerkers en seizoensarbeiders is op 1 juli ‘in stilte’ versoberd. Sinds die datum wordt de uitkering op een andere manier berekend, waardoor ze vaak aanzienlijk lager uitvalt, schreef de Volkskrant afgelopen maandag. De nieuwe manier van rekenen is overigens ook nadelig voor mensen die vanuit de WW kort lager betaald werk hebben gedaan en de uitkering daarna weer aanvragen. De verandering komt van minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken. Hij hoefde zo’n wijziging van de berekening niet voor te leggen aan de Tweede Kamer, maar alleen in het Staatsblad te publiceren. De gevolgen van de wijziging, die 26 pagina’s lang is, zijn daardoor velen ontgaan. (Bron)

We kennen in ons land een commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, die in de volksmond ook wel de ‘commissie Stiekem‘ wordt genoemd. En alhoewel je jezelf door de handelswijze van Lodewijk Asscher in relatie tot deze ww wijzigingen zou kunnen afvragen of ook hij wellicht actief lid is van deze ‘commissie Stiekem’, moeten we u toch teleurstellen. Lodewijk Asscher (PvdA) handelde gewoon een beetje Stiekem op persoonlijke titel. De SP betitelde de ingreep als ‘schunnig’ en heeft een debat aangevraagd.

Maar schunnig? Stiekem? Achterbaks? Dat hoort toch allemaal bij de moderne democratie? Dat betreft toch een vorm van innovatie, het toverwoord van de moderniteit? Zeg het volk niets, lieg de kiezers voor tijdens verkiezingperioden, lach, en laat ze andermaal op je stemmen? Wat is nu eigenlijk het probleem, wat is nieuw?

Wikileaks boegbeeld Julian Assange noemde het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) in een video eerder al “het belangrijkste dat momenteel in Europa gebeurt” en zijn organisatie noemt het essentieel dat een groot publiek de inhoud ervan te horen krijgt. “Nu is het moment om de geheimzinnigheid op te heffen”, aldus Assange. Wikileaks doet daarom een beroep op de groep mensen die bekend is met de inhoud van het enorme handelsverdrag waar de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten over onderhandelen.

De persoon die de uiteindelijke tekst van het verdrag doorspeelt aan de site, krijgt een beloning van 100.000 euro. Wikileaks is een inzamelingsactie op internet begonnen om het tipgeld bij elkaar te krijgen. Maar tipgeld om achterbaksheid binnen een democratische samenleving boven tafel te krijgen? Tipgeld? Het gaat toch niet om de beloning van een kroongetuige in een strafzaak behorende tot de zwaarste categorie? Het gaat toch gewoon om ordinaire democraten binnen een (open) democratie?

stiekem-4

Vorige maand meldden we al dat de Nederlandse overheid haar elitaire neus ophaalt voor de Nederlandse Grondwet. Nog even en ze wordt herschreven en zonder dat iemand er ook maar kennis van heeft, in een betonblok in zee gedumpt. Tipgeld? Zwijggeld? Commissie Stiekem? Rechtszaak? Democratie?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) uit 1980 regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. Openbaarmaking is een plicht van elk bestuursorgaan, het is het juridische uitgangspunt. Geheimhouding hoort altijd een – gemotiveerde – uitzondering te blijven. Openbaarheid is als rechtstoestand door rechters vast te stellen, maar openheid (een mentaliteit) niet.

Dus al dan niet openheid is een kwestie van mentaliteit? Volgens Mandrou is ‘een mentaliteit eigen aan een groep. Zij bestaat enerzijds uit de voorstellingen die een groep zich maakt van de wereld en van de maatschappij waarin zij leeft, en anderzijds uit collectieve gedragspatronen zoals rituelen, waarin deze voorstellingen worden uitgedrukt en aan volgende generaties overgedragen. Een mentaliteit heeft naast cognitieve ook affectieve componenten. De leden van een groep kunnen deelhebben aan een bij die groep horende mentaliteit zonder dat zij zich daar (geheel) van bewust zijn’.

Met name dat laatste is interessant: “…De leden van een groep kunnen deelhebben aan een bij die groep horende mentaliteit zonder dat zij zich daar (geheel) van bewust zijn…” Want denkende aan onze nationale overheidsleden en de parallellen met de EU- elite, doet een mens wel afvragen of ‘stiekem en achterbaks’ inmiddels binnen de groep van ‘de politieke elite’ tot brede mentaliteit is geworden? En “…de voorstellingen die een groep zich maakt van de wereld en van de maatschappij…” mag eveneens boekdelen spreken.

stiekem-5

In een eerder VS-artikel vraagt Hub zich af: “…TTIP schijnt een nieuwe handelsovereenkomst te zijn die politici al een paar jaar in het geheim aan het voorbereiden zijn. Zelfs parlementariërs mogen de stukken niet inzien. Alleen in Brussel schijnt een afgesloten ruimte te zijn, waar ze bepaalde onderdelen mogen inzien. Dit kan toch niet waar zijn in “onze open democratie”?

Maar het is wel waar! En wat betekent dit concreet voor een rechtsstaat? Indien het meest belangwekkende handelsverdrag ooit niet kan worden ingezien? Niet door Nederlandse parlementariërs en al zeker niet door burgers? Wat betekent het dat het dan eveneens niet in bewijsvoering kan worden overlegd aan Nederlandse of EU rechters in juridische procesgang? Je kunt immers niet zo maar even een kopietje maken. En dat betekent letterlijk: het einde van de rechtsstaat.

Maar daar waar schunnig, stiekem en achterbaks de norm van de overheid betreft, daar waar parlementariërs feitelijk al niet meer kunnen zeggen of ze ergens voor of tegen zijn om redenen van schunnig, stiekem en achterbaks, wat mag je dan als reactie van de burger verwachten? Een collectieve minachting van politici? Een collectieve minachting van de wet? Een collectieve minachting van de EU? Revolutie?

stiekem-3

Legaliteitsbeginsel:

In een rechtsstaat moet ieder overheidsoptreden berusten op algemene, voor herhaalde toepassing vatbare rechtsregels, vastgesteld krachtens attributie of delegatie. Wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende instanties zijn zelf ook gebonden door de wet. De binding van de rechtsprekende macht aan de wet blijkt ook uit de zogenaamde onschuldpresumptie: mensen moeten voor onschuldig gehouden worden tot het tegendeel is bewezen. Ze mogen niet opgesloten of anderszins gestraft worden als niet bewezen kan worden dat zij een wet hebben overtreden.

Elke omkering van bewijslast is derhalve illegaal, omdat ze eenvoudigweg in strijd is met het legaliteitsbeginsel. Maar daar zal uw gekozen volksvertegenwoordiger u hoogstwaarschijnlijk niet op hebben geattendeerd.

Wel een beetje schunnig, stiekem en achterbaks, toch?

Wat vanuit Nederlandse optiek eens begon met een ‘Geheim Torentjesoverleg’ blijkt inmiddels uitgegroeid tot een Europees kankergezwel met terminale gevolgen.

In 2002 wist de MSM te melden dit het torentjesoverleg zou zijn afgeschaft. Tot in 2015 het tegendeel werd bewezen.

Opnieuw wel een beetje schunnig, stiekem en achterbaks, toch?

5 REACTIES

  1. Als de politieke elite meent dat zij door ‘verkiezingen’ op basis van een oud papiertje eigenaar van de Nederland, cq de EU zijn geworden, dan laat ze maar eens beginnen overdrachtsbelasting en erfenisbelasting over te dragen! Of staat Nederland met haar EU in de min?!

  2. In deze bananen republiek wordt alles tot staatsgeheim gebombadeerd zelfs het MH 17 rapport om de burger stom te houden het wordt tijd dat die beerput open gebroken wordt .

  3. Vrije verkiezingen bestaan niet in Nederland. Op welke partij je ook stemt, je krijgt altijd weer dezelfde mensen aan de macht. Bepaald en betaald door lobby groepen.

Comments are closed.