Wij Nederlanders zijn een ondernemend en intelligent volk dat moet oppassen niet geïslamiseerd te worden.adf

In acht nemend de spreuk ”Eigen volk eerst” van de grote maar vroeger verguisde Janmaat die zijn gezonde boerenverstand gebruikte en zijn achterban aanried een bij de slager aangeschafte varkenskop boven de deur te spijkeren om moslims op een gepaste afstand te houden, kunnen wij samen met onze familieleden, buren, vrienden en kennissen maatregelen nemen om onze omgeving schoon en Nederlands te houden en islamisering in te perken en te voorkomen:

01.
door onze kinderen aan te raden, afstand te houden van moslimkinderen die bij hen op school zitten. Nodig deze kinderen niet thuis uit om te spelen, want voor je het weet, is je kerststal ontheiligd en worden uitdrukkingen zoals “ Insyallah” en “ Syukur Alhamdullilah” onderdeel van hun vocabularium.

02.
oefen gezamenlijk druk uit op lokale politici om geen bouwvergunningen af te geven voor moskeeën, want die vormen een garantie voor het wreed verstoren van je nachtrust om vijf uur des ochtends door de muezzin, die frekwenter, vroeger en luider de omgeving terroriseert dan de klokkenluider die op zondagochtend lawaai maakt vanuit een katholieke kerk .

03.
blijf bij vakantie naar Marokko, Tunesië , Egypte, Maleisië, de UAE en Indonesië
zoveel mogelijk binnen je hotel en op het aanpalende strand en initieer geen sociale contacten met de lokale bevolking, want voor je het weet, is je familie besmet met de islambacil. Dit is niet denkbeeldig, want de islam in deze landen is veel meer een integraal onderdeel van het dagelijks leven dan dat in het westen het geval is met meer fatsoenlijke religies.

04.
waak voor contacten van je dochter met de leuke kelner die haar tijdens haar vakantie iedere ochtend het ontbijt op bed komt brengen en voor zij vertrekt zijn liefde aan haar verklaart, want voor je het weet, zeurt zij je hoofd gek voor het verkrijgen van een visum voor haar moslimvriend die zich graag zo snel mogelijk naar Nederland wil verplaatsen om achter andere rokken aan te jagen, want daarin is hij nummer één.
Bovendien ligt er een grote schoonfamilie op de loer, die volgende maand ook graag naar Nederland wil overkomen.
05.

pas vooral op voor islamitische kelners die je bij het ontbijt al confronteren met de namen van alle Nederlandse voetballers die zij kennen. Zij hopen je daarmee in te palmen; word niet hun volgend slachtoffer.

05
bedenk dat iedere moslim een potentiële terrorist is, die voor je het weet, een kerk in Doetinchem of Staphorst wil gaan opblazen. En gun je klandizie niet aan winkeliers die de islam belijden want hun waren mogen goedkoop zijn, maar de uiteindelijke prijs die je betaalt voor hun aanwezigheid is astronomisch.

06.
aarzel niet te laten zien, dat je niet vies bent van een borreltje.
Dit helpt in de meeste, maar niet in alle moslimlanden.
Als je zo nu en dan toont dat je niet schroomt om onder invloed van alcoholhoudende dranken te raken , kan dit bescherming bieden tegen benadering door moslims.

07.
dring er bij je lokale vervoersmaatschappij op aan, om moslims tijdens publiek transport aantrekkelijke halalwagens aan te bieden, die moslims in de gelegenheid stellen in het gezelschap van geloofsgenoten te reizen en te voorkomen, dat fatsoenlijke dames in de tram geconfronteerd worden met kopvodden dragende vrouwen die tegenover hen zitten.

08.
dring er ook bij uw slager en de plaatselijke supermarkt op aan, aparte halal-ingangen en halal-afdelingen te creëren waar moslims zich veilig voelen.
U wordt dan bij het winkelen niet meer met hoofddoeken geconfronteerd, noch met van kopvodden voorziene moslimdames die met u in dezelfde rij bij de kassa staan.

09.
vraag uw arts of gezondheidscentrum om een apart moslimspreekuur in te voeren, waar moslims zich op hun gemak voelen. U hebt dan tijdens uw eigen spreekuur geen last meer van hen.

10.
laat stickers drukken met de tekst : “Moslims niet welkom” en vraag lokale neringdoenden en clubgebouwen deze stickers op de deuren te plakken.

11.
dring er bij zwembaden en strandexploitanten op aan, moslims in geen geval op dezelfde uren en plaatsen toe te laten als Nederlanders. Pas altijd de regel toe : “Eigen volk eerst.”

Alleen als wij samen een vuist maken tegen de oprukkende islamisering van het land, maken wij kans onze zaak te winnen en moslims zoveel mogelijk de aftocht te doen blazen. De door Wilders voorgestelde kopvoddentaks kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Geef ons mooie land terug aan de Nederlanders! Let op uw saeck!

Hugo van Reijen

41 REACTIES

 1. “door onze kinderen aan te raden, afstand te houden van moslimkinderen die bij hen op school zitten”

  hoeft helemaal niet, veel moslim kinderen mogen niet met niet- moslims spelen, is onrein.

  welk islamitisch land heeft veel vrijheid?

  Islam is het Arabische woord voor onderwerping,
  vrijheid en onderwerping, tja

 2. Het zal allemaal niet genoeg zijn. Ze nemen nu eenmaal veel meer kinderen en claimen de hele wereld. Want dat staat in de koran: alles behoort hen.

 3. @Samuel [3]:

  Wat te denken van een minimale staat in dienst van de burger die alleen beperkte en primaire zaken aanstuurt en een ondergeschikte macht is. i.p.v. een maximale, over de top staat die de burger ziet als zijn eigendom.

  Een libertarische staat hoeft toch niet gelijk te betekenen dat nationale grenzen weg moeten en iedereen maar welkom is en hier kan doen en laten wat hij of zij wil ten koste van een ander. Een ander die nota bene niets wordt gevraagd en zijn kritische geluiden maar even voor zich dient te houden of anders wordt weggezet als racist, xenofoob of andere onwaarheden. Hij of zij mag wel de rekening van deze hele waanzin betalen, daar zijn de racisten en xenofoben dan wel weer goed voor.

  De huidige hypocriete leugenstaat moet uit pure lijfsbehoud opgedoekt worden om te redden wat er nog valt te redden. En daarbij zal behoorlijk tegengas geven moeten worden.

 4. “Reine Hugo” , ejaculeerde uit zijn klavier , onderstaande “BULLshit” ;

  Alleen als wij samen een vuist maken tegen de oprukkende islamisering van het land, maken wij kans onze zaak te winnen en moslims zoveel mogelijk de aftocht te doen blazen. De door Wilders voorgestelde kopvoddentaks kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

  Vooral deze zin :
  Geef ons mooie land terug aan de Nederlanders! Let op uw saeck!

  Laten wij even vaststellen dat het “Nederlanders” zijn , die hier rotzooi trappen , die z.g. gelegenheidsgevers , en die acteur Wilders speelt zijn rol voorbeeldig .

  En over kerstbomen gesproken …..zou je mij kunnen vertellen wie de grootste kerstbomen promotor , de Rooms Katholieke kerk hier staat aan te roepen ?

  https://www.youtube.com/watch?v=cazqkm8tlcw

  Nee….? , heeft iemand wel eens grondig de Islam bestudeerd ….ook al niet ?

  Zouden er overeenkomsten zijn tussen het Katholieke geloof , en de Islam……….??????????

  Zou veel verklaren , van de huidige problematiek , tja , Cicero heeft hier ons al eens voor gewaarschuwd .

  Hugo van Reijen

  Raymond [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Samuel [3]: Hoewel ik ook zeer tegen verder(gaand)e islamisering ben, ben ik van mening dat een stuk als dit niet op een libertarisch platform thuishoort. Teveel CD, Nieuw Rechts enz. retoriek…: prima, ieder z’n mening, leven en laten leven, maar als tekst (liever) niet hier (imho) met het bij name noemen van bepaalde godsdiensten of inroepen van de staatsmacht (vergunningenbeleid). Een libertarischer benadering zou zijn: moslims zijn welkom, mits ze zich aanpassen aan de lokale gebruiken, de lokale (autochtone) bevolking niet tot last zijn (in welke zin dan ook) en daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun (nieuwe) omgeving. Gezien de staat van dienst die de bedoelde bevolkingsgroep in de laatste eeuwen op alle plekken op aarde heeft weten op te bouwen, ben ik van mening dat je op deze manier precies dezelfde uitkomst krijgt als die Hugo beoogt, alleen dan op een non-discriminatoire, libertarische manier. Verdedig de vrijheid!

 6. Ik lees slechts dat de schrijver, die de moslims en de islam een warm hart toedraagt (getuige zijn eerdere artikelen) met en door zijn persoonlijke ontmoetingen, vooral tijdens zijn vele reizen (op kosten van de gemeenschap!?) de moslimgemeenschap en de islam heeft ervaren als aardig en goed en daarom ook meent -zeker- te weten wat aardig en goed is voor de gehele gemeenschap hier in het Westen en dat ook deze middeleeuwse doctrine zonder problemen een plaats kan innemen of mag opeisen (ook onder valse voorwendselen als zogenaamde vluchteling) binnen het liberale denken van de westerse cultuur, die reeds gebukt gaat onder een politieke dictatoriale EU macht waar ook nog wel een dwingen religieuze schep bovenop kan volgens vele goedgelovigen, met zijn artikel compleet de draak steekt met criticasters die middeleeuwse religies en ideologieën in het algemeen en zeker onder de huidige opgedrongen situatie afwijzen. Alsof ze zich er voor moeten schamen en ongelijk hebben? Het liefst ziet men nog dat men voor zijn mening kan worden opgepakt via oud 40-45 gebruik?

  Het afwijzen van en het hebben van een kritische houding ten aanzien van onderdrukkende en aan anderen met dwang opgelegde middeleeuwse religies, (politieke) ideologieën, culturen en denk- en zienswijzen is heel gezond en zelfs bitter noodzakelijk om te voorkomen dat we (verder) overspoeld worden met dwingende andersdenkenden en zo verder in de verdrukking komen en daarmee teruggaan in de tijd en daarbij te maken krijgen met grote groepen mensen die zich niet willen of laten schikken en geenzins van plan zijn ook maar iets positiefs bij te dragen aan tolerantie en vrijheid.

  Het vrije denken en leven maakt keer op keer bewezen duidelijk dat groepsvorming via welk dwingende instituut, partij of groep mensen dan ook slecht is voor alles wat met tolerantie, respect en vrijheid heeft te maken. Tolerantie, respect en vrijheid is welke religie of ideologie dan ook niet op de borst geschreven, die hebben zich in het verleden al genoeg bewezen door zich onbuigzaam en star te houden aan hun geboden en verboden, waarbij ze in de heilige overtuiging zijn dat ook anderen zich daaraan hebben te houden, goedschiks dan wel kwaadschiks. Vrije denkers en vrij levenden begrijpen het woord tolerantie respect en vrijheid en begrijpen het gezegde; “leven en laten leven”, zonder dwang of geweld toe te passen op anderen en vinden het heel gezond tolerant te zijn en respect te tonen en voor vrijheid op te komen, maar andersom blijkt dat in de praktijk een heel andere zaak.

  Een vrije en moderne cultuur en gemeenschap, waarin de mens vrij kan en wil leven en denken is noodzakelijk voor het in stand houden of uitbreiden van een sociale en economisch leefbare samenleving en is in geen enkele opzicht een gevaar voor de samenleving, maar is wel een gevaar voor een grote groep van slaafse, zeer volgzame, hypocriete mensen (hypocriet omdat ze altijd dat zullen pakken wat voor hen of de groep het beste uitkomt, als het moet tegen alle verboden en geboden in). Het zijn mensen die zich eenvoudig laten onderdrukken en zeker niet zelf mogen nadenken en binnen afgebakende religieuze kaders moeten blijven en vooral moeten leven met opgedrongen meningen en ideeën van anderen die met achterhaalde middeleeuwse geloofsboeken, religies en conservatieve (politieke) ideologieën klaarstaan om ze de weg te wijzen. Juist deze groepen mensen zullen altijd proberen of de opdracht krijgen, direct of indirect, snel en heftig of over jaren, stilaan of met geweld het vrijdenken en -leven te moeten zien als een vijand.

  Tolerantie, respect en vrijheid betekent ook dat men kan denken, doen, zeggen en leven zoals men dat zelf wil en als vanzelfsprekend, als men daarmee een ander geen schade toebrengt. Was dat voor jaren terug niet een vanzelfsprekendheid en komt deze vanzelfsprekendheid niet steeds verder in het geding? En komt dat dan door de mensen die vrij denken, vrij praten en een vrij leven aanhangen of komt dat door een groeiende intolerantie van een groter groeiende groep mensen die menen dat een ander moet denken, praten en leven volgens hun geboden en verboden? Dat een ander met bepaalde uitspraken wordt beledigt is misschien niet wenselijk, maar jammer dan, leer er mee leven of anders ga in alle vrijheid een gezonde en geweldloze discussie aan. Beledigd zijn betekent in dit land altijd nog dat men het recht heeft om zich te verdedigen in een discussie, maar zeker niet met geweld (Theo van Gogh!).

  Aangaande de grote stroom andersdenkenden zullen we vroeg of laat aan den lijve mogen ondervinden dat ook de overheid landverraad speelt of een ondergeschikte is geworden van rijke islamitische oliestaten en sluipend of direct allerlei nieuwe wetten en regels ter aanpassing en steun aan een nieuwe en dwingende religie en culturele denkwijze gaat doorvoeren, koste wat het kost…..Ten koste van vrijheid en de vrije vooruitgang van de economie en verder en nog meer zal worden gefinancierd met afgeperst gemeenschapsgeld. Is een simpel verbod op zwarte piet en een rookverbod en het ontmoedigen en beperken van alcoholdrinken en nuttigen van geestverruimende middelen een simpel gegeven of heeft dit diepere gronden?

  Het bovenstaande artikel zoekt de controverse op om de afkeer en protesten richting islam te ridiculiseren en op een idiote wijze ter discussie te stellen. Eén van zovele technieken waarmee ook de socialisten zich keer op keer weten te bedienen die zich afzetten tegen hun eigen volk, die ze trachten te hersenspoelen ook via al hun leuke lachende VARA honden of waarmee men het volk de mond tracht te snoeren als hersenspoelen niet lukt.

  hugovanreijen@yahoo.com [13] reageerde op deze reactie.

 7. @IIS [12]:

  Dankjewel voor de Youtube links. De huidige problematiek is niet van vandaag en is sindsdien (en zeker in de laatste tijd) heel hard de verkeerde kant opgegaan.

 8. Hugo, die regel om in Tunesie op het strand bij je hotel te blijven zitten is niet zo’n verstandige suggestie. 38 mensen die je raad opvolgden zijn er recentelijk vermoord door een man die helaas niet begrepen had hoe vreedzaam zijn religie was. In het museum ben je in Tunesie overigens niet veel veiliger: 17 toeristen vermoord eerder dit jaar. Ook in Egypte is die regel dubieus: in 2005 bekochten 20+ westerse toeristen het volgen van deze regel met hun leven. In Indonesie is je regel beter, daar vinden de moordaanslagen op Westerse toeristen door mensen die niet begrijpen hoe vreedzaam hun religie is voornamelijk in nachtclubs plaats (200+ doden), en in mindere mate op het strand (20 doden). In Marokko moet je meer oppassen in cafe’s: 20 westerse toeristen vermoord in Marrakesh door iemand die helaas niet had begrepen hoe vreedzaam zijn religie is.

  hugovanreijen@yahoo.com [26] reageerde op deze reactie.

 9. 12. Aarzel niet, om in uw plaatselijke supermarkt het halal-schap te ‘besmetten’, door enkele stukken spek in de schappen te leggen.
  Verstop ook enkele verpakkingen ontbijtspek tussen verpakkingen, zodat deze niet zo snel gevonden worden.

 10. @hugovanreijen@yahoo.com [13]:

  Was of ben je niet in dienst van de overheid? Je bent een zelfstandige die niets te maken heeft met de overheid en op geen enkele wijze leeft of heeft geleefd van deze organisatie of is of was daaraan op geen enkele wijze gelieerd? Er is geen verbinding op wat voor manier dan ook met de overheid? Niet dat zo erg is, maar kan ergens wel de beeldvorming bepalen bepalen rond dit thema. De overheid ziet denk ik niet graag dat haar personeel of zelfs zijn clientèle een andere mening is toegedaan en als je de baas of organisatie waarmee je zaken doet pleased door zijn mening over te nemen en te verkondigen en je daarmee in aanzien groeit, tja waarom dan niet?

  Als het niet zo is dan kan het gezegde “wiens brood men eet diens woord men (heeft te spreken) spreekt” zo in de prullenbak en mag je je daarom in dit opzicht als een objectieve bevrachter beschouwen. Dan heb je slechts goede ervaringen opgedaan met moslims, dat kan. Uiteindelijk, in de basis zijn mensen allen gelijk, maar waar ze geleefd hebben en hoe ze zijn opgegroeid onder welke omstandigheden, maar vooral wat er bij mensen in de geest is geüpload met culturele of stokoude religieuze programma’s kan nu eenmaal voor veel problemen zorgen als deze mensen in contact/conflict komen met mensen die heel anders zijn geprogrammeerd en vrij leven, vrij praten en vrij denken. En van dit gegeven moet men zich gewoonweg niet afwenden of anderen die het wel zo zien niet an passant wegzetten, zoals in de media gebeurt, als xenofoob o.i.d.

  IIS [18] reageerde op deze reactie.

 11. @IIS [17]:

  Met geüpload duid ik het idee over het geloof en de cultuur aan die leeft bij mensen die menen dat er een hogere macht is die een stuk software of instructies heeft world wide geüpload over hoe men heeft te leven. Natuurlijk een vreemd idee, want als men even verder nadenkt dan begrijpt men ook wat het stuurmechanisme van religie behelst, maar vooral hoe vreemd het is iets aan te nemen als waarheid waarvan men met zekerheid kan zeggen dat het slechts ontstaan is door culturele overlevering vanuit de geest van de mens.

  Raymond [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Henk2 [9]:
  Interessante figuur Boer Koekkoek.
  Had groot gelijk de bijdrage aan het landbouwschap niet te betalen.
  Maar later bleek dat hij in het geheim zelf toch wel betaald had, om van de last af te zijn.
  Dit kon ik begrijpen.Jammer was dat hij later vervolgd moest worden voor het verwaarlozen van dieren.

 13. @Raymond [20]:

  Bewijzen dat boeken niet zijn geschreven door een goddelijke en onzichtbare macht?

  Als ze niet door mensenhand zijn geschreven en niet is ontsproten aan slechts de geest van de mens, waar komt de sprookjessoftware dan vandaan? Handgeschreven en verzamelde manifesten zijn gemaakt en bedacht door een onzichtbare macht?

  Wat de geest beïnvloedt of beïnvloed heeft is moeilijk te zeggen. Ik kan me voorstellen dat mensen visioenen hebben, geestverruiming noem ik het zelf, en deze zijn opgetekend en verzameld met vele andere ideeën en verhalen van verschillende mensen, maar bewijst nog steeds niet dat er een goddelijke macht is. Het zou evenzo goed kunnen zijn dat wij als laboratoriumratten worden aangestuurd, geobserveerd en gecontroleerd vanuit andere werelden, wat ik plausibeler zou vinden om aan te nemen dan aan te nemen dat een goddelijke en onzichtbare macht gebruiksaanwijzingen heeft geschreven en uitgedeeld om de dolende zielen de weg te wijzen en te vertellen dat Zijn woord en zijn gedachte de enige weg is en Hij het recht is en hele volksstammen beïnvloedt die vervolgens via geweld en moorddadige oorlogen uit Zijn naam bij anders gelovigen of ongelovigen Zijn gelijk gaan opdringen.

  Meende te weten dat heel vroeger het goddelijke liefde en verdraagzaamheid was en de goden alleen bestonden uit vrouwelijke entiteiten. Toen het christendom, of islam-dom of jodendom zich manifesteerde (zelfde bronnen, alleen met andere franje), moest het roer om en waren vrouwelijke goden passé en moest er één god komen die mannelijk was en was het gedaan met de liefde en vrede. Toen goden nog vrouwelijk waren, dat waren nog eens tijden.

 14. Zoals eerder opgemerkt heeft de islam de doctrine van twee onderdelen die volkomen strijdig zijn met het non-agressieprincipe. Deze zijn de jihad en de sharia. Daarom is de islam nooit verenigbaar met de westerse beschaving en het libertarisme. Hugo ontwijkt graag al deze hem onwelgevallige zaken, maar het is een vaststaand feit, waar men niet omheen kan. Hoezeer men ook propaganda maakt voor deze ideologie.

  hugovanreijen@yahoo.com [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Albert S. [24]:
  Is de westerse “beschaving” de door ons gewenste ?
  In ieder geval niet door mij.
  Met welke religies is het libertarisme wel verenigbaar?

 16. Mijn vrouw en ik hebben 12 jaar lang tot 3x per dag heen en weer gereden naar school in een plaats 30Km verderop om onze kinderen islam vrij te houden.
  Gelukt, nu gaan ze naar de middelbare school en zijn ze weerbaar en uiteraard zeer vies van moslims.

 17. Wat een heel veel mensen dus werkelijk niet begrijpen is dat we op de korte en middellange termijn een burgeroorlog importeren. Je kunt wegkijken, niet weerbaar opstellen( uiteindelijk
  ben je een slaafje) of je weigeren te laten islamiseren.
  Het betekent dat Europa uiteindelijk uiteen zal vallen in verschillende staten. Kalifaten zullen zich concentreren rond de grote steden. Op het platteland zullen verzetshaarden zijn.
  De aardige lieve linkse gutmenschen die de huidige islamitische invasie een welkomstlied toezingen zullen als eerste geslachtofferd worden door de zelfde personen die ze nu toezingen. En dit bovenstaande zal sneller gebeuren dan meningeen denkt. Hij die de truc der misleiding niet doorziet, komt jammerlijk aan zijn eind.

Comments are closed.