gale boetticherDoor meerdere aanslagen in de Franse hoofdstad zijn zeker 130 mensen omgekomen. Jihadisten openden het vuur op Parijzenaren en gijzelden een volle concertzaal. Wat kunnen we leren van deze verschrikkelijke tragedie?

1. De grenzen moeten dicht

Minimaal één van de terroristen is met de vluchtelingenstroom naar Frankrijk gekomen. Doordat Europa compleet incompetent is in de bewaking van haar grenzen, kon hij probleemloos vanuit het Midden-Oosten hierheen komen.

Het is belangrijk dat de grenzen nu gesloten worden. Niet alleen kan ons continent de massale toestroom van Syriërs niet aan, ze brengen ook onze veiligheid in gevaar.

Syriërs die vluchten voor het oorlogsgeweld kunnen ook in buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië terecht. Een hoge uitkering zit er daar niet in, maar er valt prima te overleven.

2. De multiculturele samenleving is failliet

Daarnaast is zeker één van de terroristen een Franse moslim. Door volledig andere normen en waarden heeft hij nooit goed kunnen aarden in de westerse samenleving.

Hij was daarin niet de enige. In de banlieus (de achterstandswijken) van Parijs wonen duizenden moslims die compleet geradicaliseerd zijn en dromen van de jihad.

Zij zijn een exponent van de gebrekkige integratie van moslims in heel Europa. Doordat vele Marokkanen, Algerijnen, Syriërs en andere migranten uit de Arabische wereld teveel vasthouden aan hun eigen cultuur, veroorzaken zij een hoop problemen.

Terrorisme is hiervan het ergste gevolg, maar ook criminaliteit, werkloosheid en grote afhankelijkheid van uitkeringen zijn de giftige vruchten van die slechte integratie.

De aanslagen in Parijs tonen voor de zoveelste keer aan dat een multiculturele samenleving niet werkt. Oosterse restaurantjes en gerechten zijn leuk, maar de fundamentele waarden en normen moeten voor iedereen gelijk zijn om een samenleving goed te laten functioneren.

3. De staat kan ons niet volledig beschermen

Na de aanslagen op Charlie Hebdo zijn duizenden extra politieagenten de straat op gestuurd om Parijs permanent te beveiligen, maar ook zij konden de aanslagen van dit weekend niet voorkomen.

De terroristen konden minutenlang blijven schieten en het lukte hen zelfs om meerdere malen hun geweren te herladen. De Parijzenaren waren volkomen weerloos toen zij beschoten werden.

Als zij wel de middelen hadden gehad om in te grijpen, dan had het totale aantal slachtoffers veel lager kunnen uitvallen. De wapenwetten moeten daarom versoepeld worden.

Ondanks strenge regelgeving, konden de terroristen moeiteloos aan wapens komen. Geef nette burgers die zich aan de wet willen houden dan ook die mogelijkheid, zodat zij niet langer wandelende schietschijven zijn.

4. Stop met al die oorlogen

Terroristen hadden niet altijd vrij spel in het Midden-Oosten. Voorheen werden zij hard bestreden door seculiere dictators als Saddam Hussein en Mouammar Khadaffi.

In de afgelopen vijftien jaar kwam het westen echter op het briljante idee om die leiders te verwijderen uit naam van mensenrechten en niet-bestaande massavernietigingswapens. Het laatste beetje stabiliteit verdween daardoor uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Nu hebben de Islamitische Staat en andere terroristische groeperingen vrij spel. Zij zorgen voor nog veel meer geweld dan dat er onder die dictators ooit geweest is.

En wat proberen het westen en onze Arabische ‘bondgenoten’ nu? Ze willen ook president Assad van Syrië weg hebben. Eén van de laatste seculiere leiders in de regio…

In plaats van ons opnieuw in een dure en eindeloze grondoorlog te storten, kunnen we er beter voor zorgen dat Assad blijft zitten en hij samen met zijn Russische en Iraanse partners de Islamitische Staat kan bestrijden.

Door sancties tegen die drie landen maken wij het nu moeilijker voor hen om tegen de terroristen te vechten. Dus stop daarmee en maak het mogelijk dat zij de jihadisten kunnen vernietigen.

Tot slot

Het is belangrijk dat we niet in paniek raken. De kans op doodgaan door terrorisme is nog altijd heel klein. Als we echter een beleid blijven voeren van open grenzen en het omverwerpen van seculiere dictators, dan wordt die kans elke dag weer wat minder klein.

Gale Boetticher

64 REACTIES

 1. Helemaal eens met de laatste twee punten (non interventie en de fictie dat de staat de burgers voldoende kan beschermen).

  Het multiculturele aspect is lastiger. Een maatschappij hoeft geen eenheidsworst te zijn, waar eenieder de normen en waarden deelt. Een simpel voorbeeld. In deze maatschappij, zo van collectivisme doortrokken, leven libertarische personen die zich daar tegen afzetten. Zij weigeren de collectivistische grondslag van deze maatschappij te onderschrijven. Hiermee zijn ze een gevaar voor de eenheid van de samenleving. Ze delen een aantal fundamentele waarden van de samenleving niet. Ze zijn kritisch ten opzichte van de oorlog tegen terreur en de oorlog tegen drugs. Ze willen de verzorgingsstaat afbouwen. En – parbleu – ze geloven ook nog eens in een vrije markt. Je moet enorm oppassen met het argument dat een maatschappij normen en waarden moet delen want dat zet de deur open naar een veel grotere invloed van de machthebbers. Die – zo wijst de geschiedenis uit – vaak maar al te graag bereid zijn hier invulling aan te geven.

  De grenzen dicht geeft schijnveiligheid en hogere kosten. Wil je dit effectief doen, dan kost het vele miljarden euro’s per jaar en nog zullen er velen doorglippen. Daarnaast gaan we dan de EU mandateren om een handhavingstak op te zetten, het zijn gemeenschappelijke grenzen die dan door een EU organisatie zullen worden bewaakt. De EU zal deze kans niet laten gaan. Dus dit zet de deur open naar gewapende EU functionarissen…….

  Albert S. [10] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [11] reageerde op deze reactie.

 2. Mega data word verzameld, e-mails, chat, zoekopdrachten…enz telefoontaps, commissie stiekem klapt uit de school, bijstandsmoeder verkoopt kittens via marktplaats en word gekort op haar uitkering…maar dit kunnen ZIJ niet voorkomen…toch

  ratio [5] reageerde op deze reactie.

 3. Duidelijke false flag met als doel Assad uit de weg te ruimen net als eerder is gebeurs met Saddam Hoessein en Khadaffi. Wat opmerkelijk toch dat terroristen altijd identiteitsbewijzen bij zich hebben en dat men altijd al meteen weet wie de daders zijn. Mensen, wordt eens wakker.

 4. Ik ben het met de complete inhoud van dit artikel eens. Maar nog veel belangrijker, t.a.v. punt 2 (De multiculturele samenleving is failliet), is zelfs mutti Merkel het hartgrondig met je eens.

  Maar die grenzen moeten dicht, en die gaan EU-breed (eindelijk) dan ook steeds maar verder dicht. En verder ben ik van mening dat op bewezen misdaden gepleegd door deurkloppers een dubbele strafmaat gehanteerd kan worden t.o.v. autochtone ingezetenen. Je bewijst jezelf eerst maar eens! Ik begrijp dat daardoor het UVRM moet worden gewijzigd, nou, dat moet dan maar! (Maar gelukkig gaan er ook hier steeds meer stemmen op)

  Albert S. [10] reageerde op deze reactie.

 5. 1. De grenzen moeten dicht.
  Helemaal mee eens, maar het heeft niks met de bestrijding van het terrorisme te maken. Door grenzen te sluiten kun je een groep tegenhouden, geen individu.
  2. De multiculturele samenleving is failliet.
  In bijna alle samenlevingen kun je afzonderlijke groepen aanwijzen die verschillend behandeld worden of er verschillende leefwijzen op na houden. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. De fricties die je in onze samenleving ziet komen voort uit het feit dat de bevolking is gepasseerd bij de afweging of zoveel mensen uit een vreemde cultuur op zo’n korte termijn binnen moesten worden gelaten. Om dit weg te drukken is vervolgens het onrealistische kop-in-het-zand beleid gevoerd dat de integratie prima verliep dan wel de segregatie geen problemen met zich bracht. Overigens zie ik ook hier niet echt een verband met de misdaden van een individuele terrorist.
  3. De staat kan ons niet volledig beschermen.
  Dat is juist. Maar door het bewapenen van jan en alleman zou ik me nog onveiliger voelen. Het besparen van enkele mensenlevens bij een terroristische aanslag eens in de zoveel tijd weegt naar mijn idee niet op tegen de mensenlevens die dat gaat kosten.
  4. Stop met al die oorlogen.
  Er zitten vaak economische en politieke motieven achter de interventies in de kleine landen door de grote landen. Vanuit humanitaire doelen dienen deze motieven blootgelegd te worden opdat hier resultaat geboekt kan worden. En dan kijk ik toch weer naar de niet functionerende massamedia als het gaat om die rol te vervullen. Bijna altijd worden die interventies door hen vergoelijkt met het argument van onze veiligheid te bewaken, terwijl dat lang niet altijd het geval is.

 6. @ratio [1]: @Sander [8]: Klopt, het multiculturalisme is dood en begraven, dat moeten we allemaal wel erkennen. Zoals zo vaak gezegd, de islam is een radicale secte. Men heeft het over wahhabisme, maar dat is gewoon een fundamentalistische stroming binnen de islam, welke met miljarden petrodollars wordt gesteund door de grootste terreursponsor in de wereld, Saoedi-Arabië en bondgenoot van het Amerikaanse neocon-regime.

  Feit blijft wel dat ISIS, Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram, Al Shabaab, Jamaya Islamiya, Taliban etc. gewoon terughaken op 1400 jaar geschiedenis. Er zijn dan wel gematigde stromingen, maar dat verandert niets aan het feit dat de koran, hadith en sira duidelijk zijn over de jihad en geweldpleging tegen niet-moslims, welke is gecodificeerd in de sharia-wetgeving, die in vele islamitische landen van kracht is.

  Daarom is het mulitculturalisme een dode letter, want je kunt nooit de islam integreren met andere culturen. Zij spelen om te winnen, niet om gelijk te spelen, zoals vele naieve linksen, alsmede sommige libertariërs willen geloven.

  ratio [19] reageerde op deze reactie.

 7. @ratio [1]: Hongarije heeft het tegendeel bewezen Ratio, en dat is dat grenzen helpen om te beschermen tegen infiltranten en terroristen. Het is een mythe om te denken dat dat niet helpt. Het is zelfs zo dat vele landen het voorbeeld van Hongarije zijn gaan navolgen: Slovenië, Tsjechië, Oostenrijk, Polen, Denemarken en nu zelfs Zweden en de regering van Beieren. De laatste heeft de psychopate Angela Merkel laten weten niet meer te willen luisteren.

  Wat betreft de kosten, die vallen mee, je kunt beter de grenzen sluiten en goed bewaken, want de kosten die daar mee gemoeid zijn zijn vele malen minder dan een continu veiligheidsapparaat op te zetten om iedereen in de gaten te houden. Bovendien ben je dan minder van je vrijheid kwijt binnen je land dan met zo´n veiligheidsdienst die toch nooit overal kan zijn, gezien de laatste ontwikkelingen.

  Verder heeft Hongarije geen last van de islam, omdat deze nauwelijks voorkomt aldaar. Als je de kosten optelt van deze secte binnen je land, dan zul je versteld staan hoeveel van onze economische groei is vernietigd.

  ratio [18] reageerde op deze reactie.

 8. @ir JKF bogers [12]: Even ter correctie, het anarchisme heeft geen toekomst zeker niet met ca. 1,5 miljard mensen die behoren tot een middeleeuwse secte. In het klassiek-liberalisme is dat wel het geval, i.e. grenzen, restrictieve immigratie en uitwijzing van buitenlandse criminelen en terroristen.

 9. PS: Ik vergeet 227 Russische doden en de talloze Yadzigies, maar dat moeten we niet optellen bij het lesgeld gezien ze 0 aandacht krijgen vergeleken met dit gespeelde drama.

  #Russianlivesmatter.

  Ik heb een theorie dat geweld IQ verhogend (of lafbekverlagend) werkt, we gaan die theorie getest zien worden.

 10. “..klassiek-liberalisme is dat wel het geval, i.e. grenzen, restrictieve immigratie ..”

  Maar we hebben al een VVD,.,.

  Trouwens dit is WEL typisch klassiek lib. Zowat 99% van de kleine L libertariers in de USA vinden de Trump wall xenophobisch.

  BV op libertarische partij den haag website staat vrije immigratie nog prominent genoemd,.., .

  Albert S. [32] reageerde op deze reactie.

 11. Het is afgrijselijk die aanslagen. Allereerst dus mijn condoleances en medeleven met de slachtoffers in de breedste zin van het woord.

  Volgens mij geen false flag operatie. Die mensen zijn heus nog wel capabel genoeg om een AK47 te hanteren.

  ratio [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Albert S. [10]: Feit blijft wel dat ISIS, Al Qaida, Al Nusra, Boko Haram, Al Shabaab, Jamaya Islamiya, Taliban etc. gewoon terughaken op 1400 jaar geschiedenis. Feit blijft ook dat diverse landen deze bewegingen hebben gesteund. Zoals Amerika en Saudi Arabie. Als we IS de oorlog verklaren, moeten we dan niet de financiers van IS ook de oorlog verklaren?

  Albert S. [31] reageerde op deze reactie.

 13. @Pteranodon [17]: Geen false flag maar de vraag die ik nog niemand heb horen stellen is deze: waarom werd juist een Russisch passagiersvliegtuig opgeblazen? Rusland is juist terughoudend met het bombarderen van IS. Ze hadden de keuze, daar, in Egypte, om ofwel een Engels ofwel een Russisch toeristen vliegtuig op te blazen. De Britten zijn veel actiever aan het bombarderen tegen IS als we de media geloven en zouden dus een veel voor de hand liggend doelwit zijn. Echter heeft men gekozen voor een Russisch vliegtuig. Je moet niet overal iets achter zoeken, maar ik snap niet waarom de IS toen ze moesten kiezen gekozen hebben voor het Russische vliegtuig

  KlaasDenHelder [64] reageerde op deze reactie.

 14. Hopelijk beginnen de haagse pluche klevers en voorstanders nu te begrijpen wat ze ons op de nek geduwd hebben met hun tolerante
  gedoe wat de massamigratie mee brengt incl de gevaren voor onze eigen burgers
  onschuldige worden de dupe van de gekte van politicie

  ir JKF bogers [26] reageerde op deze reactie.

 15. De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zegt dat de aanslagen in Parijs zijn gepleegd door criminelen, niet door asielzoekers. Het is niet nodig om de afspraken over de opvang van migranten te herzien.

  Europa moet zich niet laten leiden door primaire reacties als het afwijzen van migranten en vluchtelingen, zei de Luxemburger, want ‘daar houd ik niet van’.

  http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/11/Juncker-Terroristen-Parijs-criminelen-geen-asielzoekers-2718412W/?masterpageid=158493

  Who the fucx interesseert het hoe drankmagneet Juncker erover denkt? Alleen al de arrogantie! ZUM KOTZEN! Kijk, als hij het nou over de stuk geschoten flessen sterke drank tijdens de terreuraanvallen zou hebben… Maar dat moet hij dan wel duidelijk aangeven!

 16. @ratio [21]:
  PS: waar het mij om ging is dat je bevestigt wat de meerste libertariers denken. (wat eerder ontkent werd door Albert S. schreef op 15-11-15 om 12:39:)

  Of je mening inhoudelijk valide doet nu even niet terzake.

 17. @wally de stoker [22]:

  “…Hopelijk beginnen de haagse pluche klevers en voorstanders nu te begrijpen ..”

  Frappant dat “rechtsen” altijd maar denken dat mensen aan de top achterlijke 5 jarigen zijn die “een les” moeten leren. Vooral als de mensen aan de top niet de eersten zullen zijn die op hun eigen zwaard zullen vallen.

  Ik denk dat dit instinctief te maken heeft met het ‘pappa en mamma zorgt voor me” syndroom. Zij bedoelden het immers ook altijd goed?

  Zelfreflectie is een mooi woord.

 18. @ir JKF bogers [24]: Stel, de Arabieren komen decennia lang, misschien wel een eeuw lang, Europa veroveren, trekken een paar gekke lijnen die ze grenzen noemen, en vertrekken daarna na een leuke periode van verdeel en heers. En beloven landen aan meerdere bevolkingsgroepen. En gaan daarna nog vrolijk door Europeaan tegen Europeaan op te zetten.

  Dat is wat er de afgelopen honderd jaar in het midden oosten is gebeurd. Die eeuw van inmenging en interventie, tsja, daar betalen we nu een prijs voor.

  Je denkt niet ver genoeg na, niet de wapenfabrikant is verantwoordelijk wat met zijn wapens gebeurt, niet de sigaretten fabrikant voor long kanker, en het is niet de vrije migratie die de aanslagen uitlokt.

  Als je vredelievend bent dan dien je de huidige partijen links te laten liggen. Want die zijn voor regime change en ingrijpen in het midden oosten en noord afrika. En zou het beter zijn de oorzaak aan te pakken in plaats van de tabaksfabrikant de schuld te geven.

  ir JKF bogers [29] reageerde op deze reactie.

 19. These , antithese…..synthese , probleem , reactie = oplossing , je begrijpt natuurlijk ( hoop ik ) , dat Nederland sinds jaar en dag , op een gestaag dieet , van zwart/wit denken is gezet.

  Daarom zou het eens geen kwaad kunnen , om die “verteltueenvisie” , A.K.A. ( Also Known As ) Tele (ver) visie ( zien) , die in fucto helemaal niet ver ziet , aan de dijk te zetten , en weer eens je eigen verstand te gebruiken.

 20. @ratio [27]:
  “…Stel, de Arabieren komen decennia lang, misschien wel een eeuw lang, Europa veroveren,..”

  geschiedenisles: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tours.

  Wat heeft de mosliminvasie van Zweden/Noorwegen/Cezchie/Oostenrijk nou met Syrie te maken, zij bombarderen volgens mij helemaal niemand.

  En dat ISIS kinderslaven maakt is ook de schuld van het Wilders/Westen?

  Koerden and Yadzis zijn volgens mij niet barbaars bezig in Syrie.

  Dus jouw oplossing is uit de Nato/EU stappen, mee eens hadden we maar een echte referendumwet……. MAAR tot die tijd geen grenzen hebben??.

  Die 154 doden is blijkbaar niet genoeg om die les te leren!

  ..okey

  Ratio [38] reageerde op deze reactie.

 21. @ratio [18]: Nee hoor, als je hekken plaatst met electriciteit van een hoge amperage hou je iedereen tegen, zo simpel is het.

Comments are closed.