Europa wil onze verkiezingen gaan organiseren

hofnar euro slaafMet kiesdrempels, stemcomputers en gendergelijkheid

26-10-2015, 9:59 Tags: EU, Europa

Met update – Het Europees parlement wil woensdag 28 oktober nieuwe regels gaan stellen voor de Europese verkiezingen. Nederland zal dan een kiesdrempel moeten invoeren, waardoor kleine partijen minder kans maken op een zetel in het Europees parlement. Ook wil Europa dat we stemcomputers gaan gebruiken, die we een paar jaar terug juist hebben afgeschaft, omdat ze fraudegevoelig zijn. Europa stelt ook eisen aan de samenstelling van de kieslijsten, die ‘gendergelijk’ moeten zijn. Op deze manier wil Europa voortaan onze verkiezingen organiseren. Nederland kan nog ‘nee’ zeggen tegen deze inmenging, zo blijkt uit een brief die minister Plasterk ons vorige week liet weten.  

Maar van onze regering kunnen we niet al te veel verwachten, omdat we rekening moeten houden ‘met de rol van Nederland als inkomend voorzitter’.

Minder nieuwe partijen, meer kans op fraude

Het is niet voor het eerst dat Europa zich verregaand bemoeit met de inrichting van onze democratie. Eerder was er het plan om partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees parlement vooraf te toetsen,  of ze wel ‘Europees’ genoeg zijn – en zo niet, de ondersteuning aan die partijen stop te zetten. Sommige landen in Europa hebben een kiesdrempel, om het voor nieuwe partijen moeilijker te maken om in het parlement te komen. In ons land is de VVD dit jaar nog een discussie gestart om een kiesdrempel in te voeren, maar dat voorstel kreeg heel weinig steun. Over het gebruik van stemcomputers wordt in ons land al vele jaren discussie gevoerd, maar steeds blijken die te fraudegevoelig. Nu wil Europa ons dwingen om al die bezwaren opzij te schuiven en deze zaken alsnog in te voeren.
Als het NL-volk zich zo laat ringeloren dat het dit slikt, kan hetwelk alle hoop laten varen

–Zie The Post.

29 REACTIES

 1. Gewoon blijven vasthouden aan de Demoncratische samenleving…als niet stemmer zie ik geen kiesdrempels!

 2. Ja…HUB ,dat slikken wij.

  Dan sta ik hier fucking hell nog geen dag geleden uit te leggen dat art. 1 en 2 , in 1984 uit de grondwet zijn gehaald.

  Dringt dat wel tot jullie door , wat daar de gevolgen van zijn ?….nee dus.

  .M [4] reageerde op deze reactie.

 3. Hub, “wij” slikken dat. Maak je geen zorgen. “wij” is namelijk de immer lachende filiaalmanager van de EU. Je weet wel die knul met die ouwe SAAB. Die knul die over ruim een jaar een aardig baantje heeft in de EU en daar zijn zakken gaat vullen. Maar of de bevolking van 0031 blij mee is… Ik heb mijn bedenkingen…

  Enfin, lekker blijven slikken, gaat prima zo…

  Scrutinizer [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Pendragon [3]: Dat inspireert me ineens voor een nieuwe regel.
  Oud-ministers van een land zijn onverkeisbaar.
  Zo, dat zou een hoop schelen.
  Als de premier en overige ministers (financien, economische zaken, defensie, …) wisten dat ze SOWIESO nooit carriere op EU-niveau(*) kunnen maken, zou dit hun onafhankelijkheid en daarmee hun handelen in het voordeel van de kiezer die hen gemandateerd heeft, dan niet ENORM ten voordele komen?
  Dan zou het gedaan zijn met nationale premiers die de hielen likken van de EU-commissarissen.
  Dan zou “onze” premier weer opkomen voor “onze”nationale belangen i.p.v. zijn volk in slavernij te verkopen t.b.v. zijn eigen carriereperspectieven.

  (*) inclusief alle eraan gerelateerde instellingen zoals ECB, EIB, EBRD, …

  Philosoof G&R Eigenwijs [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Scrutinizer [5]:
  Waar je voor kiest, dat krijg je, maar dan anders!!
  Allemaal stoppen met kiezen, dan word het duidelijk.

  OF HET HELPT, IS AFWACHTEN!!!

 6. @.M [4]:

  De laatste ECHTE grondwet , weet je wat ze er in de ON-WETTIGE grondwets herziening van 1946 , hebben verwijderd :

  art. 21(23) De Koning kan geen vreemde Kroon dragen.
  In geen geval kan de zetel der Regeering buiten het Rijk worden
  verplaatst.

  In 1984 de laatste restanten van art.1 en 2.

  1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondge-
  bied van Nederland, Nederlandsen-Indië, Suriname en Curacao.

  2. De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindende,
  voor zoover niet het tegendeel daaruit blijkt. (G. 62, v., 77, 125).
  Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt
  alleen het Rijk in Europa bedoeld.

  3. De wet kan provinciën en gemeenten vereenigen en splitsen
  en nieuwe vormen. (Gem. 128v.)
  De grenzen van het Rijk, van de provinciën en van de gemeenten
  kunnen door de wet worden veranderd. (G. 60).

  4. Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden,
  hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.
  (A. 9; B.W. 2; G. 158, 159, 163, 164, 167.)

  De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen en
  de algemeene voorwaarden, op welke ten aanzien van hunne uit-
  levering verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden
  gesloten. (Wet 13 Aug. 1849, S. 39 en 6 April 1875, S. 66, l.g. 10
  Feb. 1910, S. 56.)

  Raymond [11] reageerde op deze reactie.
  jhon [28] reageerde op deze reactie.

 7. Indien verkiezingen iets zouden betekenen en iets belangrijks zouden bewerkstelligen waren deze al tijden terug afgeschaft.
  Dus wat maakt het uit wel of geen sjoemel uitslag en een kiesdrempel had er al tig jaren moeten wezen.
  Dat voorkomt dat lieden zoals Brinkman en vent van DSB zich een stoeltje bemachtigen en zodoende heeeeeeel lang op wachtgeld kunnen trekken.
  Dat is het enige doel, zakken vullen.

 8. @Raymond [9]:

  Dus art. 1 luide voor 1984 :

  1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondge-
  bied van Nederland, en Curacao.

  Art. 1

  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Art. 2
  1.
  De wet regelt wie Nederlander is.
  2.
  De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
  3.
  Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
  4.
  Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

  Goed he….art. 4 , ik noem het DDR wetgeving , met dank aan P.v.d.A. (N.S.D.A.P. ) , CD. Appel ( tuin van Eden ?) , VVD lekker op de anus en/ of snee.

 9. DUS : Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

  Heeft iemand hier rechten gestudeerd …….goed lezen wat er staat….HEEL goed lezen wat er staat !!!!!!!!!!!!

  1. Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondge-
  bied van Nederland, en Curacao.

  Want Suriname en Nederlands Indië , maken toch geen deel meer uit van het ” Koninkrijk der Nederlanden ” , toch ?

  Is geworden :
  Allen die zich in Nederland bevinden……

  2. De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindende,
  voor zover niet het tegendeel daaruit blijkt. (G. 62, v., 77, 125).
  Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt
  alleen het Rijk in Europa bedoeld.

  Is geworden :

  Art. 2
  1.
  De wet regelt wie Nederlander is.
  2.
  De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
  3.
  Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
  4.
  Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

  Het Koninkrijk der Nederlanden …..is geworden……Allen die zich in Nederland bevinden.

  Oh…ja…..zelfs opper crapuul G. Wilders weet dit , wat staat hij je dan te beloven ?

 10. 4. Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden,
  hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.
  (A. 9; B.W. 2; G. 158, 159, 163, 164, 167.)

  Is geworden :

  Art. 12


  1.
  Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

  2.
  Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

  3.
  Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

  Kortom je aanschouwd de totale ontmanteling van een staat / land / territorium , en het is uw parlement dat het doet , goed georkestreerd in volle samenwerking met uw media.

  Raymond [14] reageerde op deze reactie.

 11. Ik vermoed dat de eurofielen op excursie zijn geweest in gidsland China. Daar hebben ze ook zo’n applaus-parlement met Mickey Mouse uitstraling.

  Persoonlijk zal het mij een zorg zijn. Ik heb nog nooit op dat nepparlement gestemd en dat ga ik waarschijnlijk ook niet doen. Al staat het laatste nog niet helemaal vast. Het schijnt dat de eurofielen liever hebben dat je niet gaat stemmen, dan op een “foute partij” (zoals die van Farage, Wilders, Le Pen). En dat brengt je dan weer in verleiding…

 12. Zo, de overheid bepaald dus wie mag kiezen, wie er gekozen mag worden en hoe er gekozen wordt….

  maar dat was toch altijd al zo?

 13. ook als de stemmachine niet fraude gevoelig is wil het nog niet zeggen dat het dan ook anoniem is.

 14. Dat is ook de reden dat de EU snel dient te worden vernietigd, voordat het ons vernietigt.

 15. En slikken wij DIT?

  …Deze politiek van massamigratie heeft geen democratische legitimiteit en wordt bovendien aangedreven door een flinke dosis Duitse zelfhaat: Duitsland zal en moet veranderen. Merkel zocht, om kritiek op haar beleid te smoren, haar toevlucht tot het ‘knechten van de geest’ – om in termen van de Poolse Nobelprijswinnaar Czeslaw Milosz te spreken. Milosz verwees hiermee naar de technieken van totalitaire systemen om burgers te indoctrineren en te laten denken wat zij willen.
  Gemanipuleerd. De hoofdredacteur van het actualiteitenprogramma van de Duitse staatsomroep ARD, Knai Giffke heeft toegegeven dat televisiebeelden met migranten worden gemanipuleerd. De ARD zendt overwegend beelden van vrouwen met kinderen uit, terwijl 80 procent van de migranten jonge mannen zijn. Merkels minister van Justitie Heiko Maas wil dat politici in Duitsland niet meer spreken over ‘noodtoestand’ en ‘vluchtelingenchaos’, want dat zou extreme denkbeelden over vreemdelingen en ondergangvisies versterken. Op de VN-top zette Merkel tijdens een diner Facebook-baas Mark Zuckerberg onder druk om de sociale media in Duitsland te filteren…

  http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/10/Top-in-Brussel-geen-einde-aan-massamigratie-naar-Europa-2707903W/?masterpageid=158493

 16. @Hub Jongen [21]: “Slaaf”

  Hmm. Ik denk dat slaaf zijn zwart/wit is. Of je bent slaaf, of je bent het niet. Gradaties zijn denk ik niet mogelijk.
  Is het een verdere beperking van onze vrijheid? Ik denk het niet, maar dat is vooral een persoonlijke inschatting. Ik voel me op geen enkele wijze verbonden met de “kiezers en gekozene”. Ik voel dan ook geheel geen antagonisme over de voorgestelde regel. Integendeel, ik vind hem zelfs licht hilarisch. Net als een goochelaar die verrast is door zijn eigen trucks.

 17. Die EU-PROLETEN bemoeien zich steeds meer en meer met ons leven.
  Beetje bij beetje word de EU ALA het voormalige socialistische heilstaat DDR!!
  Nog even en we krijgen bij geboorte een chip onder het vel geschoten om ons overal en altijd te volgen.
  Want de EU-PROLETEN zijn bang, heel bang voor ons, en via allerlei verzinselen wil men ons de vrijheid ontnemen.
  Trouwens dat stemmen lijkt wel héél mooi en leuk, maar niet onze politici hebben het voor het zeggen in ons kikkerlandje dat Nederland heet, maar die EU-PROLETEN uit Brussel bepalen wat u en ik mogen en niet mogen.
  Kun je stemmen tot dat je een ons weegt, er veranderd helemaal niets!
  En men wil straks? ook politieke partijen verbieden die anti EU zijn, ook uw en mijn ant EU verweer word straks? verboden.
  Dat anti EU word straks? te vuur en te zwaard bestreden!
  Let maar op!!

Comments are closed.