Wij Nederlanders zijn een ondernemend en intelligent volk dat moet oppassen niet geïslamiseerd te worden.adf

In acht nemend de spreuk ”Eigen volk eerst” van de grote maar vroeger verguisde Janmaat die zijn gezonde boerenverstand gebruikte en zijn achterban aanried een bij de slager aangeschafte varkenskop boven de deur te spijkeren om moslims op een gepaste afstand te houden, kunnen wij samen met onze familieleden, buren, vrienden en kennissen maatregelen nemen om onze omgeving schoon en Nederlands te houden en islamisering in te perken en te voorkomen:

01.
door onze kinderen aan te raden, afstand te houden van moslimkinderen die bij hen op school zitten. Nodig deze kinderen niet thuis uit om te spelen, want voor je het weet, is je kerststal ontheiligd en worden uitdrukkingen zoals “ Insyallah” en “ Syukur Alhamdullilah” onderdeel van hun vocabularium.

02.
oefen gezamenlijk druk uit op lokale politici om geen bouwvergunningen af te geven voor moskeeën, want die vormen een garantie voor het wreed verstoren van je nachtrust om vijf uur des ochtends door de muezzin, die frekwenter, vroeger en luider de omgeving terroriseert dan de klokkenluider die op zondagochtend lawaai maakt vanuit een katholieke kerk .

03.
blijf bij vakantie naar Marokko, Tunesië , Egypte, Maleisië, de UAE en Indonesië
zoveel mogelijk binnen je hotel en op het aanpalende strand en initieer geen sociale contacten met de lokale bevolking, want voor je het weet, is je familie besmet met de islambacil. Dit is niet denkbeeldig, want de islam in deze landen is veel meer een integraal onderdeel van het dagelijks leven dan dat in het westen het geval is met meer fatsoenlijke religies.

04.
waak voor contacten van je dochter met de leuke kelner die haar tijdens haar vakantie iedere ochtend het ontbijt op bed komt brengen en voor zij vertrekt zijn liefde aan haar verklaart, want voor je het weet, zeurt zij je hoofd gek voor het verkrijgen van een visum voor haar moslimvriend die zich graag zo snel mogelijk naar Nederland wil verplaatsen om achter andere rokken aan te jagen, want daarin is hij nummer één.
Bovendien ligt er een grote schoonfamilie op de loer, die volgende maand ook graag naar Nederland wil overkomen.
05.

pas vooral op voor islamitische kelners die je bij het ontbijt al confronteren met de namen van alle Nederlandse voetballers die zij kennen. Zij hopen je daarmee in te palmen; word niet hun volgend slachtoffer.

05
bedenk dat iedere moslim een potentiële terrorist is, die voor je het weet, een kerk in Doetinchem of Staphorst wil gaan opblazen. En gun je klandizie niet aan winkeliers die de islam belijden want hun waren mogen goedkoop zijn, maar de uiteindelijke prijs die je betaalt voor hun aanwezigheid is astronomisch.

06.
aarzel niet te laten zien, dat je niet vies bent van een borreltje.
Dit helpt in de meeste, maar niet in alle moslimlanden.
Als je zo nu en dan toont dat je niet schroomt om onder invloed van alcoholhoudende dranken te raken , kan dit bescherming bieden tegen benadering door moslims.

07.
dring er bij je lokale vervoersmaatschappij op aan, om moslims tijdens publiek transport aantrekkelijke halalwagens aan te bieden, die moslims in de gelegenheid stellen in het gezelschap van geloofsgenoten te reizen en te voorkomen, dat fatsoenlijke dames in de tram geconfronteerd worden met kopvodden dragende vrouwen die tegenover hen zitten.

08.
dring er ook bij uw slager en de plaatselijke supermarkt op aan, aparte halal-ingangen en halal-afdelingen te creëren waar moslims zich veilig voelen.
U wordt dan bij het winkelen niet meer met hoofddoeken geconfronteerd, noch met van kopvodden voorziene moslimdames die met u in dezelfde rij bij de kassa staan.

09.
vraag uw arts of gezondheidscentrum om een apart moslimspreekuur in te voeren, waar moslims zich op hun gemak voelen. U hebt dan tijdens uw eigen spreekuur geen last meer van hen.

10.
laat stickers drukken met de tekst : “Moslims niet welkom” en vraag lokale neringdoenden en clubgebouwen deze stickers op de deuren te plakken.

11.
dring er bij zwembaden en strandexploitanten op aan, moslims in geen geval op dezelfde uren en plaatsen toe te laten als Nederlanders. Pas altijd de regel toe : “Eigen volk eerst.”

Alleen als wij samen een vuist maken tegen de oprukkende islamisering van het land, maken wij kans onze zaak te winnen en moslims zoveel mogelijk de aftocht te doen blazen. De door Wilders voorgestelde kopvoddentaks kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Geef ons mooie land terug aan de Nederlanders! Let op uw saeck!

Hugo van Reijen

41 REACTIES

 1. Libertariers waren toch altijd voor open grenzen (anders xenofobie, lol)
  Dus wat zeur je nou?

 2. @hugovanreijen@yahoo.com [27]:
  “..Ik acht het niet uitgesloten dat het daar [USA nota van mij] statistisch gezien gevaarlijker is dan in Tunis…”

  vertaling: “europese en joodse touristen moeten niet zo zeuren,.., valt allah-maal best mee”, (glas, plas).

  hugovanreijen@yahoo.com [35] reageerde op deze reactie.

 3. @hugovanreijen@yahoo.com [35]:

  De WOC/VOC charter is na 1672 herschreven (einde republiek der Nederlanden en einde burger vrijheid) ..en slavernij vierde zijn hoogtij in 1674. In 1864 (afschaffing van de slavernij) had je alhier de aardappelopstand , gewone mensen kwamen OM VAN DE HONGER!! . Met veel moeite en bloed is er weer democratische controle ingevoerd, wat meteen leidde in de afschaffing van de slavernij en andere excessen . Voor blanke-“Nederlandse” schuld mag je bij de opiumhandelaars (familie Oranje) zijn. Maargoed daar valt weinig te halen qua wiedergutmachung grijpstuivers, dus ik snap de slappe poging tot intellectuele oplichterij wel een beetje!

 4. @hugovanreijen@yahoo.com [35]:

  Sorry, cut and paste error hier is mijn volledige tekst.

  Vreemd hoe selectief Israël NIET genoemd wordt in je repliek wat betreft land jatten, gelden voor hun andere regels?. Maar goed,..typisch weer het gezeik van een narcisistische uberblanke(?) met een rasfettish! Het laatste land dat de slavernij afschafte was moslimland Niger 5 mei 2003 –alleen voor nieuwe slaven– . (Mauritanië 1983 –3e poging–, Saudi Arabië 1964, Marocco 1923) Allahmaal Westerse/Europese Landen……ooh wacht.

  Nu de echte historie, ipv linkse drek-> : Toen de Nederlandse bevolking de baas was (tot deze haar vrijheid verloor in een oorlog –1672–) is er weinig geroofd, dat ene slavenschip dat zo dom was met zijn lading aan te meren in Zeeland is bijna verbrandt door de bevolking die onstook in woede. Heel racistisch he??? Manhatten is met goud gekocht van de indianen ipv schieten.

  De WOC/VOC charter is na 1672 herschreven (einde republiek der Nederlanden en einde burgervrijheid) ..en slavernij vierde zijn hoogtij in 1674. In 1864 (afschaffing van de slavernij) had je alhier de aardappelopstand , gewone mensen kwamen OM VAN DE HONGER!! . Met veel moeite en bloed is er weer democratische controle ingevoerd, wat meteen leidde in de afschaffing van de slavernij en andere excessen . Voor blanke-“Nederlandse” schuld mag je bij de opium handelaars (familie Oranje) zijn. Maargoed daar valt weinig te halen qua wiedergutmachung grijpstuivers, dus ik snap de slappe poging tot intellectuele oplichterij wel een beetje!

  hugovanreijen@yahoo.com [38] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.